دانلود تحقیق مقاله ويروسها ، كرمها و تروجانها چه هستند؟

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

21 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحات

16 صفحه

برخی عناوین مقاله ويروسها ، كرمها و تروجانها چه هستند؟

  • ويروس چيست؟
  • كرم چيست؟
  • تروجان چيست؟
  • چطوركرمها وويروسهاي ديگر پخش مي شوند؟
  • چطورمي توان اثركرم يا ويروس داشت؟
  • كاهش خطر ويروس
  • ويروس چيست؟
  • كرمها وويروسهاي ديگر چگونه منتشر مي شوند؟

برخی توضیحات تحقیق مقاله ويروسها ، كرمها و تروجانها چه هستند؟

كرم چيست؟

يك كرم، مثل يك ويروس براي كپي خودش از يك كامپيوتر روي ديگري طراحي شده است، اما آن بطور اتوماتيك خصيصه كنترل روي كامپيوتر را مي گيرد كه مي تواند فايلها واطلاعات را ببرد. وقتي شما يك كرم درسيستمتان داريد آن ميتواند به تنهايي حركت كند.

يك خطر بزرگ كرمها تواناييشان براي بازگرداندن درصداي بلند است.براي مثال، يك كرم مي تواند كپي خودش رابراي هركسي كه درآدرس اي ميل شما ثبت شده بفرستد وسپس كامپيوترهايشان همان عمل را انجام خواهند داد ، باعث يك ترافيك شبكه سنگين مي شود كه سرعت شبكه ها پايين خواهد آمد واينترنت هم. موقعيكه، كرمهاي جديد آزاد هستند، آنها خيلي سريع پخش مي شوند، شبكه ها را كند مي كند وممكن است باعث شوند كه تومدت طولاني منتظرباشي براي ديدن هرصفحه سايت اينترنت.

كرم بخش اوليه ويروس . يك كرم بطوركلي بدون اقدام كاربر پخش مي شود وكپي

هاي خودش را درسرتاسرشبكه ها به طور كامل توزيع مي كند يك كرم مي تواند

حافظه يا پهناي باند شبكه را مصرف كند، سپس باعث توقف پاسخ دهي كامپيوترشود. چون كرمها براي حركت نياز به يك دسته برنامه يا فايل ندارند، آنها همچنين مي توانند در داخل سيستم شما تونل بزنند واجازه دهند هركس ديگري كنترل سيستم شما رابگيرد اخيرا نمونه هاي كرمها شامل سايسر وبلاستراست.

تروجان چيست؟

اندكي پيش ازاين اسب تروجان اساطيري يك هديه بود، اما با دربرداشتن سربازان وخارج شدن آنها هنگام رسيدن به شهر تروي . امروزه ، تروجان ها برنامه هاي كامپيوتري هستند كه ظاهرا براي نرم افزارمفيد مي باشند، اما درعوض آنها امنيت تورا مصالحه مي كنند . باعث خطر زيادي مي شوند. اخيرا تروجان ازپيغام اي ميل مي آيد كه مدعي است جزء متعلقات امنيت برزو مايكروسافت است، اما سرانجام يك ويروس مي شود كه براي ازكار انداختن آنتي ويروس ونرم افزار ديوار آتش (نرم افزار حفاظتي) تلاش مي كند.

تروجان برنامه كامپيوتر كه ظاهرا مفيد مي باشد اما واقعا خطرناك است. تروجان مردم را درهنگام باز كردن برنامه گول مي زند وپخش مي شود، چون آنها فكر مي كنند كه آن از يك منبع قانوني آمده است. براي محافظت بهتر كاربر، مايكروسافت اغلب بيانيه هاي امنيتي توسط ميل مي فرستد، اما اين بيانيه ها هرگز شامل وابستگي نيستند. ما همچنين همه مشدار دهنده هاي امنيتي مان را روي وب سايت امنيتي منتشرمي كنيم قبل ازاينكه ما آگهي آنها را براي مشتريانمان بفرستيم. تروجان مي تواند همچنين جزئي درنرم افزاري باشد كه شما به طوررايگان دانلود مي كنيد. هرگز نرم افزاري راكه از يك منبع درست نيستند دانلود نكنيد. هميشه برنامه ها به روزهاي مايكروسافت را از ويندوز به روز يا شركتهاي به روز مايكروسافت دانلود كنيد.

كرمها وويروسهاي ديگر چگونه منتشر مي شوند؟

واقعا همه ويروسها وتعداد زيادي ازكرمها نمي توانند منتشر شوند مگراينكه شما باز كنيد يا اجرا كنيد يك برنامه آلوده را .

تعداد زيادي ازاين ويروسهاي خطرناك اصولا ازطريق متعلقات اي ميل فايلها كه همراه با پيغام اي ميل فرستاده شده ، منتشر مي شوند. شما مي توانيد معمولا اگر اي ميل شما ، شامل پيوستگي اي هست بگوييد . چون شما آيكن كليپي مي بينيد كه متعلقات ونامهاي آن را نشان مي دهد. عكسها ، نامه هاي نوشته شده در word  مايكروسافت وحتي صفحه هاي گستردهexcel  فقط تعدادي ازانواع فايلهاي شما هستند كه ممكن است هر روز ازطريق اي ميل برسد . ويروسها موقعيكه شما متعلقات فايل را باز مي كنيد شروع          مي شوند . اگربه شما پيغام اي ميلي برسد با متعلقاتش از كسي كه شما نمي شناسيد، شما بايد فورا آن را پاك كنيد. متاسفانه ، شما ازمتعلقات اي ميل كسي را هم كه مي شناسيد ايمني نداريد. ويروسها وكرمها  توانايي دزديدن اطلاعات خارج  برنامه هاي اي ميل را دارند وخودشان را براي  همه ليست آدرس هاي ثبت شده مي فرستند . بنابراين اگربه شما اي ميلي ازكسي با يك پيغامي كه نمي فهميد يا فايلي كه شما منتظرآن نبوديد رسيد، هميشه با شخصي تماس بگيريد ومحتويات متعلقات را قبل ازاينكه آن را باز كنيد بپذيريد . ويروسهاي ديگر مي توانند پخش شوند از طريق برنامه دانلود شده ازاينترنت يا ديسكتهاي پاك كننده ويروس كامپيوتر كه شما از دوستان قرض مي گيريد يا از فروشگاه خريداري مي كنيد . اينها هستند كمترين راه رايج براي منقبض كردن ويروس كامپيوتر . اكثرمردم از طريق باز كردن واجراي متعلقات اي ميل ناشناخته ويروسي مي شوند .

چطور مي توان گفت اگر كرم يا ويروسهاي ديگر داشت؟

موقعي كه شما باز مي كنيد يا اجرا مي كنيد يك برنامه آلوده را، شما ممكن است ندانيد منقبض كردن ويروس را . كامپيوتر شما ممكن است سرعتش پايين بيايد، پاسخ دهي اش متوقف شود يا از كار بيفتد و ري استارت شود . گاهي اوقات يك ويروس به فايلي كه شما براي بالا آمدن كامپيوترنياز داريد حمله خواهد كرد. در اين حالت، شما ممكن است دكمه power  را فشار دهيد ودرصفحه خالي آيكن start را جستجو كنيد .

–  همه اين علامتها هستند علامت رايج كه كامپيوترشما ويروس دارد، اگرچه كه آنها   مي توانند معلول برنامه هاي نرم افزاري وسخت افزاري  باشند كه هيچ عملي با دارنده ويروس ندارند. جدي بگيريد پيغامي را كه كامپيوتر مبني بر وجود ويروس مي دهد. اين ممكن است به معني آن باشد كه ويروس به عنوان فرستنده آلوده به آدرس اي ميل هاي ليست شده فرستاده مي شود. اين لزوما به معني داشتن ويروس نيست. بعضي از ويروسها توانايي تغييرآدرس اي ميل را دارند. مگر اينكه شما نرم افزارآنتي ويروس جديد را نصب كرده باشيد، وجود ندارد راه مطمئني براي اينكه شما بدانيد كه آيا ويروس دارد يا نه. اگر شما نداريد نرم افزارآنتي ويروس رايج را يا اگر شما علاقه اي به نصب انواع مارك نرم افزار آنتي ويروس نداريد، از صفحه نرم افزارامنيتي ما ديدن كنيد.

مرحله هاي بعدي : كاهش خطر ويروس شما

هيچ ضمانتي، كامپيوترشما را صد درصد ايمن نمي كند. با وجود اين شما ميتوانيد

بهبود دهيد امنيت كامپيوترتان توسط نرم افزارهاي نگه دارنده جديد ونگه داشتن آبونمان نرم افزارآنتي ويروس رايج .

براي ياد گرفتن چيزهاي بيشتردرباره آنچه كه مي توانيد انجام دهيد، اين صفحات راببينيد.

*  يادگرفتن درباره رويدادهاي امنيتي اخيروخطرات ويروس

* جستجوبراي اينكه چرا شما نيازبه ديوارآتش (نرم افزار محافظتي) كامپيوتر داريد.

* ديدن آنچه از ويندوز كه مي تواند به شما كمك كند.

* ۳ مرحله محافظت pc شما.

آنچه كه شما بايد درباره بلاستربدانيد.

كرم بلاستر هدف گيري مي كند با يك انتشار امنيتي مربوط به كارپردازنده كه مايكروسافت با آزاد كردن امنيت به روز متوجه ي شود.

بلاستر كامپيوترهايي با نرم افزارمنسوخ راهدف گيري مي كند وآن كامپيوترها

درخطرآلودگي تا نصب به روزباقي مي مانند.

ما پيشنهاد مي كنيم كه مصرف كننده ها نصب كنند به روز را از بولتن امنيتي

MS03 – ۰۳۹ براي كمك به حفاظت در برابراين نرم افزار بد. اگر كامپيوتر شما آلوده شده است، كامپيوترشما ممكن است نرمال عمل كند، ممكن است كه ظاهر شود يا ممكن است ري استارت شود بدون دادن ورودي. اگر كامپيوتر شما آلوده شده است ، شما ممكن است اين پيغام خطا را ببينيد.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله ويروسها ، كرمها و تروجانها چه هستند؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا