دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی ایران خودرو

دسته بندی : / / / / /

گزارش

تاریخ انتشار

23 ژوئن 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

48 صفحه

این فایل نمونه تکمیل شده کارورزی دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۴۸ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word  قابل ویرایش است

برخی از عناوین فایل نمونه تکمیل شده کارورزی ایران خودرو

 • مقدمه
 • تاريخچه تأسيس ايران خودرو
 • شركت خودروسازان
 • سيستم مالي شركت ايران خودرو
 • اداره رسيدگي اسناد
 • اداره حقوق و مزايا
 • اداره حسابداري خريدهاي خارجي
 • اداره حسابداري اموال
 • حسن انجام كار
 • اوراق بهادار جاري
 • اداره پرداخت
 • بودجه سفارش كار
 • اداره كل فروش
 • اداره كل حسادباري عمومي
 • قراردادهاي ايران خودرو
 • اداره اموال و پروژه ها
 • نوشتن معين و تفصيل
 • پيمانكاري پروژه هاي ايران خودرو
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات فایل نمونه تکمیل شده کارورزی ایران خودرو

شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران خودرو با هدف انجام امور توليدي و صنعتي براي تاسيس كارخانجات اتوبوس سازي و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبيل و توليد محصولاتي از اين قبيل در تاريخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۴۱ با سرمايه اوليه يك صد ميليون ريال و تعداد يكهزار سهم يك هزار ريالي به ثبت رسيد و از مهرماه ۱۳۴۲ عملاً فعاليت خود را با توليد اتوبوس آغاز كرد.

آمار توليد محصولات ايران خودرو از بدو تأسيس تا پايان سال ۱۳۷۶

بر اساس اساسنامه شركت كه در تاريخ ۱۸ آبانماه ۱۳۵۴ در مجمع عمومي فوق العاده به تصويب رسيد، سرمايه شركت از مبلغ دو هزار ميليون ريال برآورد شد كه اين مبلغ تا سال ۱۳۵۷ به بيش از ۱۳ ميليارد ريال افزايش يافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۱۳۵۷ سرمايه شركت ايران خودرو از ۱۳ ميليارد و ۴۴۰ ميليون ريال به مبلغ ۱۵ ميليارد و ۶۸۰ ميليون ريال منقسم به ۱۵ ميليون و ۶۸۰ هزار ريال سهم يك هزار ريالي افزايش يافت.

ايران خودرو از اولين شركتهايي بود كه قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي را به نحو كامل اجرا كرد و ۴۹ درصد سهام آن به كاركنان و مردم واگذار گرديد. اين شركت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب سهام ۱۶/۴/۱۳۵۸ ش.راي انقلاب اسلامي اعتبار نوع صنعت، ملي اعلام شد و به موجب مصوبه ۲۸/۲/۱۳۶۵ هيئت وزيران، سهام شركت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صادر شد و تحت پوشش اين سازمان با مديريت منتخب دولت به كار خود ادامه داد. شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران ناسيونال با مجوز صادره از سوي هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تاريخ ۲۷/۲/۱۳۶۲ به نام شركت ايران خودرو «سهامي عام» تغيير نام يافت.

در تاريخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ طبق مصوبه اي از سوي هيئت دولت اسامي و شرايط شركتهايي كه مي توانستند به بورس بروند تعيين شد و ايران خودرو اولين شركت خودروسازي بود كه توانست خود را با بازار بورس تطبيق دهد. بر اساس اعلام سازماني مالي در مرداد ماه سال ۱۳۷۲ سرمايه شركت بالغ بر ۵۷ ميليارد ريال و تعداد سهام ۵۷ ميليون سهم نيز بوده است و كل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است.

شركت خودروسازان:

شركت خودروسازان ايران با نام شركتهاي كنسرسيوم كارخانجات صنعتي اتوبوس سازان ايران در تاريخ ۱/۱۰/۱۳۴۳ تاسيس گرديد و بر اساس تصميم مجمع عمومي در اسفند ۱۳۵۱ نام و نوع شركت به ترتيب به شركت صنعتي خودروسازان ايران و شركت سهامي خاص تغيير يافته و هدف از تأسيس اين شركت ايجاد كارخانه اتوبوس سازي واردات و تهيه مواد اوليه و ماشين آلات و لوازم مورد احتياج و قطعات متحركه و شاسي و موتور به منظور ساختن، اتوبوس، ميني بوس، ميكروبوس، وانت و هر نوع خودرو و امور توليدي و صنعتي مربوط به آن و معادلات مجاز اين امور بوده است.

سرمايه اوليه شركت به موجب مدارك موجود بالغ بر ۶۰ ميليون ريال منقسم به سهم عادي ده هزار ريالي بوده و تغييرات بعدي افزايش سرمايه به ترتيب از ۶۰ ميليون ريال به ۱۰۰ ميليون ريال و بعد به ۲۰۰ ميليون ريال و آخرين افزايش سرمايه از ۲۰۰ ميليون ريال به ۴۰۰ ميليون ريال بعد از انقلاب بوده است و با موافقت دولت ۲۵% از سهام اين شركت به شركت ايويكو (فيات ايتاليا) واگذار شد تا از تكنولوژي آن شركت در كار بهره برداري از كارخانه استفاده شود.

توليد كاميونت در اين كارخانه در تمام طول ۲۰ سال گذشته در سطح پايين ادامه داشت و پس از يك دوره سه ساله سالهاي ۱۳۶۱، تا ۱۳۶۳ از سال ۱۳۶۴ دوباره به توقف كشيده شد توليد ميني بوس آن نيز دچار يك فراز و نشيب بوده است. در نهايت از سال ۱۳۷۲ تنها به توليد ميني بوس ايويكو روي آورده است كه در ابتدا از وضعيت نسبتا خوبي برخوردار بوده ولي در سال ۱۳۷۴ به حد نصاب ۱۹۳ دستگاه رسيده است.

اداره رسيدگي اسناد:

كليه اسناد و مداركي كه مي بايست پرداخت شود به ادارات رسيدگي كننده حسابداري عمومي مانند اداره رسيدگي اسناد، حسابداري خريد خارج و حقوق و مزايا ارسال مي گردد. اداره رسيدگي اسناد حسابداري عمومي پس از بررسي اسناد رسيده تشخيص مي دهد كه اسناد فوق مي بايست به صورت يك سند حسابداري به اداره دفتر داري صدور اسناد ارسال شود و مي بايست برروي اسناد فوق سند پرداخت صادر شود و بررسي چنين مواردي به عهده اداره رسيدگي اسناد مي باشد.

اداره حقوق و مزايا:

كليه مبالغ مربوط به حقوق و مزاياي پرسنلي و مواد مربوط به وام هاي پرداختي به پرسنل و يا هرگونه دريافت و پرداختي كه در رابطه با پرسنل توسط اين اداره انجام مي گيرد كه موارد فوق در نهايت به اداره دفتر داري صدور اسناد ارسال مي گردد.

اداره حسابداري خريدهاي خارجي:

كليه مواردي كه در رابطه با خريدهاي خارجي مي باشد اعم از ثبت هزينه ها، اعتبارات اسنادي، مبالغ ارزي خريدها، قيمت تمام شده اجناس خريداري شده و موارد مربوط به حملهاي خارج و بيمه نامه هاي مربوط توسط اين افراد در اداره، محاسبه و به صورت سندهاي روزنامه به اداره دفترداري صدور اسناد جهت ثبت در حسابهاي مربوطه ارسال مي گردد.

اداره حسابداري اموال:

همانطور كه از اسمش پيداست مسئوليت ثبت و نگهداري حسابهاي دارايي و اموال شركت مي باشد مسئوليت گرفتن استهلاك جهت دارايي ها و همچنين پروژه ها و سفارش كارهاي در جريان به عهده اين اداره مي باشد. پس از تنظيم اسناد كه به صورتي دستي با كامپيوتري مي باشد، جهت ثبت در حسابهاي مربوط به اداره دفترداري صدور اسناد ارسال مي گردد.

اداره دفتر داري و صدور اسناد:

همانطور كه توضيح داده شد كليه اسناد و مدارك جهت تشخيص حساب و تهيه روزنامه ها و ثبت در دفاتر قانوني و گرفتن ترازهاي ماهيانه و موارد ديگر به اداره دفترداري ارسال مي گردد كه در ذيل به آن اشاره شده است اين اداره شامل ۴ بخش مي باشد:

بخش تهيه اسناد روزنامه

بخش نوشتن اسناد تفصيل

بخش تهيه صورت مغايرت با شركت هاي تابعه

بخش تهيه صورت مغايرت با شركت متفرقه

بخش بررسي ترازهاي تفصيلي و معين (بخش ثبت دفاتر قانوني) كليه اسنادي كه از ادارات رسيدگي كننده به ادارات دفترداري ارسال مي گردد پس از تشخيص حساب توسط معين نويسان به صورت اسناد روزنامه تهيه گرديده و پس از كنترل اسناد و و تصويب اداره جهت پانچ در سيستم معين به پانچيست داده مي شود و همچنين كليه اسناد پرداختها اعم از نقدي و چك پس از ارسال به اداره دفترداري جهت تشخيص حساب و نهايتاً تفكيك اسناد جهت صدور چك به اداره كل خزانه داري ارسال مي شود.

اسناد پرداخت پس از تشخيص حساب جهت پانچ در سيستم خزانه داري كه يك سيستم جدا از سيستم معين مي باشد پانج شده و از اسناد فوق ريز اسناد و خلاصة اسناد تهيه مي گردد تا در سيستم حسابهاي معين ثبت گردد.

كليه اسناد به همين شكل روزانه به صورت يك فهرست در سيستم معين پانچ و اسناد به صورت كامپيوتري توسط سيستم خدمات ماشيني درسال مي گردد و ۲ بار در ماه و هر ۱۵ روز يكبار.

گزارشات جهت ثبت در دفاتر قانوني از قسمت خدمات ماشيني ارسال شده كه مبناي دفاتر مي باشد در پايان هر ماه نيز از ترازهاي ماهانه آزمايشي جهت ارائه به ادارات مربوطه و همچنين كنترل حسابها از قسمت خدمات ماشيني ارسال مي شود.

كليه اسناد روزنامه در اختيار تفصيل نويسان قرار گرفته تا حسابهاي معيني كه داراي تفصيل مي باشد توسط هر گروه از تفصيل نويسان در اسناد تفصيلي ثبت و در اختيار پانچيست مربوطه قرار داده مي شود تا در سيستم تفصيلي ثبت گردد و ماهانه تراز تفصيلي جهت اداره تهيه گرديده و پس از بررسي جهت ارائه به مديريت شركت ارسال مي شود بخش ديگري از اداره عهده دارد ثبت دفاتر قانوني كل و روزنامه مي باشد و در ۱۵ روز يكبار طبق گزارشات قسمت خدمات ماشيني شركت دفاتر روزنامه و كل قانون را ثبت مي نمايند.

بخش ديگر از اداره مربوط به قسمت تهيه صورت مغايرت و رفع مغايرت هاي اختصاصي با شركت هاي تابعه مي باشد شركت هاي تابعه شركت هايي است كه پس از ۵۰% تا ۱۰۰% سهام شركت هاي فوق مربوط به شركت مادر است (ايران خودرو).

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی ایران خودرو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا