دانلود مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری دانشگاه علوم پزشکی

دسته بندی : / / / / / /


تاریخ انتشار

26 ژانویه 2021

تعداد صفحات

70 صفحه

فرمت فایل

Word ورد – قابل ویرایش

مقاله بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری دانشگاه علوم پزشکی

این مقاله شامل  چکیده و مقدمه و ۵ فصل است که هر فصل خود نیز دارای موضوعات مختلفی بوده  و به  جنبه های مختلف موضوع مقاله پرداخته است و به طور دقیق هر بحث را بررسی کرده است . تحقیق بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری دانشگاه علوم پزشکی تاكنون در ۷۰ صفحه  تنظیم شده است و دارای عنوان مختلفی از جمله روش اجراي طرح فهرست نمودارها و جداول،مقايسة دو گروه از نظر موفق و ناموفق در زمينة تاب آوری،رگرسيون تاب آوري روي سرسختی می باشد و این تحقیق در كل نمونه های مورد بررسي، سرسختی به صورت مثبت و معناداري تاب آوري را پيش بيني مي کند.

 

برخی عناوین تحقیق رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری

 • چکیده
 • فصل ۱:بیان مسأله
 • بيان مسأله
 • اهدافسوالات
 • فصل۲: زمینه و پیشینه تحقیق
 • مبانی نظری
 • پیشینه پژوهش
 •  فصل ۳: طرح تحقیق
 • نوع مطالعه
 • جمعيت مورد مطالعه
 • مكان و زمان انجام مطالعه
 • روش اجراي طرح
 • روش تجزيه و تحليل داده ها
 • و دیگر موارد

 

برخی توضیحات پراکنده مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری دانشگاه علوم پزشکی

چکیده فارسی:

مقدمه:

سلامت روان،نیازی اساسی و برای بهبود کیفیت زندگی انسان،امری حیاتی است. مطالعات روانشناسان نشان داد که بین رویدادهای استرسزا و اختلالات روانشناختی،عوامل تعدیل کننده ای وجود دارد که موجب می شود رویدادهای استرسزا،اثرات متفاوتی بر افراد به جای بگذارند. تاب آوری عبارت است از توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده و سرسختی نیز بعنوان یک ویژگی  شخصیتی نحوه مقابله با استرس زاها را در افرا تعدیل می کند.این دو مولفه بعنوان شاخص های حایز اهمیت در سلامت روان در موفقیت تحصیلی ،در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش مورد بررسی قرار گرفت.

روش اجرا: طرح این تحقیق از نوع مقطعی-توصیفی است.در این تحقیق موفقیت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک محسوب میشود و دو متغیر تاب آوری و سرسختی متغیرهای پیش بینی بودند.موفقیت تحصیلی دانشجویان براساس معدل دانشجویان در دو گروه با معدل بالای ۱۵ (دانشجویان موفق) و زیر ۱۵ (دانشجویان ناموفق) در نظر گرفته شد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل ۳ پرسشنامه که اولین پرسشنامه ،پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و دو پرسشنامه دیگر به ترتیب شامل پرسشنامه سخت رويي اهواز (AHI) متعلق به كوباسا و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون(CD-RIS) بود.

نتایج: در كل نمونه های مورد بررسي، سرسختی به صورت مثبت و معناداري تاب آوري را پيش بيني مي كند  . در واقع، به ازاي هر يك واحد تغيير در نمرة سرسختی ، نمرة تاب آوري ۳۹/۰تغيير مي كند. همچنین این مطالعه نشان داد تاب آوري در افراد موفق بيشتر است (P=0.027 & t=2.32). در بين دانشجویان موفق، سرسختی مي تواند به صورت مثبت و معناداري تاب آوري آنان را پيش بيني كند (  ۰۰۰۱/۰ P< و ۳۹/۰ = β). در مورد دانشجویان ناموفق نيز وضع به اين شكل است كه سرسختی به صورت مثبت و معناداري تاب آوري آنان را پيش بيني مي كند(  ۰۳/۰P= و ۱۵/۰ = β). يعني به ازاي يك واحد تغيير در نمرة سرسختی،۱۵/۰ تغيير در نمرة تاب آوري به وجود مي آيد. در هر دو گروه دانشجویان، سرسختی مي تواند تاب آوري را پيش بيني كند، اما بررسي مقدار شاخص هايي مانند ضريب تعيين (R2) و ضريب استاندارد رگرسيون  (ß)، در دو تحليل حاكي از آن است كه در دانشجویان موفق، خودكارآمدي، به صورت قويتري تاب آوري را پيش بيني مي كند.

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه ،هم راستا با دیگر مطالعات در این زمینه،اولا هم سویی دو عامل شخصیتی سرسختی روانشناختی و تاب آوری را به اثبات رسانده و همچنین نشان داده که این دو صفت شخصیتی هم سو با میزان موفقیت در دانشجویان بوده اند که این ویژگی می تواند به گزینش صحیح افراد در مراحل اولیه ورود به سازمانهای نظامی کمک کند تا افرادی در این سازمانها وارد شوند که تا حدود بیشتری در ارتباط با پیشرفت تحصیلی آنان بتوان پیش بینی کرد.

کلیدواژه ها:سرسختی،تاب آوری،موفقیت تحصیلی

 

تعریف نظری تاب آوری:

واژه تاب آوری را می توان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود. در واقع تاب آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پر خطر است که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فائق می شود بلکه طی آن و با وجود آن قوی تر نیز می گردد . پس تاب آوری به معنای توان موفق بودن، زندگی کردن و خود را رشد دادن در شرایط دشوار (با وجود عوامل خطر) است . این فرایند خودبه خود ایجاد نمی شوند مگر اینکه فرد در موقعیت دشوار و ناخوشایندی قرار گیرد تا برای رهایی از آن یا صدمه پذیری کمتر ، حداکثر تلاش را برای کشف و بهره گیری از عوامل محافظت کننده (فردی و محیطی) در درون و بیرون خود که همواره به صورت بالقوه وجود دارد بکار گیرد(۲۹) و…

سرسختی روانشناختی

سرسختی روانشناختی سازه ای است که به عنوان یک ویژگی شخصیتی و با نقش موثر خود در تعدیل پیامدهای استرس، مطالعات گسترده ای را تا کنون به خود اختصاص داده است. فلاسفه و دانشمندان علوم اجتماعی در طول سالها تحقیق، افراد بسیاری را مشاهده کردند که به دلیل ویژگی های شخصیتی معینی، بهتر با موقعیت های ناخوشایند زندگی، سازگار بودند(۵۴) .

در فرهنگ عامه نیز افرادی هستند که با صفاتی چون «مقاوم» و «صبور»، شناخته می شوند، این افراد ظاهراً بهتر از سایرین، مشکلات را تحمل می کنند و دیرتر از پای در می آیند. تا سه دهه اخیر، پژوهش های بسیار اندکی در زمینه ویژگی های شخصیتی (رفتاری و شناختی) چنین افرادی انجام شده بود. چرا که تا قبل از دهه ۸۰، بیشتر پژوهش ها روی علل استرس، تغییرات و بحران های زندگی و ارتباط آنها با سلامتی جسمانی و روانشناختی تمرکز داشت.
در اواخر دهه ۱۹۷۰، یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی سالواتور مدی و سوزان کوباسا یک پژوهش طولی در زمینه شغلی انجام دادند. آنها میان افرادی که در شرایط شغلی همراه با استرس شدید، در کارشان موفقیت کسب کرده بودند و کسانی که در شرایطی مشابه، دچار مشکلات عملکردی شده بودند، تمایز قایل شدند. آنها باور سرسختی را به عنوان یک سیستم حیاتی برای حفظ سلامت و عملکرد، در برابر استرس پيشنهاد كردند و فرض كردند كه سرسختي از اثرات زيان آور فشار رواني جلوگيري ميكند و به اين ترتيب شخصيت سرسخت از بيماريهاي وابسته اي فشار رواني محافظت ميكند.

انگیزه :
اصطلاح انگیزه از فعل لاتین mover به معنی حرکت دادن مشتق شده است. انگیزه، چیزی است که ما را به جنبش و حرکت وادار، و کمک می کند تا تکالیف خود را کامل کنیم. انگیزه فرایندی است که طی آن فعّالیّت هدف محور برانگیخته و حفظ می شود. انگیزه، یک فرایند است نه یک فراورده. ما نمی توانیم انگیزه را مستقیماً مشاهده کنیم؛ امّا می توانیم آن را از رفتارهایی مانند انتخاب تکالیف، تلاش، استقامت و گفتار، استنباط کنیم(۵۷). انگیزه، هدفمند است و نیازمند فعالیّت جسمانی یا ذهنی است. و همچنین انگیزه، رفتار را حفظ می کند»
مفهوم انگیزه یا برانگیختگی به حالات و شرایطی در فرد یا گروه اطلاق می شود که:
رفتار یا رفتار ها را راه می اندازند.
رفتار را جهت می دهند وهدایت می کنند.
رفتار را تا رسیدن به هدف نگه می دارند.
بنا براین انگیزه سه ویژگی مشخص دارد و اکثر تعاریف انگیزه به این سه ویژگی اشاره می کنند:
جنبه ی انرژی زایی.
جنبه ی جهت دهی.
جنبه ی مقاومت
بحث از انگیزه، در واقع، بحث از تعلیل یا علّت یابی رفتار آدمی است. بحث از این که چرا مردم، متفاوت عمل می کنند و حتّی چرا شخص واحد، متفاوت عمل می کند.

روانشناسی شخصیت

در این شاخه از روان شناسی ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های ادراكی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با محیط مورد مطالعه قرار می گیرد.

تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند» تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» و…

 مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون(CD-RIS):

برای سنجش تاب آوری مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون(۲۰۰۳)،(CD-RIS)بکار برده شد. کونور و دیویدسون(CD-RIS) این پرسشنامه را با بازبینی منابع پژوهشی ۱۹۹۱-۱۹۷۹ در زمینه تاب آوری تهیه نمودند.بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در شش گروه:جمعیت عمومی،مراجعه کنندگان به بخش مراقبتهای اولیه،بیماران سرپایی روانپزشکی،بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر،و دو گروه از بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه،انجام شده است.سازندگان این مقیاس بر این باورند  که این پرسشنامه به خوبی میتواند افراد تاب آور را از غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی جدا کند و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی به کار برده می شود(محمدی،۱۳۸۴).پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۵ گویه دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر(کاملا نادرست)تا پنج(همیشه درست) با دامنه ۲۵-۱۲۵نمره گذاری می شود.این مقیاس در ایران توسط محمدی(۱۳۸۴)هنجاریابی شده است.برای تعیین روایی این مقیاس نخست همبستگی هر نمرهبا نمره کل بجز گویه ۳،ضریب های بین ۰/۴۱ تا ۰/۶۴ را نشان داد.سپس گویه های مقیاس به روش موءلفه اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند.برای تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون از روش الفای کرونباخ بهره گرفته شد و ضریب پایایی ۰/۸۹ به دست آمد(محمدی،۱۳۸۴).

نتیجه گیری:

یافته های این مطالعه ،هم راستا با دیگر مطالعات در این زمینه،اولا هم سویی دو عامل شخصیتی سرسختی روانشناختی و تاب آوری را به اثبات رسانده و همچنین نشان داده که این دو صفت شخصیتی هم سو با میزان موفقیت در دانشجویان بوده اند که این ویژگی می تواند به گزینش صحیح افراد در مراحل اولیه ورود به سازمانهای نظامی کمک کند تا افرادی در این سازمانها وارد شوند که تا حدود بیشتری در ارتباط با پیشرفت تحصیلی آنان بتوان پیش بینی کرد.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری دانشگاه علوم پزشکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا