دانلود تحقیق مقاله شیوه قصه گویی در مسیر رشد و تحول اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و تخیل دانش آموزان

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

15 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – word

تعداد صفحات

103 صفحه

برخی از عناوین  مقاله شیوه قصه گویی در مسیر رشد و تحول اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و تخیل دانش آموزان دوره دبستان

 • فرضیه
 • بیان فرضیه
 • عملیات
 • تعریف عملیاتی واژه
 • مبانی نظری تحقیق
 • تاريخچه ادبيّات كودك
 • ادبيّات كودكان  در ايران
 • دوره پيش از اسلام
 • دوره پس از اسلام
 • ادبيّات دوران معاصر
 • انواع قصّه هاي كودكان
 • ادبيّات كودكان و تناسب آن با سن كودك
 • علايق كودك به داستان در سنين پيش از دبستان
 • داستان و تأثير رواني آن
 • هدف  ادبيّات كودكان از جنبه رشد رواني
 • قصه ها و رشد عقلي و اخلاقي
 • قصّه ها ورشد ديني و مذهبي
 • افسانه ها و پرورش رواني كودك
 • واقعيت گرايي در ادبيّات كودكان
 • تأثير قصه در زبان آموزي
 • مصوّرسازي كتاب كودكان
 •  پیشینه عملی تحقیق

برخی از توضیحات تحقیق مقاله شیوه قصه گویی در مسیر رشد و تحول اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و تخیل دانش آموزان دوره دبستان

بر اساس یافته های روان شناسی، رشد و تربیت سال های کودکی در زمینه شخصیّت و دیگرحیطه های روان شناختی از مهم ترین و حساس ترین دوره های عمر به شمار می آید. تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که تجربیات کودکستانی برای کودکان، می تواند زمینه ای فراهم آورد تا کودک به رشد و پیشرفت مناسب تری دست یابد. زیرا آنان از نظر درک مسؤولیت اجتماعی و فردی، داشتن عادات صحیح ، احساس همدلی و همکاری، قابلیت آمادگی و سازش با محیط و.. از کسانی که به کودکستان نرفته اند یک پله فراترند. به همین دلیل،آموزش در سن پيش دبستاني انگیزش و آگاهی های لازم را جهت شروع و ادامه دوره های آموزشي بعدي و در مراحل گوناگون آموزش ایجاد می کند.

در اين راستا یکی از مهم ترین و پرارزش ترین عوامل سودمند در آموزش کودکان، در مهد های کودک و دبستان ،قصّه گويي است زيرا، قصّه ها می توانند روح همکاری، مسؤولیت پذیری و عادات مناسب را در کودک ودانش آموز بوجود آورند، ارزش ها را در ذهن او متجلی سازند، او را نسبت به محیط اطرافش آگاه كنند و در جهت گسترش  رغبت ها و استعدادهای او به کار روند.

این تحقیق برآن است که نقش داستان ها و ادبیّات را در سال های دبستان ودوره ابتدایی بر رشد و پرورش اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و تخیل دانش آموز بررسی نمایدو به جنبه های  روشن تری از این تأثیر گذاری بر روان دانش آموز دست یابد. به امید اینکه راهگشا باشد.(باقری درمنی ۱۳۷۸، ص۲)

بیان مسئله

در دنیای کنونی که به عنوان عصر ارتباطات شناخته شده، بشر به دستاوردهای بسیاری نائل آمده  و در علوم و فنون مختلف به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است. آنچه در اطراف ما می گذرد، بیانگر کوشش هایی است که در این زمینه صورت پذیرفته وآنچه در این میان بیشتر جلب نظر می کند، آموزش و پرورش است که در گستره وسیع آن هر روز شاهد تغییرات و ارائه نظریات جدیدی هستیم که از سوی نظريه پردازان تعلیم و تربیت، در جهت ارتقاء سطح آموزش و بهسازی روابط مربي- كودك و معلم – شاگرد صورت می گیرد.

امروزه آموزش و پرورش نوین به استفاده از ابزارهای توضیحی در آموزش و پرورش (به عنوان بخشی از تکنولوژی آموزشی) اهمیّت می دهد. یکی از این ابزارهای مهم توضیح و شرح مطالب، قصّه گویی و بیان شیرین و جذاب داستان به زبانی ساده است.

این روش، در پیشبرد برنامه های آموزشی به ویژه در دوره ابتدایی و قبل از آن می تواند کاربرد واقعی و علمی داشته باشد. بدیهی است، هنر قصّه گویی اگر به صورت مناسب به کار گرفته شود می تواند در پیشرفت و گسترش خلاقیّت وابتکار کودکان مؤثر باشد و نکته قابل توجّه این است که قصّه گویی در دوران دبستان نقشی اساسی در تکوین شخصیّت کودک دارد. از دیرباز فلسفه تعلیم و تربیت بر این بنیاد استوار بود که کودک، بزرگسالی است کوچک با یک رشته توانایی های شگرف در آموختن. از این رو عالمان علم اخلاق وقتی سخن از تعلیم و تربیت کودک به میان می آوردند تعالیم آنان کمتر به مشاهده مستقیم رفتار کودک و نوجوانان اتکا داشت. به باور آنان  شخصیّت کودک تفاوت چندانی با منش بزرگسالان ندارد و کودکی فقط مرحله ای است برای رسیدن به بلوغ، نه دوره ای که در آن نیازها، وابستگی ها، عواطف و واکنش های ویژه خود را داشته باشد.(طاهر احمدی ۱۳۷۷، ص۳۲)

اما، این تفکّر نادرستی بود که در گذشته شکل گرفته بود. اکنون برای رفتار و شخصیّت کودک زوایا و ویژگی های جداگانه ای قائل شده اند که هر عاملی در محیط می تواند بر آن مؤثر باشد. قصّه گویی، یکی از این عوامل است که می تواند بر ساختار فردی واجتماعی شخصیّت كودك تأثیر گذار باشد. زیرا، به همان اندازه که شخصیّت وی در معاشرت ها و روابط اجتماعی شکل  می گیرد در طول شنیدن داستان ها وفهم آن نیزرشد می كند.(باقری درمنی ۱۳۷۸، ص ۳)

 اهمیّت و ضرورت تحقیق

توجه بیشتر به ادبیّات کودکان به ویژه در سنین دبستان وپیش از دبستان ما را بر آن داشت که راه های موثر در قصّه گویی ، نحوه بیان قصّه ، درک کودک از مفاهیم وعبارات ، مصوّر سازی قصّه ها در هدایت صحیح قدرت تخیّل وبرنامه ریزی در راستای تهیه قصّه هایی با مضمون دینی ومذهبی در جهت رشد وشکوفایی استعداد ها را به عنوان مسئله ای مهم وارزشمند خصوصاً در مبحث روان شناسی رشد کودک به ویژه مراحل اولیه رشد که از اهمیّت فراوانی برخوردار است ، تلقی کرده ودر این تحقیق ، در زمینه تأثیر قصّه در رشد دانش آموزان بپردازیم .

رشد اجتماعی با اولین برخوردهای پدر ومادر شروع می شود ودر دراز مدت آثار روانی خود را باقی می گذارد .در هر حال برخورد والدین ودیگر افراد جامعه تاثیر عمیقی در ساختار شخصیّت کودک وآینده او دارند. (علمشاهی ۱۳۷۹ ، ص۶)

رشد اجتماعی به عبارتی نضج فرد در روابط اجتماعی است به طوری که نوجوان بتواند با افراد جامعه اش هماهنگ وسازگار باشد ، وقتی فردی را اجتماعی می خوانند که تنها با دیگران باشد وبا آنان همکاری کند .همانقدر که نوجوان در این جنبه ها نضج پیدا می کند استقلال او بیشتر  می شود ، می تواند راهنمای خودش باشد وایفای نقش های اجتماعی مختلفی را بر عهده بگیرد. (واینزمن ۱۳۶۷ ، ص ۱۴).

اهداف تحقیق

در هر تحقیقی ایجاد سئوال و بیان اهداف مورد نظر به عنوان مهم ترین گام ها در جهت شناخت بهتر عوامل مؤثر و متغیر های مختلف به شمار می آید، که بایستی با توجه به ابعاد گوناگون موضوع تحقیق و در راستای آن صورت پذیرد و با در نظر گرفتن این مهم اهداف تحقیق را می توان این چنین بیان کرد:

 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر شیوه قصه گویی در مسیر رشد وتحول اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و تخیل دانش آموزان  دوره دبستان  است.

  اهداف جزئی

۱-۴-۲-۱) بررسی نقش قصّه گویی در رشد اجتماعی دانش آموزان وتعامل با دیگران

۱-۴-۲-۲) بررسی نقش قصّه گویی در افزایش دامنه لغات و واژه های دانش آموزان

۱-۴-۲-۳) بررسی تأثیر قصّه گویی در الگو یذیری از شخصیت های داستان

۱-۴-۲-۴) تعیین نقش قصّه گویی در درس گرفتن وجبران شکست با توجه به الگو پذیری

۱-۴-۲-۵) تعیین نقش قصّه گویی در رشد تخیّل دانش آموزان .

۱-۵)  سؤالات تحقیق

۱-۵-۱) آيا قصّه گويي در رشد اجتماعي دانش آموزان  مؤثر است؟

۱-۵-۲) آيا قصّه گويي دامنه لغات و واژگان را در دانش آموزان افزايش مي دهد؟

۱-۵-۳) آيا قصّه گويي همراه با موسيقي تأثير بيشتري بر دانش آموزان دارد؟

 فرضیه ها :

۱-۶-۱ ) آیا بین قصّه گویی و  رشد اجتماعی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۶-۲ ) آیا بین بیان قصّه و داستان با دامنه لغات و واژه ها ی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۶-۳ ) آیا بین قصّه گویی همراه با موسیقی و کتاب های مصوّر با یادگیری دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 بیان فرضیه

اگر برای دانش آموزان قصّه بگوییم آنگاه وضعیت اجتماعی آنان رشد می کند.

 فرضیه تحقیق

قصّه گویی بر رشد اجتماعی تاثیر دارد .(بی جهت )

قصّه گویی بر رشد اجتماعی تاثیر منفی دارد.(جهت دار)

قصّه گویی بر رشد اجتماعی تاثیر مثبت دارد.(جهت دار)

فرضیه صفر

قصّه گویی بر رشد اجتماعی دانش آموزان تاثیر ندارد.

 عملیات سنجشی

اندازه گیری وجمع آوری ودست کاری متغیرها با استفاده ازآزمایش ، پرسشنامه چند گزینه ای وتست های روان شناسی اجتماعی امکان پذیر است .

  تعریف عملیاتی واژه ها

قصّه (Tale): قصّه یا داستان عبارتست از بیان ماجراها، سرگذشت ها و رویدادهای تخیّلی یا واقعی که نویسنده جزئیات آنها را شرح داده و پیام و هدف آن را  ضمن داستان یا در پایان آن به صورت غیر مستقیم به خواننده می رساند.(باقری درمنی ۱۳۷۸ ، ص ۵)

قصّه گویی  (Story Telling): عبارتست از هنر یا حرفه ي نقل داستان ها به شعر یا نثر که شخصی آن را در برابر شنونده اجرا می کند که، ممکن است به صورت گفتگو، ترانه، آواز( با موسیقی یا بدون آن) وهمراه با تصویر باشد و یکی از هدف های آن حتماً باید سرگرمی باشد. (پلووسکی ۱۳۶۹، ص ۲۳)

رشد (Development) : عبارتست از تغییراتی مداوم ومستمر در زمینه روانی و جسمی هر فرد که از هنگام تشکیل سلول تخم تا هنگام مرگ روی می دهد.(پاسیار ۱۳۷۴، ص ۱۳)

رشد اجتماعی ( Social development) : شاخه ای از رشد روانی (شخصیّتی) است که طی آن فردویژگی هایی نظیر : استقلال در کار ها ، خوش بینی نسبت به آینده اعتدال (میانه روی ) در کارها ، حس مسئولیت پذیری را می آموزد  (همان منبع ، ص ۱۳)

دانش آموز(Student) : منظور افرادی هستند که در یکی از مقاطع ابتدایی ، راهنمایی ، ویا متوسطه (دبیرستان ) مشغول به تحصیل می باشند.(علمشاهی ۱۳۷۹،ص

در این بخش از تحقیق با مراجعه کتب ، مقالات و تحقیقات گذشته که در داخل وخارج از کشور در رابطه با سوابق موضوع پرداخته است ، وبا تهیه خلاصه ای از آنها می توان بین تحقیق مورد نظر وتحقیقات گذشته پلی ایجاد کرد. با کمک این بخش حقایق واطلاعاتی در رابطه با تاریخچه ونظریه وفرضیه هایی که در این زمینه صورت گرفته است را مورد نقد وبررسی قرار داد وبر اساس اطلاعات بدست آمده یک نظم منطقی در چارچوب اطلاعات تحقیق مورد نظر ارائه کرد .

در این قسمت ابتدا با ارائه تاریخچه ای از قصّه گویی در کتب و سپس به رابطه ی آن با رشد خصوصاً رشد اجتماعی می پردازیم وهمچنین از منابع دست اوّل همچون پایان نامه ها وکتاب های مربوط به قصّه گویی ورشد اجتماعی پیشینه عملی آن را ارائه کرده ایم .

در این بخش سعی کرده ایم با برقراری پیوند میان تحقیق مورد نظر وتحقیقات گذشته به محدود کردن مسأله تحقیق ، انتخاب روش شناسی دقیق ، اجتناب از دوباره کاری ، قراردادن یافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی ، کمک به تدوین سؤالات وفرضیه های تحقیق ، وکمک در ارائه کاربرد یافته های تحقیق از اهداف بررسی ادبیّات تحقیق هستند.

شاید نخستین قصّه ، قصّه ی حضرت آدم وحوا (علیهما السلام ) باشد که با فریب شیطان ،  از بهشت رانده شدند. و شاید حضرت آدم (ع) به عنوان اوّلین قصّه گو ، بارها قصّه ی رانده شدن خود از بهشت را برای فرزندانش تعریف کرده باشد تا عبرت بگیرند وفریب نخورند.

هر چه باشد « قصّه » از زمانی متولد شد که انسان به وجود آمده وتا زمانی که انسان هست ، قصّه هم خواهد بود . شایسته بود که در آغاز این بخش ، بحثی را پیرامون « اهمیّت قصّه » به ویژه برای کودکان ونوجوانان اختصاص دهیم .ولی بدیهی بودن این امر وگریز از درازای سخن ، از این بحث بی نیازمان می کند.

مسلماً علاقه به قصّه را خداوند در نهاد انسان قرار داده است . زیراخداوندکه از زیر وبم آفریده ی خود دقیقاً آگاه است ، در تمام کتب آسمانی ، به زبان قصّه با انسان ها سخن گفته است

قرآن آخرین کتاب آسمانی مملو از قصّه وتمثیل هایی است که لباس سخن حق شده اند وماجرای اقوام ومردم گذشته را برای مسلمانان ومخاطب هایش نقل  می کند ، تا عبرت حاصل آید وتجربه تلخ گذشتگان طغیانگر وعاصی ، دوباره تجربه وتکرار نشود. اهمیّت زبان قصّه درآخرین معجزه باقیه حضرت حق تابدانجاست که علی (ع)در فرموده های خویش قرآن را تماماً قصّه خوانده اند.

افلاطون در کتاب جمهوری به عنوان نخستین اندیشمندان از اهمیّت قصّه گفته است که باعث برانگیختن حس کنجکاوی وپرورش قدرت تخیّل انسان می شود.(رحماندوست ۱۳۷۷، صص ۱۰-۹)

اولین سند مکتوب قصّه گویی در یک پاپیروس مصری به نام پاپیروس وست کار دیده شده که بین سال های ۳۰۰۰-۱۲۰۰ ق . م ثبت شده است .

این سند حکایت از آن دارد که سه پسر چئوپس  ، سازنده مشور اهرام ثلاثه مصر ،پدر خود را به وسیله ی قصّه های عجیب سرگرم کرده اند. وقدیمی ترین حماسه ی قهرمانی مشهور ، گیل منش ، اولین بار توسط سومریان ، مخترعین کلام مکتوب، گفته شدوهنگامی که تمدن سومری ها در سال ۲۰۰۰ ق . م به اضمحلال گرائید به بابلی ها انتقال یافت که در ایلیا وادیسه هومر در منظومه اساطیر ودر کتب مقدّس یهودی نشانه هایی از گیل منش وجود دارد .

اوّلین قصّه گویان حرفه ای شاعران واجرا کنندگان آواز بودند. شاعران به دودسته تقسیم  می شدند: یک گروه آواز خوانان مداح که درباره ی کارهای بزرگ اجرا ورهبران آواز می خواندند وگروه دیگر مورّخ و وقایع نگار بودند که درباره تبار ودودمان افراد و وقایع تاریخی اشعاری را از حفظ می خواندند. ( گرین ۱۳۷۸ ، صص ۳۳-۳۱ )

قدیمی ترین واژه قصّه گو  درفرهنگ انگلیسی آلسفرد نقل شده ، به سال ۱۷۰۹ توسط استیل  ذیل کلمه یاوه گو  آمده است . امّا چنین می نماید که این واژه پیش از تاریخ به نحوی وسیع تر به کار رفته است.

همین فرهنگ در توضیح کلمه ی قصّه ، سطری از شعر های ویلیام دانبار(۱۵۰۰-۱۵۲۰) را  می آورد :« بعضی می خوانند ، بعضی می رقصند ، برخی قصّه می گویند.» خواه واژه قصّه گو   (با مترادف آن در زبان های دیگر) معمول بوده باشد یا نه ، قصّه گویی از دیریاز به عنوان گونه ای از سرگرمی شناخته شده ومتداول بوده است.

درمتون مصری ، چینی ، سومری باستان وسانسکریت ، شماری از نمونه های کهن قصّه ها یا قطعه های داستانی یافت می شود.(پلووسکی ۱۳۶۹ ، ص ۲۳)

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله شیوه قصه گویی در مسیر رشد و تحول اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و تخیل دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا