توجه فرمایید کلیه مقالات ترجمه شده و همچنین دیگر مطالب توسط کاربران قرار داده میشوندو البته گروه جهان مقاله وظیفه بررسی و تایید مقالات ترجمه شده را دارد.

نکات مهم در خصوص ارسال قایل جهت فروش در جهان مقاله

  • مقالاتی که ارسال می نمایید حتما باید ترجمه شده باشندو  نسخه انگلیسی آن نیز برای تایید ارسال گردند.
  • قبل از ارسال فایل های خود در جهت فروش باید قرار داد ها و تعهدنامه جهان مقاله را امضا و اثر انگشت نمایید(شامل قوانین حق نشر در جهت مقالات)
  • مقالات فارسی و همچنین نمونه سوالات در صورتی که توسط استاد دانشگاه با مدرک معتبر تایید شوند قابل فروش خواهند بود.
  •  توجه داشته باشید طبق مجرمانه بودن پایان نامه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد و وزرات علوم هیچ گونه پایان نامه در سایت قرار نخواهد گرفت.
برو بالا