دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی 

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

31 می 2021

فرمت فایل

ورد – قابل ویرایش – word

تعداد صفحات

115 صفحه

برخی از عناوین مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

 •  ضرورت انجام تحقیق
 • سوال اصلی تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی تحقیق
 • اهداف فرعی تحقیق
 • هدف کاربردی
 • فرضیات تحقیق
 • جامعه و نمونه آماری
 • ابزارهای اندازه­گیری
 • روش تحقیق
 • روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • قلمرو تحقیق
 • رضایت شغلی
 •  عوامل رضایت شغلی
 •  آثار و پیامدهای رضایت شغلی
 •  نظریه­های رضایت شغلی
 • تعهد سازمانی
 •  عوامل موثر بر تعهد سازمانی .
 • سرمایه اجتماعی .
 •  تاریخچه سرمایه اجتماعی
 • مفهوم سرمایه اجتماعی .
 • عوامل تشکیل­دهنده سرمایه اجتماعی
 • ابعاد سرمایه اجتماعی
 • عملکرد سازمان
 • پیشینه تحقیق
 • نوع روش تحقیق
 •  جامعه آماری و نمونه­گیری
 • ابزارهای اندازه­گیری
 • روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری .
 • روش تحقیق
 •  آزمون پارامتری تی-مستقل
 •  آزمون فرض
 •  آماره­ی آزمون
 •  مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) .
 • مراحل مدل­سازی معادلات ساختاری
 • طراحی اولیه دیاگرام مسیر
 •  الگوی تجربی تحقیق- معادلات مربوطه
 • نتایج توصیفی
 •  نتایج تحلیلی
 • توزیع نمونه­ای متغیرها
 • تحلیل همبستگی و کفایت نمونه­گیری
 • آزمون تی­-مستقل
 • مدل معادلات ساختاری
 •  مدل اولیه
 •  مدل اندازه­گیری
 •  مدل معادله ساختاری
 • نتیجه­گیری
 • پیشنهادها
 • محدودیت تحقیق

 

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نیروی انسانی نقش بسزایی در تأمین کیفیت جامعه و بهره­وری سازمان­های دولتی و بازرگانی دارد و زیر بنای اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد. (دولان و رندان[۱]، ۱۳۷۳، ص ۸۷)، به همین دلیل این عامل همواره مورد نظر مسئولین و مدیران سازمان­ها قرار گرفته است. یکی از راه­های افزایش عملکرد سازمان، ایجاد رضایت شغلی در کارکنان است. کسانی که رضایت داشته باشند کار خود را بهتر انجام می­دهند. همچنین در مطالعات و بررسی­های انجام گرفته، این اتفاق نظر دیده می­شود که عوامل متعددی در روحیه و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان موثر هستند. در بین این عوامل مواردی دیده می­شود که امروزه تحت عنوان سرمایه اجتماعی در جوامع شناخته شده­اند که بیانگر وجود ارتباط متقابل سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است (قرایی، ۱۳۷۸، ص ۱۴). یکی از وظایف مهم سازمان­ها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه­های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه­ ارتقای بهره­وری را فراهم می­کند. در عصر جدید بدون توجه به سرمایه اجتماعی نمی­توان به سوی توسعه پایدار گام برداشت. از آنجا که انسان در توسعه نقش کلیدی دارد و اهمیت و تحقق توسعه به دست انسان صورت می­گیرد، لذا برطرف کردن نیازهای روحی و روانی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از سویی دیگر،  از جمله اصلی­ترین وظیفه سازمان­ها ایجاد انگیزش، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد است.

با توجه به موضوع تحقیق، در این فصل به ارائه کلیاتی از تحقیق از جمله اهداف تحقیق، فرضیه ها و ضرورت انجام تحقیق پرداخته خواهد شد.

 

بیان مسئله

اهمیت نیروی انسانی در سازمان به اندازه­ای است که آنها را مشتریان داخلی سازمان می­نامند و می­توان گفت تا زمانی که مشتریان از فعالیت خود خشنود نباشند، جلب رضایت مشتریان بیرونی بسیار سخت و شاید غیر ممکن است. اگر نیروی کار علاقه چندانی به سازمان خود نداشته باشد و از توانمندی خویش در پیشبرد اهداف سازمان استفاده نکند، سازمان به اهداف خود نخواهد رسید. کلیه نرم­افزارها و سخت­افزارها و تکنولوژی­های پیشرفته ابزاری هستند که شرط اصلی استفاده کارآمد از آنها، داشتن نیروی انسانی آموزش دیده، علاقه­مند و متعهد است و موفقیت سازمان وابسته به کار و تلاش این نیروها می­باشد. بهره­گیری بهینه از توانمندی کارکنان موسسات از اهداف اولیه هر سازمان است، که جهت تحقق آن، ایجاد سرمایه اجتماعی، تعهد و رضایت در مورد کارکنان می­تواند نقش اساسی داشته باشد. به عبارت دیگر، نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان­ها است و هر چه این سرمایه، کیفیت مطلوب­تری داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد. لذا باید در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان کرد چرا که این اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد. نیروی انسانی وفادار، خشنود، سازگار با اهداف و ارزش­های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی، حاضر است فراتر از وظایف مقرر، فعالیت کند و می­تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشد. سرمایه اجتماعی، شکل و نمونه ملموسی از یک مجموعه هنجارهای غیررسمی است که باعث ترویج همکاری در بین دو یا چند فرد می شود. هنجارهای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی می­توانند از هنجار روابط متقابل دو دوست گرفته تا آموزه­های پیچیده­ای را شامل شوند. این هنجارها باید به ایجاد و افزایش همکاری منجر شود، بنابراین با فضایل سنتی چون درستکاری، وفای به عهد، قابل اعتماد بودن در انجام وظیفه، روابط متقابل و  مواردی مشابه مرتبط­ هستند (پانتم، ۲۰۰۹، ص ۳). افراد با تعهد کمتر، تمایل به غیبت و ترک شغل دارند (گولدن و ویگا، ۲۰۰۸، ص ۱۲). فقدان تعهد سازمانی اثراتی از قبیل افزایش تمایل به ترک شغل، افزایش ترک شغل، غیبت و تأخیر بیشتر و عملکرد ضعیف­تر دارد که بر اثربخشی و کارایی سازمانی تأثیر منفی دارد (گولریوز همکاران، ۲۰۰۸، ص ۳). بنابراین می­توان بیان کرد که تعهد سازمانی با عواملی از قبیل رضایت شغلی، حضور، رفتار سازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد. سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود (الوانی، ۱۳۸۲، ص ۴۰). در واقع می­توان گفت سرمایه اجتماعی فرآیندهای خاصی میان افراد و سازمانها را شامل می­شود که مبتنی بر جوی از اعتماد است و منجر به رسیدن به اهداف از طریق بدست آوردن منافع مشترک می­شود (تاجبخش، ۱۳۸۴، ص ۶۲). عواملی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، همکاری و دوستی بین کارکنان، رابطه روسا با مرئوسین، اعتماد به هیئت رئیسه، تأمین نیازمندی­های شغلی، شایستگی و صلاحیت مدیران، کارایی امور اداری، تطابق اهداف مشخص کارکنان با اهداف سازمان، شرایط و محیط کار، فرصت برای رشد و ترقی، خط مشی و نحوه اداره امور سازمان، نظم و انضباط در کار، ارتباط با همکاران، تأمین شغلی، کسب موفقیت در کار و قدردانی در مقابل انجام کار، در روحیه و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان موثر هستند. اگر به عوامل ذکر شده توجه شود، مواردی دیده می­شود که امروزه در جوامع تحت عنوان سرمایه اجتماعی شناخته شده­اند که نشانگر وجود ارتباط متقابل بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می­باشد (وایت، ۲۰۱۳، ص ۴).  بر اساس نظریه دورکیم روابط اجتماعی بر میزان رضایتمندی افراد تأثیر می­گذارد، پس تغییرات روابط اجتماعی می­تواند در عملکرد یک سازمان نیز موثر باشد. اغلب نظریه­پردازان سازمان معتقد هستند  که بهره­وری یک سازمان تنها به عامل­های مادی وابسته نیست، بلکه سازه­های غیرمادی، نظیر همبستگی گروهی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، کیفیت روابط غیر رسمی و … اثربخشی بیشتری در این بهره­وری دارد (کلمن، ۱۹۹۴). احساس رضایت­مندی شغلی از اساسی­ترین مولفه­های بهداشت روان، پویایی، کارآمدی و رضایت شاغلان هر شغل و حرفه­ای است. تحقیق های انجام شده در قلمرو رضایتمندی شغلی صاحبان مشاغل بیان­گر این حقیقت است که هر چقدر متولیان مشاغل مختلف از احساس رضایت شغلی بیشتری برخوردار باشند، از سلامت روان، نشاط درون، اندیشه تلاش و قابلیت خلاقیت و نوآوری افزون­تری بهره­مند بوده و کمتر دچار فرسودگی شغلی می­گردند.

 

 ضرورت انجام تحقیق

کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان خدمت به مردم می­باشند و رضایت شغلی آنان  در عملکرد سازمان  بسیار تأثیرگذار  است. ترک اختیاری سازمان توسط کارکنان، برای سازمان و برای همه کسانی که از خدمات سازمان استفاده می­نمایند، نامطلوب، مخرب و هزینه­بر است، از طرف دیگر، آن دسته از کارکنانی که  از روی اجبار در سازمان می­مانند و دارای تعهد سازمانی  پایینی می باشند، بهره­وری لازم را برای سازمان نخواهند داشت. بنابراین، سازمانها باید درصدد یافتن راهی برای افزایش تعهد سازمانی و در نتیجه کاهش ترک اختیاری سازمان توسط کارکنان و نیز افزایش میزان بهره­وری و بهبود عملکرد آنها باشند.

از اینرو با توجه به اینکه امروزه سازمانها، هزینه­های هنگفتی را به علت عدم تعهد کارکنان خود نسبت به سازمان بطور ناخواسته متحمل می­شوند، به نظر می­رسد که وجود سرمایه اجتماعی و افزایش میزان آن در سازمانها، با توجه به فراهم نمودن زمینه­های مناسب برای ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضا که در بردارنده مزایایی هم برای افراد و هم  برای سازمان است، در بهبود تعهد سازمانی کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. بر این اساس، در این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی  پرداخته ایم.

 

 سوال اصلی تحقیق

آیا بین سرمایه اجتماعی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی رابطه وجود دارد؟

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا