دانلود مقاله تاثیر محیط های نوآورانه بر نتایج R&D شرکت بیمه سینا

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

27 می 2021

فرمت فایل

ورد – word- قابل ویرایش

تعداد صفحات

123 صفحه

برخی از عنواین  مقاله  تاثیر محیط های نوآورانه بر نتایج R&D شرکت بیمه سینا

 • بیان مساله تحقیق
 • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
 • چارچوب نظری
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه­های تحقیق
 • مدل مفهومی
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
 • تعریف واژگان تحقیق
 • تعاریف عملیاتی
 • شاخص های محیط نوآورانه
 • انسداد سازمانی
 • حمایت تیمی
 • حمایت آزاد
 • حمایت گرایی
 • فرهنگ سازمانی
 • وابستگی شدید نوآوری به محیط  تکنولوژیکی
 • الگوها یا مدل­های سیاست­گرایی نوآوري
 • الگوی فشار علم
 • مدل کشش بازار
 • مدل اتصالي

 

برخی از توضیحات مقاله تاثیر محیط های نوآورانه بر نتایج R&D شرکت بیمه سینا

بسياري از محققان با بررسي دو مدل خطي ساده فوق به اين نتيجه رسيدند که فرايند نوآوري را نمي توان در قالب مدل هاي خطي به طور شفاف بيان کرد‌. بلکه گاهي اوقات تحقيقات علمي باعث توليدات جديد در بازار مي شود و گاهي نيز نياز بازار واحد تحقيقات را وادار به نوآوري مي‌کند. در واقع هدف مدل سوم نشان دادن توالي عمليات در نوآوري و وجود پس خورد بين واحد تحقيق و توسعه و بازار بوده است. يعني گاهي اوقات و در برخي از صنايع، تقاضاي بازار بر بخش تحقيق وتوسعه فشار وارد مي‌کند تا تحقيقات علمي جديدي انجام دهد و گاهي اوقات نوآوري نتيجه فعاليتهاي مستقل تحقيق و توسعه بوده است

بر اساس فاکتور اول يعني جديد بودن‌، نوآوري­ها به طبقات متفاوتي دسته بندي شده اند که مهم­ترين طبقه‌بندي جديد بودن نوآوري را به دو دسته نوآوريهاي افزايش و راديكالي تقسيم مي­كند. منظور از نوآوري راديکالي، تغييرات جديد در محصول، فرايند و يا ساختارهاي سازماني است. البته در مورد اينکه منظور از تغييرات اساسي و بنيادي چيست، باز در بين محققان اختلاف نظر وجود دارد، اما معمولا هر تغييري که توسط آن دانش جديدي خلق شده و يا از دانشهاي موجود در تکنولوژي‌هاي جديد بهره گرفته شود، جزء نوآوريهاي راديکالي است. البته با توجه به سطحي که نوآوري در آن بررسي مي شود (سطح شرکت، منطقه اي، ملي و يا جهاني )، درجه راديکال بودن نيز تغيير مي کند. به عنوان مثال استفاده از ليزر در تجهيزات پزشکي اولين بار يک نوآوري راديکالي در سطح جهاني بود که توانست به کمک دانش موجود، تکنولوژي جديد را رواج دهد. اما توليد کالاي جديد مثل دوچرخه در يک کارخانه کبريت سازي نوآوري راديکالي درسطح شرکت محسوب مي شود. نوآوري افزايشي معمولا به عنوان تغييرات اساسي در کالا يا ساختارهاي موجود تعريف شده است. اين مفهوم با بهبود مستمر نيز ارتباط تنگاتنگي دارد. به عبارتي تغييرات در وضعيت موجود که منجر به کاربرد جديدي شود را نوآوري افزايشي گويند. به گفته اي نوآوري اگر بر اساس کشش بازار ايجاد شده باشد، معمولا از نوع افزايشي واگر براثر فشار تکنولوژيک باشداز نوع راديکالي است.نکته مهمي که بايد به آن توجه کرد، ديدگاه غلطي است که باعث شکست بسياري از استراتژي‌هاي نوآوري شده است و آن اينکه نوآوري را تنها در قالب راديکالي نوآوري بدانيم و به نوآوري افزايشي توجهي نكنيم. در حالي که بسياري از نوآوري­هاي بازار، ناشي از فعاليت­هاي افزايشي نوآورانه است     متناسب با کاربردها و سطوح مورد بررسي، نوآوري به انواع مختلف نيز تفکيک شده است. معمولا محققان بر اين باورند که مفهوم فرايند نوآوري را درک کرده­اند، اما حقيقتاً بسياري از تحقيقات انجام گرفته در حوزه هاي مختلف مرتبط با نوآوري، تعاريف و طبقه بندي متفاوتي از نوآوري را ارائه داده اند. فرايند نوآوري به صورت نوآوري راديکالي يا افزايشي، نوآوري­هاي تقليدي يا کاملا جديد، بهبودي يا انقلابي، تکنولوژيک يا سازماني و بسيار انواع ديگر تعريف شده است . بطور کلي دو فاکتور مهم در تعيين نوع نوآوري وجود دارد فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به‌تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. فرهنگ از دیرباز برای شرح كیفیت زندگی جامعه انسانی به كار برده می‌شود. ولی دربارۀ فرهنگ سازمانی آنچه مربوط به كار و رفتار مردمان در سازمان است كمتر سخن گفته شده است. از تركیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه‌ای تازه پدید آمده است كه هیچ‌یك از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یك استعاره برای نظم و تربیت است درحالی‌كه عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم. فرهنگ كمك می‌كند تا دربارۀ چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخن گفته شود و باعث می‌شود نوعی از روان همراه با نوعی رمز و راز پدید آید. بنابراین می‌توان گفت فرهنگ در یك سازمان مانند شخصیت در یك انسان است. فرهنگ سازمانی پدیده‌ای است كه در سازمان است و همۀ اعضاء اتفاق نظر دارند كه یك دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می‌كند. شناخت و درك چیزی كه فرهنگ سازمان را می‌سازد، شیوۀ ایجاد و دوام آن به ما كمك می‌كند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه كنیم. درصورتی‌كه فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترك اعضاء نسبت به یك سازمان بدانیم، یك سیستم از مجموعه‌ای از ویژگیهای اصلی تشكیل شده است كه سازمان به آنها ارج می‌نهد یا برای آنها ارزش قائل است. ۱۰ ویژگی عبارتند از (رابینز، ۱۳۸۴):

سازمان­ها در شکل ساختارمند برای پاسخگويی به نيازهای بشری در جوامع امروزی­ ایجاد شده اند؛ به  همین طبع اهميت شناخت و به­کارگيری فناوري در سطح سازمانی برای تسهيل در دسترسی به اهداف بسيار ضروری است. با توجه به تغييرات سريع محيطی از فناوري به عنوان عاملی اساسی برای بقاي سازمان­ها ياد مي­شود. حتی بسياری از شركت­ها دسترسی انحصاری به فناوري خاص را به عنوان استراتژی رقابتی تعريف مي­كنند. با ظهور فناوي­های جديد که در اين خصوص فناوري اطلاعات از اهميت بالايی برخوردار است. فاصله­های زمانی و مکانی در حال کوتاهتر شدن است و اين امر سازمان­ها را برآن می­دارد تا هر چه سريعتر ساز و کارهای لازم برای انطباق با اين تحولات شديد محيطی را تجهيز کنند تا از اين غافله رقابتی دور نيفتند(یوشانگچن و کانگچانیو ، ۲۰۱۵). امروزه تاکيد بسياری روی تأثير تحولات محيطی بر  ساختار سازمانی است و اين دگرگونی ها عرصه­های رقابتی موجود ميان شركت ها را بيش از گذشته به هم تنيده است. با ورود رقبای جديد به اين حوزه­ها، دريای مواج رقابت بسيار متلاطم می شود. از آنجا که منابع دسترس، بسيار محدودند و سازمان ها نيز از آن سيطره ای که در گذشته بر اين منابع داشته اند، در حال گذرند؛ بنابراين اهميت استفاده بهينه از منابع بيش از گذشته به عنوان ابزار رقابتی مورد توجه مقامات سازمانی است، يعنی به جای اينکه بيشتر در جستجویايجاد منابع جديد باشند، در انديشه به کارگيری ابزارها، شيوه­ها و دانش صحيح به کارگيری منابع موجود هستند که در اين راستا فناوري به عنوان ابزاری مؤثر برای ارتقاي سطح كارآيي عملکرد سازمانی بيش از پيش مورد توجه قرار میگيرد. (یوشانگچن و کانگچانیو  (۲۰۱۵). در نتیجه حمایتگرایی در شکل نوین خود عبارت است از فراهم آوری منابع جدید  دانشی، انسانی و تکنولوژیکی برای سازمان به گونه ای که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان در مقابله با رقابت های بیرون سازمانی گردد حمایت گرایی تجاری، محدودیت واردات برای حفاظت محصولات داخلی در بازار داخلی در برابر رقابت خارجی تجارت خارجی، و ارائه مشوق های مختلف برای افزایش کالاهای داخلی رقابت بین المللی ایده ها و سیاست های آن است. از لحاظ محدودیت های واردات، موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای به طور عمده دو نوع از اقدامات انجام شده. اولی عمدتا از طریق وضع تعرفه واردات بالا برای جلوگیری از تعداد زیادی از کالاهای خارجی وارداتی. دوم شامل مصرف یک سیستم مجوز واردات، سیستم سهمیه بندی واردات و یک سری از اقدامات غیر تعرفه ای برای محدود کردن واردات کالاهای خارجی آزادانه. این اقدامات همچنین کشورهای از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته برای محافظت از صنعت ملی، یعنی مهم توسعه اقتصادی ملی است. برای کشورهای توسعه یافته است برای تنظیم تراز پرداخت ها، یک ابزار مهم برای اصلاح کسری تجاری.

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله تاثیر محیط های نوآورانه بر نتایج R&D شرکت بیمه سینا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا