دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی عمران – کارورزی رشته عمران

دسته بندی : / / / / / / / /


تاریخ انتشار

05 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

53 صفحه

این فایل نمونه تکمیل شده کارورزی دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و .. می باشد و در ۵۳ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین فایل نمونه تکمیل شده کارورزی عمران کارورزی رشته عمران

 • مقدمه
 • فصل اول
 • بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي
 • بررسي آموخته ها و پيشنهادات
 • فصل دوم
 • تخريب
 • رعايت اصول ايمني در تخريب
 •  فصل سوم
 •  تجهيز كارگاه
 •  انبار كردن سيمان
 • پياده كردن نقشه
 • فصل چهارم
 • گودبرداري پي كني و پي سازي
 • گودبرداري در زمين‌هاي نامحدود
 • گودبرداري در زمين‌هاي محدود
 • شمع بندي (تنگ بستن بدنه‌هاي گود)
 • شمع بندي فولادي
 • پي كني
 • پي و پي سازي
 • قالب بندي
 • انواع قالب از لحاظ جنس
 • قالب چوبي
 • فصل پنجم
 • آرماتوربندي
 • هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني
 • بستن ميلگردها به همديگر
 • نحوه خم كردن ميلگردها
 • برش ميلگردها
 • فصل ششم
 • بتن سازي
 •  حمل بتن
 •  نسبت هاي اختلاط
 •  بتن ريزي
 •   تراكم كردن بتن
 • معايب وجود هوا در بتن
 •  عمل آوردن بتن
 •  مدت عمل آوردن بتن
 •  بتن ريزي در هواي گرم
 •  بتن ريزي در هواي سرد
 •  بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود ايد
 •  مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته
 •  هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي
 •  قالب بندي شناژ هاي عمودي
 •  ديوار چيني
 •  نحوه پر كردن شنا ژهاي عمودي
 •  قالب بندي سقف
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات فایل نمونه تکمیل شده کارورزی عمران – کارورزی رشته عمران

مقدمه:

دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با   درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي آشنا ميشوند ولي باز نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست مگر انكه دانشجويان درسر كارمطالبي راكه در كتابها خوانده اند لمس كرد وبا چشم خود طريقه انجام كارها راببينند وبه همين دليل دو واحد رابه همين امر اختصاص داده اند كه اين واحدها جزو مهمترين واحدهاي اين دور مي باشد. با تشكر ازمادر عزيزم كه هميشه برايم زحمات زيادي کشیده وباتشکر ازاساتید

   فصل اول

بررسي بخشهاي مرتبط بابخش علمي كارآموزی  اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه حيات نيست .دومين نيازانسان مسكن مي باشد ومكاني كه در ان زندگي ميكند وفرزندانش را بزگ ميكند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد. مسكن تنها به ساختمان مسكوني ختم نميشود بلكه شامل ساختمانهاي اموزشي ودرماني واداري نيز ميباشد.به همين دليل تمام ارگانها ونهادها نيازمبرم به  ساختمان دارند.در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري مهندس عمران ومعماروتكنسين ساختمان وحتي مهندس برق وتاسيسات نيز ميباشد به همين دليل رشته عمران  مرتبط با تمام رشته هاميباشد. برسسي آموخته ها وپيشنهادات: اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت ميگيرد بسيار گسترده ميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شده راديد و از نزديك لمس كرد.در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيان  مراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساخت و اجراي بتن وقالب بندي وآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداخته شود زمين احداث اين منزل مسكوني يك زمين صاف وهموارشده نبود بلكه ي  ساختمان فرسوده وكلنگي بود كه بايد تخريب ميشد تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف ان توسط  كارگران تخريب شداما ديوارها وكف ان توسط لودرتخريب گرديد وپس ازآن اقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه شد. قبل از اين مرحله اقدام به بريدن همه تيراهنهاي سقف توسط هوا برش شد و همه درب وپنجره ها و تمام كابينتها وشيرآلات ولوله هاي آب از محل كارگاه خارج شد دو حلقه چاه نيزدرمحل وجود داشت كه با شفته آهك وقلوه سنگ پر شد.

رعايت اصول ايمني در تخريب:

قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجرايي شرح داده شود. تخريب در معابر عمومي بايد درمحوطه اي محصور ب  نرده هاي حفاظتي به ارتفاع دو متري انجام شود. كليه كارگران ميبايست مجهزبه كلاه ايمني باشند ودر ساعات غير كاري به هيچ عنوان نبايد اقدام به برداشتن حصار كرد. تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد مسدود شود  به هيچ عنوان نبايد مسير ريزش آوار به عنوان مسيراصلي انتخاب شود ودر

هنگام عمليات تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيري

شود.

  البته در اجراي اصول ايمني درعمليات تخريب اين پروژه ازحصار و نرد  به علت خلوت بودن محيط استفاده نشد اما براي ايمني و اطمينان بيشترراهها  ورودي به صورت موقت مسدود شد وهمچنين از آب پاشي براي كم كردن گرد وخاك استفاده شد.

 فصل سوم

تجهيز كارگاه:

براي تجهيز كارگاه بايد مصالح وابزار مورد نيازبه كارگاه آورده شودمصالحي مانند سيمان كه به دو صورت فله وپاكتي موجود ميباشددر كارگاه ميبايست به نحوي درست انبار شود كه البته در اين پروژه بيشتر از سيمان

پاكتي استفاده شد.روش نگهداري ازسيمان در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد.براي جلوگيري از شلوغ شدن كارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه ازقبل پيش بيني ميشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل ميشد.

انباركردن سيمان:

درموقع انبار كردن سيمان بايد دقت شود كه رطوبت هوا وزمين باعث فاسد شدن سيمان نشود.در اين پروژه براي انبار كردن پاكتهاي سيمان ابتدا تمامي  پاكتها برروي قطعات تخته كه بازمين حدود ده سانتيمتر فاصله داشت قرار داده شد وكيسه ها در رديفهاي ده تايي روي هم چيده شد.علت اين كار اين است كه اگربيش ازده كيسه را روي هم قرار دهيم كيسه هاي زيرين دراثر فشار زياد سخت شده ودرصورت نگهداري دراز مدت غير قابل مصرف خواهند شد واستفاده ازانها منوط به آزمايش سيمان خواهد بود.چنانچه سيمانهاي سخت شده به راحتي با دست پودرشوند قابل مصرف درقطعات بتني ميباشند درغير اينصورت سيمان فاسد شده وبراي اطمينان بيشترازفاسد شدن ان از آزمايشهايي استفاده ميكنند.بتني كه باسيمان فاسد شده ساخته ميشود باربر نبوده و نميتوان از ان در قطعات اصلي ساختمان مانند تيرهاو ستونها وسقف استفاده كرد.چنانچه اين سيمانها كاملا فاسد نشده باشند ميتوان ازانها به عنوان ملات برافرش موزاييك ويا اجراي بتن مگر استفاده نمود.اگر بخواهيم سيمان را براي مدت طولاني انبار كنيم بايد تا انجا كه امكان دارد

با ديوارهاي خارجي انبارفاصله داشته باشد. البته چون در اين پروژه از سيمان پاكتي استفاده شد  براي نگهداري پاكتها در فضاي بازپس از اينكه انها را بر روي چوبهاي تراورس قرار دادند روي انها را با ورقه هاي پلاستيكي پوشانيدند تا از نفوظ رطوبت به انها جلوگيري شود.اگرسيمان به طرزصحيح انبارشود حتي تا يك سال بعد نيزقابل استفاده بود البته فقط ممكن است زمان گيرش آن قدري به تاخير بيافتد ولي درمقاومت ۲۸ روزه ان تاثيري نخواهد داشت.

 پياده كردن نقشه:

پس از بازديد از محل اولين قدم در ساخت يك ساختمان پياده كردن نقشه ميباش  منظور از پياده كردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين با ابعاداصلي است.بطوري كه محل دقيق پي ها وستونها وديوارها وزيرزمين هاعرض پي ها روي زمين بخوبي مشخص باشد همزمان با ريشه كني وبازديد ازمحل بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمانمخصوصا نقشه پي كني كاملا مورد مطالعه قرارگرفته بطوري كه در قسمت نقطه ابهامي وجود نداشته باشد وبعدا اقدام به پياده كردن نقشه بشود بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده شود در انجام پياده كردن نقشه اين ساختمان كه پروژه من بود با توجه به كوچك بودن ساختمان از متر وريسمان استفاده شدابتدا محل كلي ساختمان روي زمين مشخص شد و بعد با كشيدن ريسمان دريكي ازامتدادهاي تعيين شده وريختن گچ يكي ازخطوط اصلي ساختمان تعيين شد .بعد از ان خط ديگر ساختمان را كه عمود بر خط اول ميباشد رسم شد. در اصطلاح بنايي استفاده از اين روش را ۳-۴-۵- ميگويند.  درصورت قناس بودن زمين ممكن است دوخط كناري نقشه برهم عمود نباشند  در اين صورت يكي از خطوط مياني نقشه را كه حتما بر خط اول عمود است  انتخاب ورسم مينماييم.  ممكن است براي عمود كردن خطوط از گونياي بنايي استفاده شود دراين صورت دقت كار كار كمتر ميشود. در موقع پياده كردن نقشه  براي جلوگيري از جمع شدن خطاهها بهتر است اندازه ها را هميشه از يك نقطه اصلي كه آن را مبداء مي ناميم شروع وروي زمين منتقل مي نماييم . بعد ازاتمام كار پياده كردن نقشه بايد حتما مجددا اندازه گذاري هاي نقشه پياده شده را كنترل نماييم.  علت اين كار اين است كه حتي المقدوراز وقوع اشتباهات احتمالي جلوگيري  شود. براي اينكه مطمئن شويم  زوا ياي بدست آمده اطاق ها قائمه مي باشد بايددوقطر هراتاق را اندازه گيري كنيم چنانچه مساوي بودند آن اتاق گونيا است .به اين كار اصطلاحا چپ وراست مي گويند.البته چنانچه در اين مرحله اطاقها

۳  الي ۴سانتيمترنا گونيا باشد اشكالي ندارد زيرا با توجه به اينكه پي ها هميشه قدري پهن ترازديوارهاي روي آن مي باشد لذا در موقع چيد ن ديوار مي توان   ناگونيايي ها را برطرف نمود. بطور كلي بايد هميشه توجه داشت كه پياده كردن نقشه يكي از حساسترين ومهمترين قسمت اجراي يك طرح بوده وكوچكترين اشتباه درآن موجب خسارتهاي فراوان مي شود .

و…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی عمران – کارورزی رشته عمران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا