دانلود پروژه موتورهاي پله‌اي

دسته بندی : / / / / / / /

پروژه

تاریخ انتشار

19 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

45 صفحه

این پروژه دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۴۵ صفحه تنظیم شده است ودارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین پروژه موتورهاي پله‌اي

 • مقدمه
 • ساختمان اصلي موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير چند تكه
 • موتور پله‌اي رلوكتانس متغير سه تكه چهار قطب با چهار دندانه رتور
 • موتور پله‌اي رلوكتانس متغير سه تكه چهار قطب با هشت دندانه رتور
 • معادلات موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير چند تكه
 • مشخصات عملكرد موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير چند تكه
 • عملكرد پله‌اي موتور پله‌اي رلوكتانس متغير سه تكه بدون گشتاور بار؛ منحني گشتاور ـ زاويه در حالت ماندگار
 • موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير يك تكه
 • موتور پله‌اي رلوكتانس متغير يك تكه سه فاز دو قطبي
 • شكل اساسي موتورهاي پله‌اي مغناطيس دائم
 • معادلات موتورهاي پله‌اي مغناطيس دائم
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات پروژه موتورهاي پله‌اي

مقدمه

موتورهاي پله‌اي دسته‌اي از ماشينهاي الكتريكي هستند كه اطلاعات ديجيتالي را به حركت مكانيكي تبديل مي‌كنند. اگر چه موتورهاي پله‌اي سالهاي قبل از ۱۹۲۰ ميلادي مورد استفاده قرار مي‌گرفته‌اند، ولي با ظهور كامپيوترهاي ديجيتال، استفاده از اين موتورها رشد بسيار سريعي پيدا كرد. به عنوان مثال، هنگامي كه يك خروجي منطقي ظاهر مي‌شود، رتور در موقعيت زاويه‌اي از پيش تعيين شده‌اي قرار مي‌گيرد. اين نوع موتورها در محرك كاغذ دستگاههاي چاپگر و يا ديگر وسايل جانبي كامپيوتر مانند تعيين موقعيت هد بر روي ديسك مغناطيسي به كار مي‌روند. در مواقعي كه تغيير از يك وضعيت ثابت به موقعيت ثابت ديگري مورد نياز باشد (چه در كاربردهاي صنعتي، نظامي يا پزشكي) از موتورهاي پله‌اي استفاده مي‌شود. موتورهاي پله‌اي از نظر اندازه و ساختمان داخلي، انواع مختلفي دارند ولي به دو دسته مهم موتور پله‌اي رلوكتانس متغير و موتور پله‌اي مغناطيس دائم تقسيم مي‌شوند كه هر دو نوع، در اين فصل مطالعه مي‌شوند. در اين فصل، متوجه مي‌شويم كه خواص عملكرد موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير، بسيار شبيه ماشينهاي رلوكتانسي (كه قبلاً مورد مطالعه قرار گرفته است) مي‌باشد. همچنين موتور پله‌اي مغناطيس دائم داراي عملكردي شبيه ماشين سنكرون مغناطيس دائم (كه در فصل هفتم بيان گرديد) است.

دو نوع موتور پله‌اي رلوكتانس متغير به صورت يك تكه و چند تكه است. در اولين تقريب، رفتار اين دو نوع موتور را مي‌توان با معادلات مشابهي بيان نمود. در واقعي اصول عملكرد موتور پله‌اي رلوكتانس متغير، مشابه ماشينهاي رلوكتانسي است (كه در فصلهاي قبل تشريح شد) و تنها تفاوت آنها در نحوه عملكردشان است. به همين خاطر، براي بيان عملكرد موتورهاي پله‌اي، نياز به بيان بعضي تعاريف جديد و گسترش بعضي از تعاريف قبلي مي‌باشد. در ابتدا موتورهاي پله‌اي چند تكه با جزئيات بيشتري مورد بحث قرار مي‌گيرد و پس از آن، توضيح مختصري در مورد موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير يك تكه داده مي‌شود.

در بيشتر مواقع، موتور پله‌اي رلوكتانس متغير چند تكه، حداقل از سه موتور رلوكتانسي تك فاز تشكيل شده است كه بر روي يك محور رتور قرار گرفته‌اند و محورهاي مغناطيسي آنها نسبت به يكديگر اختلاف زاويه دارند. رتور يك موتور سه طبقه ساده در شكل (۸-۲-۱) نشان داده شده است. اين رتور، از سه رتور دو قطبي تشكيل شده است كه مسير با حداقل مقاومت مغناطيسي آن در راستاي زاويه  قرار دارد. در زبان موتورهاي پله‌اي، هر يك از اين

رتور يك موتور پله‌اي رلوكتانس متغير سه تكه، دو قطب مقدماتي

رتورهاي دو قطبي، به رتور دو دندانه‌ معروف هستند. حال يكي از اين رتورها را به تنهايي در نظر بگيريد. هر رتور داراي يك استاتور تك فاز با محور مغناطيسي خاص آن است. در شكل (۸-۲-۱)، اين رتورها با حروف b,z و c مشخص شده‌اند. استاتورهاي هر يك از اين رتورها به طور مجزا در شكل (۸-۲-۲) نشان داده شده است؛ استاتور با سيم‌پيچ اين رتورها به طور مجزا در شكل (۸-۲-۲) نشان داده شده است؛ استاتور با سيم پيچ as با رتورa، استاتور با سيم پيچ bs با رتور b و . . . در ارتباط است. در اينجا بايد نكات زيادي را بررسي كنيم. اول آنكه هر يك از اين استاتورهاي تك فاز، دو قطبي است و داراي ساختماني شبيه ماشينهاي dc با دو سيم‌پيچ روي دو قطب خود مي‌باشد. در حالت خاص، جهت مثبت جريان از سر as1 وارد و از سر ۱َas خارج مي‌شود. سپس  به  متصل مي‌گردد كه جهت مثبت جريان سيم پيچ دوم، از سر  به  است. اگرچه در شكل (۸-۲-۲)، سيم‌پيچها با دواير  و  مشخص شده‌اند، ولي هر كدام از كلافهاي سيم پيچ استاتور از Ns/2 دور تشكيل شده‌اند كه هر دو كلاف  و  داراي تعداد دور يكساني هستند. حال مي‌خواهيم نكته مهم ديگري را بررسي كنيم. تا كنون زاويه  (يا ) در رتور قطب برجسته، زاويه بين محور رتور و محور as استاتور با مسير حداكثر مقاومت مغناطيس بود (به عنوان مثال، شكلهاي (۴-۵-۱)، (۴-۵-۴) و (۶-۲-۱))، ولي در شكل (۸-۲-۲) زاويه  با مسير حداقل مقاومت مغناطيسي معمول و استاندارد است، در نتيجه از قاعده زاويه  در ماشينهاي سنكرون و رلوكتانسي تبعيت نمي‌كنيم.

ساختمان استاتور موتور پله‌اي رلوكتانس متغير سه تكه، دو قطب مقدماتي

اغلب در موتورهاي پله‌اي، هر تكه را يك فاز مي‌نامند. به عبارت ديگر يك ماشين سه تكه به نام ماشين سه فاز معروف است. البته اين نام ممكن است باعث گمراهي شود؛ زيرا ماشينهاي سه فاز را جزء سيستمهاي سه فاز ac مي‌دانيم. با توجه به اينكه در موتورهاي پله‌اي، عملكرد آنها براساس قطع و وصل ولتاژ از يك سيم‌پيچ به سيم‌پيچ ديگر استاتور استوار است، در نتيجه اين نوع موتورها را مي‌توان از ماشينهاي dc مجزا دانست. اگر چه تعداد تكه‌هاي (فازهاي) يك موتور پله‌اي از سه فاز بيشتر است و گاهي به ۷ فاز هم مي‌رسد، ولي تحليل موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير سه فاز معمول مي‌باشد. پس در موتورهاي پله‌اي، تعبير ما از كلمه فاز بايد تغيير كند.

قبل از بيان معادلات اين موتورها، بررسي كنيم كه آيا از نحوه عملكرد اين ماشينها درك درستي پيدا كرده‌ايم. بر اين اساس، ابتدا فرض مي‌كنيم كه سيم پيچهاي bs و cs مدار باز هستند و يك ولتاژ ثابت dc (كه يك جريان dc را توليد مي‌كند) به سيم پيچ as اعمال مي‌شود. با توجه به اينكه سيستمهاي مغناطيسي اين موتور سه فاز مجزا هستند، لذا سيم‌پيچها با يكديگر هيچ گونه تزويج مغناطيسي ندارند. هنگامي كه فقط سيم پيچ ac تحريك مي‌شود، شار مغناطيسي ايجاد شده فقط در جهت محور ac مي‌باشد. از مطالب فصل دوم متوجه مي‌شويم كه بر طبق شكل (۸-۲-۱)، مسير با حداقل مقاومت مغناطيسي هنگامي است كه محور فاز a رتور با محور as استاتور در يك راستا باشد. در اين شرايط، يك نقطه تعادل با گشتاور بار صفر ايجاد مي‌شود و زاويه  در تمام قسمتهاي شكل (۸-۲-۲) يكسان است كه مقدار صفر يا ۱۸۰ درجه مي‌باشد و براي بحث ما آسانتر است كه زاويه صفر درجه را در نظر بگيريم. (اگر به طور لحظه اي جهت جريان ias عوض شود، چه اتفاقي براي رتور به وجود مي‌آيد؟)

موتورهاي پله‌اي به منظور تبديل اطلاعات ديجيتال (گسسته) به تغيير در موقعيتهاي زاويه‌اي به كار مي‌روند. يكي از موارد كاربرد اين موتورها در دستگاههاي چاپگر و روباتها است. حال نحوه ايجاد تغيير وضعيت در اين موتورها چگونه است؟ براي اين منظور، تغذيه سيم پيچ as به طور لحظه‌اي قطع مي‌شود و فوراً جريان dc در سيم پيچ bs جاري مي‌گردد. در اين وضعيت، مسير با حداقل مقاومت مغناطيسي در راستاي محور سيم‌پيچ bs استاتور قرار مي‌گيرد و در نتيجه رتور در جهت عقربه‌هاي ساعت از موقعيت ْ۰=  به
ْ۶۰-=  مي‌چرخد. توجه كنيد كه محور mmf، از محور مثبت as به محور مثبت bs منتقل مي‌شود؛ به عبارت ديگر، محور mmf به مقدار ْ۱۲۰ درخلاف جهت عقربه‌هاي ساعت به چرخش در مي‌آيد ولي رتور در جهت عقربه‌هاي ساعت و به مقدار ْ۶۰ مي‌چرخد. به نظر مي‌رسد كه اشتباهي رخ داده است. همان‌گونه كه از فصل چهارم مي‌دانيم، در صورتي كه به سيم‌پيچهاي شكل (۸-۲-۲) جريانهاي سينوسي با توالي abc تزريق شود، يك mmf شكاف هوايي ايجاد مي‌گردد كه در خلاف جهت عقربه‌هاي ساعت به چرخش در مي‌آيد. به عبارت ديگر، ابتدا mmf شكاف هوايي در جهت مثبت محور as و سپس در جهت محورهاي bs و cs ايجاد مي‌شود. اما در موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير خواهيم ديد كه جهت چرخش مي‌تواند در جهت mmf و يا در خلاف جهت mmf دوار شكاف هوايي باشد و اين موضوع به تعداد فازها (طبقات رتور)، تعداد قطبهاي استاتور (كه توسط سيم‌پيچهاي استاتور ايجاد مي‌گردد) و تعداد دندانه‌هاي رتور بستگي دارد.

اگر به جاي اعمال ولتاژ به سيم‌پيچ bs، ولتاژ به سيم‌پيچ cs اعمال شود، مطابق شكل (۸-۲-۲) رتور از موقعيت ْ۰=  به زاويه ْ۶۰=  در خلاف جهت عقربه‌هاي ساعت به چرخش در مي‌آيد. بنابراين با اعمال ولتاژ dc به طور مجزا به سيم‌پيچهاي …,as,cs,bs,as رتور با پله‌هاي ْ۶۰ در جهت عقربه‌هاي ساعت به چرخش در مي‌آيد. براي چرخش (تغيير پله‌اي) رتور در دو جهت، نياز به يك رتور حداقل سه فازه (سه تكه) مي‌باشد.

قبل از بيان بعضي مفاهيم در مورد موتور پله‌اي، درباره اعمال ولتاژ به سيم پيچها بيشتر توضيح مي‌دهيم. اگر در شكل (۸-۲-۲) به هر دو سيم پيچ as و bs ولتاژي اعمال شود، چه اتفاقي پيش مي‌آيد؟ به عبارت ديگر با تغذيه سيم پيچ as، رتور در زاويه ْ۰=  قرار مي‌گيرد و سپس بدون قطع منبع as، سيم پيچ  bs نيز تغذيه مي‌شود. در اين حالت، رتور در جهت عقربه‌هاي ساعت از زاويه ْ۰=  به زاويه ْ۳۰-=  منتقل مي شود. در نتيجه موقعيت پله‌هاي رتور به نصف تقليل مي‌يابد كه به اين نحوه كاركرد موتور، عملكرد نيم‌پله‌اي مي‌گويند.

اكنون زمان آن است تا بعضي تعاريف موتور پله‌اي را بيان كنيم. در اين موتور، تعداد دندانه‌هاي رتور هر تكه را با RT و تعداد دندانه‌هاي استاتور در هر تكه را با ST نشان مي‌دهيم. به عنوان مثال، در شكلهاي (۸-۲-۱) و (۸-۲-۲) تعداد دندانه‌هاي رتور و استاتور هر فاز، ۲ عدد است و بنابراين ۲RT=St= مي‌باشد. معمولاً در موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير چندتكه، مقادير RT و ST با يكديگر مساوي مي‌باشند. همچنين تعداد تكه‌هاي (فازهاي) هر موتور، با N نشان داده مي‌شود كه به عنوان مثال در اين موتور ۳=N است. اكنون زاويه دندانه را با TP نشان مي‌دهيم كه به صورت زاويه بين دو دندانه متوالي تعريف مي شود. در شكل (۸-۲-۲)، ْ۱۸۰=TP مي‌باشد. پس مي‌توان نوشت:

تعريف ديگري كه در موتورهاي پله‌اي وجود دارد، طول پله‌اي مي‌باشد كه با SL مشخص مي‌گردد. مقدار SL بيانگر زاويه چرخش رتور در هنگام تغيير در وضعيت تحريك سيم‌پيچ استاتور (ولتاژ dc) از يك فاز به فاز ديگر است. در شكل (۸-۲-۲) مقدار SL برابر ۶۰ درجه مي‌باشد. در اين شكل، اگر هر فاز به طور مجزا تحريك شود، رتور از محور as به bs و سپس cs و.‌.‌. تغيير زاويه مي‌دهد كه اين زاويه چرخش با زاويه دندانه برابر است. به عبارت ديگر، حاصل ضرب تعداد تكه‌ها (فازها) در طول پله‌اي رتور، برابر زاويه دندانه است. بنابراين،

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروژه موتورهاي پله‌اي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا