دانلود مقاله رابطه استقرار صنايع بزرگ پيرامون شهر با مديريت شهری

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

30 می 2021

فرمت فایل

ورد – قابل ویرایش -word

تعداد صفحات

142 صفحه

برخی از عنواین مقاله رابطه استقرار صنايع بزرگ پيرامون شهر با مديريت شهری

 • جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
 • اهداف پژوهش
 • هدف آرمانی پژوهش
 • – مدل مفهومی
 • محدودیت های تحقیق
 • تعریف واژه های تحقیق
 • مفهوم صنعت
 • تعریف صنعت
 • تقسیم‌بندی صنایع
 • زمینه های توسعه فضایی- صنعتی محور غرب تا قزوین
 • آلودگي صنعتي:
 • برونشيت مزمن
 • آسم
 • سرطان ريه، معده و بيماريهاي قلبي
 • بارش اسيدي
 • فضای سبز
 • پيامدهاي فضايي و اجتماعي رشد فيزيكي و جمعيتي تهران
 • مطالعات انجام شده در ايران
 • روش تحقیق
 •  جامعه آماری
 • فرضیه اهم یک
 • فرضیه اهم دو
 • پيشنهادات پژوهشگر

برخی از توضیحات مقاله رابطه استقرار صنايع بزرگ پيرامون شهر با مديريت شهری

از آغاز روند صنعتی شدن، تهران همواره با دارا بودن تقریبی یک / دوم صنایع، مهم‌ترین قطب صنعتی کشور بوده است و اگر چه اتخاذ خط مشی‌های تمرکززدایی صنعتی از سال ۱۳۴۶ به بعد و قانون ممنوعیت احداث صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در یک دوره زمانی موجبات کاهش تدریجی استقرار صنایع در تهران را فراهم آورد، اما در عوض به انتقال تمرکز صنعتی به نواحی اطراف و ظهور محورهای صنعتی پیرامونی در امتداد جاده‌های ارتباطی و اصلی و در اتصال به تهران انجامیده است. این تحقیق سعی دارد رابطه این استقرار را با مدیریت شهری مورد پژوهش قرار دهد  در این فصل کلیات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر پس از طراحی و توسعه چارچوب نظری تحقیق، به بیان فرضیه(فرضیات) تحقیق پرداخته شد و در نهایت جهت سنجش هدف اصلی تحقیق چهار فرضیه ایجاد گردید.جهت حل مسئله و پاسخ گویی به سوالات تحقیق،گام های زیر پیموده شد: مطالعه ادبیات موضوع، استخراج سازه ها، متغیرها و عوامل مرتبط با ویژگی های استقرار صنایع اطراف تهران ،طراحی ابزار اندازه گیری مرتبط ،مطالعات میدانی مقدماتی و معتبر سازی ابزار اندازه گیری داده ها و اطلاعات، تهیه پرسشنامه های نهایی و توزیع آن در بین کارشناسان محیط زیست و شهرداری تهران، مطالعات میدانی اصلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات، و در نهایت تجزیه و تحلیل بدست آمده ،که در آن جهت روایی ابزار اندازه گیری از آزمون آلفای کرونباخ ، جهت آزمون فرضیات از آزمون دوجمله ای ، ضریب همبستگی اسپیرمن و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن یافته استفاده شده،نتایج نشان می دهد استقرار صنایع اطراف تهران بر همه عوامل به غیر از عامل اقتصادی تاثیر گذار است همچنین این عوامل اولویت بندی  شده ،در پایان نیز پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است

استان تهران به ويژه كلانشهر تهران بخاطر موقعيتهاي سياسي و اقتصادي و وجود زيرساختهاي لازم ، بسياري از فعاليتهاي صنعتي و خدماتي را در خود جاي داده است . وجود تمركز بالاي اقتصادي در اطراف شهر ، سبب ايجاد فرصتهاي شغلي زياد مي شود ، آنهم به نوبه خود مديريت شهري را تحت تاثير قرار مي دهد استقرار تعداد زيادي از صنايع بزرگ در اطراف شهر تهران چه تاثيراتي بر مديريت شهري دارد ؟ در مديريت امور مديريت شهري چگونه مي توانيم اثرات منفي اين موضوع را كاهش دهيم ؟ از آنجا كه روز به روز بر تعداد صنايع اطراف شهر تهران افزوده مي شود به نظر مي رسد مديريت شهري بايد در اين خصوص تدابيري انديشيده تا از ميزان آسيبهاي افزايش استقرار صنايع بزرگ در اطراف شهر تهران بر مديريت شهري كاهش دهد . در اين راستا چگونه مي توان نهادها وسازمانهاي مرتبط را براي كاهش اثرات منفي صنايع اطراف شهر تهران بر مديريت شهري ، تجهيز كرد ؟ چه سازمانهايي مسئوليت توزيع متوازن استقرار صنايع را در اطراف شهر بعهده دارند ؟ ظرفيت پذيرش صنايع بزرگ در اطراف شهر تهران به چه ميزان مي باشد ؟ صدور مجوزهاي مختلف از جانب نهادهاي مختلف به سرمايه گذاران و مالكين در صنعت ، براي تاسيس و استقرار كارخانجات و صنايع كوچك و بزرگ در اطراف شهر تهران ، عدم پيش بيني ظرفيتها و عدم بررسي جوانب مختلف آسيبهاي اقتصادي ، زيست محيطي ، اجتماعي و … تمركز و رشد بي رويه صنايع بزرگ در اطراف شهر تهران از سوي سازمانهاي مرتبط ، استقرار دفاتر مختلف مركزي و دفاتر فروش اين صنايع در شهر و پيرامون آن ، از جمله مسائل اساسي دراين باب مي باشد(پايگاه اطلاع رساني دانش مديريت شهري)

همچنین مسئله تحقیق حاضر، نبود دانش در این زمینه می‌باشد که این تحقیق انجام گردد همچنین می‌توان با تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب مسئله تحقیق را بیان نمود، که در نمودار شماره یک نشان داده شده است.

صنعتی شدن جامعه ما مانند برخی جوامع دیگر،نتایج و عوارض‏ خاص خود را دارد.بسیاری از کسانی که تا چند سال پیش تنها به‏ دستاوردهای مثبت آن اشاره می‏کردند،اینک به برخی از نتایج ناهنجار آن به ویژه آلودگی محیط زیست نیز اشاره می‏کنند. توجه جدی به محیط زیست و عوارض زیانباری که آلودن آن در پی‏ دارد،از نیمه قرن بیستم به بعد آغاز شد و هرچه سالهای اخیر نزدیک‏ شده‏ایم،این توجه جدی‏تر و همه جانبه‏تر شده است.یکی از نشانه‏های‏ این توجه،استانداردهای ویژه محیط زیست است که در زمینه‏های‏ گوناگون تدوین شده است و صنایعی که آن را اجرا نکنند،با مجازاتهای‏ گوناگونی روبرو خواهند شد.

نتايج بدست آمده ، مديريت شهري را در جريان كنترلهاي مربوط به فضاهاي ارتباطي بين صنايع و امور شهري قرار داده و ميزان مداخله بخشهاي مختلف مديريت شهري در پارامترهاي تاثيرگذار صنايع بر امور شهري را تعيين خواهد نمود . افزايش دغدغه مديريت شهري در خصوص صنايع ، به آلودگي هوا توسط صنايع ، ايجاد بار ترافيكي سنگين خودروهاي سبك و سنگين و تاثير آن بر ترافيك و حمل ونقل شهري ، افزايش جمعيت شهر بدليل استقرار صنايع در پيرامون شهر اشاره مي كند  كه اين موضوع از دلايل انجام تحقيق مي باشد. تبيين لزوم افزايش تعامل بين صنايع و مديريت امورشهري بدليل كاهش ميزان اثرات منفي عوامل تاثيرگذار صنايع بر امور شهري نيز از دلايل انجام تحقيق مي باشد (سايت اطلاع رساني انتخاب). اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر این می‌باشد که با بررسي رابطه استقرار صنايع بزرگ پيرامون شهر با مديريت شهري در شهر تهران با استفاده از این عوامل راهکارهای مناسب جهت بهبود محيط زيست ،وضعیت اقتصادي، وضعیت اجتماعي و حمل ونقل وترافيك ارائه نماید.

۱-۴- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

با توجه به بررسي تحقيقات گذشته ، مقاله بررسي تاثير سازماندهي صنايع بر ترافيك و حمل ونقل درون شهر تهران ، نوشته رمضانعلي و سلطاني (سال ۱۳۸۵) ، مقاله بهره وري صنايع كارگاهي و تاثير آن بر توسعه شهري  نوشته نصيري ( سال ۱۳۸۸) ، مقاله ساماندهي صنايع و خدمات شهري نوشته مهدي زاده ( سال ۱۳۸۰)و مقاله محيط زيست شهري و تاثير فعاليتهاي صنعتي و خدماتي بر آن  نوشته معلمي( سال ۱۳۸۲ ) كه به موضوع اين تحقيق نزديك مي باشد و با مطالعه ادبيات تحقيق ، اين عنوان از نظر حيطه موضوعي ، جديد مي باشد . ضمن اينكه افزايش چشمگير صنايع بزرگ در اطراف شهر تهران در سالهاي اخير ، مديريت شهري را با موضوعات جديد روبرو ساخته كه بررسي و تحقيق در اين خصوص تقريبا بي سابقه خواهد بود

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله رابطه استقرار صنايع بزرگ پيرامون شهر با مديريت شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا