دانلود مقاله اصول سرپرستی و سازمان | پروژه تحقیق اصول سرپرستی

دسته بندی : / /

مقاله | تحقیق | پروژه درباره درس اصول سرپرستی و سازمان


تاریخ انتشار

28 آگوست 2018

تعداد صفحه

36 صفحه

فرمت

word + pdf

مقاله ای کامل در مورد درس و موضوع اصول سرپرستی که بسیار جامع و کامل می باشد و آماده استفاده کاربران عزیز در استفاده از تحقیق اصول سرپرستی و سازمان و مدیریت ، پروژه اصول سرپرستی که در انواع رشته ها از جمله کاردانی فنی و حرفه ای و دیگر رشته ها قابل استفاده می باشد، این مقاله در ۳۶ صفحه تنظیم و نوشته شده است که دارای عناوین مختلفی از جمله انواع سازمان ها، انواع مدیران، فرآیند خلاقیت، ساختار سازمانی، سرپرستان و نقش آنان و … که در ادامه به صورت کامل تر میتوانید مشاهده نمایید.

برخی عناوین تحقیق و مقاله اصول سرپرستی و سازمان

 • مقدمه
 • تعریف سازمان
 • انواع سازمان
 • تجزیه فراگرد مدیریت
 • انواع مدیران ( مدیران عملیاتی و… )
 • مهارت های ادراکی
 • خلاقیت
 • فرآیند خلاقیت
 • عوامل موثر در خلاقیت
 • ویژگی افراد خلاق
 • ساختار سازمانی
 • ویژگی مدیران خلاق
 • سرپرستی
 • سرپرست ( مدیر عملیاتی ) کیست؟
 • تاریخچه سرپرستی
 • نقش مدیران سرپرستان
 • مهارت های سرپرستی
 • وظایف شغلی
 • سبک های رهبری
 • انواع بلوغ
 • ارتباطات ( ارتباطات متبی و… )
 • کاربرد شبکه های متمرکز و غیرمتمرکز
 • سنجش عملکرد
 • نظام های نظارتی
 • اطلاعات و داده
 • و…

متن برخی عناوین مقاله اصول سرپرستی و سازمان | تحقیق اصول سرپرستی

سرپرستی

ضرورت و اهمیت سرپرستی

موقعیت مدیریت سرپرستی در منطقه سوم از هرم سازمانی قرار دارد. ارزش و اهمیت سرپرستی از آن جهت است که نظارت مستقیم بر اجرای عملیات و نظم و انضباط کامل در هر سازمان، کارگاه یا شرکت را دارد. سرپرستان دارای عناوینی چون مدیران خط مقدم، مدیران صف، رئیس بخش و مدیر اداره کارها و امور می باشند و مسئولیت تولید کالاها و خدمات را برعهده دارند. سرپرستان مسئولیت مدیریت و سرپرستی گروهی از کارکنان غیرمدیریتی را عهده دار می باشند. عمده ترین زمینه کاری آنها، کاربرد قوانین، مقررات و دستورالعمل های سازمانی در جهت رسیدن به تولیدی کارآمد، ارائه کمک های فنی و انگیزش زیردستان می باشد. افق زمانی آنان کوتاه مدت بوده و دغدغه ذهنی شان تحقق اهداف روزانه (تولیدی) است.

سرپرستان مسئولیت بسیار و اختیار اندک دارند و بیش از هر رده ای باید خود را با نقش های زیردستانف همترازان و بالادستان سازگار نمایند.

سرپرستان در چگونگی به کارگیری منابع انسانی وظیفه بسیار حساس و تعیین کننده ای بر دوش دارند. این گروه با داشتن نقش کلیدی، تمامی وظایف و مسئولیت های مدیران را در سطح اجرایی برعهده دارند و کلیه تصمیمات متخذه را در چارچوب قوانین و دستورالعمل ها و در قالب برنامه های کاری بوسیله نیروهای انسانی اجرا می کنند.

سرپرست ها حلقه های ارتباطی موثری میان کارکنان و مدیریت هستند و با استفاده صحیح از امکانات و منابع موجود، هماهنگی میان افراد و واحدهای سازمانی را فراهم می سازند. اهمیت و جایگاه آنها در هر سازمان ایجاب می کند تا مانند سار مدیران در راستای بهسازی نیروی انسانی همواره از آموزش های نظری و عملی برخوردار باشند تا با رفع نیازهای علمی و فنی خود به سطح مطلوبی از آگاهی، دانش و مهارت های فنی دست یابند و از موقعیت شغلی مناسب و شایسته ای بهره مند گردند.

 

سرپرست (مدیر عملیاتی) کیست؟

سرپرست فردی است که در پایین ترین رده یا حد سلسله مراتب مدیریت در سازمان قرار دارد و به طور مستقیم و چهره به چهره و با متصدیان مشاغل گوناگون یک واحد خاص از سازمان کار می کند.

از آنجا که سرپرستان کلید اصلی تولید در سازمان هستند اغلب با مشکل «وفاداری دو گانه» یعنی وفاداری نسبت به روسا و نسبت به افراد تحت نظارت خود مواجه هستند. از این رو صاحبنظران سرپرست را «مدیر خط اول» و «مهمترین عامل در ایجاد روابط انسانی کارآمد در سازمان» و یا «سنگ بنای طاق سازمان» معرفی می کنند.

 

تعاریف دیگر از سرپرست :

 • مدیریتی که نزدیک ترین فاصله را با بخش تولید دارد سرپرست گویند.
 • بخش وسیعی از مدیران که برای برنامه ریزی و کنترل کار یک گروه، اعمال قدرت کرده و مسئولیت می پذیرند و از طریق ایجاد و حفظ تماس و ارتباط نزدیک به انجام اقدامات لازم در این زمینه می پردازند سرپرست می گویند.
 • سرپرست کسی است که مسئولیت عده ای از کارکنان را برعهده دارد و به آنها دستور کار می دهد و بر کار آنها نظارت مستقیم دارد. بنابراین سرپرست یک مدیر اجرایی یا عملیاتی است که هدایت و رهبری مستقیم عده ای از کارکنان را بر عهده دارد.

 

تعریف بلوغ در نظریه هرسی و بلانچارد :

توانایی و تمایل افراد برای قبول مسئولیت در جهت هدایت رفتار خود.

انواع بلوغ:

 

۱)بلوغ شغلی: شامل دانش و مهارت فرد است.

۲)بلوغ روانی:  تمایل یا انگیزش لازم برای انجام کار.

چهار سطح بلوغ در نظریه هرسی و بلانچارد

سطح بلوغ ۱:  افراد نه توانایی دارند و نه  می‌خواهند مسئولیت انجام بعضی از کارها را قبول کنند.

سطح بلوغ ۲:  افراد در این مرحله از بلوغ توانایی ندارند اما مایل‌اند وظایف ضروری کار خود را انجام دهند.

سطح بلوغ ۳: افراد در این سطح از بلوغ توانایی دارند اما مایل نیستند آنچه را که رهبر می‌خواهد انجام دهند.

سطح بلوغ ۴: در این مرحله افراد هم توانایی دارند و هم مایل‌اند آنچه را که از آنان خواسته می‌شود انجام دهند.

 

نظریه جایگزین‌های رهبری:

بر اساس نظریه جایگزینهای رهبری ویژگی‌های فردی، وظیفه‌ای و سازمانی می توانند نسبت به توانایی رهبر در اثرگذاری بر رضایت و عملکرد زیردستان برتری داشته باشند.

 

تعریف مدیریت:

فرآیند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده سازمان. بعبارت دیگر

مدیریت فعالیتی است منظم، در جهت تحقق هدفهای معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر ، و شرکت فعال در تصمیم گیری است.

 

ضرورت آموزش مدیریت:

 • هرکس ممکن است در مسیر زندگی شغلی خود در مقام مدیر قرار گیرد.
 • پیشه مدیریت بالقوه جذاب، منزلت آفرین و تلاش برانگیز است.
 • جامعه با کمبود شدید مدیر روبروست و نیاز به مدیران کارآمد و  موثر به  شدت  محسوس  است.

 

فراگرد مدیریت:

نخستین بار سقراط از مدیریت به عنوان فراگرد اجتماعی یاد کرد فراگردی که  متضمن یک  سلسله  وظایف،  فعالیتها و روابط متقابل است  و مناسبات  و روابط متقابل افراد  در آن نقشی اساسی دارد.

 

انواع مدیران:

 • مدیران عملیاتی(خط اول):

مدیران در این سطح مستقیما مسئول تولید کالا و خدمات هستند مانند سرپرستان.

 • مدیران میانی:

این مدیران به طور مستقیم به مدیران رده بالا گزارش می‌دهند و پل ارتباطی میان مدیران عالی و عملیاتی هستند.

 • مدیران عالی:

گروه کوچکی از مدیران را تشکیل می‌دهند. واین مدیران اهداف، خط‌مشی‌ها و راهبردهای سازمان را تشکیل می‌دهند.

 

عوامل موثر در خلاقیت: 

۱)مهارتهای مربوط به خلاقیت:

این مهارت نوعی از ویژگیهای شخصی هستند که موجب خلاقیت فردی می‌شوند.

۲)مهارتهای مربوط به موضوع:

این مهارت برای حل مسایل معین و اجرای کار خاص مورد نیاز است

۳)انگیزه درونی:

اگر کسی دو مهارت مربوط به خلاقیت و موضوع را داشته باشد ولی انگیزه خلاقیت نداشته باشد نمی تواند به کار خود ادامه دهد.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله بود برای دریافت کل مقاله ، آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله اصول سرپرستی و سازمان | پروژه تحقیق اصول سرپرستی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا