دانلود گزارش نهایی کارورزی ۱ رشته آموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان

دسته بندی : / / /

گزارش

تاریخ انتشار

20 دسامبر 2023

فرمت فایل

Word – ورد – قابل ویرایش

تعداد صفحه

25 صفحه

این گزارش شامل تمامی مراحل گزارش کارورزی ۱ (نهایی) رشته آموزش ابتدایی مربوط به دانشگاه فرهنگیان می شود – در ابتدا مقدمه ای برای شروع کارورزی قرار داده شده است و پس از آن چکیده و اهداف کارورزی و سایر بخش ها …. و  گزارش اولین روز و  گزارش فیزیکی، گزارش ساختاری اداری نیز در آن قرار داده شده است.
پس از آن موارد استنباط کلی . بازنگری کلی و فضاوت کلی نیز در آن گنجانده شده است.

برخی از عناوین گزارش نهایی کارورزی ۱ رشته آموزش ابتدایی -‬ ‫دانشگاه فرهنگیان

  • چکیده………………………………………………………………………………..۶
  • اهداف کارورزی……………………………………………………………………۷
  • گزارش روز اول کارورزی………………………………………………………۷
  • گزارش فیزیکی مدرسه………………………………………………………..۹
  • گزارش ساختاریاداری…………………………………………………..۱۱
  • گزارش عاطفی…………………………………………………………………..۱۹
  • گزارش آموزشی…………………………………………………………………۲۱
  • استنباط کلی……………………………………………………………………..۲۳
  • بازنگری کلی……………………………………………………………………..۲۶
  • قضاوت کلی………………………………………………………………………۲۷

 

برخی از توضیحات گزارش نهایی کارورزی ۱ رشته آموزش ابتدایی (طرح توجیحی و ضمن خدمت )

مقدمه

آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است . امروزه دیگر نمی توان اهمیت و تناسب آموزش و پرورش را برای آینده جوامع، کم ارزش شمرد و آن را فعالیتی در ردیف و موازی سایر فعالیت ها دانست. به تعبیر میتچل «اگر تنها یک عرصه از عرصه های حیات بشری نیازمند توجه به آینده باشد، آن عرصه، عرصه آموزش و پرورش استبرای رویارویی مؤثر با چالش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و اخلاقی، بستری مناسب تر و کارسازتر از نظام تعلیم و تربیت نمی توان یافت.معلم از آن جهت کارگزار و عامل اصلی تعلیم و تربیت به شمار می آید که اهداف اجرایی و نیز متعالی نظام آموزشی، در نهایت توسط وی محقق می شود و به منصه ظهور می رسد. در نتیجه، معلم به واسطه نقش برتری که دارد، باید به بازنمای تمام و کمال خصوصیات و کیفیت های مطلوب هر نظام آموزشی تبدیل شود. تعامل مستمر و چهره به چهره معلم و دانش آموزان به عنوان دو قطب اصلی نظام تربیتی، معلم را در موقعیت ممتاز و منحصر به فردی قرار می دهد که هیچ یک از دیگر عناصر نظام آموزشی از آن برخوردار نیستند. به همین سبب، ضعف و فتور وی می تواند موجب گسست این زنجیره و شکست در دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی شود.

«بهترین معلم کسی است که دارای قابلیت خلق روش های تازه استو بهترین روش، روش خاصی نیست، بلکه هنری است متکی به عمل هنرمندانه. هر معلمی باید تلاش کند که در خویشتن، قابلیت کشف روش های جدید را بپرواند.» (لئو تولستوی)

چکیده

گزارش حاضر در ارتباط با کارورزی۱ باهدف مشاهده ی تاملی و دقیق موقعیت های آموزشی و تربیتی، روابط عاطفی و محیط فیزیکی درسطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب و توسعه مهارت های حرفه ای صورت گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات، همچنین تفسیر و تبیین آنها از روش های مشاهده ، مصاحبه و چک لیست و مطالعه منابع علمی مرتبط استفاده گردیده است. در این گزارش اطلاعات جمع آوری شده از موقعیت های آموزشی تربیتی، روابط عاطفی و محیط فیزیکی در سطح مدرسه و کلاس درس به صورت نظام مند توصیف شده و با کمک شواهد معتبر مسئله تبیین شده و بر آن مستندات علمی و پژوهشی ارائه شده است. جمع آوری اطلاعات جامع از رویدادها و موقعیت های آموزشیتربیتی مدرسه و کلاس درس وتفسیر و تبیین آنها باعث کسب مهارت ها و تجارب ارزشمند معلمی گردید.در این گزارش که ابتدا با خاطره ی اولین روز کارورزی شروع می شود وسپس با روایتی از اتفاقات روزانه همراه با جنبه های مختلف، گزارشی از کارورزی را بیان می کنم

اهداف کارورزی ۱

الف)مشاهده ی تأملی و دقیق مسائل فیزیکی، عاطفی و فرهنگی و جمع آوری اطلاعات به صورت نظام مند.

ب)تبیین مسائل به کمک شواهد معتبر و ارائه ی مستندات علمی و پژوهشی برای آن

ج)تحلیل و تفسیر موقعیت های آموزشی و تربیتی در سطح مدرسه و کلاس

د)ارائه ی راه حل ها و پیشنهادات بر اساس شواهد علمی برای بهبود کیفیت

ه)ارزیابی اعتبار و تأثیر گذاری راه حل های به کار گرفته شده

ی)توسعه ی دانش حرفه ای از طریق مشاهده ی تأملی موقعیت های مختلف آموزشی/تربیتی

گزارش روز اول کارورزی

منتظر بودم و انتظار پایان یافت

پس از عبور از مقوله کنکور و گذراندن سه ترم در دانشگاه،ترم جدید(۴)شروع شد و من خود را آماده دروس این ترم و بخصوص درس کارورزی میکردم،دوهفته ای از مهر گذشت تا اولین کلاس درس کارورزی را زیر نظر استاد معصومه جامعی بصورت مجازی و در بستر سامانه LMS در صبح یک روز پاییزی شروع کردیم.بعد از سلام و احوالپرسی با استاد و دیگر همکاران،استاد دقایق زیادی راجب این درس و کارهایی که باید در طول ترم انجام دهیم را به ما آموزش داد.حوالی ساعت ۹بود که کلاس رو به اتمام بود و ما باید کم کم خود را مهیا برای اولین روز کارورزی میکردم،هیجان و تا حدودی استرس زیادی داشتم،هیجان بخاطر برخورد با دانش آموزان و بچه هایی که در نسل جدید و در دنیای تکنولوژی قرار دارند و برخورد با آنها علم زیادی را می طلبد و استرس برای اینکه آیا شخصیت و عملکرد من به عنوان یک معلم در حد قبولی است یا خیر؟

بالاخره آماده شدم یک خودکار با دفتریاداشت در کیف خود گذاشتم چون قرار بود هر تجربه ای که در این روز کسب کرده ام را نوشته و به عنوان گزارش روز اول کارورزی ارائه دهم.به سمت اداره آموزش و پرورش شهرستان (ایذه)رفتم تا نامه ای را از مسئول مربوطه برای انتخاب مدرسه بگیرم،در مسیر رفتن به اداره دوستان و رفقای خود را می دیدم با آنها هم کلام می شدم و چند قدمی را هم قدم میزدیم،داشتن یک دفترچه یاداشت در دست مرا سخت به روز های قبل کنکور می برد،جایی که هر روز در هر زمان و مکان یک دفترچه یاداشت در دست خود داشتم،اداره شلوغ بود و مشخص بود که اکثرشان برای گرفتن گواهی برای انتخاب مدرسه و شروع کارورزی۱آماده اند،اداره سرشار از استرس و هیجان بود و مشخص بود که اکثر دانشجو معلم ها قرار است هیجان حضور در مدارس وبرخورد با دانش آموزان را برای اولین بار در اولین جلسه کارورزی تجربه کنند.مدرسه عدل را انتخاب و نامه تاییدی را گرفتم و راهی مدرسه شدم،در طول مسیر رفتن به مدرسه سرشار از احساسات متضاد بودم،شور وشوق وخوشحالی خاصی تمام وجودم را فراگرفته بود تا اینکه ساعت۱۱به مدرسه رسیده بودم،وارد مدرسه شدم،آبدارچی مدرسه در بدر ورودم در حیاط مدرسه حضور داشت و علت آمدن من را پرسید ومن علت را توضیح دادم،تصمیم گرفتم به دفتر مدرسه بروم تا با مدیر و معاونین آشنا شوم،هنگامی که به دفتر مدیر رسیدم به مدیر و معاونین سلام و خوش آمد گویی کردم بعد از دقایقی سلام و احوالپرسی تا حدودی باهم آشنا شدیم،آقای نیکنام مدیریت مدرسه عدل را برعهده داشتند و شروع کردند به دادن توضیحاتی راجب مدرسه،ساختار مدرسه،چگونگی تقسیم کلاس ها ودر این هنگام بود که زنگ مدرسه به صدا در آمد و دانش آموزان به حیاط مدرسه رفتند، معلم ها هم طبق معمول یکی یکی به دفتر مدیریت می آمدند،من برخود لازم دانستم که به احترام همکاران بزرگتر از جای خود بلند شوم و به آنها سلام وخسته نباشید بگویم،رابطه بین مدیر و معلم ها بسیار صمیمی بود،از مدیر اجازه خواستم و به حیاط مدرسه رفتم تا بعد از مدت ها حضور در مدرسه و حضور بین دانش آموزان را تجربه کنم،تعداد دانش آموزان در حیاط مدرسه خیلی کم بود که بعد متوجه شدم که بخاطر بیماری کرونا همه کلاس ها بجز کلاس های اول ابتدایی بصورت مجازی برگذار می شوند،با دانش آموزان گرم صحبت شدم هر کدام از آنها مشغول خوردن تغذیه خود بودند.دور هم جمع شدیم به شوخی گفتم منم دانش آموز کلاس اول هستم،در همان ابتدا باهم رفیق شدیم طوری که دانش آموزان از تغذیه خود به من تعارف می کردند تا با هم میل کنیم،زنگ مدرسه به صدا درآمد و به همراه دانش آموزان وارد کلاس شدم،به دفتر مدیریت رفتم،معلم ها یکی یکی به کلاس های خود میرفتند،من از قبل کلاس خود را پایه ششم انتخاب کردم و قرار شد تغییر کلاس دهم و پایه اول را انتخاب کنم که آقای نیکنام گفتند تا دوهفته دیگر همه کلاس ها حضوری خواهند شد،چاره ای نبود باید این دوهفته را صبر میکردم،از آقای نیکنام برای همکاری در این روز و در روز های بعد تشکر کردم وضمن خسته نباشید وخداحافظی با آقای نیکنام و دیگر مسئولین به خانه برگشتم.

 

 

این ها فقط بخشی از متون این پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود گزارش نهایی کارورزی ۱ رشته آموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا