دانلود مقاله نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

30 می 2021

فرمت فایل

ورد – قابل ویرایش – word

تعداد صفحات

162 صفحه

برخی  از عنواین مقاله نیازسنجی فرهنگی دانش ­آموزان پسر دوره متوسطه

 • مروری بر تحقیقات انجام شده
 • مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق
 • فرهنگ
 • برنامه­ریزی فرهنگی
 • الگوهاي سياست­گذاري فرهنگي در ايران
 • يكسان سازي فرهنگي
 • تكثرگرايي فرهنگي
 • -وحدت در تكثرفرهنگي.
 • نیاز سنجی
 • نیاز و نیازسنجی فرهنگی
 •  سطوح نیاز سنجی
 • فرایند نیاز سنجی
 • اهداف نیاز سنجی
 • انواع نیاز سنجی.
 • ضرورت و اهمیت نیاز سنجی
 • جایگاه نیاز سنجی
 • الگوها و مدل­های نیازسنجی
 • مقدمه.
 • مبانی مفهومی و نظری نظام آموزش و پرورش
 • ديدگاه کارکردگرائی
 • ديدگاه انتقادی.
 • نظریه پردازان پارادایم انتقادی آموزش و پرورش.
 • -برنشتین: قالب­های زبانی.
 • -ایلیچ: برنامه پنهان.
 • بوردیو: بازتولید فرهنگی
 • مروری بر مفاهیم مرتبط با نظام آموزش و پرورش
 • -معنای فرهنگ مدرسه
 • طبقه اجتماعی و آموزش:
 • – هزينه تحصيل
 •  انتظارات والدين
 •  زمينه فرهنگی
 •  مشکلات زبانی:
 • نگرش معلمان:.
 •  آزمون هوش و روش­های تربيتی
 • برابری فرصت­های آموزشی
 • مبانی مفهومی و نظری “نیاز”..
 • مقدمه.
 • -سلسله مراتب نیازهای مازلو
 • نظريات لين
 • -نظريه هنري ماري
 • نظريه کرونباخ
 • کاربرد نظریه سرمایه فرهنگی برای شناخت نیازهای فرهنگی

برخی از توضیحات تحقیق مقاله نیازسنجی فرهنگی دانش ­آموزان پسر دوره متوسطه

موضوع تحقیق پیش رو با درک وضعیت در حال دگرگون فرهنگی جامعه و نیاز به بازنگری نیازهای فرهنگی در حوزه دانش آموزان شکل گرفت. مسأله‌ی اساسی تحقیق حاضر این بود که دانش­آموزان با پیشینه طبقاتی مختلف وارد مدرسه می­شوند و این پایگاه طبقاتی فرصت­های و تهدیدهای مختلفی را در عرصه فرهنگی به همراه دارد . در چنین شرایطی مدرسه چگونه می­تواند نیازهای مختلف فرهنگی دانش­آموزان را برطرف کند و همچنین رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش­آموز با نیازهای فرهنگی‌شان چیست. برای درک نیازهای فرهنگی دانش­آموزان و جایگاه مدرسه در خصوص آن نظریه­های مختلفی مرور شد که از بین آن­ها نظریه بوردیو به عنوان چارچوب تئوریک این تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظریه بوردیو دانش­آموزان با پایگاه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد مدرسه می­شوند و همین پایگاه طبقاتی است که جایگاه فرهنگی دانش­آموز را در مدرسه تعیین می­کند زیرا فرهنگ حاکم بر مدرسه فرهنگ طبقه متوسط و مسلط جامعه است در چنین شرایطی دانش­آموزانی که از سطح طبقاتی پایینی برخوردارند نسبت به فرهنگ مدرسه(اعم از الگوهای زبانی معلمان، نوع برخورد با معلم، مدیر ) و مسلط نیستند و همین عدم توجه به جایگاه­های مختلف فرهنگی دانش­آموز موجب عقب ماندگی آن­ها می­شود. برای بررسی موضوع حاضر از روش پیمایش در دو سطح توصیفی و تبیینی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانش­آموزان  پسر دبیرستانی منطقه ۱۶ تهران بود و روش نمونه­گیری در این تحقیق به صورت خوشه­ای انتخاب گردید، همچنین تعداد نمونه  بر اساس فرمول کوکران ۳۸۸ نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده­های در این تحقیق پرسشنامه بسته بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نیازهای عینی فرهنگی دانش‌آموزان شامل: ۱٫ امکانات ورزشی۲٫ تورهای گردشگری۳٫ کلاس‌های زبان، کامپیوتر۴٫ کتاب‌های مختلف و نیز نمایشگاه در زمینه آثار هنرمندان می باشد. همچنین  نیازهای ذهنی فرهنگی دانش‌آموزان شامل موارد زیر است؛ ۱-نیاز به مهارت‌های ارتباطی به فرهنگ مدرسه و سیستم آموزشی،۲- نیاز به تقویت اعتماد به نفس و خود اثربخشی تحصیلی، ۳-نیاز به رفع استرس تحصیلی ۴-نیاز به درک آینده و دورنمای تحصیلی بهتري را دارند. نتایج فرضیات نیز نشان می‌دهد که بین نیازهای فرهنگی دانش‌آموزان و هر یک از متغیرهای(نوع مدرسه، پایه تحصیلی، شغل والدین، تحصیلات والدین و به طور کلی پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان) رابطه معنی‌داری وجود دارد.

تا دهه ۱۹۶۰ رشد اقتصادی به عنوان اصلی­ترین و تنهاترین هدف توسعه مورد توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بود. از اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی، با ظهور پیامدهای منفی حاصل از رشد از سویی و برجسته شدن دغدغه­های جدید از سوی دیگر، جایگاه رشد اقتصادی به عنوان هدف اصلی توسعه مورد پرسش و تردید قرار گرفت و تلاش­هایی انجام شد تا رشد اقتصادی و سیاست­های  مربوط به آن نه به عنوان هدف بلکه به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف توسعه در نظر گرفته شود. همچنین تحت تأثیر جریان­های جهانی  و به خصوص گسترش ارتباطات، نظام­های ارزشی و به طور کلی سبک زندگی در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی، دستخوش تغییراتی اساسی گردید(امیدی، ۱۳۸۷: ۵۶).

بنابراین امروزه هر دیدگاهی به توسعه، نیازمندِ سیاستِ فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ی خود ا‌ست؛ چراکه از سویی هرگونه سیاست‌گذاری و از پی آن برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی، مبتنی بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است و از سوی دیگر، نقشِ فرهنگ و اجتماع را در توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی معاصر را نباید به هیچ‌ وجه از نظر دور داشت(فاضلی، ۱۳۸۵: ۹۸).

با شکل­گیری پارادیم جدید توسعه( توسعه فرهنگی) نظام آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای تولید کننده و نیز ایجاد کننده تغییرات فرهنگی جایگاه ویژه­ای پیدا کرده است. نهاد آموزش و پرورش امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکردها و وظایف آموزشی و پژوهشی ، وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است. از جمله آن­ها می­توان به نقش فرهنگ­سازی و جامعه پذیری اشاره کرد. در سطح ملی ، زمینه­ها و نتایج برآمده از انقلاب اسلامی و تحولات دو دهه گذشته نظام آموزش ایران را با تغییرات وسیع و تحولات بنیادین همراه کرده است . در نتیجه این تحولات درونی و بیرونی ، مطالعات و برنامه­ریزی فرهنگی در درون نظام آموزش از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار شده است از این منظر ، برنامه­ریزی فرهنگی در مدارس برای جبران کم تحرکی نظام و فرآیندهای آموزشی متکفل ارتقای کمی و کیفی کارکرد علمی و فرهنگی مدارس شده است(صادقی، ۱۳۸۲: ۱۲۳).

بنابراین با توجه به جایگاه خطیر فعالیت های فرهنگی در مدارس پس از عملیاتی‌کردنِ سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و اجرای برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت­های فرهنگی پیش از همه نیاز اکید به نیازسنجی از وضعیت موجود برنامه­های فرهنگی و همچنین پیش­بینی پیامدها و تأثیرات آن­ها می­باشد تا بتوان در مورد سیاست­ها و برنامه­های اتخاذ شده و این که تا چه حدی توانسته­اند اهداف مد نظر دستگاه­های برنامه ریز را تأمین کنند، به درستی اظهار نظر کرد. چراکه بدون وجود چنین نیازسنجی­هایی هرگونه تداوم برنامه‌ریزی و اجرایی، ناکارآمد،سلیقه‌ای، بی‌هدف و غیرمنطقی خواهد بود و همواره باید به یاد داشت که “درک بهتر مجموعه­ای از شرایط اجتماعی معمولا امکان نظارت بهتری را بر آن­ها فراهم می­کند”. و از این رو نیازسنجی دقیق برنامه­های فرهنگی می­تواند شرایطی را فراهم آورد که بتوان ضعف­ها و قوت­های آن­ها را شناخت و در پرتو این شناخت، کنترل و نظارتی هرچه بهتر را اعمال کرد که خود منجر به افزایش کارایی، مدیریت آثار و پیامدهای برنامه­ها، پیش­بینی رفتارهای فرهنگی و در نهایت کاهش هزینه­ها خواهد شد. و از سوي ديگر منجر به افزايش سرمايه فرهنگي و در نهایت اعتلای فرهنگی کشور خواهد شد.

طرح مسأله

امروزه، مصرف به يكي از اساسي‌ترين مفاهيم براي فهم جامعه مدرن بدل شده است به گونه‌اي كه از زواياي مختلف مورد بحث صاحب‌نظران قرار گرفته است. اگرچه مصرف در ابتدا فعاليتي صرفاً براي رفع نياز يا عملي اقتصادي درك مي‌شد اما انديشمندان قرن ۲۱ بيش از همه بر شكل فرهنگي مصرف تأكيد كردند و مصرف فرهنگي را مهم‌ترين مؤلفه جامعه جديد دانستند. مصرف فرهنگي، فعاليتي اجتماعي و كرداري روزمره است. به‌ واسطه همين كردارهايي كه مصرف فرهنگي مي‌ناميم فرهنگ، توليد يا بارور مي‌شود. مصرف فرهنگي سبك زندگي ما را شكل مي‌دهد، نيازها و تمايلات ما را سامان مي‌دهد، مواد لازم را براي توليد تخيلات و رؤياهايمان فراهم مي‌كند، نشان‌دهنده تفاوت‌ها و تمايزات اجتماعي است و نمايانگر توليدات ثانويه ما در به‌كارگيري ابزارهاي موجود است (استوري، ۱۹۹۹).

بعد از تقسیم کار تخصصی در جامعه مدرن و محول شدن آموزش و پرورش کودکان به مدارس، مدرسه همواره بیشترین عامل جامعه­پذیری و همچنین مصرف فرهنگی کودکان به حساب می­آید؛ هدف غايي نظام‌هاي آموزشي تعليم افراد به منظور حضور در جامعه و انتقال فرهنگ، ارزش‌ها و اصول حاكم بر كشور است. عليرغم آنكه در ظاهر فراگيري علم و ترويج شاكله‌هاي آن مهم‌ترين اهداف نظام آموزشي به شمار مي‌آيند، با اين حال نبايد از ياد برد كه نظام آموزشي نقش مهمي در جامعه پذيري افراد ايفا مي‌نمايد. در واقع نظام آموزشي مي‌تواند به مثابه مرجعي انسان‌ساز عمل می­كند و ارزش‌ها، اصول و اهداف در راستاي تقويت يا تضعيف نظام فرهنگي در جامعه را باز توليد نمايد. متغيرهايي چون ارزش‌هاي مسلط فرهنگي و هويت در باز توليد نظام فرهنگي نقش ايفا مي‌كنند. از طرفي ديگر با توجه به ربط وثيقي كه ميان دانش و قدرت وجود دارد، نظام آموزشي در فرايند جامعه پذيري نقش مهم و تأثيرگذاري دارد به نحوي كه كاركرد صحيح آن­ها مي‌تواند به باز توليد نظام فرهنگي و دروني كردن ارزش­ها، هنجارها، اصول و اهداف آن منجر شود. در اين چارچوب چنانچه آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترين نهاد نظام آموزشي، توان باز توليد نظام فرهنگي و ارزش‌ها و هنجارهاي متناسب با آن را از دست بدهد، نظام فرهنگي را با بحران‌هاي مشروعيت، مشاركت و هويت مواجه خواهدكرد(صارمی، ۱۳۷۸: ۴۵)

از سوی دیگر رشد فزاينده ارتباطات اجتماعي باعث آشنايي دانش­آموزان  با فرهنگ­های ديگر شده است و كشورهاي پيشرو در اين زمينه در ارائه الگوهاي فرهنگي خود بيشتر و موفق­تر عمل كرده­اند و معمولاً مخاطبان خود را جوانان كشورها در نظر مي گيرند: بنابراین با توجه به اینکه جوانان و نوجوانان در سن شكل­گيري هويت هستند و بيشترين تأثير را از الگوهاي فرهنگي ديگران مي­گيرند به خصوص اگر به نيازهاي فرهنگي آنان با شرايط روز توجه نشود فرهنگ­های دیگر با  ابزارهای مختلف از جمله رسانه، هژمونی خودشان را بر نظام فرهنگی جامعه تحمیل می نمایند و این به معنای تسخیر حلقه ارتباطی بین نظام سیاسی – اجتماعی و کنشگران و در نهایت خدشه­دار شدن هویت فرهنگی و از بین رفتن انسجام اجتماعی می­باشد(نوبخت، ۱۳۸۹: ۴).

يكي از مشكلات موجود در عرصه فعاليت­هاي فرهنگي عدم شناخت و اندازه گيري دقيق آن مي باشد كه اين امر با توجه به تصميم گيري­هاي غلط منجر به ضايعات سنگين انساني و مالي شده و مشكلات عظيمي را بر فرهنگ جامعه مورد نظر وارد مي نمايد. به منظور مديريت و برنامه­ريزي امور فرهنگي ناگزير مي­بايست قادر به شناسايي و ارزيابي موقعيت فرهنگ موجود و به طبع آن وضعيت فعاليت­هاي فرهنگي موجود باشيم. هنگامي كه اهداف در مديريت برنامه­ريزي فرهنگي مشخص گرديد ، اولين و مهم­ترين كار در فرايند برنامه­ريزي و ارزيابي امور فرهنگي ، طراحي شاخص­هاي فرهنگ و تعيين ابزار سنجش آن مي­باشد . شاخص­ها در جهت شناخت موقعيت كنوني ، تعيين اهداف و ارزيابي عملكرد جهت سنجش موفقيت برنامه­ و همچنين برنامه­ريزي جهت افزايش اثربخشي در آينده در سطوح مختلف به كار مي­روند(قاسمی، ۱۳۸۱: ۷۶).

نکته قابل توجه اینکه برنامه­ها و فعالیت­های فرهنگی از جهت هستی­شناسی و معرفت­شناسی  با برنامه­های عمرانی، اقتصادی و … تفاوت دارند. چون اساساً موضوع برنامه­های فرهنگی انسان­ها هستند پس برنامه­ها و فعالیت­های فرهنگی باید به دست مدیریت هوشمند انجام گیرد. چون معمولاً نتایج برنامه­ریزی­های فرهنگی با اهداف و نیت­های برنامه­ریزان فاصله زیادی داشته و در مواقعی در تضاد به آن اهداف اولیه قرار می­گیرد. از سوی دیگر برنامه­ها و فعالیت­های فرهنگی خود آثار اجتماعی و فرهنگی گسترده­ای دارند که این آثار می­تواند مرزهای مدارس را در نوردیده و به سرتاسر بخش های کشور از نهاد خانواده گرفته تا سیاست­های کلان تسری پیدا کند

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا