دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی شرکت اب و فاضلاب

دسته بندی : / / / / /

گزارش

تاریخ انتشار

22 ژوئن 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

53 صفحه

این فایل نمونه تکمیل شده کارورزی دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۵۳ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین فایل نمونه تکمیل شده کارورزی شرکت اب و فاضلاب

 • مقدمه
 • تاريخچه فعاليت شرکت
 • فعاليت اصلي شرکت
 • وضعیت اشتغال
 • خلاصه اهم رویه های حسابداری
 • دارائیهای ثابت شهود
 • روش و نرخ استهلاک
 • مخارج تأمين مالي
 • ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان
 • معافيت مالياتي
 • حقوق انتفاعي مشترکين
 • حوزه عملياتي شرکت
 • هزينه استحصال آب
 • دارايي هاي ثابت
 • ثبت استهلاک در آخر سال
 • الحاق و گسترش
 • ارجاع کار به پيمانکار
 • انتخاب پيمانکار
 • تحويل موقت
 • تحویل قطعي
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات فایل نمونه تکمیل شده کارورزی شرکت اب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران در تاريخ ۳۱/۳/۷۱ به صورت شرکت سهامي خاص تأسيس شده و شماره ۹۱۰۰۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۱ در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي شهرستان کرج به ثبت رسيده است شرکت در تاريخ ۳۱/۳/۷۱ با انتقال اموال و دارايي ها و تأسيسات آب مشروب از شرکت ها و دستگاههاي قلبي و چهارچوب قانون نشان شرکت هاي آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز به کار کرد.

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه ايجاد و بهره برداري از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرها و امورات تابعه است .

مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه درخواست یا عمر مفید دارائی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی  آنها مي  گردد . در صورتيکه مبلغ آن با اهمت به عنوان مخارج سرمايه هايي محصوب و طي عمر مفيد باقي مانده دارائيهاي مربوطه مستهلک مي شود .

هزينه هاي نگه داري و تعميرات جزئي که به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استانداردهاي عملکرد ارزيابي دارايي اوليه انجام مي شود. هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي اجرايي تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.

دارايي هاي ثابت مشهود ايجاد يا خريداري شده از محل منابع طرح هاي عمراني و ةيا ساير کمک ها در صورت اطمينان از احراز شرايط تا قبل از اتمان طرح تحت عنوان پروژه هاي در در جريان تکميل در حسابها منعکس و پس از اتمام طرح و آغاز بهره برداري به حساب دارائي هاي ثابت مشه ود شرکت منظور مي گردد.

استهلاک داراييهاي ثابت با توجه به عمر مفيد برآوردي دارايي هاي مربوطه به صورتجلسه مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي هاي نيرو بر اساس نرخ هاو روش هاي زيؤ محاسبه مي شود

براي دارايي هاي ثابتي که در خلال مال تحصيل مورد بهره برداري قرار مي گيرد استهلاک از اول ماه  بعد محاسبه و در حسابها منظور مي شود. در مواردي که هر ي: از دارايي هاي ثابت استهلاک پذير پس از آمادگي جهت بهره برداری به علت تعطيل کار و يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد. ميزان استحلاک آن براي مدت ياد شده معادل ۳% نرخ استهلاک منعکس جدول صفحه قبل است .

در صورت اطمينان از شرايط احراز از کمک هاي مردمي ، هدايا و منابع طرح هاي عمراني که انتقال مالکيت آن محدود بوده و ما به ازاء آن در قالب تسهيلات بلند مدت مطالبه خواهد شد ؛ تحت سر فصل بدهيهاي بلند مدت انعکاس يافته اتس و کمک هايي که براي جبران هزينه ها و يا زيان گذاشته و يا کمک درآمد عملياتي پرداخت شده مستقيماً به حساب سود و زيآن سال جاري منظور شده است.

وجوهي که مشترکين براي برخورداري از خدمات آب شهري و دفع فاضلاب به شرکت پرداخت مي نمايد پس از برقراري امکان خدمات از سوي شرکت با توجه به تسير تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشکيل شرکت هاي آب و فاضلاب بر اساس قانون ماده واحد مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ ۲۴/۲/۷۷ به عنوان منبع سرمايه اي شناسايي در صد در صد آن تحت سر فصل حقوق  عمومي ( حق انشعاب) ثبت مي گردد. اين حسابها قابل تقسيم يا تبديل به سهام يا قابل مصرف براي جبران زيان عملياتي نبوده و به عنوان حقوق عمومي تلقةي مي گردد و صرفاً وقتي منابع جديدي تکافوي بازخريد انشعاب را در دوره مالي ننمايد ممکن است کاهش يابد حق تفکيکي بابت بخشي هزينه هاي برقراري انشعاب دريافت مي شود و جزء حقوق عمومي محسوب مي گردد.

مشارکت مردم براي ساخت و نوسازي شبکه هاي توزيع آب ، تأسيسات ، ماشطن آلات مشخص و يآ تأمين بخشية از منابع سرمايه اي اجراي طرح هاي محلي از سوي افرار حقيقي و يا حقوقي به شرکت پرداخت مي شود.و اين پرداخت ها جزء حقوق عمومي تلقي مي شود.

عمليات مالي شرکت ک تمامي عمليات مالي شرکت در ستاد صورت مي گيرد. و ادارات تابعه شرکت توسط يک نفر کارپرداز که از طريق ستاد انتخاب مي شود انجام مي گيرد. بدين صورت که در اول سال مالي با توجه به حجم عملياتي شهرهاي فوق الذکر دبلغي تحت عنوان دلخواه تحت اختيار کارپرداز قرار ميگيرد لازم به توضيح است که مبلغ تعيين شده فقط به انجام هزينه هاي  جزئي و روزمره امور اقتصادي انجام هزينه هاي کلان که از قبل در بردار تعيين شده با برنامه ريزي مدول از طريق ستاد صورت مي پذيرد.

استهلاک بر اساس استاندارد ها طبق تخصص هاي لازم بررسي مي شود اين هزينه به قيمت تمام شده آن اضافه مي شود و به عنوان الحاق و گسترش مي باشد نه به عنوان هزينه اگر عمر مفيد بيشتر از يک سال باشد دارايي کمتر از يک سال هزينه محسوب مي شود.

صادر کنندگان سند براي کنترل و بررسي بيشتر از حساب رابط استفاده مي کنند که اگر درست ثبت شده باشد به کحساب مربوطه ( دارائي ثابت ) منظور و از حساب رابط کسر مي شود که در هر زمان بايد مانده و صفر داشته باشد ثبت آن به شرح زير مي باشد :

وظیفه حسابرسی مستقل=   در طول یکسال (دوره مالی) واحد مالی سازمانی سازمان نهاد یا ارگانی گزارشاتی از جلسه. صورتهای مالی تهیه و به مجمع یا اشخاص ذینفع خارج از مجموعه ارائه می دهند.

پس از انجام عملیات حسابداری حسابرسان مستقل تمامی موارد گزارش شده از سوی آنها را بررسی و صحت و سهم آن گزارشات (مالی) را تأیید و پس از تأیید اشخاص ذینفع می توانند بر اساس آن تأییدیه در واقع وظیفه اصلی حسابرسی مستقل و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی آن مجموعه می باشد.

اصولاً حسابرسان مستقل در مدت زمانی کوتاه سومین گزارشهای کالی را بررسی و اظهار نظر می نمایند

کاربرگ حسابرسی=  کاربرگهای حسابرسان حلقه ارتباطی بین مدارک حسابداری صاحبکار و گزارش حسابرسان را توجیه می کند.

مالکیت کاربرگهای حسابرسی متعلق به حسابرسان است نه صاحبکاران (برای دفاع از خودش) و این کاربرگها در پایان رسیدگی فرد حسابرسان باقی می ماند و این کاربرگها هرگز نباید جایگزین مدارک حسابداری صاحبکار تلقی شود. که به کاربرگهای ۷ ستونی، ۱۴ ستونی و گزارشی و نکات طبقه بندی می شود.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی شرکت اب و فاضلاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا