دانلود تحقیق مقاله پروزال تایید شده نهایی

دسته بندی : / / / / / /


تاریخ انتشار

05 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

19 صفحه

این تحقیق مقاله دارای مضوعایت همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و .. می باشد و در ۱۹ صفحه تنظیم شده است و داری پسوند ورد word  قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله پروزال تایید شده نهایی

 • مقدمه
 • اطلاعات مربوط به دانشجو
 • اطلاعات مربوط به استاد راهنما
 • اطلاعات مربوط به استادان مشاور
 • اطلاعات مربوط به پايان‌نامه
 • بيان مسأله
 • سوابق مربوط
 • فرضيه‌ها يا پرسشهاي تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • روش كار
 • هزینه های تحقیق پایان نامه
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله پروزال تایید شده نهایی

 بيان مسأله

( تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي و متغيرهاي مربوط به پرسشهاي تحقيق، منظور از تحقيق )

انسان موجودي اجتماعي است که شرط بقاي وي در ايجاد ارتباطات و تعاملات اجتماعي مي‏باشد. اجتماع پذيري روندي است که انسان را آماده زندگي جمعي مي‏نمايد. جامعه پذيري معماري نيز مشخصه اي است که زمينه تعامل و کنش متقابل اجتماعي را در فضاهاي معماري فراهم مي‏سازد. کتابخانه نوعي فضايي عمومي است و فضاي عمومي مطابق تعريف آن بايد بستر استفاده و ارتباط جمعي شهروندان و کاربران باشد و بتواند به افزايش فرصت تعامل اجتماعي کمک نمايد. لذا يک فضاي عمومي شهري مانند کتابخانه بايد داراي مشخصه اجتماع پذيري معماري باشد. علاوه بر آن کتابخانه ها مي تواننديکي از ابزارهاي دسترسي افراد جامعه به منابع دانش و فعاليت هاي فکري بشر باشند که به عنوان قلب جامعه محل يادگيري مادام العمر افراد و جلوه عملي دموکراسي در جامعه باشند. کتابخانه ها به دليل  ارتباط با افراد مختلف جامعه ، نقش ويزه اي را در ترويج علم  و ارتقاي فرهنگ کتاب و کتابخواني دارا هستند.(تامسون،۱۳۸۱)

با شروع مباحث پايداري در زمينه شهرسازي از دهه ۱۹۶۰ تا به امروز هر سه بعد محيطي، اقتصادي و اجتماعي آن بسط و گسترش يافته است. اما در اين ميان، مباحث مرتبط با پايداري اجتماعي تا به امروزه مورد توجه جدي قرار نگرفته است و هنوز يک مدل جامع و فراگير از پايداري اجتماعي و ابعاد و عناصر سازنده آن ارائه نشده است. چراکه تحقق پايداري اجتماعي در جوامع در حال توسعه الزاماتي را ايجاد مي کند و اين سوال مطرح مي شود که اين الزامات چه پيامد هاي فرهنگي به همراه دارد؟ عقیده بر این است که با گذشت بیش از دو دهه از آغاز بحث‌های توسعه پایدار، بُعد انسانی پایداری مورد غفلت قرار گرفته و تمرکز بر ابعاد محیطی توسعه و رشد اقتصادی بوده است. “عدم موفقیت و شکست‌های وسیع و گسترده این رویکرد، منتهی به ایجاد و تولید تغییری معنادار و تجدید یا نو کردن مفهوم پایداری اجتماعی و دیگر جنبه‌های مربوط و وابسته به آن است(Vallance et al,2011).” از آنجایی که مطابق مثلث ساده و معروف پایداری، یکی از رئوس و عوامل و عناصر اصلی این مثلث اجتماع است که اصلی ترین عنصر آن انسان است، در موضوعات مطرح در نظریه توسعه پایدار، آراء و باورها و همه موضوعات مربوط به او جایگاه ویژه ای خواهند یافت، که از میان آنها فرهنگ به عنوان فضای عمل او که از فضای فکری انسان یعنی جهان بینی اش منتج می‌شود، از اهمیتی بنیادین و اصلی برخوردار خواهد بود. “در واقع جهان بینی از طریق یک حلقه واسط(یعنی فرهنگ)هدایت عمومی توسعه پایدار را عهده دار است”(نقی زاده،۱۳۸۷).

بنابر تعاريف ذکر شده،  ميتوان گفت طراحي کتابخانه ها به عنوان فضاهاي عمومي، براي تشويق افراد به مطالعه و کمک به توسعه علمي و فرهنگي در جامعه بايد بگونه اي  باشند که زمينه هاي لازم را در جهت ارتقاء سطح کيفي ، افزايش ميزان بهره گيري براي تمام اقشار جامعه فراهم سازند. چرا که گسترش کتابخانه در هر جامعه ، نمودي از احترام و ارجي است که آن جامعه براي کتاب خواني و حتي بالاتر از آن براي اقشار و گروه هاي تحصيل کرده و مولدان و استفاده کنندگان از کتاب قائل است. هنگامي که در جامعه اي تآليف و توزيع کتاب به شکل گسترده صورت گيرد، خوانندگان نيز حق انتخاب خواهند داشت و فرهنگ کتاب خواني جزء ضروريات زندگي مي شود. “افزايش مطالعه در جامعه از عوامل مهم ترويج و گسترش علم در جامع است که تآثير بسيار زيادي در بهبود و بهسازي رفتارهاي فردي و اجتماعي يک جامعه دارد” ( مزيناني ،۱۳۸۴).

طرح سوالاتي چون”چگونه طراحي کتابخانه باعث بالا بردن کيفيت مطالعات و تحقيقات در استفاده از کتاب ميشود؟””چه چيز باعث ميشود يک فضا به مکاني براي تبادل گسترده ي  فرهنگ کتاب و کتابخواني در شهر تبديل گردد ؟” و “چگونه کتابخانه به عنوان يک مرکز فرهنگي و آموزشي موجبات اجتماعي پايدار را درآن محل فراهم مي سازد؟” روند پيشبرد طرح را مشخص مي کند.

سوابق مربوط (بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق)

از جمله عواملي که موجب شناخت هويت واقعي يک ملت ميشود، مکتوبات آن است. در واقع آثار به جامانده از هرملتي در حکم سند

وتاريخ آن ملت و تمدن بشمار مي آيد. ادبيات مکتوب هر ملت با ارزشمند ترين ميراث فرهنگي آن و ترويج و اشاعه اين ادبيات مي تواند نقش موثري در ترويج فرهنگ کتابخواني آن جامعه به شمار آيد.کتاب عامل آگاهي بخش به افراد جامعه است، درست است که امروزه فضاي

مجازي و شبکه هاي اجتماعي در جامعه خودنمايي ميکنند اما مطالعه کتاب در پيشترفن علمي و فرهنگي جامعه مثمر ثمر خواهد بود  و

کتابخانه تنها نهاد انساني بوده و هست که هرکسي مي تواند براي دستيابي به يک مخزن جامع و دايم اطلاعات به آن مراجعه کند.درواقع

“کتابخانه ها سنگ بناي تمدن هاي بشري بوده اند”(تامسون: ۱۳۸۱)

کتابخانه ها سنگ بناي توسعه علمي ، فرهنگي ،اجتماعي و شکوفايي استعداد هاي افراد يک جامعه هستند.به همين دليل يکي از معيارهاي اصلي براي سنجش پيشرفت جامعه در دنياي امروز ميزان هماهنگي کتابخانه هاي آن جامعه با تغييرات ايجاد شده در ساير بخش هاي جامعه است. در بحث پايداري بيشتر تأكيد بر عوامل زيست محيطي و اقتصادي بوده و بعد اجتماعي پايداري از توجه كافي برخوردار نبوده است.در   سال هاي اخير عوامل اجتماعي به عنوان پيش نيازي براي پايداري، تمركز زيادي را به خود معطوف كرده است. در واقع در پايداري اجتماعي محور اصلي، انسان نسل حاضر وآينده مي باشد و برآوردن نيازها، افزايش كيفيت زندگي او و استفاده از تمام ظرفيتها و توانش در بهبود وضع خود از اهداف پايداري اجتماعي است. كه معيارهايي هم چون دسترسي برابر به منابع(عدالت اجتماعي)،توانايي خوب زيستن، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت، بالا بردن سطح آگاهي و آموزش، مشاركت، ارتقاء روابط جمعي و … را دارا مي باشد. باز خورد آن در معماري ، بوجود آوردن معماري پاسخگو است كه همخوان با نيازهاي اساسي و عالي انسان، الگوهاي رفتاري او و بهبود كيفيتهاي فضايي مطابق با آن براي همه اقشار جامعه بويژه افراد كم درآمد و معلولين باشد،” معماري كه در برگيرنده فرهنگ ،اعتقادات و الگوهاي رفتاري است. در اين ميان حمايت از زندگي اجتماعي و فرهنگي از طريق ارتقاء فضاهاي عمومي براي درگير كردن مردم و شهر، افزايش ارزشهاي فرهنگي و ايجاد ساختارهاي با هويت در جهت بوجود آوردن حس تعلّق، ساخت محيط زندگي هارمونيك، و فضاهاي انعطاف پذير و … از راهكارهاي عملي طراحي براي دستيابي به پايداري اجتماعي است” .(بذرافکن،۱۳۹۰)

و…..

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله پروزال تایید شده نهایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا