دانلود تحقیق مقاله بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختر و پسر

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

14 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحات

19 صفحه

برخی از عناوین مقاله بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختر و پسر دوره متوسطه

  • بیان مسأله
  •  سوابق مربوط (بیان مختصر سابقۀ تحقیقات انجام شده در بارۀ موضوع ونتایج به دست
  • اهداف تحقیق( شامل۱- اهداف علمی ۲- کاربردی ۳- ضرورت های خاص انجام تحقیق)
  • تعیین رابطه بین شیوه های فرزند پروری و عزت نفس و کلیشه های جنسیتی
  • پیش بینی عزت نفس از طریق سبک های فرزند پروری
  • پیش بینی کلیشه های جنسیتی از طریق سبک های فرزند پروری
  • بررسی تفاوت سبک های فرزند پروری، عزت نفس و کلیشه های جنسیتی دانش آموزان دختر و پسر
  • روش کار
  • روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه­ای و غیره):

 

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختر و پسر دوره متوسطه

مقیاس عزت نفس روزنبرگ(۱۹۸۹)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می گیرد. پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ که شامل ۱۰ عبارت کلی می باشد و در آن پنج جمله با لغات منفی و پنج جمله با لغات مثبت بیان شده و به هر سوال براساس مقیاس چهار گزینه ای کاملا موافق، موافق، مخالف، کاملا مخالف نمره داده می شود. نمرات این مقیاس از صفر تا ۳ مرتب و نمره ۳۰ بالاترین نمره ممکن است. نمرات بالاتر از ۲۵ نشان دهنده عزت نفس بالا، بین  ۱۵ تا ۲۵ نشان دهنده عزت نفس متوسط و کمتر از ۱۵ نشان دهنده عزت نفس پایین است (روزنبرگ، ۱۹۸۹ :به نقل از بشلیده و همکاران،۲۰۱۲). مطالعات متعددی به منظور بررسی پایایی و روایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ انجام شده است. لورنز(۱۹۹۸) ضریب آلفای کرونباخ را برای نسخه انگلیسی ۷۸% این پرسشنامه گزارش کرده است (به نقل از برخوری و همکاران، ۱۳۸۸). همچنین در پژوهش برخوری (۱۳۸۸) که بر روی ۱۲۰ نفر از دانش اموزان شهر جیرفت انجام گرفت ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ۷۱% گزارش شد. همچنین همبستگی بالایی با پرسشنامه ملی نیویورک و گاتمن(۱۹۹۸) در سنجش عزت نفس دارد، لذا روایی محتوای آن مورد تایید است (روزنبرگ، ۱۹۸۹: به نقل از بشلیده و همکاران،۲۰۱۲). همبستگی مقیاس روزنبرگ با آزمون رضایت از زندگی در یک گروه از نوجوانان ۴۳% و دریک نمونه از دانشجویان ۵۴% گزارش شده است ( گرین برگر  ، ۲۰۰۳).

 پرسشنامه سبک های فرزندپروری

این پرسشنامه در سال ۱۹۷۲ توسط دیانا بامریند طراحی شد. ۳۰ پرسش این پرسشنامه سه شیوه فرزندپروری را می سنجد؛ ۱۰ پرسش، شیوه مقتدرانه، ۱۰ پرسش، شیوه مستبدانه و ۱۰ پرسش، شیوه سهل گیرانه را مورد سنجش قرار می دهد. الگوی پاسخدهی به پرسش ها بر مبنای مقیاس ۵ درجه ای لیکرت می باشد. این پرسشنامه در پژوهش های متعددی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار و روایی آن در حد مطلوبی گزارش شده است. بوری(۱۹۹۱)، از روش بازآزمایی، پایایی این ابزار را در مادران و پدران به ترتیب برای شیوه سهل گیرانه ۸۱/۰ و ۷۷/۰، شیوه مستبدانه ۸۶/۰ و ۸۵/۰ و برای شیوه مقتدرانه ۷۸/۰ و ۸۸/۰ گزارش کرده است. وی همچنین روایی تشخیصی این پرسشنامه را معتبر گزارش کرده است. بر این اساس روش مستبدانه پدر رابطه معکوس با سهل گیری(۳۸/۰-)، و روش مقتدرانه(۴۸/۰-) او دارد و مستبد بودن مادر نیز رابطه معکوسی با سهل گیری(۵۰/۰-) و اقتدار(۵۲/۰-) او دارد. در ایران اسفندیاری(۱۳۷۴) روایی و پایایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده است.

پرسشنامه جنسی بم

ساندرا بم روان شناس( ۱۹۷۴ )  آزمونی تهیه کرد که دو جنسیتی بودن را اندازه گیري می کند. این آزمون شامل ۶۰ صفت یا عبارت توصیفی است. از پاسخ دهندگان در خواست می شود براي هر مورد نشان بدهند که در مقیاسی از ۱ (هرگز یا تقریبا هرگز درست نیست ) تا۷(  همیشه یا تقریباهمیشه درست است ) آن صفت تا چه حد می تواند آنها را توصیف کند. از ۶۰ صفت موجود  ۲۰صفت به صورت کلیشه اي زنانه است و ۲۰ صفت به صورت کلیشه اي مردانه و ۲۰ صفت خنثی است. یعنی رفتار وابسته به جنسیت نیست.  موارد ۱و ۴و ۷ و غیره موارد مردانه هستند و سوالات۲و ۵و ۸ و غیره زنانه و سوالات ۳و ۶و ۹و غیره خنثی هستند. بنابراین خود اتکایی مردانه، مطیع بودن ویژگی زنانه و مهربانی، ویژگی خنثی محسوب می شود. روایی و پایایی ۸۹/۰-۸۶/۰ را اروزکان و لاروئن(۲۰۰۸) و ضریب الفای کرونباخ ۸۳/۰ را ابوالقاسم و همکاران(۱۳۸۷) گزارش کنید

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختر و پسر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا