دانلود تحقیق مقاله نظامنامه کيفيت شرکت آلفا

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

10 جولای 2022

تعداد صفحات

25 صفحه

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

مقاله نظامنامه کيفيت یک مقاله کامل تنظیم شده در ۲۵ صفحه است که دارای عناوین مختلفی می باشد .

برخی عناوین مقاله نظامنامه کيفيت

 • مقدمه
 • فصل اول خط مشي كيفيت و اصلاحات
 • خط مشي كيفيت
 • يادآوري‌هاي اصلي
 • اصلاحات، چاپ مجدد و توزيع نظامنامه كيفيت
 • فصل دوم: دامنه كاربرد
 • فصل سوم: تعاريف
 • فصل چهارم: تشريح عناصر سيستم مديريت كيفيت
 • ۴- سيستم مديريت كيفيت
 • ۴-۱- الزامات عمومي
 • ۴-۲- نيازمندي‌هاي مستندسازي
 • ۵- مسئوليت مديريت
 • ۵-۱- تعهد مديريت
 • ۵-۲- تمركز بر روي مشتري
 • ۵-۳- خط مشي كيفيت
 • ۵-۴- طرح‌ريزي
 • ۵-۵- مسئوليت، اختيار و ارتباط
 • ۵-۶- بازنگري مديريت
 • ۶- مديريت منابع
 • ۶-۱- تأمين منابع
 • ۶-۲- منابع انساني
 • ۶-۳- زير ساخت‌ها
 • ۴-۶- محيط كاري
 • ۷-شكل‌دهي محصول
 • ۷-۱- برنامه‌ريزي شكل‌دهي محصول
 • ۷-۲- فرآيندهاي مرتبط با مشتري
 • ۷-۳- طراحي و توسعه
 • ۷-۴- خريد
 • ۷-۵- تدارك توليد و خدمات
 • ۷-۶- كنترل تجهيزات بازرسي، اندازه‌گيري و آزمون
 • ۸- اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود
 • ۸-۱- كليات
 • ۸-۲- پايش و اندازه‌گيري
 • ۸-۳- كنترل محصول نامنطبق
 • ۸-۴- تجزيه و تحليل داده‌ها
 • ۸-۵- بهبود

برخی توضیحات تحقیق نظامنامه کيفيت

مقدمه :

شرکت آلفا از سال ۱۳۷۷ درمحل فعلی اراک-کيلومتر ۹ جاده تهران و در مساحت اوليه ۱۱۰۰متر مربع شروع به فعاليت نموده است.

اين شرکت اکنون در زمينه تامين نيازمندی های شرکت هايي همچون ماشين سازی اراک , هپکو , پتروشيمی و پالايشگاه و نيز شرکت کالای نفت ايران فعال مي باشد.

آلفا با دارا بودن ماشين آلاتي نظير دستگاه نورد , تراش , دريل راديال , دستگاههای جوش وبرش , فرز و نورد مقاطعBENDING وبا دارا بودن حدود۳۰ نفر پرسنل محصولات مختلفی نظير مخزن , مبدل وقطعات پالايشگاهی توليد مينمايد

فصــل اول

خـط مشـي كيفيـت و اصـلاحـات

 • خط مشي كيفيت

شركت  در راستاي طراحي و استقرار نظام مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ارتقاء كيفيت شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، خط مشي‌ كيفيت خود را به شرح زير اعلام ميدارد:

شرکت آلفا سازنده انواع سازه های فلزی تعهد می نمايد محصولات خود را با کيفيتی مناسب به مشتريان عرضه نمايد و در راستای تأمين نظرات آنها استاندارد ارتقای کيفيت شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران را به عنوان الگوی تضمين کيفی خود به مرحله اجرا در آورده و مبانی زير را الگوی خود سازد :

 • افزايش سهم بازار و افزايش ميزان توليد از طريق افزايش مساحت کارگاه، توسعه ماشين آلات و نيروی انسانی .
 • تامين نيازمنديهاورضايت مشتريان ازطريق آموزش نيروی انسانی و نيزاجرای استاندارد ارتقای کيفيت شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايرا

فصــل دوم

دامنـه كـاربـرد

دامنه كاربرد نظامنامه كيفيت شركتآلفا بر اساس استاندارد ارتقاء كيفيت شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، توليد محصول و ارائه خدمات به مشتريان را شامل مي‌گردد. از اينرو اين نظامنامه واحدهاي سازماني كه در حيطه نظام مديريت كيفيت قرار دارند را در بر مي‌گيرد. اين واحدها عبارتند از:

 • مدير عامل
 • تضمين كيفيت ( نماينده مديريت )
 • واحد توليد
 • واحد بازرگاني
 • واحد اداري و مالي

لازم بـذكـر مي‌باشد كه در شركتآلفا بند( ۷-۳ )كاربرد ندارد كه در قسمت‌ مربوطه توضيح داده شده است.

فصــل ســوم

تعــاريـف

كليه اصطلاحات و تعاريف استفاده شده در اين نظامنامه، جهت تدوين سيستم مديريت كيفيت بر اساس تعاريف ارائه شده در استاندارد ارتقاء كيفيت شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران مي‌باشد. ضمناً علاوه بر آن، اصطلاحات ديگري در اين نظامنامه مورد استفاده قرار گرفته‌اند كه تعريف آن ذيلاً آمده است:

 • سازمان: منظور شركت آلفا مي‌باشد.
 • فرآيند: مجموعه فعاليت‌هايي كه ورودي‌ها را به خروجي تبديل مي‌كند.
 • روش اجرايي: طريقه مشخص شده‌اي براي اجراي يك فعاليت يا يك فرآيند
 • نظامنامه كيفيت: مدركي كه در آن سيستم مديريت كيفيت شركت آلفا تشريح شده است.

فصل چهارم

تشريح عناصر سيستم مديريت كيفيت

۴- سيستم مديريت كيفيت

۴-۱- الزامات عمومي

سيستم مديريت كيفيت شركت آلفا ،  عناصر و الزامات مشروحه در اين نظامنامه را شامل مي‌شود. اين سيستم مديريت كيفيت واحدهاي ذيل را در بر مي‌گيرد:

 • مديرعامل
 • تضمين كيفيت (نماينده مديريت )
 • واحد توليد
 • واحد بازرگاني
 • واحد اداري و مالي

در شركت آلفا فرآيندهاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت و كاربردهاي آنها در سرتاسر سازمان شناسايي گرديده و توالي و تعامل اين فرآيندها نيز مشخص شده است. اين فرآيندها طبق فرم توالی و تعامل فرآيندها به  شمارهQA-FO-17  و نيز فرم های جدول ارتباطات فرآيند ها با واحدهای سازمانی به شمارهQA-FO-48  و جدول شاخص پايش فرآيندها به شمارهQA-FO-49  مدون شده‌اند. علاوه بر اين روش‌هاي مورد نياز براي اجرا و كنترل اثربخشي اين فرآيندها طبق فرم برنامه نظارت واندازه گيری فرايندها به شماره  QA-FO-30  انجام مي‌شود.

در اين سازمان از دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نياز اطمينان حاصل شده است و نيز فرآيندهاي شناسايي شده، پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل مي‌شوند .

۴-۲- نيازمندي‌هاي مستندسازي

۴-۲-۱- كليات

مستندسازي سيستم مديريت كيفيت شركت آلفا شامل موارد ذيل مي‌باشد:

 • خط مشي كيفيت و اهداف كيفيت
 • فرآيندها
 • روش‌هاي ا جرايي
 • نظامنامه كيفيت
 • دستورالعمل‌هاي كاري
 • سوابق كيفي
 • نقشه ها و مدارك فني

۴-۲-۲- نظامنامه كيفيت

در شركت آلفا نظامنامه كيفيت موجود كه براي توليد محصول و ارائه خدمات موارد زير را شامل مي‌شود:

الف) دامنه سيستم مديريت كيفيت شامل جزئيات

ب) روش‌هاي اجرايي مستند شده

ج) تعامل بين فرآيندهاي موجود

-۲-۳- كنترل مدارك

در سطح شركت آلفا ، براي كنترل تمامي مستندات مربوط به سيستم مديريت كيفيت استاندارد ارتقاء كيفيت شركت بازرسي كيفيت واستاندارد ايران روش اجرايي مدوني تهيه و تدوين شده است.

كنترل كليه مستندات مربوط به عملكرد و كيفيت كار واحدها از قبيل روش‌هاي اجرايي، فرآيندها و دستورالعمل‌هاي كاري، مسئوليت كليه كاركنان است و همگي بايد اطمينان حاصل نمايند كه مستندات در دست اجرا معتبر هستند. تهيه، انتشار و تغيير مستندات براي اطمينان از اينكه مستندات صحيح مورد استفاده قرار

مي‌گيرند تحت نظارت دبير كميته راهبري انجام مي‌شود. كليه مدارك با استفاده از روش اجرايي كنترل مدارك به شمارهQA-QP-01 مورد كنترل قرار مي‌گيرند. كه نحوه تهيه، بازنگري، اصلاح، شماره‌گذاري، چاپ و نحوه از رده خارج كردن مدارك در اين سند مشخص شده است. بعلاوه براي نشان دادن وضعيت بازنگري و تجديد نظر اين دسته  از مستندات يك فهرست اصلي  (Master List) كه در روش اجرايي فوق معرفي شده است، تهيه مي‌گردد تا از اين طريق از بكارگيري مدارك نامعتبر و يا منسوخ در سطح سازمان احتراز گردد. در ضمن مدارك منسوخ طبق آنچه كه در اين روش اجرايي آمده است ممهور به مهر قرمز «باطل شد» مي‌شود و فوراً از محل‌هاي استفاده جمع آوري

مي‌گردند. نحوه نگهداري، بايگاني و تعيين تكليف اينگونه مستندات در روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت به شماره QA-QP-05 آمده است. ضمناً براي نشان دادن وضعيت مستندات از مهرهاي رنگي كه در روش اجرايي كنترل مدارك آمده است استفاده مي‌شود.

يادآوري۱: كليه مستندات قبل از صدور (تغيير بازنگري) از نظر كفايت به وسيله كميته راهبري مورد بازنگري و تصويب قرار مي‌گيرند. صدور اصلاحيه‌ها براي مستندات بعد از تأييد نماينده مديريت انجام مي‌شود.

يادآوري۲: نسخ لازم از مدارك و مستندات در تمام مكان‌هاي مورد نياز در دسترس كاركنان است.

يادآوري۳: كليه مدارك منسوخ كه براي مقاصد حقوقي و يا حفظ دانش نگهداري مي‌شوند به نحو مقتضي از طريق مهر «فقط براي اطلاع» مشخص شده‌اند.

يادآوري۴: مستندات سازمان به دو صورت دستي و تايپي تهيه شده است.

۴-۲-۴- كنترل سوابق

در شركت آلفا سوابقي نگهداي مي‌شوند كه صحت و سقم و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت را مشخص مي‌نمايند. شناسائي، جمع‌آوري ، ثبت و شماره‌گذاري، دستيابي، تشكيل پرونده، بايگاني، نگهداري و تعيين تكليف اين سوابق  در روش اجرايي كنترل سوابق به شماره QA-QP-05  آمده است تمامي سوابق كيفيت بايد خوانا بوده و با استفاده از تجهيزاتي كه آنها را در برابر اثرات سوء محيطي حفاظت مي‌كند نگهداري شود. بعلاوه زمان نگهداري سوابق كيفيت تعيين و در روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت آمده است،

طي اين دوره، چنانچه در قرارداد توافق شده باشد اين سوابق براي مشتريان قابل دسترس خواهد بود. سوابق كيفيت مربوط به عرضه‌كنندگان نيز جزئي از اين سوابق محسوب مي‌شوند.

۵- مسئوليت مديريت

۵-۱- تعهد مديريت

مديريت تعهد خود به توسعه و اجراي سيستم مديريت كيفيت و افزايش مستمر اثربخشي اين سيستم را از طريق موارد زير فراهم نموده است:

 • تهيه خط مشي كيفيت
 • تعيين اهداف كيفي
 • انجام بازنگري‌هاي مديريت
 • تمهيد منابع مورد نياز

۵-۲- تمركز بر روي مشتري

نيازمنديهاي مشتريان داخلي و خارجي در سازمان تعيين شده است و رضايت اين مشتريان طبق فرم‌ نظرسنجی رضايت مشتريان به شماره CA-FO-27  سنجيده مي‌شوند.

۵-۳- خط مشي كيفيت

خط مشي كيفيت سازمان طبق آنچه در فصل اول اين نظامنامه آمده است توسط مديريت با در نظر گرفتن موارد زير تعريف شده است:

 • براي اهداف سازمان مناسب است.
 • در برگيرنده تعهد به تطابق با نيازمندي‌ها و افزايش مستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت اين سازمان است.
 • چارچوبي براي بازنگري اهداف كيفي است.

اين خط مشي در داخل سازمان اعلام شده است و توسط كليه كاركنان درك شده است.

علاوه بر اين خط مشي كيفيت توسط مديريت مرتباً مورد بازنگري قرار مي‌گيرند.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله نظامنامه کيفيت شرکت آلفا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا