دانلود تحقیق مقاله پروتكل مديريت گروه اينترنت (IGMP)

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

14 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

60 صفحه

این تحقیق مقاله درای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و …. می باشد و در ۶۰ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق پروتكل مديريت گروه اينترنت (IGMP)

 • مقدمه
 • قالب پيغام IGMP
 • عملكرد IGMP
 • عضويت گروه با Ipv6
 • پروتكل مسيرياب
 • سيستم هاي خودكار
 • گرايشهاي مسيريابي
 • پروتكل گذرگاه مرزي
 • توابع
 • پيغامهاي BGP
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله پروتكل مديريت گروه اينترنت (IGMP)

IGMP ، كه در RFC 3376  تعريف شده ، توسط ميزبانها و مسيرياب ها  براي مبادلة اطلاعات عضويت Multicast بر روي LAN استفاده مي شود . IGMP  از ماهيت پخشي LAN استفاده مي كند تا تكنيكي كارآمد براي تبادل اطلاعات بين چندين ميزبان و مسيرياب‌ها را فراهم نمايد .  در حالت كلي ، IGMP دو عملكرد  اصلي را حمايت مي كند :

۱ـ ميزبان ها پيغامهايي به مسير ياب ها مي فرستند تا مشترك يك گروه Multicaset تعريف شده توسط يك آدرس Multicaset شوند يا اشتراك خود را از آن حذف نمايند .

۲ـ مسيرياب ها به صورت دوره اي بررسي مي نمايند كدام گروههاي Multicaset ، مورد نظر كدام ميزبانها مي باشند .

IGMP در حال حاضر در روايت ۳ قرار دارد . در IGMPV1 ، ميزبانها مي توانند به گروه Multicaset  ملحق شوند و مسيرياب ها تايمري را براي حذف اشتراك اعضاي گروه استفاده مي كنند . IGMPV2 باعث مي شود اشتراك يك ميزبان به طور مشخص از يك گروه حذف شود . اولين دو روايت ، ضرورتاً از مدل عملياتي زير استفاده نموده اند :

گيرنده ها بايد مشترك گروههاي Multicaset گردند .

مبدأها نيازي به مشترك شدن در گروه هاي Multicaset ندارند .

هر ميزان مي تواند ترافيك را به هر گروه Multicaset بفرستد.

اين روش بسيار كلي است اما نقاط ضعفي نيز دارد :

۱ـ گسترش گروههاي Multicaset آسان است . حتي اگر فيلترهايي در سطح كاربرد براي حذف  بسته هاي ناخواسته وجود داشته باشد ، اين بسته ها هنوز منابع عمده اي را در شبكه  و درگيرنده اي كه بايد آنها را پردازش كند ، مصرف مي كنند .

۲ـ ايجاد درخت هاي توزيع Multicaset مشكل ساز است . دليل آن ،  مشخص نبودن محل مبدأها مي باشد .

۳ـ يافتن آدرس هاي Multicaset منحصر به فرد سراسري مشكل است . هميشه اين امكان وجود دارد كه گروههاي Multicaset ديگري ، همان آدرس Multicaset را بكار ببرند .

IGMPv3  اين نقاط ضعف را اينگونه مورد توجه قرار مي دهد :

۱ـ دادن اجازه به ميزبانها براي مشخص نمودن ليست ميزبانهايي كه از آنها ترافيك يافت مي شوكد . ترافيك از ميزبانهاي ديگر ،‌در مسيرياب ها مسدود مي شود .

۲ـ دادن امكان به ميزبانها براي مسدود نمودن بسته هايي كه مبدأ آنها ترافيك ناخواسته مي فرستد .

ادامة اين بخش ، IGMPv3 را مورد بررسي قرار مي دهد .

همة پيغامهاي IGMP در قالب datagram هاي IP فرستاده مي شود . روايت فعلي ، دو نوع پيغام تعريف مي كند : درخواست عضويت و گزارش عضويت .

پيغام درخواست عضويت توسط مسيرياب Multicaset فرستاده مي شود . سه نوع زير نوع دارد : يك درخواست عمومي ، براي مشخص نمودن اينكه كدام گروهها  اعضايي در يك شبكه دارند ؛ درخواست گروه خاص ،‌به منظور مشخص نمودن اعضاي گروه خاص در شبكة متصل شده استفاده مي شود ؛ و درخواست گروه – و – مبدأ خاص ،‌براي تعيين اينكه آيا هر دستگاه متصل ، خواهان دريافت بسته هاي ارسالي به آدرس Multicaset خاص ، از هر مبدأ مشخص شده در ليست ،‌مي باشد .  قالب پيغام را نشان مي دهد  كه شامل فيلترهاي زير است:

نوع : نوع اين پيغام را مشخص مي كند .

حداكثر زمان پاسخ : مشخص كنندة حداكثر زمان مجاز قبل از ارسال گزارش پاسخ در واحد ثانيه است .

checksum : كد آشكار كنندة خطاي محاسبه شده به صورت جمع متمم يك ۱۶ بيتي همة كلمات ۱۶ بيتي در پيغام مي باشد . براي انجام محاسبه ، فيلد cheksum با صفر مقدار اوليه داده مي شود . اين همان الگوريتم Checksum استفاده شده در Ipv4 است .

آدرس گروه : براي پيغام درخواست عمومي ، صفر است ؛ زماني كه درخواست گروه – مبدأ خاص ارسال مي شود، آدرس معتبر گروه multicast در IP.

پرچمS: با يك شدن آن، به همة مسيرياب هاي گيرندة multicast اعلام مي‌كند كه آنها بايد به روزآوري هاي معمول تايمر را كه با دريافت درخواست انجام مي دهند، كنار بگذارند.

(querier’s robustness variable)QRV: اگر غير صفر باشد، فيلد QRV حاوي مقدار RV استفاده شده توسط فرستنده درخواست است. مسيرياب ها مقدار RV را از جديدترين درخواست دريافت شده، به عنوان مقدار RV خود استفااده مي كنند، مگر اينكه جديدترين RV دريافت شده، صفر باشد، كه در اين حالت، گيرنده ها مقدار پيش فرض يا مقدار بدست آمدة آماري را استفاده مي كنند. اين RV نشان مي دهد كه چند دفعه يك ميزبان يك ميزبان يك گزارش را مجدد ارسال كند تا مطمئن شود توسط هر مسير ياب multicast از بين نمي رود.

(querier’s querier internal code)QQIC: مقدار QI(بازة درخواست) استفاده شده توسط فرستندة درخواست را مشخص مي كند، كه تايمري براي فرستادن چندين درخواست است. مسيريابهاي multicast كه فرستندة درخواست جاري نمي باشند، مقدار QI را از جديدترين درخواست دريافت شده؛ صفر باشد در اين حالت، مسيرياب هاي دريافت كننده، از مقدار پيش فرض QI استفاده مي كنند.

تعداد مبدأها: مشخص مي كند كه چه اعداد آدرس مبدأ در اين پرس و جو موجود است. اين مقدار فقط براي درخواست گروه- و مبدأ خاص، غير صفر است.

آدرسهاي مبدأ: اگر تعداد مبدأها N باشد، در اين صورت Nآدرس ۳۲ بيتي unicast به پيغام افزوده مي شود.

يك گزارش عضويت شامل فيلدهاي زير است:

نوع: نوع اين پيغام را مشخص مي كند.

Checksum:كد آشكار كنندة خطايي است كه به صورت جمع متمم يك ۱۶ بيتي تمام كلمات ۱۶ بيتي در پيغام محاسبه مي شود.

تعداد ركوردهاي گروه: تعداد ركوردهاي گروه موجود در اين گزارش را مشخص مي كند.

يك ركود گروه شامل فيلدها است.

نوع ركورد: اين نوع ركورد را تعريف مي كند، همانگونه كه توضيح داده خواهد شد.

طول دادة كمكي: طول فيلد دادة كمكي بر حسب كلمات ۲۳ بيتي است.

تعداد مبدأها: مشخص مي كند چخ تعداد آدرس مبدأ در اين ركورد وجود دارد.

آدرس multicast: آدرس IP multicast كه اين ركورد به آن تعلق دارد.

آدرسهاي مبدأ: اگر تعداد منبع ها N باشد، در اين صورت، N آدرس unicast 32 بيتي به اين پيغام اضافه مي شود.

دادة كمكي: اطلاعات اضافي موجود در اين ركورد است. در حال حاضر، مقادير دادة كمكي تعريف نشده است.

هدف هر ميزبان در استفاده از IGMP، شناساندن خود به عنوان عضوي از يك گروه با آدرس multicast مشخص، به ميزبان هاي ديگر LAN و همة مسيرياب هاي LAN مي باشد. IGMP Pv3، اين توانايي را به ميزبان ها مي دهد كه عضويت گروه را همراه با توانايي هاي فيلتر نمودن نسبت به مبدأها، اعلام نمايد. ميزبان مي تواند اعلام كند كه مي خواهد ترافيك را از همة منابع فرستنده به يك گروه، به جز برخي منابع خاص (مود EXCLUDE) دريافت نمايد؛ يا مي خواهد ترافيك را فقط از برخي منابع خاص ارسال كننده به گروه(مود INCLUDE) دريافت كند. به منظور الحجاق شدن به گروه، ميزبان، پيغام گزارش عضويت IGMP را مي فرستد، كه در آن، فيلد آدرس گروه، آدرس multicast آن گروه مي باشد. اين پيغام در يك IP diagram با همان آدرس مقصد ,ulticast فرستاده مي شود. به عبارت ديگر، فيلد آدرس گروه در پيغام IGMP و فيلد آدرس مقصد سرآمد IP بسته بندي كننده، مشابه هستند. همة ميزبانهايي كه در حال حاضر اعضاي اين گروه multicast مي باشند، اين پيغام را دريافت خواهند نمود و در مورد عضو جديد گروه اطلاع مي يابند. هر مسيرياب متصل به اين LAN، بايد به تمام آدرسهاي IP multicast گوش دهد تا همة گزارشات را بشنود.

به منظور حفظ ليست جاري معتبر حاوي آدرسهاي گروه هاي فعال، يك مسيرياب multicast به صورت دوره اي پيغام درخواست عمومي IGMP را صادر مي نمايد كه در يك IP diagram با آدرس Multicast همة ميزبانها فرستاده مي شود. هز ميزباني كه هنوز مي خواهد عضوي از يك يا چند گروه multicast بماند، بايد datagram هايي را با آدرس همة ميزبانها بخواند. هنگامي كه چنين ميزباني، اين درخواست را دريافت مي كند، بايد با پيغام گزارش براي هر گروهي كه براي آن ادعاي عضويت مي‌كند، پاسخ دهد.

توجه داشته باشيد كه مسيرياب multicast نيازي به دانستن مشخصة هر ميزبان در گروه ندارد. در عوض، نياز دارد بداند كه حداقل يك عضو گروه هنوز فعال است. بنابراين، هز ميزبان در گروهي كه درخواستي را دريافت مي كند، تايمري را با تأخيري تصادفي مقدار مي دهد. هز ميزباني كه ادعاي عضويت ميزبان ديگر را در آن گروه مي‌شنود، از گزارش خود صرف نظر مي كند. اگر گزارش ديگري شنيده نشود و تايمر به انتها برسد، ميزبان گزارشي را ارسال مي‌كند. با اين طرح، فقط يك عضو هر گروه بايد گزارش را براي مسيرياب multicast تهيه كند.

هنگامي كه يك ميزبان گروهي را ترك مي كند، پيغام ترك گروه را به همة مسيرياب‌هايي با آدرس multicast ايستا مي فرستد. اين عمل با فرستادن پيغام گزارش با امكان EXCLUDE و ليست آدرسهاي مبدأ تهي انجام مي گيرد؛ يعني، همة مبدأها بايد حذف شوند، و به طور مؤثر گروه را ترك مي كند. هنگامي كه مسيرياب چنين پيغامي را براي گروهي دريافت مي كند كه اعضايي براي گروه در رابط پذيرش قرار دارند، نياز دارد بداند آيا اعضاي ديگري براي گروه باقي مانده اند. براي اين منظور،

مسيرياب، پيغام درخواست گروه خاص را بكار مي برد.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله پروتكل مديريت گروه اينترنت (IGMP)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا