دانلود تحقیق مقاله پروژه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

31 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ WORD ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

36 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و .. می باشد و در ۳۶ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد WORD قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله پروژه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

 • مقدمه
 • پيشنهاد طرح بررسي و ايجاد سيستم جديد
 • گزارش شناخت وضع موجود
 • وضع سيستم موجود از لحاظ اثربخشي ،كارايي و كنترلها
 • مستندات فردي
 • مستندات سيستمي
 • خلاصه مصاحبه ها
 • نتايج ساير بررسيها
 • تصاویر
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله پروژه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

مقدمه

اين پروژه در ارتباط با سيستم محاسبه قيمت تمام شده در يك شركت توليد كننده مواد شوينده ، بهداشتي تهيه شده است. كه طي آن در مورد سيستم موجود، طراحي سيستم جديد نحوه پياده سازي آن اشاره مي شود. مباحث اصلي اين مجموعه به طور كلي شامل بخشهاي اصلي زير خواهد بود:

پيشنهاد بررسي سيستم از سوي چه شخص یا واحدی عنوان و در مورد آن تصميم گيري مي‌شود.

دريافت شناخت كافي از سيستم، كه طي بررس ویژگی ‌هاي سازماني، فردي و ساير موارد بدست خواهد آمد.

طراحي سيستم مطلوب كه متناسب با وضعيت شناخته شده در قسمت دوم باشد كه آنهم شامل دو قسمت كلي و تفضيلي خواهد بود.

پياده سازي سيستم و شرايط ايجاد سيستم جديد همچون شرايط نرم افزاري ، سخت افزاري و نحوه تبديل سيستم قديم به سيستم جديد

 

پيشنهاد طرح بررسي و ايجاد سيستم جديد

با توجه به اينكه موضوع نحوه محاسبه قيمت تمام شده توليد وبه تبع آن قیمت فروش و نحوه انعكاس آن در دفاتر مالي شركت، در دو سال متوالي به عنوان يكي از بندهاي شرط گزارش حسابرسی قرار گرفته و مسبب مشروط شدن اظهارنظر حسابرسان مستقل نسبت به صورتهاي مالي شركت شده و از سوي ديگر موجب اعتراض سهامداران حاضر در مجمع عمومي سالانه شركت گرديده ، اعضاي هيات رئيسه مجمع در جلسه عمومي سالانه شركت از حسابرس درخواست نمود تا دلايل اين موضوع را مشخص كند كه وي نيز براساس بررسي‌هاي تيم خود موارد زير را عنوان نمود:

در زمان صدور مواد اوليه از انبار به توليد، اين موضوع طي حواله‌هاي سريال دار صورت نمي‌گيرد كه به عقیده حسابرسان اين امر، از موارد ضعف کنترل های داخلی محسوب شده و حسابرسان از روشهای جایگزین نیز قادر به کشف موارد با اهمیت در مورد مصرف مواد، نشده اند.

با توجه به اينكه شركت از روش استاندارد جهت قيمت گذاري كالاي ساخته شده استفاده مي‌كند، محركهاي سربار بنحو مطلوبي تعريف نشده است.

پيرو بند ۳، تخصيص سربار توليد هريك از محصولات ، براساس ظرفيت‌هاي نسبتا نامعقول، صورت گرفته است. (استفاده از ظرفیت اسمی)

با توجه به استفاده از روش استاندارد، شركت در طول دو سال اخير قيمت استاندارد محصولات خود را تغيير نداده، با در نظر گرفتن اين موضوع كه در طي اين دوسال، شاخص تورم بالا رفته و تعرفه‌هاي گمركي نيز بشدت افزايش يافته كه اين موضوع سود شركت در طي اين دو سال را تحت تاثير قرار داده است .

با توجه به بالا رفتن تنوع محصولات و پيچيده‌تر شدن توليد، سيستم فعلي توانايي پردازش حجم جديد را ندارد.

مراکز هزينه توليد و غيرتوليدي به نحو مطلوبي تعريف نشده است.

گزارشات خروجي سيستم از حيث مديريتي، مناسب و مطلوب نمي‌باشد.

آمار توليد به طور منظم تهيه نمي‌شود.

كه مجمع عمومي با در نظر گرفتن طرح جامع در راستاي استراتژي شركت، با مشخص نمودن اعضای كميته هادي شامل: مديرعامل، مديرمالي و رئيس حسابداري صنعتي و مدير IT  وانتخاب متخصصین IT  توسط مدير IT ،  مسئوليت بررسي سيستم موجود وتصميم گيري نسبت به اصلاح يا تعويض سيستم موجود را به آن كميته مي دهد.

يكماه پس از برگزاري مجمع، كميته‌هاي سريعاً پس از تصويب اين پيشنهاد، تيم تحليل سيستم را كه شامل (رئيس حسابداري صنعتي، ميدريت مالي و مديريت بخش حسابداري مديريت و چند نفر آناليست سيستم، مي‌باشند را تعيين مي كند.) كه اين تيم‌ها كارهاي زير ا انجام مي‌دهد.

گزارش شناخت وضع موجود

اطلاعات مربوط به شرکت

شرکت پاک در تاریخ ۲۹/۳/۶۵ فعالیت خود را در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی آغاز و از سال ۷۲ اقدام به ایجاد شعب در سایر استانها نمود. شرکت تا سال ۷۵ صرفا فعالیت بازرگانی داشته و اقدام به واردات و فروش محصولات می نموده که پس از آن به دلیل بالا رفتن تعرفه های گمرکی، نوع فعالیت خود را از بازرگانی به تولیدی تغییر داده بدین گونه که به جای واردات محصول اقدام به واردات مواد اولیه می نماید.با توجه به پیچیده تر شدن امور، طرح ایجاد سیستم جامع مالی مصوب مجمع عمومی سال جاری  با اولویت ایجاد سیستم بهای تمام شده ، با توجه به گسترش فعالیت شرکت صورت گرفته است.

با توجه به اينكه مديريت عامل شركت در طي دو سال مورد بحث (سالهائی که شرکت ملزم به ارائه گزارش حسابرسی به مقامات ذیربط بوده است )در فواصل زماني كوتاهي تغيير كرده است، لذا هيچگونه مسئوليت و پاسخگوئي جدي‌اي از سوي مديريت نسبت به بررسي اجزاء و عملكرد اين دو سال صورت نگرفته و هيچ گونه تحليل عميقي نسبت به مبالغ مندرج در گزارشات مالي سالانه انجام نشده است و از سوی دیگر بدلیل عدم ثبات جایگاه مدیریت عامل، هيچگونه پيگيري مجدانه‌اي در جهت رفع بندهای شرط گزارش سال قبل حسابرسی ، صورت نگرفته است.

 

) وضع سيستم موجود از لحاظ اثربخشي ،كارايي و كنترلها

در ارتباط با سيستم موجود محاسبه بهاي تمام شده فرايندهاي زير در حيطه اين سيستم قرار مي‌گيرد.

فرايند صدور مواد اوليه ومواد بسته بندي به انبار موقت تولید

فرايند صدور مواد اوليه ومواد بسته بندي از انبار موقت تولید به خط تولید

فرايند پردازش مواد اوليه و تکمیل محصول

فرايند انتقال كالاي ساخته شده به انبار محصول

فرايند خروج كالاي ساخته شده از انبار محصول جهت فروش

كه در سيستم موجود، مراحل زير طی هريك از فرآيندهاي فوق انجام مي‌شود.

فرايند صدور مواد اوليه ومواد بسته بندي به انبار موقت تولید

درخواست كالا با توجه به توليد روزانه در دو نسخه توسط متصدي توليد تنظيم كه يك نسخه از آن به انبار ارائه و نسخه ديگر نزد تنظيم كننده بایگانی می شود.

انباردار براساس درخواست دريافتي اقدام به صدور حواله انبار مواد اوليه در ۳ نسخه مي‌نمايد: يك نسخه نزد انباردار، نسخه دوم نزد تحويل گيرنده و نسخه سوم جهت صدور سند حسابداري  به واحد حسابداري ارسال مي‌شود.

 

– فرايند صدور مواد اوليه ومواد بسته بندي از انبار موقت تولید به خط تولید

مواد اولیه مورد نیاز تولید بر اساس درخواست تولید روزانه طی حواله انبار در ۳ نسخه به واحد تولید ارسال می شود. که یک نسخه از ان نزد واحد انبار مانده و یک نسخه دیگر به واحد تولید و یک نسخه به واحد حسابداری تحویل داده می شود.

۳ – فرايند پردازش مواد اوليه و تکمیل محصول

با تحويل مواد اولیه و دسته بندي به واحد توليد كار اين بخش شروع مي‌شود.توليد با توجه به برنامه زمانبندي توليد ، كار خود را شروع نموده و در پايان روز كالاهاي تكميل شده را به انبار محصول ارسال مي‌كند.

آمار تولید روزانه در ۱ نسخه توسط مسئول واحد تولید تهیه و بایگانی میشود.

گزارش کنترل کیفی محصولات تولیدی توسط واحد کنترل کیفیت روزانه در ۲ نسخه تنظیم که یک نسخه نزد واحدکنترل کیفیت و یک نسخه به واحد تولید ارسال می شود.

۴- فرايند انتقال كالاي ساخته شده به انبار محصول

انبار محصول به ميزان كالاهاي دريافتي رسيد انبار را در سه نسخه تنظيم مي‌نمايد.

يك نسخه جهت واحد توليد، يك نسخه نزد خود انبار و يک نسخه جهت واحد حسابداري ارسال مي‌كند.

فرايند خروج كالاي ساخته شده از انبار محصول جهت فروش

انبار محصول با دريافت يك نسخه از سفارش فروش، اقدام به صدور محصول از انبار نموده و حواله انبار مربوطه را در ۴ نسخه صادر می کند، يك نسخه نزد خود انباردار و يك نسخه جهت نگهباني و يك نسخه به خريدار  كالا و يك نسخه به واحد حسابداري ارسال مي‌نمايد.

 

۳-۲) بيان دقيق مشكل كه قرار است سيستم پيشنهادي آن را حل كند

همانطور كه در قسمت يك نيز عنوان شد، مواردز ير قابل ذكر است.

تمامي فرم‌هاي صادره مي‌بايستي داراي شماره سريال چاپي باشند.

سيستم هيچ گونه فرمي را تا زمان دريافت كليه تاييديه‌هاي مربوطه، نهايي تلقي نكند.

انجام ثبت حسابداری در زمان انتقال مواد اولیه به تولید بمنظور تعیین حدود مسئولیت واحد تولید و انبار

ايجاد حساب كالاي در جريان ساخت در حسابها و تعريف كدنيك حسابها جهت گزارشگري مطلوب

استفاده از مراكز ومحرکهای هزينه مطلوب به نحوي كه فعاليتهاي با ارزش افزوده از غير ارزش افزوده قابل تميز باشد.

ايجاد هماهنگي در بين واحدهاي فروش، توليد، بازاريابي و تداركات و حسابداري جهت تعيين ميزان بهينه توليد.

بازنگری جرخه اطلاعات بین واحدها، برای مثال موظف نمودن تولید در ارسال یک نسخه از گزارش تولید روزانه به واحد حسابداری و همچنین اجبار واحد کنترل کیفی به ارسال یک نسخه از گزارش کیفی تولیدات روزانه بمنظور تعیین میزان ضایعات و کنترل تولید.

ايجاد محدوديت در سيستم در واقعي نمودن و بروز كردن استانداردهاي توليد در هر سه ماه

ايجاد محدوديت در سيستم جهت تجزيه و تحليل و بستن انحرافات در هر سه ماه

انجام انبار گرداني در هر سه ماه و تنظيم صورتجلسه براساس آن

مكانيزه نمودن  عمليات مربوط به توليد

۴-۲) انواع مستنداني كه مورد مطالعه قرار گرفته است .

در اين رابطه مستندات زير در ۳ بخش مورد بررسي قرار گرفته است.

مستندات سازماني

مستندات فردي

مستندات سيستمي

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله پروژه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا