دانلود تحقیق مقاله يكپارچه سازی فعاليتهای طراحی و عملياتی

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

06 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

32 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۳۲ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق يكپارچه سازی فعاليتهای طراحی و عملياتی

 • مقدمه
 • عدالت و فن آوري اطلاعات
 • مفهوم عدالت
 • رشد وتوسعه
 •  جايگاه IT  در تحقق عدالت .ص۱۱
 • فصل دوم
 •  انرژي ، توسعه اقتصادي و  IT .
 • بهره وري انرژي طراحي أينده انرژي نفت در wpc .
 • بررسي توسعه و تنوع ، بخش ساماندهي انرژي مجمع آمستردام .
 • نقش IT در توسعه كاربرد انرژي هاي تجديد پذير در كشور.
 • فصل سوم
 •  خلاقيت ، توسعه و  IT
 •  نوأوري و توسعه
 • ابداعات كاربردي
 • ويپو  wipo
 • يونيدوunido
 • ا . پي . سي . تي . تي     A.P.C.T.T
 • كامستك COMSTECH
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله يكپارچه سازی فعاليتهای طراحی و عملياتی

انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادي يك كشور موثر عبارتند از : منابع طبيعي ، منابع معدني ، منابع انساني و منابع تكنولوژي . بايد توجه داشت كه اين منابع توسعه اقتصادي با يكديگر در ارتباط بوده و مي توانند برهم اثر بگذارند . اين منابع در هر عصر ودوره اي ودر هر ناحيه جغرافيايي نقش خاص خود را داشته اند اما در دنيايي مدرن امروز منابع تكنولوژي براي توسعه اقتصادي    ودر پي ان توسعه اجتماعي بسيار حياتي شد واين امر هم براي كشورهاي توسعه يافته وهم كشورهاي در حال توسعه ، هردو به يك نسبت مهم است ، در عين حالي كه ماهيت و تركيب مشاركت منابع تكنولوژي در برنامه هاي توسعه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است .

مركز تكنولوژي آسيا و اقيانوسيه APCTT ، تكنولوژي را متشكل از چهار عنصريا چهار جز مي داند (۱۹۸۶) .

به معناي سخت افزار كه شامل تمامي تجهيزات و ماشين آلات وابزاري است كه در قالب اشيا و به صورت اجسام مختلف مي تواند باشد .

انسان افزار به معناي تكنولوژ۳ متجسم در انسان است وشامل مهارت هاي توليد ،نوآوري وخلاقيت مي گردد . كه در حقيقت توانايهاي انسان ، مهارت ، تجربه واستعداد وهوش او را د ربر مي گيرد .

عبارت است از تكنولوژي متجسم در مدارك و اسناد كه در مجموع به انها دانش يا اطلاعات گفته مي شود كه در قالب تئوري ها ،طرح ها ، اساس نامه ها ، پايگاه داده ها ي كامپيوتري وغيره تجلي مي يابد.

عبارت است از تكنولوژي متجسم در سازمان و مديريت كه در حقيقت عامل ارتباط دهنده و هدايت كننده ساير اجزا تكنولوژي است و عمليات توليد يا ارائه خدمت را رهبري  و هماهنگ مي كند .

كه موارد فوق الذكر به شاخه ها و زير گروه هاي ديگري تقسيم مي شود به نحوي كه در يكي از الگوها براي بدست اوردن يك شاخص حدود ۲۷۳معيار معرفي گرديده است كه دراين تحقيق سعي بر آن است كه بعضي از اين عوامل كه در توسعه و نيز توسعه اقتصادي كشور موثرند و ارتباط با آنها با تكنولوژي اطلاعات (IT) بررسي گردد رد اين تحقيق به مواردي همچون عدالت وننقش أن در توسعه اقتصادي وتاثير گذاري IT برر آن ، نقش انرژي وارتباط آن با IT وتاثير بخشي از آن در توسعه ، خلاقيت و ابتكارات و اختراعات وجايگاه آن در توسعه و ارتباط آن با  IT و… بررسي مي گردد .

با توجه به اهميت ونقش به سزايي عدالت در توسعه اقتصادي در اين فصل از اين مقاله ارتباط عدالت و توسعه نيز جايگاهي كه مسئله فن آوري اطلاعات در اين ميان به خود اختصاص داده است را بررسي مي كنيم .

ابتدا لازم است مفهوم عدالت را كنكاو كنيم . عدالت مفهومي است كه از آن قرائت هاي متفاوتي تا كنون شده است و علماي مختلف نظرات متفاوتي پيرامون آن مطرح كرده اند . ليكن در اينجا تنها به بيان برخي از اين تعاريف و از قول علماي اسلامي مي پردازيم .

مفهوم عدالت :

استاد مطهري اصول اوليه پيشنهادي براي علم اقتصاد را در عدل و مساوات وپرهيز از استثمار ورعايت حقوق طبيعي و تكويني مي داند و همچنين تحت عنوان اصول متعارفه موضوعه قوانين ومقررات اقتصادي از ۶ اصل نام مي برد كه عبارتند از :

۱-اقتصاد بايد به نحوي باشد كه موجب ازدياد ثروت شود ، راكد و ثبات نباشد ، متكامل باشد و حداكثر استفاده از عامل طبيعت و عامل انساني را بنمايد .

۲-عدالت ومساوات را رعايت كند .

۳-در آن فردي ، فرد ديگر را استثمار نكند .

۴-حقوق طبيعي افراد را رعايت كند .

۵-به آزادي افراد در انتخاب كار احترام گذاشته شود .

۶-آزادي ها منحصر به اخلاق و معنويات بشر باشد .

عداالت از مفاهيم كليدي در اسلام است وهمچنين اكثر مواردي كه در اقتصاد اسلامي مطرح مي شود به نحوي به عدالت مرتبط مي شوند . پس به تعبيري عدالت آرمان مشترك تمام اجزا اقتصاد اسلامي است . غزالي (در اسلام وشرايط اقتصادي ) يكي از اصول سيستم اقتصاد در اسلام را عدل اجتماعي دانسته و تامين اجتماعي و عدالت اجتماعي را از شعبات آن مي داند .

عميد زنجاني (در نظام اقتصاد اسلامي) عدالت اقتصادي را شامل توزيع منابع طبيعي و در آمدهاي عمومي ، استرداد ثروتهاي نا مشروع ، موازنه اقتصادي از طريق گرفتن ماليات ، تامين اجتماعي و ايجاد كار براي همه از طريق فراهم ساختن امكان اشتغال به كار براي همه افراد دانسته است .

محمد باقر صدر (در اقتصاد ماج اول) نيز عدالت اقتصادي را يكي از اصول ساختمان اسلامي دانسته است .

عدالت اقتصادي لازمه و جزئي از عدالت اجتماعي است وبه مفهوم قسط در اسلام نزديك است . عدالت اقتصادي يك اصل كلي در نظام اقتصادي اسلام است و عبارت است از تساوي امكانات يعني عدالت در توزيع ثروت ، تقسيم عادلانه موا د اوليه طبيعي براي افراد جامعه و تناسب كار انجام شده با مزد در يافت شده همچنين در نظام اقتصاد اسلامي فعاليت هاي اقتصادي كه موجب تخريب ، تجاوز و نابودي حقوق ديگران شود ممنوع مي باشد و بال عكس فعاليت هاي كه موجب رشد ، توسعه و امكان بهره برداري همه از حقوق مساوي باشد مجاز مي باشد .

خداوند به عدالت خواهي ، بخشش وبه دستگيري نزديكان فرمان ميدهد :

در نظام هاي سرمايه داري رشد اقتصادي به عنوان مهم ترين هدف نظام اقتصادي بر شمرده مي شود و مصلحت فرد بر مصالح اجتماعي اعم از توسعه و عدالت مقدم مي باشد ديگر آنكه در نظام سرمايه داري سر جمع لذت اهميت دارد و نه چگونگي توزيع لذت بين افراد جامعه . اگر نابرابري موجب افزايش سر جمع كل لذت در جامعه شود مطلوب است و گرنه بايد با آن مبارزه كرد . اما اسلام اين مطلب را رد كرده و مصلحت عموم مسلمين را در نظر مي گيرد و امنيت اقتصادي ، عدالت اقتصادي ، رشد و توسعه اقتصادي ممكن است مارا از عدالت اجتماعي دور سازد و ليكن با توجه به اينكه در اسلام تكيه بر عدالت شده است ، پس توسعه اقتصادي كه خود عدالت را در پي دارد بر رشد اقتصادي مقدم مي باشد .

در اينجا لازم است تفاوت ميان رشد و توسعه را خاطر نشان شويم .

زيرا آنچه كه همواره همزمان با توسعه مطرح مي شود ، رشد است و البته در نگاه عوام رشد و توسعه مترادف هم ديده مي شود . اما با توجه به تفاوت هاي كليدي اين دو كلمه لازم است هر دو مفهوم به طور كامل اشكار شود زيرا تداخل اين دو در مفاهيم ديگر اشكالات اساسي ايجاد مي كند .

رشدبه معناي به راه راست شدن ، در راه هدايت بودن ، پايداري و مقاومت در طريق حق و نمو كردن و باليدن يا نمو و بالش است  كه در اينجا بيشتر معناي نموكردن آن مطرح است و طبق مدل رشد «هارود –   دومار» اضافه شدن سرمايه گذاريها ي خالص جديد بر ذخاير سرمايه براي رشد ضروري است . به معناي افزايش نمو ،قابل اندازه گيري مي باشد به اين صورت كه مثلا افزايش توليد را يك سال يا سال مورد نظر (پايه) مقايسه مي كنيم افزايش توليد ناخالص ملي (    GNP )  در سال مورد نظر نسبت به سال پايه را رشد اقتصادي مي نامند . افزايش در توليد كالا و خدمات نتيجه رشد اقتصادي است . كه بر اثر افزايش نيروي كار در طول زمان كه جوياي كار مي باشد و زمينه توليد كالا و خدمات را فراهم مي سازند روي ميدهد و شكل ديگر رشد در نتيجه اقزايش در كارآيي اقتصادي كه در نتيجه بهره گيري از سطوح بالاتر تكنولوژي و سازماندهي توليد اتفاق مي افتد و نهايتا عامل ديگر رشد رابه كار گيري ظرفيت هاي خالي ميتوان نام برد كه البته به كار گيري ظرفيت خالي تفاوتي كه با افزايش نيروي كار كالا و خدمات جديد توليد شده و كار و سرمايه جديد به كار گرفته مي شود اما در ظرفيت خالي كار و سرمايه اي يه خدمت گرفته مي شود كه در گذشته آماده سازي و رها شده است .

با توجه به اينكه رشد اقتصادي ، سطح زندگي افراد را بالا مي برد و موجب افزايش فرصتهاي شغلي و كاهش نرخ وبيكاري مي شود ، يكي از اهداف كلان اقتصادي بر شمرده مي شود . البته بايد در نظر داشت رشد اقتصادي براي افزايش توليد بدون هيچ حد ومرزي منابع طبيعي را تخريب كرده و لطماتي را به محيط زيست وارد مي آورد و اينجاست كه در مقابل آن مسئله توسعه پايدار مطرح مي گردد . توسعه آن جا مطرح مي گردد كه بحث از جامعه به ميان آيد و هدف  اسلام نيز اصلاح اجتماع است .

توسعه اقتصادي داراي مفهومي گسترده تر و جامع تر از رشد اقتصادي مي باشد به اين صورت كه علاوه بر آنكه مسائل كمي را در بر مي گيرد شامل شاخص هاي كيفي نيز مي باشد وچگونگي تغييرات فني وسازماني در كيفيت توليد و تخصيص منابع انساني و مادي و كاهش نابرابري و فقر، بهبود كيفيت زندگي ، حفظ محيط زيست و … را نيز شامل مي شود . اين است كه توسعه اقتصادي خود متضمن ادامه رشد اقتصادي است . بخش هاي مختلف اقتصادي يك جامعه اعم از توليد ، توضيع و مصرف ، قسمتي از فرهنگ آن جامعه را تشكيل مي دهند و بدينسان اقتصاد يك زير مجموعه فرهنگي به شمار مي آيد پس بايد پذيرفت كه فرهنگ بخشي جدا نشدني از فرايند اقتصادي و اجتماعي توسعه در كشورها است پس مي توان گفت كه توسعه بدون توجه به فرهنگ يك نوع رشد بدون روح است . در حاليكه توسعه اقتصادي ، شكوفا و متعادل است وبخشي از فرهنگ يك ملت است . به تعبير ديگر توسعه اقتصادي نوعي رشد اقتصادي است همواره با افزايش ظرفيت هاي توليدي اعم از ظرفيت هاي فيزيكي ، انساني و اجتماعي كه در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد .

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله يكپارچه سازی فعاليتهای طراحی و عملياتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا