دانلود تحقیق مقاله نكاتي درباره امپراتوري جاذبه

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

19 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ WORD ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

13 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۳ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد WORD قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله نكاتي درباره امپراتوري جاذبه

  • مقدمه
  • شماره۲۸ فصلنامه
  • شيرمحمد اسپندار
  • هر نوعي از موسيقي
  • آموزش موسيقي در ايران
  • جاذبه در حالي توصيه گرديده كه ….
  • اختلاف زير و بمي
  • نتیجه گیری
  • منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله نكاتي درباره امپراتوري جاذبه

انجه در ذيل مي ايد نقدي است بر مقاله تقريبا مفصلي از آقاي سياوش بيضايي در باره كتاب روش نوين مباني اجراي موسيقي كه در شماره۲۸ فصلنامه ماهور منتشر شده است

«در شماره۲۸ فصلنامه ماهور نقد تقريبا مفصلي از آقاي سياوش بيضايي در باره كتاب “روش نوين مباني اجراي موسيقي” آمده است. با توجه به اينكه در شناسنامه فصلنامه چنين آمده «مقاله¬هايي كه در ماهور چاپ مي¬شود بيانگر ديدگاه¬هاي نويسندگان آنها است» (ماهور/۱)و «مرز بين انتقاد خوب اما صريح، قوي و حتي كوبنده را با انتقاد مغرضانه جهت حذف و بي¬اعتبار كردن حريف بشناسيم. از اولي نهراسيم و از دومي بپرهيزيم. جنبه¬هاي پذيرفتني اولي را بپذيريم و جنبه¬هاي نپذيرفتني آن را با همان صراحت قوت و كوبندگي پاسخ گوييم» (موسوي ۱۳۸۴ :۲۰۹). اينجانب به عنوان شخصي جداي از منتقد و مؤلف كتاب مورد بحث، نكاتي را كه درباره ديدگاه هاي منتقد محترم به نظرم مي¬رسد مطرح ميكنم.»

نقد مورد بحث ما از نقاط قوت بسياري در زمينه موارد فني برخوردار است (۱) ، ولي بيشترِ مسائل، به صورت    حاشيه¬اي با لحني طنزآلود ارائه شده است. در نقد يك موضوع (مقاله، كتاب، …) نقاط قوت و ضعف يك اثر مي¬بايستي تجزيه و تحليل و بيان گردد.

«درست است كه منتقد بر آنچه عيب و زشتي در يك اثر هست بايد انگشت نهد و نيك و بد را بايد از يكديگر بازشناسد، ليكن منتقد راستين آن نيست كه در نظر اول زشتي¬ها و نادرستي¬ها را تميز دهد. منتقد واقعي آن است كه نيكي¬ها را نيز كشف كند و زيبايي¬ها را به درستي ادراك نمايد و اين كار البته ذوق و همت مي¬خواهد و تنها با دليري و بي¬شرمي اين كار برنمي¬آيد»(زرين¬كوب ۱۳۷۴ :۱۰).

چون در اين نقد هيچگونه نقطه قوتي از اثر مذكور بيان نشده اين شبهه را ايجاد مي¬نمايد كه اين نقد به دور از تعصب و جانبداري از روش و شيوه¬اي ديگر نيست. در موارد بسياري، جملات جانبدارانه و يا ارزش¬گذارانه¬اي بيان گرديده كه يكي از اصول نقد علمي را كه همانا پرهيز از هرگونه ارزش گذاري¬ها است ،نقض مي¬نمايد. همچنين به نظر نمي¬رسد عنوان مقاله (امپراتوري جاذبه) و بسياري از جملات و تركيبات، به نقد بي¬طرفانه نسبت داده شود.مانند واژه¬ها و تركيباتي كه نشان از پيش¬داوري¬هايي دارند، از جمله واژه¬ها و تركيباتي نظير : طَبَق اخلاص مثلث جادوئي(ص۱۹۴) ـ جاذبه زدن(ص۲۰۵) ـ وردخواني موسيقائي(ص۲۰۳) و …. .همچنين اصطلاح الگوزني چه ايرادي دارد كه   به آن پرداخته نشده و براي ايجاد حالتي طنز آميز در نقد موسيقي!!! به خشت زني (ص۲۰۳) شبيه دانسته شده است. در برخي جملات مانند : «تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد “سلفژ” كردني نيست» (بيضايي ۱۳۸۴ :۱۹۲) ، از ايهام استفاده گرديده كه مايه وهن نگارنده نقد است.در ضمن سلفژ يعني «خواندن همراه با تلفظ نام نت¬هاي يك قطعه موسيقي به شكل آوازي (رعايت زيرايي اصوات) و با رعايت وزن» (لورو ۱۳۷۷ :۲۰). بنابراين تعريف، سلفژ فعاليتي است انجام دادني و در زبان فارسي براي بيان عملي انجام دادني از فعل كردن استفاده مي¬كنند مانند: پيدا كردن، نگاه كردن، سوار كردن و…… بنابراين سرايش كردن و سلفژ كردن غلط نيست. از موارد تحريف در اصطلاحات كتاب مي¬توان مورد«تقليد صوت و آشنائي با مراحل آن» را كه به« احكام شش¬گانه تقليد» بدل گرديده، اشاره كرد. ضمن آنكه ايرادي به اين مراحل مطرح نشده است. پس مطرح كردن آن با اين عنوان مجعول براي چيست؟

«شيرمحمد اسپندار هم بايد براي نواختن “دونلي” نخست كنترپوان دوصدايي فراگيرد و احتمالاً نوازندگان تار و كمانچه هم كنترپوان يكصدايي» (بيضايي ۱۳۸۴ :۱۹۲).

چه ربطي به موضوع مورد نقد دارد. چنانكه در هيچ كجاي اثر مزبور اشاره اي به اين موارد نشده است و به نظر بيان اين جمله و به ميان كشيدن پاي اين گونه مباحثات كه جايي ديگر دارد، كاملاً بي¬مورد است.

چگونه منتقد محترم فراگيري مباني اجراي موسيقي را عمل نمي¬دانند و از ارائه يك روش براي فراگيري مباني اجراي موسيقي (هر نوعي از موسيقي)  ايراد مي¬گيرند؟ آيا فراگيري مباني اجرا در موسيقي يك فعاليت بدني ( physical ) و فكري ( mentally ) نيست؟

در هيچ كجاي كتاب مورد نقد، اشاره¬اي به اين نكته نشده كه «مثل برق نواختن از روي نت و گوشهاي پرورش يافته متضمن اجرائي خوب و موفق است» (بيضايي ۱۳۸۴ :۱۹۲)، بلكه در كتاب« هشياري مجري و درك و دريافت مراحل دايره اجرا، تضميني براي حصول تمركز بهتر در اجراكننده و مجموعاً اين عوامل يكي از شرايط اجراي مؤفق» (لطفي ۱۳۸۱ :۸) دانسته شده است.

اگر «يك روش عملي پرورش شنوايي نخست به صورت تئوري عنوان شده و سپس جامه عمل پوشيده نيز كمتر سابقه داشته» (بيضايي ۱۳۸۴ :۱۹۳) معني آن اين نيست كه نمي¬تواند چنين حالتي پديد آيد. پس به چالش كشاندن اين مورد نيز بي¬معني به نظر مي¬رسد.

هيچ جاي متن كتاب اشاره¬اي، به اجراي بداهه از روي نت يا الگوي ذهني از پيش مشخص، نشده است. گو اينكه اجراي بداهه¬نوازي يا بداهه¬خواني از اصلي¬ترين حالات اجرايي و تجلي بالاترين توانائي هاي يك نوازنده/ خواننده است. هرگز بداهه بدون هيچ پيش¬زمينه ذهني شكل نمي¬گيرد.

در زمينه اصطلاح حافظه طوطي¬وار، به نظر مي¬رسد منتقد محترم تا كنون پرنده¬اي به نام طوطي مخصوصاً انواعي كه مقلدند را نديده است. چرا كه اين تركيب «در حافظه طوطي وار» بسيار واضح و روشن است؛ و اگر در منابع غربيِ مورد استناد بدان اشاره نشده معني آن، نبودِ اين موضوع نيست. چنانكه بسياري ديگر از مفاهيم و كلمات و اشارات علوم مختلف مشرق زمين در كتب غربي نيامده است. ولي معني آن نبود و بطلان اين مفاهيم نيست. درك اين اصطلاح بسيار آسان است. چنانكه كافي است يك خط نت را از اول تا نيمه بخوانيد و سپس نيمه¬كاره به ابتدا باز گرديد آنگاه ، بدون فكر و حضور فعالانه ذهن، نت¬ها را به راحتي مي¬خوانيد و در ضمن سرعت خواندن نيز افزايش مي¬يابد. دليل اين امر ورود نام نت¬هاي خوانده شده بار اول به بخشي از حافظه است كه مانند كار طوطي¬هاي مقلد بدون حضور آگاهانه و فعالانه ذهن، صرفاً به تكرار نام نت¬ها مي¬پردازد. در اينباره مثالهاي فراواني وجود دارد كه جهت اطناب كلام از ذكر آنها خودداري مي¬نماييم.

و….

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله نكاتي درباره امپراتوري جاذبه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا