دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی شرکت نفت پارس

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

05 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

32 صفحه

این فایل نمونه تکمیل شده کارورزی دارای موضعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و .. می باشد و در ۳۲ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین فایل نمونه تکمیل شده کارورزی شرکت نفت پارس

 • مقدمه
 • تعریف پالایش
 • نشانه شرکت نفت پارس
 • تاریخچه
 • محصولات
 • بخش های مختلف پالایشگاه نفت پارس
 • واحد ایمنی)۱۴
 • واحد تانک فارم
 • بخش فرآیند
 • ·واحد فورفورال
 • üبازیابی حلال (فورفورال)
 • ·واحد تفکیک
 • üبازیابی روغن
 • üبازیابی پارافین
 • üبازیابی حلال
 • ·تاسیسات جانبی
 • üتصفیه پساب صنعتی
 • üکمپرسورخانه
 • üبویلر
 • منابع

برخی از توضیحات فایل نمونه تکمیل شده کارورزی شرکت نفت پارس

مقدمه:

آنچه که امروزه تحت نام روغن جهت روانكاري و یا کاربردهاي مخصوص دیگر همچون هیدرولیك سیستم هاي حرارتی، عایق الكتریكی و یا برش فلزات به کار می رود می باید داراي خصائص عدیده اي باشد . مشخصه هاي عمومی که هر روغنی باید داشته باشد همان مشخصه هاي اصلی است که ابتدا مد نظر بوده مثلا اصطكاك قطعات را به منظور حرکت دو قطعه کاهش دهد ویا اینكه حرارت حاصل در سیستم که بطرق مختلف بوجود میآید تحمل به نوعی برطرف نماید و یا اینكه به نحوي آب بندي ایجاد کند که از نفوذ ذرات خارجی جلوگیري نموده و یا برعكس ذرات ریزي که از سائیدگی حاصل میشود از محل شرکت دو قطعه برداشته و از محیط عمل خارج نماید. ولیكن تعدادي از مشخصه ها خیلی اختصاصی است و بستگی به نوع عملكرد آن دارد مثلا روغنهایی که در تراشكاري بكار می رود و باید آب بخوبی مخلوط شده و از اکیسد شدن قطعات بسیار داغ فلزي در مجاورت هوا و آب جلوگیري به عمل آورده و ضمناً عمر متغیر برش را بهبود بخشد. به منظور ساخت یك روغن که بتواند کلیه مشخصات لازم را برحسب عملكرد داشته باشد دو ماده اصلی به نام روغن و یا به مواد افزودنی را با یكدیگر مخلوط می نمائیم. روغن پایه ماده اي است نفتی و یا سنتتیك ( syntheticمصنوعی) که در حدود ۵۴-۵۹ درصد روغن را بر حسب نوع روغن تمام شده تشكیل میدهد (در بعضی موارد از این مقدار کمتر است) و میتوان نیازهاي یك روغن را تا حدودي بر حسب آن عملكرد برطرف نماید. رکن اساسی هر روغن تمام شده ماده اي به نام روغن پایه است و بعد از مخلوط شدن با مواد دیگر تبدیل به روغن محصول می گردد. براي تهیه این ماده در حال حاضر سه راه وجود دارد که عبارت است از استفاده از برش مواد نفتی، تصفیه روغنهاي مصرف شده و تهیه مصنوعی آنها (سنتتیك) که در فصول بعدي به تفصیل به روشهاي تهیه آنها خواهیم پرداخت. ۶ مواد افزودنی تعدادي مواد شیمیائی با ترکیبات مخصوص است که افزودن آنها به مقدار معین  به روغن پایه خواص روغن را ترمیم و تصحیح نموده و علاوه بر آن تعدادي مشخصه مخصوص که درروغن پایه وجود ندارد و یا ضعیف میباشد به مجموع روغن میدهد. شرکت نفت پارس و پالایشگاه پارس نخستین پالایشگاه و شرکت نفت خصوصی ایران است. همچنین این پالایشگاه، قدیمیترین پالایشگاه تولید روغن موتور و روانساز، در ایران و خاورمیانه است. پالایش به فرایند خالصسازي یا جداسازي مواد خام طبیعی گفته میشود. این کار معمولاً در پالایشگاه یا کارخانههاي ویژه انجام میگیرد. اصطلاح پالایش غالبا در مورد مواد خام طبیعی به کار میرود که به خودي خود قابلیت استفاده دارند، اما طی فرایند پالایش و خالصسازي موارد استفاده بیشتر و بهینهتري خواهند یافت. پالایش مایعات معمولاً به طرق گوناگونی چون تصفیه و تقطیر صورت میگیرد .گازها را نیز میتوان به همین ترتیب و به کمك عملهاي تبرید و تراکم، پالایش نمود. بسیاري از جامدات را میتوان با روش کشت بلور در محلول ماده ناخالص، پالایش نمود.
موادي که غالبا نیاز به پالایش دارند عبارتند از:
·فلزات
·نفت خام
·سیلیكون
·شكر
۷
·نمك خوراکی
·روغن نباتی

نشانه شرکت نفت پارس:

نشانه تجاري شرکت، نشان گرافیكی شیر بالدار نشستهاي است که سر مردي را دارد. این نشانه برگرفته از تصاویر و نقش برجستههاي تخت جمشید است. نشانه نفت پارس با تلفیقی از عناصر شیر با دستهایی پرصلابت، بال در حال پرواز، سر و کلاه مرد، مفاهیمی همچون خرد، تفكر و تعقل، سرآمد حرکت و چابكی و خستگی ناپذیري همراه با اراده، فكر و قانونمنداري، ترقی و هوشیاري را به بیننده منتقل میکند.

تاریخچه:

تأسیس: اول آذرماه ٧۳۳۷مطابق با ٢٢نوامبر ٧۵۹۵میلادي، در تاریخ دوم دیماه ،٧۳۳۷ هنگامی که روزنامه رسمی کشور به شماره ۴۴۳۵در تهران منتشر شد. در صفحه ۴آن توجه مخاطبان روزنامه به آگهی تأسیس شرکت سهامی نفت پارس که در ستون دوم این صفحه درج شده بود، جلب شد. این آگهی تقریباً ٧۶۴کلمه اي سرآغاز تأسیس شرکتی بود که هم اینك با پنجاه و سه سال
قدمت به عنوان یك شرکت معتبر و مهم و صاحب پالایشگاه تولید روانكار بخش خصوصی در ایران و خاورمیانه شناخته می شود. به منظور ایجاد کارخانجات تهیه مواد و محصولات نفتی و ساختمان تصفیه خانه هاي نفت و سایر عملیات تجاري (با رعایت قوانین مربوطه) شرکتی بنام شرکت سهامی نفت پارس که سرمایه آن مبلغ ٧۹۴میلیون ریال تعیین گردیده و به ٧۹هزار سهم ٧۴هزار ریالی با نام تقسیم و یك ثلث بهاي اسمی آن نقداً پرداخت شده و طبق اظهار، در تحویل و در اختیار مدیران شرکت می باشد و بقیه تعهدي است، از تاریخ اول آذرماه ٧۳۳۷به مدت نامحدود در طهران، خیابان فردوسی، ساختمان امینی تشكیل گردید.» موضوع شرکت براساس ماده دو اساسنامه عبارت است از:موضوع شرکت و سرمایه اولیه: در آگهی رسمی تأسیس شرکت نفت پارس که به شماره ،٧۴۹۴۴در اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاري و اختراعات به ثبت رسیده می خوانیم: الف: ایجاد کارخانجات تهیه مواد و محصولات نفتی و ساختمان تصفیه خانه هاي نفت در نقاط مختلف کشور و واردات مواد و محصولات نفتی، بسته بندي، توزیع، حمل، فروش و صادرات مواد و محصولات نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتی و هیدروکربورها می باشد که براي شرکت لازم به نظر می رسد یا بعداً هیئت مدیره و یا شرکاء لازم بدانند (با رعایت قوانین مربوطه.) ب: تصدي هرنوع عملیات تولیدي و معاملات مربوطه به آن که طبق تشخیص هیئت مدیره شرکت متضمن منافع شرکت باشد یا به نحوي از انحاء موجبات ازدیاد حقوق شرکت یا اموال آن را فراهم بنماید، بالاخص نسبت به تولید مواد. ج: ساخت عمارات و کارخانه ها به نحوي که مقصود شرکت را عملی سازد. د: اقدام به عملیات مذکور در فوق اصالتاً و وکالتاً و یا غیرمستقیم یا به وسیله تعیین نماینده یا غیر آن در تمام نقاط دنیا و یا به وسیله عقد قرار داد یه واگذاري کار به پیمانكاران یا به  وسیله هیئت هاي نمایندگی یا به وسیله تأسیس شرکتها و یا از طریق مشارکت با افراد حقیقی یا حقوقی یا مبادرت به هر نوع عملی که قانوناً مجاز باشد و به هر نحوي که قانون به صراحت منع نكرده باشد. تأسیس شرکت نفت پارس به عنوان اولین تولیدکننده غیردولتی روانكار مصادف با ایامی است که در کشورما، شرکت ملی نفت ایران از طریق پالایشگاه نفت آبادان چند نمونه از روانكارها را تولید می کرد و در اختیار مصرف کنندگانن داخلی قرار می داد. نوع شرکت: براساس ماده یك اساسنامه، نوع شرکت سهامی عام بود، و شرکت از سال ٧۳۴۶در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. تولیدات اولیه: پس از انتشار آگهی رسمی، شرکت نفت پارس در کیلومتر ٧۵کرج اقدام به ایجاد تأسیسات پالایشگاه تصفیه و تولید روانكارها می کند و دو سال بعد، در تاریخ سوم دي ماه ٧۳۳۵روزنامه کیهان در شماره ،۹٢۹۴خبري به این مضمون درج می کند: «پالایشگاه نفت پارس در تهران به زودي فعالیت هاي خود را شروع خواهد نمود.» در ادامه این تیتر خبري، می خوانیم:«پالایشگاه شرکت نفت پارس از جمله مؤسسات و کارخانجات ملی است که براي اولین بار در امور مربوطه به نفت و با سرمایه شخصی افتتاح و شروع به کار خواهد نمود. فعالیت عمده این پالایشگاه تصفیه و تقطیر مواد سنگین نفت خام است که تاکنون مقداري از آن به وسیله کشورهاي دیگر تهیه و به ایران فرستاده می شد. محصول مختلف کارخانه مزبور انواع روغن گریس و روغن موتور و پارافین جامد براي مصرف بازارهاي داخلی و خارجی است

و…..

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی شرکت نفت پارس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا