دانلود تحقیق مقاله مديريت مالی با عنوان بررسی عوامل مؤثر برمشاركت در بازار سرمايه ايران

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

13 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحه

144 صفحه

برخی از عناوین مقاله مديريت مالی با عنوان بررسی عوامل مؤثر برمشاركت در بازار سرمايه ايران

 •  هدف پژوهش
 • سوال اصلي-
 • سوالات فرعی
 • فرضيه هاي تحقيق–
 •  روش تحقيق
 • جامعه آماري و نمونه گيري
 • ابزار گردآوري داده­ه
 •  تعريف عملياتی-
 •  محدوديت هاي پژوهش-
 •  ساختار پژوهش
 • نظريه هاي مربوط به رابطه متغير مالي و مشاركت در بازارسرمايه-
 •  نظريه‌هاي مربوط به رابطه تحصيلات و مشاركت در باز
 • فرضيه‌هاي پژوهش
 •  مدل تحقيق-
 •  متغيرهاي پژوهش-
 •  متغيرهاي اندازه گيري شده در پژوهش
 • مقياس و طيف متغير هاي پژوهش
 • جامعه آماري و نحوه نمونه گيری
 • ابزار جمع آوري داده ها-
 •  روش تجزيه و تحليل داده ه
 •  روش هاي آماري براي آزمون فرضيه هاي تك متغير-
 •  روش هاي آماري براي آزمون فرضيه هاي دو يا چند متغيره پژوهش—
 • محدوديت هاي پژوهش
 • نتايج حاصل از تحليل توصيفي متغيرهاي پژوهش(تک متغيره)-
 • جنسيت افراد حاضر در نمونه آماري
 •  سن افراد حاضر در نمونه آماري
 • سطح تحصيلات افراد حاضر در نمونه آماري-
 • رشته تحصيلي افراد حاضر در نمونه آماري-
 • شغل افراد حاضر در نمونه آماري
 • ساير مشخصه هاي جامعه آماري-
 •  تحصيلات غيررسمي افراد حاضر در نمونه آماري

برخی از توضیحات تحقیق مقاله مديريت مالی با عنوان بررسی عوامل مؤثر برمشاركت در بازار سرمايه ايران

از ديدگاه نظريه‌هاي كلان اقتصادي انباشت سرمايه فيزيكي واقعي شرط لازم (اما نه كافي) براي توسعه اقتصادي ملي است، لذا انباشت سرمايه به عنوان مهمترين عامل برانگيزاننده توسعه و رشد اقتصادي در سرمايه‌گذاري هاي كلان اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است.

بازار سرمايه تنها مكاني است كه مي تواند زمينه تشكيل سرمايه را ايجاد نموده و با عملكرد مطلوب خود سبب فراهم آوردن منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليد گرديده و امكانات لازم براي انتقال وجوه پس اندازهاي مردم را به فرصت هاي سرمايه‌گذاري فراهم آورد. كاركرد مناسب بازار سرمايه مي تواند  از طريق كاهش هزينه‌هاي مبادله حق مالكيت بنگاه‌ها،‌كاهش نگهداري دارايي‌هاي نقدي، ‌افزايش نرخ رشد سرمايه‌هاي فيزيكي، تعيين قيمت وجوه و سرمايه، انتشار و تحليل اطلاعات، توزيع ريسك اقتصادي، مقابله با ناهنجاري‌هاي اقتصادي، مهار تورم و بيكاري و غيره،كارايي، سرمايه‌گذاري و رشد را افزايش دهد.

از آنجايي كه بازار سرمايه از يك سو با اتكاء به بازار پول، زمينه‌ساز و رشد دهنده بازار مالي است و از سوي ديگر به علت برخورداري از عوامل كار و نيروهاي تخصصي، فراهم كننده شرايط تثبيت و اشتغال مي‌باشد انجام پژوهش هاي مختلفي را در آن حوزه ضروري مي سازد .

 بيان مساله و اهميت موضوع

توسعه اقتصادي، مستلزم انباشت سرمايه­است. اكثر گرايش‌ها و مكاتب اقتصادي بر اين نكته تاكيد ورزيده‌اند كه تراكم سرمايه نخستين شرط توسعه اقتصادي است. بازار سرمايه به عنوان يك بازار متشكل، نقش موثري در بسيج امكانات مالي و سرمايه­اي به منظور رشد و توسعه اقتصادي كشورها داشته است و هم اكنون نيز در بسياري از كشورهاي جهان تامين مالي اعتبارات مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را بر عهده دارد.

كاركرد مناسب بازار سرمايه مي­تواند كارايي، سرمايه­گذاري و رشد را افزايش دهد. ايجاد بازار سرمايه مي­تواند رشد اقتصادي را از طريق كاهش هزينه­هاي مبادله حق مالكيت بنگاه‌ها افزايش دهد (باير و ديگران ۲۰۰۳).

بازار سرمايه مي­تواند از طريق كاهش نگهداري دارائي‌هاي نقدي و افزايش نرخ رشد سرمايه­هاي فيزيكي حداقل در بلند مدت رشد اقتصادي را افزايش دهد(بن سيونگا وبروس ۱۹۹۱).

مهمترين كاركرد بازارهاي مالي در اقتصاد ملي، تجهيز منابع پس اندازي و هدايت آن بسوي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است، ضمن آن كه تعيين قيمت وجوه و سرمايه، انتشار و تحليل اطلاعات و توزيع ريسك اقتصادي، اغلب در شمار كاركردهاي اين بازار محسوب مي­شوند (دواني، ۱۳۸۴).

همچنين در مورد مهمترين نقش‌هاي محوري بازار سرمايه مي‌توان مقابله با ناهنجاري‌هاي اقتصادي را ذكر كرد. در واقع بازار سرمايه از يك سو با اتكاء به بازار پول،‌ زمينه‌ساز و رشد دهنده بازار مالي است و از سوي ديگر به علت برخورداري مستقيم از عوامل كار و نيروهاي تخصصي، فراهم كننده شرايط تثبيت و اشتغال مي‌باشد.

به عبارت ديگر،‌گسترش بازار سرمايه و رشد تكامل ابعاد مختلف آن به مهار تورم و مبارزه با بيكاري كمك مي‌‌كند. به طور كلي بازار سرمايه با فراهم آوردن زمينه ادغام شركت‌ها، توسعه  فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و توزيع مخاطرات سرمايه‌گذاري و افزايش عرضه منابع سرمايه‌اي جديد به گسترش زمينه‌هاي اشتغال كمك مي‌كند(كدخدايي، ۱۳۷۹).

بازارسرمايه دركشورهاي درحال توسعه ازمشكلات متعددي از قبيل، عمق ضعيف، نازكي پوشش فراگيري (نسبت بسيار اندك در مقايسه با سرمايه موجود در اقتصاد)، دشواري نقد شوندگي و عدم پوشش كافي بخش تجارت در اين بازار، وضعيت بسيار مواج و نوساني و داراي تغيرات زياد نرخ ميانگين شاخص، وجود زمينه براي پيدايش سفته بازي وآسيب‌پذيري در مقابل اختلالات و تخلفات، رنج مي‌برد.

وجود مسائل و مشكلات مختلف در بازار باعث شده كه اين بازار با توجه به اهميت و نقش مهمي كه مي­تواند در رشد و توسعه اقتصادي كشور داشته باشد، قادر نباشد تا كاركردهاي مطلوب خود را ارائه نمايد.

يكي از مطالعات اخير نشان مي‌دهد، طي سال هاي ۷۸- ۱۳۶۳، به طور متوسط نه تنها همه خانواده‌ها پس انداز نكرده­اند بلكه يكسره با كسري بودجه مواجه بوده­اند. به عبارتي در طي دوره مورد بررسي ۷۰ درصد خانوارهاي كشور داراي كسري بودجه بوده­اند. با توجه به اطلاعاتي كه از شرايط اقتصادي خانوارها ترسيم شد، پس اندازهايي هم كه صورت مي­گرفت، هميشه سرمايه­گذاري نمي­شد.

 

انحراف پس­اندازها يكي از مسائل محدود كننده انباشت سرمايه محسوب مي­شود. به عنوان مثال با توجه به سبك و سياق زندگي خانوارهاي كشور مشخص مي‌شود كه بسياري از خانوارها ترجيح مي­­دهند سهم بالايي از دارايي خود را به صورت وجه نقد، طلا، زيورآلات قيمتي، فرش و غيره نگهداري كنند كه البته اين مساله از شكل نگرفتن وناشناخته بودن بازارهاي مالي و سرمايه، بي‌اعتمادي مردم به آينده و نداشتن پشتوانه­ و امنيت مالي و اجتماعي (به خصوص در مورد خانم ها) نشأت مي­گيرد(نخجواني، ۱۳۸۰).

با توجه به اهميت روز افزون بازار مالي(بالاخص بازار سرمايه) و نياز كشور به آن در مسير توسعه اقتصادي لزوم توجه به اين بخش مهم اقتصادي (بخش مالي اقتصاد) احساس مي­­شود پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسي عوامل موثر بر مشاركت در بازار سرمايه­ ايران پرداخته و با شناسايي اين عوامل اطلاعات مناسبي را در زمينه مشاركت در بازار سرمايه ايران ارائه نموده و از اين طريق سهمي را در پركردن شكاف موجود در ادبيات پژوهشي كشور در اين حوزه داشته باشد. نتايج اين پژوهش مي‌تواند در زمينه كمك به تصميم­گيري سياستگذاران حوزه مربوطه و استفاده ساير محققين مفيد باشد.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مديريت مالی با عنوان بررسی عوامل مؤثر برمشاركت در بازار سرمايه ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا