دانلود نمونه فایل تکمیل شده گزارش کارآموزی رشته راهنمایی و مشاوره اداره بهزیستی

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

29 ژوئن 2022

تعداد صفحات

17 صفحه

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

برخی عناوین گزارش کارآموزی رشته راهنمایی و مشاوره اداره بهزیستی

 • مقدمه
 • بند اول ) معرفی سازمان بهزیستی شهرستان …
 • بند دوم: بخش های مختلف سازمان بهزیستی شهرستان …
 • بند سوم:آمار مراجع کنندگان به سازمان بهزیستی شهرستان …
 • بند پنجم: نحوه پذیرش مراجعان به سازمان بهزیستی
 • بند ششم: خدمات مرکز سازمان بهزیستی
 • بند هشتم: ریاست این سازمان را جناب آقای …. عهده دار می باشد.
 • بند نهم: وظایف دبیرخانه سازمان بهزیستی:
 • بند دهم: شرح وظایف اداره امور مالی
 • بند یازدهم: شرح وظایف واحد بودجه
 • بند دوازدهم: شرح وظایف و اهم خدمات و کارپردازی (خدمات ، کارپردازی ، نقلیه)
 • بند سیزدهم: شرح وظایف دفاتر حوزه اجتماعی
 • بند چهاردهم: شرح وظایف حوزه توان بخشی
 • بند پانزدهم: شرح وظایف حوزه پیشگیری
 • شرح وظایف حوزه مسکن
 • بند شانزدهم: شرح وظایف حوزه اشتغال
 • *شرح وظایف کمیسیون ماده ۲۶
 • *شرح وظایف کارپردازی
 • بند هجدهم: شرح وظایف حوزه فرهنگی آموزشی
 • بند نوزدهم: جمع بندی

برخی توضیحات گزارش کارورزی رشته راهنمایی و مشاوره اداره بهزیستی

مقدمه

یک زندگی آرام، شیرین و بدون تنش های عصبی بزرگترین آزوی هر فردی است .آرزویی که دستیابی به آن بسیار دشوار است ، چرا که امروزه گرایش مشکلات و پیچیدگی آنها به یکدیگر انسانها را پیش از زمان گذشته در برابر شرایط دشوار نامساعد و پر فشار قرار می دهد تا جایی که انواع فشارهای روانی جز زندگی روزمره بسیاری از ما شده است.

برای پیشگیری از این فشارهای روانی از کارشناسان مشاوره و راهنمایی می توان بهره برد چرا که این افراد می توانند مردم را برای رسیدن به یک بهداشت همگانی در مقابل بیماری های روحی و روانی و واکسینه کنند.

این رشته بیشتر در زمینه رشد ابعاد مختلف شخصیت آدمی پیشگیری از مشکلات و اختلالات به خصوص مشکلات دانش آموزان و نوجوانان است.

مشاور به افراد آموزش می دهد که چه کنند تا دچار بحران روحی نگردند وراه پیشرفت و تکامل را راحتر و سریعتر طی نمایند.

بند اول ) معرفی سازمان بهزیستی شهرستان …

شرایط فیزیکی سازمان بهزیستی: این سازمان و اقع در خیابان شهید طالبی پشت شهرداری می باشد.

ساختمان این اداره یک طبقه و شامل ۶ اتاق که هر اتاق مخصوص یک نفر از کارکنان این سازمان برای پاسخگویی به مراجعین می باشد.

بند دوم: بخش های مختلف سازمان بهزیستی شهرستان …

این سازمان شامل حوزه های :

 • حوزه توان بخشی
 • حوزه پیشگیری
 • حوزه مشارکتها
 • حوزه اجتماعی
 • حوزه مسکن
 • حوزه اشتغال

بند سوم:آمار مراجع کنندگان به سازمان بهزیستی شهرستان …

به دلیل رفت و آمد زیاد مراجعه کنندگان نمی توان تعداد معلومی به آنها نسبت داد . زیرا به دلیل کثرت مشکلات و نیازهای افراد تعداد مراجعه کنندگان در هر دقیقه یک نفر می باشد و آمار معلومی در دسترس نمیباشد.

بند چهارم : بیشترین مراجعان به کدام بخش مربوط می شود.

در سازمان بهزیستی آمار مراجعان بخش معلولین توان بخشی به خود اختاص می دهد چون مراجعه کنندگان بیشتر در این زمینه نیاز و مشکلات دارند.

بند پنجم: نحوه پذیرش مراجعان به سازمان بهزیستی

افراد می توانند به صورت خود معرف و یا با معرفی توسط خدمات اجتماعی سیار و خط اورژانس اجتماعی و یا با معرفی از طریق مراجع قضایی – انتظامی – سازمان های و نهادها و… به مرکز مراجعه نموده و از خدمات این مرکز که بهصورت رایگان و شبانه روزی و به صورت سرپایی و نگهداری موقت ارائه می گردد بهره مند گردند.

و مراجعه کنندگان برا ساس نوع نیازمندی خود و با تشخیص ریاست اداره به بخش های مورد نیاز فرستاده می شوند تا تیازهای آنها رفع گردد.

بند ششم: خدمات مرکز سازمان بهزیستی

در این مرکز پس از پذیرش ارزشیابی تخصصی اجتماعی – روان شناختی – بهزیستی و درمانی و حقوقی تیم تشخیص مرکز با توجه به ارزیابی های صورت گرفته و متناسب با نوع مشکل مراجع تصمیم گیری نموده و سپس نسبت به ارائه خدمات تخصصی به افراد اقدام می گردد.

خدمات تخصصی مرکز:

 • خدمات مددکاری اجتماعی
 • خدمات تربیتی
 • خدمات روانشناسی
 • خدمات حقوقی
 • خدمات بهداشتی و درمانی
 • خدمات فرهنگی و آموزشی

بند هفتم: علت مراجعه افراد به سازمان بهریستی

مراجعه کنندگان بر اساس نوع نیاز فردی خود به این سازمان مراجعه می کنند این نیازها شامل:

 • تامین مسکن
 • ایجاد زمینه اشتغال
 • کمک برای خرید جهیزیه
 • کمک به خانواده های نیازمند و بی بضاعت
 • تهیه وسایل و لوازم ضروری برای خانواده ها
 • کمک به دانشجویان برای پرداخت شهریه خود
 • کمک به زنان بی سرپرست
 • اعطای هزینه مالی به خانواده ها برای بردن فرزندان خود به مراکز سنجش شنوایی و بینایی
 • بازدید از منازل مراجعه کنندگان معلول و ارائه خدمات توان بخشی به آنها

بند هشتم: ریاست این سازمان را جناب آقای …. عهده دار می باشد.

شرح وظایف ریاست سازمان بهزیستی:

 • ارائه سرویس های مختلف خدماتی به مراجعین و جلوگیری از رنجش و خستگی ارباب رجوع
 • تهیه برشورهای مختلف اطلاعاتی برای ابعاد رابطه مناسب با ارباب رجوع
 • تاکید به کارکنان کوشا و ساعی و برخورد و تنبیه به کارکنانی که فعالیت مناسبی ندارند.
 • رعایت اصول صرفه جویی و امانتداری در استفاده و بهره وری هر چه بهتر از امکانات موجود
 • دقت و جدیت در روند صحیح ارائه خدمات به ارباب رجوع
 • تاکید به حفظ رازداری و امانتداری به اطلاعات فردی و خانوادگی مراجعین
 • تهیه طرح ها و برنامه های اجرایی کوتاه مدت و درازمدت به منظور تامین و عرضه خدمات بهزیستی به گروه های نیازمند
 • ارائه آموزش های لازم به منظور آماده ساختن نیروی انسانی جهت انجام خدمات بهزیستی

بند نهم: وظایف دبیرخانه سازمان بهزیستی:

 • ثبت و ارجاع نامه های وارده و صادره با توجه به ضوابط
 • ملاحظه کلیه نامه های اداری
 • کنترل صحت امضاء
 • انجام امور مربوط به تایپ و تکثیر نامه و سایر مدارک
 • انجام امور مربوط به مرسولات پستی سازمان و ارسال و دریافت دورنگار
 • شماره زدن نامه ها
 • ارسال نامه ها به حوضه های مربوطه
 • ارجاع نامه ها به مددکارها
 • مرتب کردن نامه ها
 • نظارت بر انجام صحیح بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های پرسنلی

بند دهم: شرح وظایف اداره امور مالی

 • تنظیم سند حسابداری و تایید جهت پرداخت
 • ارسال سن به قسمت رسیدگی اسناد و تطابق آنها با قوانین
 • بررسی وجود اعتیار لازم در جهت پرداخت اسناد و تایید در صورت وجود اعتبار
 • تنظیم سند و ثبت در نرم افزار مالی و بررسی موجودی حسابها
 • تنظیم حساب و اخذ واریزهای شهرستان ها و ثبت در دفاتر سازمان
 • ثبت و ضبط اموال خریداری شده و نصب پر چسب اموال جمع آوری
 • پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و اعمال تغییر حقوق پرسنل و پرداخت حقوق
 • ثبت دفاتر و دارایی و درخواست وجه جهت پرداخت جاری
 • دریافت و پرداخت حقوق ، اضافه کار ، حق ماموریت
 • ارسال به ذیحساب امور مالی و مدیر کل سازمان یا معاون اداری جهت اخذ امضاهای مجاز در روی چک های صادره

بند یازدهم: شرح وظایف واحد بودجه

 • بررسی و تحلیل و تجزیه گزارش هزینه های ماهیانه واحد بهزیستی استان
 • تطبیق برنامه های سازمان ب اسیاست های تعیین شده دولت
 • انجام پیش بینی های لازم در مورد امور بودجه و تعیین اولویت برنامه های آینده
 • بررسی و رسیدگی به بودجه های پیشنهادی واحدها و ایجاد هماهنگی لازم با آنها
 • تهیه و تنظیم موافقت نامه ها و اصلاحیه های مربوط به بودجه
 • بازدید از پروژه های عمرانی استان و بررسی نحوه پیشفت آنها
 • حضور در جلسات معاونت برنامه ریزی استانداری استان به منظور دفاع از بودجه
 • نظارت در تهیه موافقت نامه ها و اصلاحیه های مربوط به بودجه و طرحهای عمرانی
 • طرح مسائل و مشکلات و کسب رهنمودهای لازم

بند دوازدهم: شرح وظایف و اهم خدمات و کارپردازی (خدمات ، کارپردازی ، نقلیه)

 • انجام امور خدماتی سازمان
 • انجام امور کارپردازی سازمان
 • انجام امور انبارداری و تاسیسات
 • انجام امور نقلیه سازمان

بند سیزدهم: شرح وظایف دفاتر حوزه اجتماعی

 • دفتر زنان و خانواده

ارائه خدمات به زنان مطلقه ، فوت همسر، زندانی، نیزمند که در وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و معیشتی نامساعدی می باشند.

*اهم خدمات:

 • پرداخت مستمری
 • پرداخت ودیعه مسکن
 • پرداخت کمک هزینه درمانی
 • پرداخت کمک هزینه دانشجویی و تحصیلی
 • پرداخت کمک هزینه ازدواج
 • بیمه نمودن زنان سرپرست خانواده و پرداخت حق بیمه آنها
 • ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی
 • پرداخت وام اشتغال
 • توانمندسازی و خودکفا نمودن مددجو

۲)دفتر شبه خانواده:

-ارائه خدمات و مراقبت و نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست.

*اهم خدمات:

۱-فرزندان امداد ( خانواده جایگزین) : کودکان بدسرپرست که با ناپدری یا نامادری سکوت داشته و پرداخت کمک هزینه ماهیانه .

۲-فرزندان مقیم خانه: کودکانی که بنا به دلایلی از نعمت داشتن پدر و مادر محروم بوده و در مراکز نگهداری می شوند.

۳-تشکیل پرونده متقاضیان فرزند خواندگی و تحویل فرزند به خانواده ها در صورت احراز شرایط لازم و کافی.

۳)دفتر آسیب دیدگان اجتماعی:

ارائه خدمات به افرادی که در معرض آسیب های اجتماعی(دختران و زنان فراری ، زنان و دختران آسیب دیده و…)

۴) دفتر کودکان و نوجوانان:

ارائه خدمات به کودکان زیر ۶ سال که در سطح مهدهای کودک سطح شهرستان می باشند.

*اهم خدمات:

 • توزیع غذای گرم در سطح روستا مهدها در پاییز و زمستان
 • پرداخت کمک هزینه شهریه مهدکودک ، کودکان تحت پوشش و بی بضاعت
 • پرداخت کمک هزینه تجهیز مهدهای کودک بصورت بلاعوض
 • تشکیل پرونده برای کودکان شیرخوار نیازمند شیر مصنوعی با نامه بهداشت
 • تحویل شیر خشک به خانواده های دارای فرزند شیرخوار بصورت ماهیانه تا ۱ سالگی
 • پرداخت کمک هزینه به خانواده های دارای فرزند دو یا چند قلو تا قبل از سن دبستان

بند چهاردهم: شرح وظایف حوزه توان بخشی

 • پرداخت مستمری به توانخواهان واجد شرایط
 • ارجاع به کمیسیون پزشکی توانخواهان جهت تشخیص معلولیت و شدت آن
 • پرداخت کمک های : الف) درمان ب) مناسب ساری

ج) دانشجویی و تحصیلی        د) خرید لوازم ضروری و موردی   د) ایاب و ذهاب معلولین  س)خرید اقلام توان بخشی

۴) معرفی توان خواهان واجد ش رایط جهت دریافت تسهیلات مسکن

۵) معرفی توانخواهان نیازمند اشتغال جهت دریافت تسهیلات خود اشتغالی

۶) تحویل اقلام توان بخشی مورد نیاز توانخواهان

۷) معرفی توانخواهان جهت دریافت پروانه ساختمان و انشعابات گاز ، آب و…

۸) بازدید از منزل توانخواهان

۹) معرفی توانخواهان نیازمند جهت دریافت دارو و لوازم التحریر

بند پانزدهم: شرح وظایف حوزه پیشگیری

 • معرفی مددجویان به کلینیک ها و کمپ
 • معرفی مددجویان به بینایی سنجی و پرداخت کمک هزینه تهیه عینک
 • معرفی مددجویان جهت عمل جراحی چشم
 • تشکیل پرونده برای معتادین
 • پرداخت کمک موردی غربالگری شنوایی
 • پرداخت وام های خود اشتغالی
 • کمک هزینه ایاب و ذهاب
 • تشکیل کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی، پیش از ازدواج و پیشگیری از اعتیاد.

بند چهاردهم: شرح وظایف حوزه مشارکتها

 • جمع آوری مشارکتهای نقدی و غیر نقدی خیرین
 • برپیایی پایگاه های مرتبط در طول سال

شرح وظایف حوزه مسکن

 • پرداخت کمک هزینه بلاعوض مسکن به واجدین شرایط با توجه به دستورالعمل
 • معرفی جهت دریافت تسهیلات مسکن

بند شانزدهم: شرح وظایف حوزه اشتغال

 • تشکیل پرونده اشتغال و ارسال به سازمان بهزیستی
 • بازدید و پیگیریهای بازتوانی طرحهای اجرا شده

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود نمونه فایل تکمیل شده گزارش کارآموزی رشته راهنمایی و مشاوره اداره بهزیستی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا