دانلود تحقیق مقاله اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

16 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحات

140صفحه

برخی از عناوین  مقاله اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

 • فرضيه هاي تحقيق
 • قوانين يادگيري از نظر روانشناسان
 • تاثير تكليف در يادگيري
 • آيا تكليف شب يك ضرورت تربيتي است؟
 • ملاك هاي تعيين تكليف شب
 • تناسب نوع تكليف با نوع درس
 • جايگاه تكليف
 • تصحيح تكليف
 • تشريح اهداف تكليف
 • فوايد و مضرات تكليف
 • اهداف تكليف
 • انواع  تكليف
 • حجم تكليف
 • رابطه تكليف با ميزان هوش و استعداد دانش آموزان و پيشرفت
 • تاريخچه تكليف شب در جهان
 • تكليف شب به عنوان يك تجربه يادگيري
 • اثرات تكليف شب
 • نظريات مختلف درباره تكليف شب
 • تحقيقات انجام شده در ايران
 • سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره هفت
 • سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره شش
 • روش نمونه گيري

برخی از توضیحات تحقیق مقاله اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

تكليف همواره به عنوان يكي از عوامل مهم در تحقق يادگيري مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتي كه از يادگيري وجود داشته، شكل و نوع تكليف نيز متفاوت بوده است. شايد در گذشته اگر دانش آموزي صرفاً موفق به محفوظاتي در ذهن خويش مي شد، تصور مي رفت كه يادگيري در او تحقق يافته است. اما امروزه، با تعريفي كه از يادگيري مي شود توقع اهدافي فراتر از آن وجود دارد. يكي از متغيرهاي رايج در مورد يادگيري به شرح زير است: «يادگيري تغييري است كه در توانايي انسان ايجاد مي شود و براي مدتي باقي مي ماند و نمي توان آن را به سادگي به فرآيندهاي رشد كسب شده نسبت داد.»

به همين دليل از تكاليف خانه به عنوان تمرين جهت يادگيري و توانايي استفاده مي گردد و تكليف خانه به آن دسته از فعاليت هاي درسي اطلاق مي شود كه در يادگيري هاي كلاسي جهت انجام دادن در خارج از كلاس درس و مدرسه براي دانش آموزان تعيين مي شود.

تاكنون صدها تحقيق در مورد تكليف خانه و نقش آن در موفقيت هاي تحصيلي انجام شده است. براي نمونه قدمت اين تحقيقات به نود سال پيش مي رسد و آنها در مجموع تكليف را جزء جدايي ناپذير يادگيري مي دانند. مطالعات نظرات معلمين، محصلين و والدين متخصصين در سالهاي اخير نشان مي دهد كه همگي معتقدند كه تكليف شب دانش آموزان را در كسب نمرات بهتر ياري مي‌نمايد . از جمله متخصصيني كه انجام تكاليف درسي را مفيد مي داند دكتر علي اكبر سيف مي باشد وي در مورد اهميت و نقش تكليف در تحقق يادگيري معتقد است:

«بخش عهده يادگيري بايد در كلاس انجام گيرد و فعاليت هاي خارج از مدرسه بايد مكمل يادگيري و فعاليت هاي مدرسه باشد. در شرايطي، توضيحاتي كه در كلاس داده مي شود براي يادگيري بعضي از دانش آموزان كفايت مي كند، اما براي بعضي ديگر ممكن است چنين نباشد و لذا به تمرين ومرور بيشتري نياز داشته باشند، در اين صورت مي توان با تعيين تكاليفي مناسب با نياز هر دانش آموز او را در اين امر ياري كرد» (سيف، ۱۳۷۴)

تكليف شب از وظايفي است كه از تاسيس مدارس همگاني عمدتاً به منظور تكميل آموزش مدرسه و گاه به عنوان وسيله اي در دستيابي به اهداف ديگر آموزش و پروش مانند عادت به كار مستقل، رشد، مسئوليت، عادت به مطالعه براي دانش آموزان در كشورها معمول بوده است.

امروزه با توجه به تحولات جوامع با پيدايش نظريه‌هاي تربيتي و وجود رسانه‌هايي كه اوقات فراغت دانش اموزان را به خود اختصاص مي دهد، ضرورت تكليف شب در بسياري از كشورها مورد سوال قرار گرفته و راههاي ديگري براي پر كردن اوقات فراغت كودكان و نوجوانان در خانه تدبير مي گردد.

– تكليف شب از ديدگاه متخصصين تعليم و تربيت، معارف آموزشي اداره كل سال ۱۳۷۲

به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از اجراي پرسشنامه ونيز نمرات حاصل از پيش آزمون و پس آزمون در گروه نمونه از دو روش زير استفاده شده است:

الف) روش پرسشنامه، بر اين اساس پرسشنامه اي از نوع نگرش سنج ليكرت شامل ۳۰ سوال چهار گزينه اي كه براي هر فرضيه تعدادي سوال درنظر گرفته شده است.

در ابتدا به بيان فرضيه ها جداول و نمودارهاي مربوط به اين قسمت از پژوهش اشاره مي شود و سپس به بيان تجزيه و تحليل اجراي روش فعال ارائه تكليف شب مي پردازيم.

ابتدا جمعيت آماري به وسيله جدول ۲ بعدي و نمودار با شرح و توضيح بيان مي شوند. سپس هر فرضيه همراه با سوالات مربوط و جداول ذكر و بر اساس درصد فراواني داده ها اقدام به تأييد يا رد فرضيه ها شده است.

بيان جمعيت آماري افراد نمونه بر اساس مدرك تحصيلي و سابقه‌ي كار

فرضيه ۱- ارائه تكليف شب به صورت هاي مختلف از قبيل رونويسي، شيوه ي پژوهشي و تمريني موجب تثبيت يادگيري در دانش آموزان مي گردد.

الف- سوالات مربوط به فرضيه ۱-

 • آيا تكاليفي كه به صورت تمريني داده مي شود اثري در تثبيت يادگيري دارد؟
 • آيا تكاليفي كه به صورت تحقيقي داده مي شود اثري در تثبيت يادگيري دارد.
 • آيا تكاليفي كه به صورت رونويسي داده مي شود اثري در تثبيت يادگيري دارد؟
 • تكليف شب تا چه ميزان در تثبيت يادگيري موثر است؟
 • آيا شما از تكاليف تحقيقي براي دانش آموزان استفاده مي كنيد؟
 • آيا شما از تكاليف تمريني براي دانش آموزان استفاده مي كنيد؟
 • آيا شما از تكاليف رونويسي براي دانش آموزان استفاده مي كنيد؟

دستورالعمل هاي ياد شده شامل تعدادي پرسش، تمرين رونويسي، آيا مي دانيد كه … مي باشد. گروهي از معلمين حجم تكاليف تعيين شده را مناسب نمي دانند و با انتخاب خودشان تكاليفي را براي محصلين مشخص مي كنند. در مورد ارتباط ميزان تكاليف تعيين شده توسط معلمان  و اين كه تا چه حد با سطح تحصيلات، سابقه آموزشي در ارتباط مي باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه متغيرهاي فوق متاسفانه تاثير چنداني در ميزان تكاليفي كه براي دانش آموزان تعيين مي شود، ندارد و اكثر معلمان عليرغم سابقه تحصيل يا حرفه خود با تكاليفي بين ۳ تا ۴ صفحه بالاترين درصد را تشكيل مي دهد. لازم به يادآوري است كه مشق شب به منظور يادگيري بيشتر و عميق‌تر انجام مي شود و اين امر بر يكي از قانون هاي يادگيري استوار است و چنان چه عملي پيامد خوشايندي براي موجود زنده نداشته باشد كم كم خاصيت خود را از دست مي دهد. يعني قانون تمرين همراه با قانون اثر مي تواند در تثبيت يادگيري ثمربخش باشد. بدين سبب بر معلم است كه تكاليف دانش آموزان را به دقت مورد بررسي قرار دهد. در ضمن ارج نهادن به كار و فعاليت دانش آموزان اشكالات آنان را متذكر گردد.

از دادن تكليف به صرف بي كار بودن بچه ها در منزل و ازآن مهمتر اين كه از خط زدن تكليف ها، پاره كردن و يا بررسي تكاليف شب توسط شاگردان ديگر جداً خودداري ورزد.

۱۳-رابطه تكليف شب با ميزان هوش و استعداد دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي آنها

براساس قانون آمادگي يادگيرنده زماني قادر خواهد بود مطالب يا مهارتي را بياموزد كه از جهت مهارت جسمي، ذهني، رواني و اجتماعي آمادگي هاي لازم را داشته باشد. براي ديدن تكليف بايد به تمام دانش آموزان يك مقطع و با يك كلاس درس، يكسان تكليف شب داد؟ آيا تمام دانش آموزان دستيابي از بهره هوشي يكسان برخوردارند تا ما به آنها به يك اندازه تكليف شب بدهيم؟ متاسفانه معلمين مقاطع مختلف اكثراً بدون در نظر گرفتن بهره فردي و تفاوت هاي هوشي دانش آ‎موزان به شكل قالبي به آنها تكليف مي دهند و از تمام آنها به يك ميزان انتظار پيشرفت تحصيلي دارند. در دادن تكليف شب به هر دانش آموز بايد به بهره هوشي توجه شود، زيرا دانش آموزان يك كلاس درس در حقيقت هيچ كدام مثل هم نيستند.

در مجموع دانش آموزان يك كلاس افرادي با بهره هوشي ۷۵ تا ۱۴۰ وجود دارد كه بي شك همه آنها به يك اندازه نياز به تكليف شب ندارند.

در مورد پيشرفت تحصيلي هم علاوه بر انجام دادن تكليف بايد به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دانش آموزان توجه كرد. پيشرفت تحصيلي يعني اينكه يادگيري به طور عميق در فرد ايجاد شده باشد، به طوري كه او بتواند براي مدت طولاني مطالب آموخته شده را به خاطر آورده و بنابراين طبق اين تعريف حفظ كردن مطالب درسي، پيشرفت تحصيلي به حساب نمي آيد.

بلكه پيشرفت تحصيلي زماني حاصل مي شود كه دانش آموز مطالب را ببيند، بنويسد، بسازد و آزمايش كند، در اين صورت مي توان گفت كه دانش آموز پيشرفت تحصيلي داشته است.

آزمون هاي پيشرفت تحصيلي با نامهاي مختلف امتحانات آمادگي، امتحانات ثلث، امتحانات نهايي و هم چنين امتحانات ميان ترم و پايان ترم از سال هاي نخست آموزش رسمي گرفته تا پايان تحصيلات دانشگاهي از فعاليت هاي مهم آموزشي و پرورشي، معلمان و ساير مربيان به حساب مي آيد.

از يك طرف، اندازه گيري بازده هاي يادگيري دانش آموزان و ارزشيابي تحصيلي آن ها كه با نمره دادن، صدور گواهي نامه و طبقه بندي همراه است و از طرف ديگر كمك در بهبود شيوه هاي آموزشي خود به تشخيص و رفع نواقص يادگيري دانش آموزان مي انجامد، بازده هاي دانش آموزان شامل رفتارها وتوانايي هاي زيادي از جمله حفظ مطالب، درك فهم مطالب، كسب مهارت ها و توانايي ها، كاربرد اصول و فنون و … مي باشد.

۱۴-تاريخچه تكليف شب در جهان

تكليف شب به عنوان موضوع تربيتي در سال ۱۸۴۲ مورد مباحثه متخصصان علوم تربيتي انگلستان قرار گرفت و در سال ۱۸۹۲ در نخستين شماره هاي دايره المعارف تعليم و تربيت آمده است كه بچه كمتر از ۹ سال نياز نيست كه تكاليف جديد ي در خانه انجام دهد. بسياري تكاليف در اوايل قرن بيستم جهت خاصي پيدا كرد و آن بدان جهت بود كه ذهن انسان به مثابه عضله اي فرض گردد كه مي توان به وسيله تمرين هاي ذهني با حفظ كردن تقويت گردد و از آن جا حفظ كردن مي توانست در منزل صورت گيرد.

بنابراين تكاليف مدرسه به عنوان موضوع مثبتي تلقي شده و بدين ترتيب كه تكليف شب با پشتوانه علمي راهي مدارس شده و جز لاينفك آن گرديد.

جن واستونس ۱۹۸۹ پس از مقايسه نگرش دانش آموزان چيني، ژاپني وآمريكايي به اين نتيجه رسيده اند كه در كشورهايي كه به پيشرفت تحصيلي اهميت بيشتري داده مي شود تكليف شب نيز از مقام بالاتري برخوردار است.

تعيين تكليف منزل هم مثل تدريس، هنر مي خواهد:

ساختار يك درس از اجزايي نظير عنوان، متن، تصاوير و اشكال و فعاليت ها يا تمرين هاي پاياني درس تشكيل شده است.

ممكن است سازماندهي برخي از دروس بر اساس برنامه مبتني بر فعاليت صورت گرفته باشد. اين دروس غالباً فاقد از تمرين هاي پاياني هستند. اما آنچه كه به نام تمرين، پرسش يا كار عملي يا فعاليت هايي كه انتظار مي رود دانش آموز در منزل انجام دهد،

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله اثرات تكليف شب براي دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا