دانلود تحقیق مقاله پرت در برنامه ريزی و مديريت

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

27 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

33 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۳۳ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق پرت در برنامه ريزی و مديريت

 • مقدمه
 • آشنايي با روش پرت و سي پي ام
 • ويژگي هاي روش پرت
 • براي محاسبه TL
 • زمان آزاد و مسير بحراني
 • تفاوت هاي اساسي ميان GERT و شبكه هاي سنتي
 • عناصر شبكه هاي احتمالي
 • گره هاي منطقي
 • تجزيه و تحليل شبكه هاي احتمالي
 • گره هاي پاي غيرشامل
 • كمان ها به طور مجموعه
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله پرت در برنامه ريزی و مديريت

مدل هاي شبكه اي برنامه ريزي كه جزء ابزارهاي كنترل پروژه نيز محسوب مي شوند عبارتند از: پرت، سي پي ام و برنامه ريزي خطي، گرچه پرت و سي پي ام در اصول بسيار شبيه هم هستند ولي داراي تفاوتهايي نيز مي باشند. فن ارزيابي و بازنگري برنامه (پرت) به عنوان ابزار مديريت در جهت مشخص كردن و هماهنگ نمودن كاري كه بايد انجام شود تا اهداف پروژه در زمان تعيين شده تحقق يابد عمل مي كند. در ارزيابي به كمك پرت از علايمي استفاده مي شود كه عبارتند از: ۱- فلش (à) نشانگر فعاليت ۲- فلش نقطه چين (…..) نشانگر فعاليت مجازي ۳- اشكال هندسي (اغلب دايره) نشانگر رويداد. در اين روش براي محاسبه كل زمان موردنياز به منظور تكيمل پروژه سه برآورد زماني (كمترين زمان، زمان محتمل و بيشترين زمان) در نظر گرفته مي شود. افزون بر اين در روش پرت، در برخي از موارد براي انجام يكسري محاسبات و برآوردها از متخصصان آمار استفاده شده كه ايشان، فرمولهايي براي حل مسائل مربوط به آن محاسبات ارائه داده اند.

مدل هاي شبكه اي برنامه ريزي عبارتند از تكنيك ارزيابي و بازنگري برنامه (پرت)۱، روش مسير بحراني (سي پي ام)۲ و برنامه ريزي خطي (تكنيك ارزيابي و بازنگري گرافيكي)۳

– برنامه ريزي خطي روش مخصوصي است كه در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم براي تعيين راه كاربرد منابع موجود براي دستيابي به هدفي مطلوب به كار گرفته شده است. اين روش، روشي است كه براي انتخاب بهترين تركيب متغيرها از ميان تعداد زيادي تركيبهاي ممكن به كار مي رود. استفاده از اين روش در صورتي امكانپذير است كه بين متغيرهاي مزبور ارتباط خطي وجود داشته باشد. ارتباط خطي موقعي وجود دارد كه تغيير معيني در يك متغير منتهي به تغيير متناسبي در متغير ديگر شود.

– روش سي پي ام نخستين بار توسط دو نفر به نامهاي جي.اي.كلي و ام.آر.واكر در ارتباط با طرح تحقيقاتي شركت دوپونت براي برنامه ريزي ساختماني تهيه شد.

– روش پرت اولين بار در پروژه موشك پولاريس به كار برده شد و موفقيت آميز بوده است، اين روش بيشتر براي پروژه هاي توسعه اي و تحقيقاتي كه در آنها معمولاً اطلاعات كمتري در مورد هر فعاليت وجود دارد به كار مي رود.

دو روش پرت و سي پي ام از نظر اصول بسيار شبيه هم هستند و برنامه ريزاني كه با يكي از اين دو فن آشنا باشند مشكل اندكي براي هماهنگي با فن ديگر دارند. ولي اين دو روش تفاوتهاي مهمي نيز با يكديگر دارند. در سي پي ام تاكيد بر فعاليت هايي است كه بايد انجام شود اما در پرت تاكيد بر دانسته هاي مربوط به تكميل اين فعاليتهاست تفاوت ديگر اين است كه در پرت بنابر فرض، واريانس توزيع زماني فعاليت ها نسبتاً زياد است برعكس در سي پي ام فرض مي شود كه واريانس مدتهاي انجام فعاليتها چنان كوچك است كه مي توان آنها را قطعي در نظر گرفت.

گفتني است كه چون براي ارزيابي توزيع هاي خاص پرت، دانسته هاي مطمئني وجود ندارد لازم است كه بر اساس محتمل ترين، بدبينانه ترين و خوشبختانه ترين برآورد از مدت انجام هر فعاليت، ميانگين و واريانس ويژه اي را فرض كرد.

در اين مقاله تلاش شده تا با معرفي فن پرت به مديران، زمينه براي استفاده هرچه بيشتر از اين تكنيك فراهم آيد. بديهي است آنچه در اينجا آمده، تنها مختصري از فن پرت مي باشد علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به كتب مربوطه مراجعه فرمايند.

– پرت را مي توان در هر فعاليتي كه نياز به برنامه ريزي، كنترل و كار منسجم براي دستيابي به اهداف و اتمام كار در زمان تعيين شده داشته باشد به كار برد.

– براي انجام به موقع هر كار بر اساس برنامه پيش بيني شده، فعاليتهاي متعدد و گوناگون شركت دارند. همچنين در اين فعاليتها، عوامل متعدد ناشناخته اي وجود دارد. روش پرت، اطلاعات آماري لازم را درباره اين عوامل ناشناخته در اختيارمان مي گذارد.

– پرت اطلاعات لازم براي تصميم گيري را در اختيار مديران قرار مي دهد ولي نمي گويد.

– در برنامه ريزي به كمك پرت، از علائم و نشانه هايي استفاده مي شود كه آشنايي با آنها براي تفهيم مطلب ضرورت است:

الف) فعاليت: فعاليتها اجزاي اصلي متشكله يك برنامه يا پروژه مي باشند. اين اجزا از يك زمان مشخص شروع شده و در زمان معين خاتمه مي يابند و انجام آنها نياز به صرف هزينه و زمان دارد فعاليتها در پرت به صورت ( ) نشان داده مي شوند و معمولاً مشخصات فعاليت در قسمت بالاي فلش و زمان انجام آن در قسمت زير فلش درج مي گردد. جهت فلش، جهت انجام فعاليت ها را نشان داده و طول آن هيچگونه رابطه اي با زمان انجام فعاليت ندارد. فعاليت پرت انجام واقعي كار است. فعاليت، بخش زمان بر شبكه پرت است و به نيروي انساني، مصالح، فضا، وسايل و ساير منابع نياز دارد.

ب) فعاليت مجازي: فعاليت مجازي به صورت (     ) نشان داده شده و هيچگونه زمان و هزينه اي را در بر ندارد. اين علامت براي نشان دادن ارتباط بين فعاليتها در موارد ضروري بكار مي رود.

ج) رويداد: رويداد نشانگر آغاز و انجام يك فعاليت است. (رويداد انجام واقعي كار نيست.)

رويداد محتاج هزينه يا زمان نمي باشد و در شبكه به صورت يك دايره (يا ديگر اشكال هندسي) نشان داده مي شود. رويدادها به وسيله شماره اي كه در داخل دايره نوشته شده مشخص مي گردند. ترتيب رويدادها به وسيله فلش مشخص مي شود و نه شماره رويدادها.

۱- هر فعاليت در شبكه با يك رويداد شروع شده و به يك رويداد ختم مي شود. بنابراين شبكه به عنوان مجموعه اي از فعاليت ها داراي يك رويداد آغاز پروژه و يك رويداد انجام پروژه مي باشد. ضمن اينكه هر فعاليت آغاز و انجام مشخصي دارد.

۲- شماره رويدادها نبايد تكرار شوند.

۳- قبل از شروع يك فعاليت، تمامي فعاليت هاي بلاواسطه ماقبل آن بايد تمام شده باشند.

۴- بين دو رويداد فقط بايد يك فعاليت قرار گيرد.

۵- فعاليت ها بايد طوري در شبكه قرار گيرد كه ايجاد حلقه ۴ نشود، قرار گرفتن فعاليتها به صورت شكل زير اشتباه است.

پس از ترسيم شبكه پرت لازم است برآورد زمان انجام هر يك از فعاليتها تعيين گردد. هر مدير پروژه مي داند كه با نزديكتر شدن زمان تعيين شده براي پايان كار، معمولاً وقت بيشتري براي اتمام كار لازم است. در چنين شرايطي معمولاً عبارت اگر يك هفته ديگر هم وقت داشتيم شنيده مي شود.

براي جلوگيري از اين وضع ناگوار، پرت به شما كمك مي كند تا كمبودهاي احتمالي زمان را مدتها قبل از رسيدن به نياز واقعي يا زمان تعيين شده (تاريخ قطعي) پيش بيني كنيد. بدين منظور مي توانيد براي هر فعاليت سه برآورد زمان، توسط فردي كه با آن فعاليت خاص آشنايي دارد انجام دهيد. سپس با استفاده از روش پرت اين برآوردها را جهت محاسبه كل زمان موردنياز براي تكميل پروژه به كار مي بريد.

كمترين زمان، حداقل زمان ممكن براي انجام فعاليت. (زمان لازم براي تكميل فعاليت چنانچه كار طبق پيش بيني و به خوبي پيش برود.)

– زمان محتمل بهترين برآورد مدت زمان انجام فعاليت. (برآوردي كه ابتدا داده مي شود.)

بيشترين زمان، حداكثر مدت زمان ممكن براي اتمام فعاليت. (زمان لازم براي مواقعي كه همه چيز در طول انجام كار دچار اشكال شود (بجز حوادث)

برآوردهاي سه گانه فوق بايد بر اساس روز، هفته و يا ماه باشند.

برآوردها، روزهاي تقويمي (نه كاري) را نشان مي دهند. برآوردهاي زماني تهيه شده بعداً نبايد تغيير كنند مگر وقتي كه در پروژه تغييراتي داده شده و يا منابع مورد استفاده تغيير كنند.

وقتي برآورد سه زمان براي انجام يك فعاليت ارائه شود در واقع يك منحني توزيع مطابق يكي از اشكال زير تشكيل مي گردد كه در آن a- برآورد كمترين زمان b=, برآورد بيشترين زمان m=, برآورد زمان محتمل و te= ميانگين زمان صرف شده براي انجام فعاليت.

موقعيت نسبي b,m,a در منحني توزيع به مقادير عددي كه توسط برآوردكننده به آنها تخصيص داده مي شود بستگي دارد و مقادير te به وسيله موقعيت نسبي b,m,a تعيين مي شود. از اين رو موقعيت te بين دو طرف (حداقل و حداكثر) به قضاوت برآوردكننده بستگي دارد.

متخصصين آمار براي برآورد te براي انواع توزيع، معادله زير را وضع كرده اند:

هرچه فاصله بين برآوردهاي كمترين و بيشترين (دامنه توزيع) بيشتر باشد، عدم اطمينان درباره فعاليت نيز بيشتر است در اينجا بايد دوباره از متخصصين آمار براي انجام پاره اي از محاسبات رياضي كمك بگيريم آنها براي تشريح عدم اطمينان در زمينه توزيع، واژه واريانس (يا متغير) را به كار مي برند. اگر واريانس زياد باشد برآورد تا حدي كه موضوع زمان اتمام يك فعاليت مطرح است دقت كافي دارد. معادله اي كه با استفاده از آن واريانس را برآورد مي كنند عبارتست از:

TE يك رويداد زودترين زمان ممكن وقوع آن رويداد را نشان مي دهد. براي محاسبه TE بايد te مربوط به فعاليت هايي را كه به رويداد مورد نظر ختم مي شوند جمع كرد توجه كنيد كه TE براي رويداد ۱ معادل صفر است. (te را هميشه بايد بالاي فلش نوشت و TE را بالاي هر رويداد)

مثلاً در شكل بالا، te فعاليتي كه رويداد ۱ را به رويداد ۲ متصل مي كند ده هفته است پس زماني كه انتظار داريم به رويداد ۲ برسيم ۱۰ هفته بعد از شروع پروژه است يعني ۱۰=TE.

در اين شبكه دو مسير براي رسيدن به رويداد ۴ وجود دارد مسيرهاي ۱،۳،۴ و ۲،۴،TE1 مسير اول ۱۵ هفته و TE مسير دوم ۱۶ هفته است. مسيري كه زمان بيشتر لازم دارد نشانگر زودترين زماني است كه مي توان براي رسيدن به يك رويداد انتظار داشت پس در اينجا مسير ۴،۲،۱ را انتخاب مي كنيم.

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله پرت در برنامه ريزی و مديريت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا