دانلود تحقیق مقاله رفتار خودزنی در روانشناسی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

14 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحات

93 صفحه

برخی از عناوین  مقاله رفتار خودزنی در روانشناسی

 • تعریف خود آسیب رسانی
 • اصطلاحات علمی خود آسیب رسانی…
 • تاریخچه مطالعات  خود آسیب رسانی…
 • شیوع و  ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحی…
 • طبقه بندی انواع رفتارهای خود آسیب رسانی…
 • ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در پژوهش های کیفی…
 • شباهت ها و تفاوت های خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم..
 • خود جرحی و طبقات تشخیصی…
 • خود جرحی در نسخه جدید DSM…. 31
 • خودآسیب رسانی در  نوجوانان گروه های خاص….
 • مدل های علت شناسی…
 • الف)مدل تحولی خودجرحی…
 • ب)مدل  تنظیم هیجانی…
 • پ)مدل اجتناب از تجربه..
 • ت) مدل محیطی خود جرحی…
 • ث ) مدل روابط موضوعی…
 • ج) مدل  تلفیقی شروع و تداوم  خودجرحی…
 • چ)مدل  تجزیهای…
 • ح) مدل خود تنبیهی خودجرحی…
 • خ)مدل کارکردی خودجرحی  بدون خودکشی…
 • د)مدل اجتماعی خود جرحی…
 • ذ)مدل مازوخیسمی…
 • ر)مدل ضد خودکشی…
 • عوامل  خطر و محافظت کننده خود جرحی…
 • عوامل خطر روان شناختی…
 • الف)تصور از خویشتن و خود جرحی…
 • عوامل همسالان..
 • الف)عوامل همسالان و خودجرحی…
 • انگیزه ها و کارکردهای خودآسیب رسانی مستقیم..
 • رابطه خود جرحی بدون خودکشی  و اقدام خودکشی…
 • ۱٫نظریه دروازهای…
 • ۲٫نظریه بین فردی خودکشی…
 • ۳٫مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی…
 • ۴٫نظریه متغیر سوم..
 • تفاوت و تشابه خود جرحی با اقدام خودکشی…

 

برخی از توضیحات تحقیق مقاله رفتار خودزنی در روانشناسی

برخی از اصطلاحاتی که تا کنون برای ارجاع به خود آسیب­رسانی به کار رفته اند عبارتند از: شبه­خودکشی، خودجرحی، خود جرحی بدون خودکشی[، خود آسیب رسانی عمدی (DSH)، نشانگان رگ زنی خود زنی ظریف، خشونت بر خود خود­آزارگری، خود معیوب­سازی و خود­تخریبی،  اختلال خود شکست­دهی خود آسیب­رسانی مستقیم و خود آسیب­رسانی غیر مستقیم.

اصطلاح رفتارهای خودجرحی(SIB) برای اشاره به رفتارهای خودجرحی متداول مانند بریدن، سوزاندن و خط انداختن روی بدن که با شدت خفیف تا متوسط انجام می شوند، به کار می­رود. خودمعیوب سازی برای اشاره به رفتارهای شدیدی که باعث آسیب یا نقص عضو بدنی میشود مانند اخته کردن یا قطع اندام­های بدن استفاده می­شوند (کلیز و وندریکون،۲۰۰۷).

خود­جرحی، خودجرحی بدون خودکشی (NSSI) و خود آسیب رسانی عمدی سه اصطلاحی هستند که بیش از سایر اصطلاحات استفاده شده­اند. در حالیکه در برخی تعاریف رفتارهای خودجرحی به صورت کلی و عمومی­تر دو رفتار اقدام خودکشی و خودجرحی بدون خودکشی را شامل می­شود (ناک،۲۰۰۷)؛ اما در طبقه بندی های دیگر مثل کلونسکی (۲۰۰۸) خودجرحی تنها شامل خودجرحی بدون خودکشی است. در تعریف خودجرحی ، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در نظر گرفته است؛ زیرا در برخی از فرهنگ­ها برخی از انواع خود جرحی مثل قمه زدن یا سوراخ کردن بدن یا رنج دادن به خودجزو ویژگی های مطلوب فرهنگی  و قابل قبول از لحاظ اجتماعی در نظر گرفته می­شود.

خود آسیب­رسانی عمدی (DSH) به عنوان هر گونه آسیب که به شیوة عمدی،مستقیم و آگاهانه به بدن وارد می­شود،گفته می­شود که ممکن است بدون انگیزه خودکشی باشد یا انگیزه واقعی رفتار نامشخص است(گراتز،۲۰۰۱). اغلب رفتارهای طبقه خودجرحی و خودآسیب­رسانی آگاهانه مشترکند به جز رفتارهایی مانند خود­مسموم سازی که هر چند خود آسیب رسانی آگاهانه در نظر گرفته می­شوند؛ اما در طبقه­بندی خودجرحی به حساب نمی­آید. عده ای از محققین کاربرد صفت عمدی را برای خود آسیب­رسانی اشتباه می­پندارند؛ زیرا ممکن است در برخی از مواقعی که فرد به بدن خود آسیب وارد می کنند ، در حالت های تجزیه ای قرار داشته باشد و بنابراین نمی توان گفت انتخاب عمل آسیب به خود به صورت عمدی یا آگاهانه بوده است (موسسه ملی عالی بالینی انگلستان،۲۰۰۴). در کشورهای آمریکای شمالی به صورت کامل اقدام خودکشی و خودجرحی‌ جدا از هم در نظر گرفته می­شوند؛ اما در اروپا به ویژه سیستم درمانی و پژوهشی انگلستان از اصطلاح DSH استفاده می­شود و وجود یا عدم وجود انگیزه خودکشی ملاک مهمی در جدا کردن افراد با خودجرحی ویا اقدام کنندگان به خودکشی نیست.

تاریخچه مطالعات  خود آسیب رسانی

به لحاظ تاریخی انواع مختلف خودآسیب رسانی هم در تاریخ واقعی( مثل فرماندهان جنگی) ، هم در تاریخ داستان­ها و ادبیات (مانند ادیپ اثر سوفوکل) و هم در متون دینی وجود داشته است یا به آن سفارش شده است و همواره مردان و زنانی بوده­اند که به دلایلی مانند حفظ آبرو و ارزش شخصی، خانوادگی یا قومی و یا به دستور خدایان به بدن خود آسیب وارد کرده­اند.

در دهه ۱۹۳۰ برای اولین بار منینگر موردپژوهی­هایی را با دیدگاه روان تحلیلگری درمورد رفتارهای خودآسیب رسانی ارائه کرد. بر­اساس دیدگاه کارل منینگر این گونه رفتارها نوعی خودکشی از نوع خفیف بود که با نیت تغییر  انگیزه خودکشی واقعی یا جایگزینی برای آن انجام می­شد و حُکم نوعی کمک به خود را داشت که ممکن بود هم در افراد بیمار و هم افراد سالم وجود داشته باشد. منینگر  برخلاف رویکرد تحلیلی معتقد بود باید نسبت به  این گونه رفتارها دیدگاه کل نگری داشت و نقش عوامل محیطی را هم در نظر گرفت. در مقابل در همان دوره منینگر، روانکاوان بسیاری بودند که این گونه رفتارها را صرفاً با نگاهی آسیب­شناختی، روشی برای دستکاری و فریب دیگران و یا عملی برخاسته از احساس گناه نسبت به مسائل جنسی و پرخاشگری تصور می­کردند (گیلمان،۲۰۱۳).

به لحاظ تاریخی بین دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ توجه بیشتر متخصصان به اقدام خودکشی و خودمسموم سازی متمرکز شد و رفتارهای خودآسیب رسانی از نوع خودزنی کمتر موضوع پژوهش­ها بود. تصور قالب در این دوره این بود که رفتارهای خودآسیب رسانی  بیشتر در زنان جذاب و منفعل طبقه متوسط جامعه وجود دارد؛ تصویری که با واقعیت فاصله زیادی داشت. هم چنین در این دوره مورد پژوهی­هایی از خود آسیب­رسانی چاپ شد که بر این عقیده بودند که این نوع رفتارها ممکن است محصول نیروهای محیطی و فرهنگی باشد و حتی این عقیده وجود داشت که این رفتار از نظر بیمار سازگارانه است و هرگونه تلاش و فشار برای محدود کردن این رفتار باعث تشدید آن رفتار خواهد شد؛ اما به تدریج رفتارهای خودآسیب رسانی به ویژه بعد از دهه ۱۹۸۰ مورد توجه هم متخصصان و هم عموم مردم قرار گرفت و روانشناسان بالینی با رویکردی پزشکی و رفتاری شروع به بررسی این رفتارها در گروه­های مختلف مراجعان شان نمودند. با این حال در این دوره هم طرفداران جنبش زنان و برخی از جامعه­شناسان این گونه رفتارها را تلاشی برای استقلال­خواهی و رفتاری قابل قبول در برابر فشار و سرکوب جامعه مردسالار برشمردند و عده­ای نیز آن را بخشی از فرهنگ جوانان آن دوره و زمانه در نظر می­گرفتند؛ اما پس از دهه ۱۹۸۰ کم کم طرفداری از این دیدگاه­ها کاهش یافت و دیدگاه­های بیماری­شناختی و بالینی نسبت به این رفتارها به کُرسی نشست به حدی که بسیاری آن را نوعی اعتیاد یا نقص در کنترل تکانه انگاشتند. در این دوره بر نقش آسیب­های دوران کودکی به ویژه اذیت و آزار دوره کودکی و جنبه های عصبی و زیستی این رفتارها تاکید بیشتری شد(سیمون و هالندر،۲۰۰۱).

در سال ۱۹۸۳ پاتیسون و کاهان براساس مطالعه روی گروهی از بیماران خودجرحی کننده اصطلاح تشخیصی جدیدی را برای توصیف وضعیت این گروه از بیماران با عنوان  نشانگان خودآسیب­رسانی آگاهانه، پیشنهاد دادند. این مطالعه مقدماتی، پیش­درآمدی شد بر تحولاتی که در ۲۰۱۳ برای گنجاندن طبقه تشخیصی جدید خودجرحی بدون خودکشی به DSM نسخه پنجم مطرح شده است. در دهه ۱۹۸۳ اثری کلاسیک با عنوان بدن ها زیر صیقل: خود معیوب سازی و روانپزشکی(۱۹۸۳) به چاپ رسید که مضمون کتاب چالشی بود بین دیدگاه های اجتماعی و فرهنگی در برابر دیدگاه بیماری شناختی به خودآسیب رسانی. با این حال در پایان کتاب نویسنده با دیدگاه پزشکی رفتارهای خود آسیب رسانی را نوعی بیماری روانی تعریف کرد که برای درمان نیازمند مصرف دارو می­باشند (سیمون وهالندر،۲۰۰۱).

به لحاظ تاریخی خودجرحی در طبقه بندی بیماری­ها با عنوان رفتار شبه­خودکشی برای اولین بار معروف شد و به صورت کلیشه­ای همه انواع رفتارهای خودجرحی به عنوان شبه خودکشی­های در نظر گرفته میشد که در افراد با اختلال شخصیت مرزی مشاهده میشد. با این حال در سال­های اخیر مطالعات فراوانی که روی خودآسیب رسانی به ویژه از نوع خودجرحی انجام شده است این پیشنهاد را مطرح کرده است که خودجرحی نوعی نشانه فراتشخیصی است که صرفاً مرتبط با اختلال شخصیت مرزی نیست (بنتلی، ناک، بارلو،  ۲۰۱۴). از طرفی برخی متخصصین عقیده دارند شواهد کافی برای در نظر گرفتن نشانگان خودجرحی تکرار شونده وجود دارد (میوهلکامپ،۲۰۰۵).

بسیاری از محققین با گرایش­های جامعه ­شناختی از خودجرحی با دیدگاه انتقادی و پدیده­ای مرتبط با مفهوم هویت سخن گفته­اند و آن را ناشی از بیگانگی نوجوانان عصر جدید با خود و محروم­سازی های اجتماعی و یا راهی برای ابراز آشکار دردهای روانی و حرف­هایی میدانند که جهان بیرونی نمی­خواهد بشنود و جامعه شناسان طرفدار جنبش زنان، خودجرحی را پاسخی مستقیم به استاندارهای فرهنگی استثمارگرانه زیبایی و انتظارات جنسی اجتماعی از زنان در جامعه برمی­شمارند (سیمون و هالندر،۲۰۰۱). مطالعات جامعه­شناسی تایید می­کند که در برخی از جوامع و فرهنگ ها خود جرحی با اهداف شفا، دستیابی به معنویت و پیروی از قوانین الهی انجام می­شود؛ برای مثال مسلمانان مراکشی شکافی در سر می­زنند به گونه­ای که خون از آن جاری شود و معتقدند اگر نان بر آن خون فرو برده شود شفای حال مریض خواهد بود، یا دربرخی از فرهنگ ها برای بالا بردن درجات روحانی و جلوگیری از مغلوب شدن در برابر گناهان افراد اقدام به اختگی خودخواسته می­کنند. همچنین در برخی از فرهنگ­های قبیله­ای، افراد قبیله برای اطاعت از قانون یا رسیدن به جایگاه اجتماعی انگشتان دست خود را می برند یا با ضربه زدن به سرخود یا فرزندانشان  ظاهر جمجمه را تغییرشکل می­دهند (سیمون و هالندر،۲۰۰۱).

داروین در مقاله تجلی هیجان در انسان و حیوانات (۱۸۷۲)، خود جرحی را نشانه­ای از نیاکان­گرایی و نوعی بازگشت به حس از خویشتن بدوی­تر در نظر گرفته است. فروید به صورت غیر مستقیم به مساله رفتارهای آسیب به خود پرداخته است، آن جا که از غریزه مرگ و نمودهای درونی غریزه مرگ (یعنی فراخود) و نمود های بیرونی آن(یعنی پرخاشگری) سخن می­گوید. از نظر فروید ریشه رفتارهای آسیب به خود و خودکشی در تعارض های درون روانی است. از نظر فروید انسان ممکن است در اثر غریزه مرگ یعنی میل به نیستی و نابودی به خود آسیب بزند یا ممکن است ایگو برای ابراز پرخاشگری به سوی ابژه ای که درونی­سازی کرده است به خود آسیب بزند و یا ممکن است آسیب به خود ناشی از احساس تخطی­کردن از آرمان­ها و ارزش­های فراخود باشد. از نظر فروید ناتوانی در ابراز غریزه مرگ منجر به آسیب به خود می شود و خودکشی نوعی دیگر کشی است. فروید در تبیین پویش­های خودکشی رفتار این افراد را به این شرح توصیف کرده است:

رفتار شخصی فوق العاده خشمگین شده، غالباً نشان می­دهد که گذار از تعرض جویی ممانعت شده به خود­ویرانگری به این صورت است که وی تعرض­جویی­اش را به خویش معطوف می­کند: چنین شخصی موهایش را از سر می­کند یا با مشت به سر و صورت خود می کوبد،گرچه واضح است که او ترجیح می داده این رفتار را با کسی غیر از خودش انجام دهد. در هر وضعیتی، به هر حال بخشی از خودویرانگری در درون  باقی می­ماند، تا این که سرانجام این خود­ویرانگری موفق به کّشتن فرد می شود و حتی اتمام یا تثبیت نامطلوبِ نیروی شهوی او احتمالاً نمی­تواند مانع این امر گردد…(فروید،۱۳۸۲

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله رفتار خودزنی در روانشناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا