دانلود پروژه شکست الکتریکی عایق های گازی

دسته بندی : / / / /

پروژه

تاریخ انتشار

19 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

108 صفحه

این پروژه دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۰۸ صفحه تنظیم شده است ودارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی ازعناوین پروژه شکست الکتریکی عایق های گازی

 • فصل اول:مقدمه ای برمسائل عایق های الکتریکی و فشار قوی
 • مقدمه
 •  ویژگی الکتریکی و خواص فیزیکی و شیمیایی موادعایقی
 •  رفتار مکانیکی ماده عایقی
 •  رفتار گرمایی ماده عایقی
 •  رفتار شیمیایی
 •  خصوصیات الکتریکی
 • عوامل اقتصادی
 • فصل دوم:شکست الکتریکی درعایقهای گازی
 • خروج الکترون از هادی به کمک میدان الکتریکی
 •  خروج الکترون از هادی در اثر برخورد یون های سریع به هادی
 • یونیزاسیون ملکول گاز در اثر برخورد با یون
 • شکل های مختلف تخلیه الکتریکی در گازها
 •  تخلیه روشن
 • تخلیه نسلی
 • میدانهای غیر یکنواخت-تخلیه جزئی
 • اثر بارهای فضایی
 • تخلیه جزئی در ولتاژ متناوب
 •  تخلیه جزئی در ولتاژ ضربه و ولتاژ کلید زنی
 • تاخیر در شکست الکتریکی
 • احتمال شکست در ولتاژهای ضربه
 • اثر ناهمواری سطح الکترودها در ولتاژ شکست
 • ولتاژ شکست در مخلوط گازها
 • فصل سوم:مقاله
 •  استقامت الكتريكي گازهاي مختلف در
 • تأثيرسطوح ناهمواروپوشش روي ولتاژشكست الكتريكي ضربه در ۶ SF

برخی از توضیحات پروژه شکست الکتریکی عایق های گازی

مقدمه

 

در شرايطي كه از ولتاژ فشار قوي استفاده مي شود طراحي دقيق سيستم عايقي از اهميت زيادي برخوردار است . به همين منظور از عايق هاي مختلفي از قبيل گازها ، جامدات و مايعات و ايجاد خلاء و يا تركيبي از آنها استفاده مي شود . براي صرفه جويي واطمينان ازانجام موفق كار، بايد دانش مربوط به عوامل ضد عايق و نيز عواملي كه باعث كاهش ولتاژ شكست و از بين رفتن عايق مي شوند ، در طراحي مورد توجه قرارداد . وظيفه عايق ها ، ايزولاسيون( جداسازي الكتريكي ) ولتاژهاي فشار قوي نسبت به یكديگر و همچنين نسبت به زمين مي باشد تا هم ولتاژ و جريان فشارقوي در مسير مربوط به خود قرارگيرند و هم از بروز خسارت و ضرر و زيان به افراد و تجهيزات جلوگيري شود . عايق ايده آل( طبق تعريف ) ، يك نارساناي جريان الكتريسيته است كه هيچ جريان الكتريكي را از خود عبور نمي دهد ولي عملاً هيچ ماده اي را در طبيعت نمي توان يافت كه ويژگي هاي یك عايق ايده آل را داشته باشد . اما براي استفاده هاي كاربردي ، یك عايق ، ماده اي است كه عبور جريان از خود را درحد بسيار كم و مطلوب محدود نمايد به حدی که بتوان از آن صرف نظر كرد . به عبارت ديگر ،‌در ولتاژهاي عادي ، مقاومت الكتريكي عايق خيلي زياد است . اگر در ولتاژهاي بسيار بالا از عايق ، جريان قابل ملاحظه اي عبور كند در حقيقت ، عايق ديگر خاصيت عايقي خود را از دست داده است و دچار شكست الكتريكي مي شود ؛ به عبارت ديگر ، عايق تبديل به هادي مي شود . قبل از بروز شكست در عايق ها ، عايق شبيه به خازن است كه دو الكترود آن در دو طرف ، صفحات خازن هستند و با اعمال ولتاژ به اين خازن ، شارژ مي شود . پس از شكست الكتريكي عايق ، اين خازن در واقع دشارژ و تخليه مي گردد. به همين دليل پديده شكست الكتريكي عايق ها را، تخليه الكتريكي نيز مي گويند. استقامت الكتريكي عايق ها را برحسب بالاترين شدت میدان الكتريكي  قابل تحمل ، قبل از تخليه الكتريكي مي سنجند و معمولاً آن رابر حسب KV/cm  ياKV/mm  بيان مي شود . بررسي عملكرد عايق ها نياز به بررسي هاي علمي ( با استفاده از نظريه هاي فيزيكي و روابط رياضي ) و همچنين بررسي هاي تجربي ( از طريق آزمايش ها و اندازه گيري هاي لازم ) ، روي عايق ها دارد و پيشرفت هاي حاصل در زمينه مكانيزم تخليه الكتريكي عايق ها همواره با اين دو مورد همگام بوده است.

 ويژگي هاي الكتريكي و خواص فيزيكي و شيميايي مواد عايقي :

كاربرد عايق ها در ساخت ژنراتورها ، موتورها ،‌ترانسفورماتورها ، برقگيرها ، خازنها ، كابل ها ، كليدهاي فشار قوي ، و ساير تجهيزات فشار قوي بسيار گسترده است. با توجه به نوع كاربرد و شرايط محيطي كه عايق در آن قرارمي گيرد ، علاوه بر خاصيت الكتريكي ، ساير خواص فيزيكي و شيميايي آن نيز از اهميت زيادي برخوردار است . ويژگيهاي يك ماده عايقي را براي استفاده هاي بخصوص مي توان به صورت زير اولويت بندي نمود :

رفتار مكانيكي

رفتار گرمايي

پارامترهاي شيميايي

خصوصيت هاي الكتريكي

عوامل اقتصادي

 رفتار مكانيكي ماده عايقي

استحكام ماده عايقي ، نياز اصلي و اساسي مي باشد . ضريب كشساني براي يك ساختمان سخت ، بايد بالا و براي يك سيستم عايقي بايد پايين باشد . به عنوان مثال،  جنس صفحه آستر شيار ماشين هاي الكتريكي بايد به اندازه كافي سفت باشد تا بتواند در مقابل صفحه داخلي شكاف منبسط شده ،‌بدون شكستن تا بخورد و نيز بايد لبه شكاف در مقابل ورقه ورقه شدن ، ارتعاش ، تأثير شيميايي روغن جلاي به كار رفته ، اثر افزايش دما ، جذب رطوبت و غيره مقاومت كند برآمدگي سيم پيچ بايد در قبال فرسودگي ، مقاومت زيادي كند و يا ضريب اصطكاك كمي داشته باشد . جلاي عايقي بايد كاملاً به سيم ها چسبيده باشد و الاستیته لازم براي انبساط را داشته باشد تا بر اثر تغيير دما ، مس ها بتواند به هم برسند . بنابراين ، ملزومات مكانيكي بسته به نوع كاربرد براي يك عايق ، متفاوت اند .

رفتارهاي گرمايي مادهءعايقي

در به كارگيري بسياري ازعايق ها به نوعي ازموادعایقی نيازاست كه در دوره كوتاه اضافه با و در دماهاي بسيار بالا منبسط نگردند . معمولاًٌ ويژگي هاي فيزيكي مواد با افزايش دما،  تغيير مي كنند . نيروي كششي در عايق ها نبايد به نقطه اي برسد كه باعث تغيير شكل و فرسودگي بيش از اندازه آن شود . همچنين يك ماده عايقي از نوع ترمو پلاستيك نبايد دماي عملكرد آن ( حتي براي یك زمان كوتاه ) به دماي نقطه ذوب برسد . وقتي مواد عايقي براي مدت طولاني تري در معرض حرارت قرارمي گيرند ، تركيب شيميايي آنها تغيير مي كند . اين تغيير شيميايي باعث تغيير ويژگيهاي فيزيكي از حالت مجاز به حالت غير مجاز مي شود و درنتيجه كهنگي و فرسودگي ماده را به همراه خواهد داشت . بنابراين ، مي توان گفت كه مدت زمان عملكرد عايق با دماي مطلق آن عايق ، نسبت عكس دارد كه نمودار آن براي اغلب عايق هاي يك نمودار تقريباً خطي خواهد بود .

 رفتار شيميايي

رفتار شيميايي به تأثير محيط روي ماده عايقي بستگي دارد . معمولاً اين محيط همان هواي حامل رطوبت است . اكسيژن موجود در هوا قادر است عايق را به گونه اي اكسيد كند كه به شكل زيان آوري ، ويژگي هاي فيزيكي آن از بين رود . همچنين مي تواند باعث تخريب بعضي عايق ها شود . به علاوه اثرات تخريبي روي سطح عايق باعث مي شود كه مقاومت عايقي پايين بيايد .

 خصوصيات الكتريكي

ازمهمترين خصوصيت هاي هر عايقي ، استقامت الكتريكي آن است . استقامت الكتريكي عايق ها برحسب حداكثر شدت ميدان الكتريكي قابل تحمل آنها سنجيده مي شود و معمولاً برحسب KV/cm بيان مي گردد. ولتاژ شكست يك قطعه عايق ، به ضخامت آن بستگي دارد ؛ ليكن ميدان شكست عايق تقريباً مستقل از ضخامت آن است و به جنس عايق بستگي دارد .

عوامل اقتصادي

يكي از عوامل مؤثر در طراحي عايق ها ، طرح يك سيستم عایقی است ، به گونه اي كه بهترين عملكرد را به ازاي قيمت مناسب داشته باشد . البته اين موضوع به معناي تلاش براي كم كردن قيمت ها در واحد وزن ، براي سيستم هاي عايق كاري و تجهيزات آن نمي باشد . اگر با صرف هزينه بيشتري براي يك يا چند قطعه در سيستم ، بتوان ابعاد سيستم را كاهش داد ، در نتيجه عاقلانه تر است كه از عايق هاي گران تر ، بيشتر استفاده شود . جملگي اين مسائل بايد پيرامون قيمت واحد وزن ،توليد ، مصرف و تغيير طراحي براي انطباق در دماهاي بالاتر مورد بررسي قرار گيرد .

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروژه شکست الکتریکی عایق های گازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا