دانلود تحقیق مقاله احداث ساختمان مسكونی

دسته بندی : / / / /

دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي آشنا ميشوند ولي باز نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست مگر انكه دانشجويان درسر كارمطالبي راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده وبا چشم خ.ود طريقه انجام كارها راببينند وبه همين دليل چهار واحد رابه همين امر اختصاص داده اند كه اين واحدها جزو مهمترين واحدهاي اين دوره مي باشد.


تاریخ انتشار

29 اکتبر 2018

تعداد صفحات

65 صفحه

فرمت

word ورد – قابل ویرایش

در دانلود مقاله ساختمان سازی مراحل احداث ساختمان مسکونی را کامل بیان کرده است گزارش کارآموزی احداث ساختمن مسکونی از وب سایت جهان مقاله

برخی فهرست مقاله احداث ساختمان مسكونی

 • مقدمه
 • فصل اول
  بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي
  بررسي آموخته ها و پيشنهادات
  و…
 • فصل دوم
  تخريب
  رعايت اصول ايمني در تخريب
  و…
 • فصل سوم
  تجهيز كارگاه
  انبار كردن سيمان
  پياده كردن نقشه
  و…
 • فصل چهارم
  قالب بندي
  انواع قالب از لحاظ جنس
  قالب چوبي
  و…
 • فصل پنجم
  آرماتوربندي
  هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني
  بستن ميلگردها به همديگر
  نحوه خم كردن ميلگردها
  و…
 • فصل ششم
  بتن سازي
  حمل بتنن
  سبت هاي اختلاط
  بتن ريزي
  بتن ريزي در هواي گرم
  و…

مختصر توضیحات دانلود پروژه احداث ساختمان مسكونی

حمل بتن

اگر كارگاه بتن سازي از محل بتن ريزي فاصله داشته باشد براي حمل بتن از ماشينهاي مخصوص حمل بتن استفاده ميشود .اين ماشينها را دمپر ميگويند.
حتي المقدوربايد از ريختن بتن داخل ديگ به روي زمين و بارگيري مجدد و حمل ان بوسيله فرغون خودداري كرد.بايد توجه داشت كه با هر وسيله كه بتن را حمل ميكنيم اعم از پمپاژ يا دمپر يا باگتهاي
حمل بتن اجزاء متشكله بتن از همديگر تفكيك نشود.بتن بايد به حدي روان باشد كه دانه هاي ان بخوبي روي يكديگر غلطيده و كاملا آرماتورها را احاطه نموده و گوشه هاي قالب خود را كاملا پر نموده
و كليه هواي موجود در قالب از ان خارج شود وبايد حداقل اب ممكنه را براي انجام كارهاي فوق مصرف نمود زيرا اب بيش از اندازه تبخير شده و جاي انرا هوا پر خواهد كرد.

بررسي بخشهاي مرتبط بابخش علمي كارآموزي

اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه حيات نيست .دومين نيازانسان مسكن مي باشد ومكاني كه در ان زندگي ميكند وفرزندانش را بزگ ميكند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد.
مسكن تنها به ساختمان مسكوني ختم نميشود بلكه شامل ساختمانهاي اموزشي ودرماني واداري نيز ميباشد.به همين دليل تمام ارگانها ونهادها نيازمبرم به ساختمان دارند.
در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري مهندس عمران ومعماروتكنسين ساختمان وحتي مهندس برق وتاسيسات نيز ميباشد به همين دليل رشته عمران مرتبط با تمام رشته ها مي باشد.

قالب بندي

قالب يك سازه موقت است و مانند ظرفي ميتواند بتن تازه وخميري راتا زمان گيرش وكسب مقاومت كافي بصورت كاملا متراكم در برگيرد وبه ان فرم دهد. تهيه وساخت قالب را قالب بندي ميگويند
كه از اصول وضوابطي از نظر طراحي وساخت پيروي ميكند.

قالب بايدبه اندازه كافي محكم باشد تا بتواند دربرابرفشارهاي وارده از بتن خميري در زمان بتن ريزي و فشار ناشي از وسايل بتن ريزي و كارگران مقاومت كند وبيش از حد مجاز تغيير شكل ندهند.
هميشه بايد توجه كرد كه ابعاد قالب بندي دقيق باشد واتصالات قالب بندي بايدمحكم ومتناسب با جنس قالب باشد.

براي جلوگيري از خروج شيره بتن در زمان بتن ريزي  مصالح مورد استفاده بايد قالب بندي به گونه اي انتخاب شوند كه قالب درزپيدا نكند.قالب بندي بايد طوري طراحي واجرا شود كه پس از گرفتن
بتن باز كردن قالبها به راحتي امكان پذير باشد.

تخته و چوبي كه براي قالب بندي مصرف ميشود بايد كاملا خشك بوده ودر برابر رطوبت تغيير شكل ندهد زيرا تغيير شكل قالب موجب تغيير شكل بتن گشته ودرشكل تيرها وستونها و همچنين ممانهاي
وارده برانها موثر ميباشد.اين تخته ها بايد به اندازه كافي نرم باشند تا در موقع نجاري دچار اشكال نشويم. از طرفي بايد انچنان محكم باشد كه بتواند وزن بتن و ارماتورها و كارگران بتن ريزي و وسايل بتن
ريزي از قبيل چرخ دستي و ويبراتور را بخوبي تحمل  كند.

  آرماتوربندي

براي ايجاد مقاومت در مقابل نيروهاي كششي دربتن داخل شناژبتني چند رديف در بالاوپايين ميلگردهاي طولي قرار ميدهند واين ميلگردهاي طولي را بوسيله ميلگردهاي عرضي كه به آن خاموت ميگويند به
همديگر متصل ميكنند.  ميلگردهاي طولي وعرضي را از قبل در گارگاه آرماتوربندي ميبافند وبعد در داخل قالب بندي شناژ قرار ميدهند.

بايد توجه داشت كه پهناي اين قفسه بافته شده  بايد در حدود ۵ سانتيمتر كوچكتر از پهناي قالب شناژ باشد يعني از هر طرف ۵/۲ سانتيمتر بطوريكه اين ميلگردها كاملا دربتن غرق شده وآنرا از خورندگي در
مقابل عوامل جوي محفوظ نگه دارد. اين ۵/۲ سانتيمتر در مناطق مختلف اب و هوايي وهمچنين محل قرار گرفتن قطعه بتن وهمچنين ميزان سولفاته بودن ابهاي مجاور ان متفاوت است كه ميزان ان بوسيله
موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران تعيين شده است.

هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني

بتن جسمي شكننده است كه در مقابل نيروهاي فشاري  مقاومتي قابل توجه دارد اما مقاومت ان در برابر نيروهاي كششي ناچيز است. به همين دليل در محاسبات بتن آرمه اين مقاومت در نظر گرفته نميشود.
مقاومت بتن در برابر نيروهاي كششي تقريبا ۱۰/۱مقاومت فشاري آن در نظرگرفته ميشود.
با توجه به اينكه قطعات بتني مدام تحت تاثير انواع نيروهاي فشاري و برشي وكششي قرار ميگيرند لازم است  قطعات بتن براي مقاومت كافي در مقابل اين نيروها با عنصر مناسبي مسلح گردند. كه بهترين عناصر فلزاتي هستند كه بنام آرماتور معروف هستند.

انواع ارماتور

انواع ارماتور استفاده شده در شناژ عبارتند از ارماتور طولي و عرضي.وظايف ارماتور طولي عبارتنداز تقويت ستون در مقابل بارهاي فشاري و خمشي است.اما ارماتورهاي عرضي وظيفه نگه داشتن ارماتورهاي طولي در جاي خود و جلوگيري از كمانه كردن ارماتورهاي طولي در هنگام وارد شدن نيروهاي فشاري را برعهده دارند.

تقويت ستون در جهت عرض ودر مقابل بارهاي جانبي از وظايف ديگر ارماتورهاي عرضي ميباشد. ارماتور عرضي را خاموت ميگويند. بسته به نوع شكل هندسي ستون از خاموتهاي مختلف الشكلي استفاده ميشود.
اگر ستونها استوانه اي يا دايره اي شكل باشند ويا براي ساخت شمعها ازخاموتهايي دايره اي شكل به نام دورپيچ يا اسپيرال استفاده ميكنند.

دورپيچها علاوه بر داشتن عملكرد تنگها باعث محصور شدن هسته داخلي ستو وافزايش مقاومت آن ميشوند و همچنين در حين زلزله رفتار شكل پذيرتري- دارند يعني بدون ترك خوردن تغيير شكلهاي خوبي نشان ميدهند.

بستن ميلگردها به يكديگر

ميلگردهاي فولادي بايد قبل از بتن ريزي براساس طرح ومحاسبه به يكديگربسته ويكپارچه شوند تا از جابجا شدن آنها طي عمليات بتن ريزي تا گيرش بتن جلوگيري شود.بستن ميلگردها به يكديگراز نظر زمان ومكان بستگي به وضعيت كارگاه و نوع قطعه دارد كه تصميم گيري در مورد چگونگي آن به عهده تكنسين ساختمان ميباشد تا حداكثر كارايي حاصل شود.

گاهي تمام يا قسمتي ازميلگردها را خارج از قالب ميبندند و يك شبكه را تشكيل ميدهند وسپس انرا در قالب ميگذارند مانند شبكه كف فونداسيون تكي وگاهي نيزميلگردها را در روي قالب به يكديگر ميبندند مانند ميلگردهاي سقف بتني. براي بستن دو ميلگرد به يكديگراز مفتول فلزي نرم با قطر ۵/۱تا۲ميليمتر استفاده ميكنند كه اصطلاحا به اين عمل گره زدن ميگويند.

انواع قالب از لحاظ جنس

انواع قالب از لحاظ جنس عبارتند از قالب چوبي – قالب فلزي-قالب فايبر گلاس-قالب آجري –قطعات پيش ساخته و قالب لغزان. در اين پروژه از قالب بندي چوبي استفاده شد.

برسسي آموخته ها وپيشنهادات

اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت ميگيرد بسيار گسترده ميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شده راديد و از نزديك لمس كرد.در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيان مراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساخت و اجراي بتن وقالب بندي وآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداخته شود.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله احداث ساختمان مسكونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا