دانلود تحقیق مقاله نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری درصفحات اجتماعی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

26 دسامبر 2020

تعداد صفحات

132 صفحه

فرمت فایل

WORD – قابل ویرایش

 مقاله نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری درصفحات اجتماعی رستوران ها

تحقیق نقش تقویت روابط مصرف کننده بانام تجاری درصفحات اجتماعی رستوران ها یک تحقیق کامل شامل مقدمه و بیان مسئله و  ۵ فصل است که که هر فصل خود نیز دارای موضوعات مختلفی بوده  و به جنبه های مختلف موضوع مقاله پرداخته است و به طور دقیق هر بحث را بررسی کرده است .

امروزه شبکه های اجتماعی با نرخ فزاینده ای افزایش یافته اند و بخش جدایی ناپذیر زندگی افراد شده است و فضای مجازی جایگزین فضای فیزیکی شده است و افراد برای انجام کار،برقراری ارتباط، تفریح، سرگرمی و… از فضای مجازی استفاده می کنند. به دلیل استفاده زیاد از فضای مجازی امروزه تبلیغات اینترنتی نیز گسترش یافته است و اکثر شرکت ها از تبلیغات اینترنتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند که به نوعی جایگزین تبلیغات سنتی شده است.

بنابراین به دلیل استفاده زیاد افراد از شبکه های اجتماعی، تبلیغات اینترنتی با استقبال زیادی مواجهه شده است. ایجاد و حفظ وفاداری به برند یکی از زمینه های اصلی تحقیقات بازاریابان است که بازاریابان از ابزارهای متعددی برای حفظ وفاداری به برند مشتریان استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای جدیدی است که برای حفظ وفاداری به برند مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد.

برخی عناوین تحقیق تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری درصفحات اجتماعی رستوران ها

 • مقدمه
 • بیان مسئله پژوهش
 • اهمیت وضرورت پژوهش
 • اهداف تحقیق
 • اهداف اصلی
 •  قلمرو زمانی تحقیق
 • فواید ارزش نام ونشان تجاری
 • وفاداری برند
 • روابط میان فعالیت های بازاریابی و ابعاد ارزش برند
 • نگرش نسبت به تبلیغات
 • تعهد به نام تجاری در میان اعضای جامعه آنلاین
 •  اعتماد به نام تجاری در میان اعضای جامعه آنلاین
 • معرفی رستوران لوشاتو
 •  جامعه و نمونه آماري
 • روش تجزیه و تحلیل دادهها
 • نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییر مشارکت فعال
 • و دیگر موارد…

برخی توضیحات پراکنده تحقیق تقویت روابط مصرف کننده بانام تجاری درصفحات اجتماعی رستوران ها

بیان مسئله پژوهش

مارک داری به عنوان یک اهداف قدرتمندی شناخته شده است که می تواند یک ارتباط بلند مدت بین یک کسب و کار و مشتریان برقرار نماید. مشتریان که در بخش کامنت ( تفسیر) یک برند را پسند می کنند، در واقع باعث گسترش دادن مثبت دهان به دهان برند و حتی مشتری حاضر به پرداخت بیشتر به محصول و خدمات و تفقیب آن می شود. بسیاری از کسب وکار در صنعت خدمات غذایی به اهمیت ارتباط مدیریت مارک مصرف کننده مخصوصاً از طریق استفاده از استراتژیهای ارتباطی- نام تجاری وایرتز و ماتیلا اصلاعاتی که مشتریان تحت تاثیر انواع منابعی که آنها تجزیه مصرف برند را داشتند پیشنهاد دادند.

سایتهای شبکه اجتماعی به عنوان نسل دوم طراحی وب سایت و تسهیل در ارتباطات و اشتراک گذاری اطلاعات شبکه گسترده جهانی تعریف شده است، ظهور شبکه های سایت های اجتماعی باعث شد که یک ارتباط معمول جدید مارک بهبود یابد. بسیاری از کسب وکارهای خدماتی غذا برای برقراری ارتباط با مصرف کنندگان که علاقه مند به استفاده از این سایت ها کردند، به عبارت دیگر شرکت ها با ایجاد صفحات رسانه های اجتماعی مخصوص برند خود به نوعی با مصرف کنندگان بالقوه خود برای ایجاد آگاهی و روابط اتصال برقرار می کنند. اگرچه اینها به طور کلی به عنوان مزایای استفاده از شبکه های اجتماعی درک شده است و موثر بودن خود را از ایجاد روابط با مصرف کننده به طور کامل بیان می کند.

اعضای فعال یک محیط تعاملی در این شبکه ها ایجاد می کنند که در نتیجه آن صاحبان برندها می تواند یک نگرش تعهدی داشته باشند. هدف این مطالعه توسعه دادن یک مدل تئوری برای فهمیدن اساس و بنیان ارتباط مشتری با مارک در صحفات طرفداران فیس بوک است. اعتقاد براین است که مصرف کنندگان با مشارکت در تفاسیر آنلاین مارک به نوعی باعث ایجاد معتهد و اعتماد نسبت به برند شده است. یک صفحه طرفدار فیس بوک در واقع آمیخته ای از انبار اطلاعات هم کسب و کار و هم مصرف کنندگان است.با توجه به مطالعات قبلی در حوزه منافع مصرف کننده در رستوران ها و جوامع رسانه های اجتماعی آنلاین، از جمله صفحات اجتماعی تحقیقاتی انجام نگرفته است. از آنجا که انواع محصولات و خدمات ارائه شده به طور قابل توجهی بین صنعت گردشگری و بخش های صنعت رستوران متفاوت است، مزایایی را که مصرف کنندگان بر صفحات اجتماعی مربوطه خود را دنبال کنند نیز ممکن است متفاوت باشد .

این مطالعه به پل شکاف تحقیقات موجود و بررسی مزایای عضو در رستوران صفحات اجتماعی اشاره دارد. این امکان وجود دارد که مجموعه های مختلف از مزایای نفوذ به تشویق مشارکت فعال اعضا دریافت شود. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تقویت روابط مصرف کننده بر نام تجاری (برند) در صفحات اجتماعی رستوران های (لوشاتر، البرز،رستوران گردان برج میلاد)چه تاثیری دارد  ؟

چارچوب نظری تحقیق

بسیاری از کسب وکارهای خدماتی غذا برای برقراری ارتباط با مصرف کنندگان که علاقه مند به استفاده از این سایت ها کردند، به عبارت دیگر شرکت ها با ایجاد صفحات رسانه های اجتماعی مخصوص برند خود به نوعی با مصرف کنندگان بالقوه خود برای ایجاد آگاهی و روابط اتصال برقرار می کنند. اگرچه اینها به طور کلی به عنوان مزایای استفاده از شبکه های اجتماعی درک شده است و موثر بودن خود را از ایجاد روابط با مصرف کننده به طور کامل بیان می کند. اعضای فعال یک محیط تعاملی در این شبکه ها ایجاد می کنند که در نتیجه آن صاحبان برندها می تواند یک نگرش تعهدی داشته باشند.

هدف این پژوهش توسعه دادن یک مدل تئوری برای درک اساس و بنیان ارتباط مشتری با برندها در صحفات طرفداران فیس بوک است. اعتقاد براین است که مصرف کنندگان با مشارکت در تفاسیر آنلاین برندها به نوعی باعث ایجاد تعهد و اعتماد نسبت به برند شده است. یک صفحه طرفدار فیس بوک در واقع آمیخته ای از منبع اطلاعات هم کسب و کار و هم مصرف کنندگان است.

  روابط میان ابعاد ارزش برند

همانطور که در مطالعات قبلی مشخص شده است، روابط مستقیمی میان چهار بعد ارزش برند وجود دارد. همانطور که یک برند مشهود ممکن است برای ارائه کیفیت بهتر قادر تر باشد، کیفیت ادراک شده هم بر آگاهی برند استوار است. ارتباطات برند بر ایجاد آگاهی برند متکی است چون آگاهی برند به طور غیرمستقیم بر رفتار تأثیر می گذارد، یک تأثیر مثبت بر ادراکات و طرزنگرش ها نسبت به برند دارد(آکر،۱۹۹۱).معمولاً تلاش برای تبلیغ ویژگیهای برند تا زمانی که یک نام در ارتباط با آن وجود نداشته باشد، تلاشهای ارتباطی ایجاد گردد، بی فایده است.

به علاوه ویژگی اصلی یک برند، جایگاه آن در بعد کیفیت ادارک شده است. کیفیت بالا، مصرف کنندگان را قادر به تشخیص تمایز و برتری برند می سازد. وفاداری برند مبنایی برای ارزش برند است. بهرحال، ارزش برند در برخی مواقع بوسیله دیگر ابعاد ارزش برند، آگاهی، ارتباطات و کیفیت ادراک شده، تأثیر می پذیرد(یو و دیگران،۲۰۰۰).

آگاهی برند

آگاهی برند اشاره به توانایی یک خریدار بالقوه برای تشخیص یا یادآوری یک برند به عنوان عضوی از یک طبقه محصولی معین دارد(آکر،۱۹۹۱).آگاهی برند شامل دو بعد فرعی می باشد: بازخوانی و تشخیص. تشخیص برند اولین گام اساسی در وظیفه ارتباطات برند است، ابزاری که به وسیله آن یک شرکت ویژگیهای برند را معرفی می نماید تا یک نام برند در ارتباط با آن ایجاد گردد(کیلر،۱۹۹۳).آکر(۱۹۹۱) بیان می کند که آگاهی برند می تواند یک نشانه ای از کیفیت و تعهد باشد و به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا با آن برند آشنا گردند و به آنها کمک می کند که آن را در نقطه خرید مورد ملاحظه قرار دهند(آکر،۱۹۹۱).

به دلیل تجربه محدود با سیستم بازاریابی نوین، مصرف کنندگان ایرانی به برندهای معروف وابسته شده اند تا برای آنان امنیت را فراهم نماید. نام برند و کشور خاستگاه به عنوان یک معیار مهم ارزیابی در بین ایرانیان پدیدار شده است. آنها تمایل دارند تا برندهای وارداتی را با تصویر ذهنی مثبت مثل کیفیت بالا، تکنولوژی بالا و جذابیت بالا مرتبط سازند. یک برند شناخته شده تنها یک ضمانت از کیفیت نیست بلکه یک نوعی از احترام برای آنها است.

به عقیده مک دونالد و شارپ (۲۰۰۳) آگاهی از برند یکی از بخشهای اصلی مدل های معروف سلسله مراتب تاثیر تبلیغات و یکی از اهداف مهم فعالیت های ارتباطی برای مدیران بازاریابی می باشد و آنها از این مفهوم به عنوان ابزاری برای اندازه گیری اثربخشی فعالیت های بازاریابی و تبلیغات استفاده می نمایند. زمانی که یک مشتری با تعداد زیادی نام تجاری که با معیارهای او هماهنگ است آشنا است بعید به نظر می رسد که برای جستجوی اطلاعات در مورد نام های تجاری نا آشنای حریف تلاش زیادی انجام دهد و یکی ازکارکردهای مهم آن افزایش کیفیت درک شده از محصول یا خدمات توسط مصرف کننده است.

معرفی رستوران گردان برج میلاد تهران

رستوران گردان برج میلاد بزرگ‌ترین رستوران گردان جهان است که بخش متحرک آن در هر ساعت ۳۶۰ درجه می‌چرخد تا بازدیدکنندگان امکان تماشای تهران در تمام جهت‌ها را داشته باشند.مدیرعامل برج میلاد درباره نرخ غذاهای این رستوران تصریح کرد یک وعده شام در رستوران گردان برج میلاد در ارتفاع ۲۵۰ تا ۳۰۰ متری برای هر نفر ۱۶۸ هزار تومان هزینه دارد که شامل بوفه آزاد انواع غذاهای ایرانی، فرنگی و محلی به‌همراه انواع سالاد، نوشیدنی‌ها و مخلفات دیگر است.

استفاده از این رستوران‌ها در حال حاضر برای شام از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ و ۲۱:۴۵ تا ۲۳:۱۵ امکان‌پذیر است که شهروندان باید نسبت به‌رزرو آن از طریق تماس با شماره تلفن ۸۴۳۶۱۵۱۴ اقدام کنند. هم‌چنین برگزاری میهمانی‌های گروهی ارگان‌ها و نهادها نیز در این رستوران‌ها امکان‌پذیر است.

رستوران گردان برج میلاد در ارتفاع ۲۷۶ متری سطح زمین قرار دارد. این رستوران به مبلمان زیبا و راحت مجهز بوده و طراحی زیبای کف و سقف به همراه نقش برجسته دیواری که تصویری از شاهنامه را نشان می‌دهد، از جاذبه‌های بصری آن است.

رستوران ویژه این برج هم که در ارتفاع ۲۹۲ متر قرار دارد با الهام‌گیری از نقوش سنتی طراحی شده و فضایی مطلوب را جهت معرفی فرهنگ کشور فراهم آورده است.

برج میلاد علاوه بر جاذبه های فراوان و برخورداری از مدرن ترین و بهترین تکنولو‍‍ژی ها ارتباطی و فناوری روز دنیا، بعنوان یک نماد ملی، مهد آثار تاریخی،فرهنگی و هنری اسلامی و ایرانی است.

در طراحی و معماری برج میلاد از آثار و نقوش فرهنگی ایرانی و اسلامی استفاده شده است. در بسیاری از قسمت های این برج از طرح ها و نقشه هایی استفاده شده است که با فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی بسیار عجین است.نمایش آثار نفیس هنری، تاریخی و صنایع دستی در گالری های واقع در برج برای شناساندن فرهنگ کهن ایران به بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، تماشای پرده های شاهنامه که بر روی دیوارها و ستون های رستوران گردان نصب گردیده است، نمایش عناصر اصلی حیات و افسانه و تمثیل های ایرانی و اسلامی در گنبد آسمان که برگرفته از فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایران است، نمونه هایی از این آثار تاریخی، فرهنگی و هنری برج میلاد است.

آن طور که مسوولان برج میلاد می گویند، این رستوران گنجایش پذیرش ۴۰۰ نفر را دارد که در حال حاضر برای ۳۳۰ نفر مبلمان شده است. رحیم مطهرنژاد مدیر عامل برج میلاد با دفاع از عملکرد رستوران گردان برج میلاد به «دنیای اقتصاد» گفت: این رستوران قرار است حافظ شان جمهوری اسلامی و محل پذیرایی از میهمانان مهمی همچون رییس جمهور و هیات همراه باشد.

البته از پیش از سال نو برج میلاد تهران از میان ۱۰ شرکت متقاضی، یک شرکت خصوصی را به عنوان بهره بردار رستوران گردان انتخاب کرد و در حال حاضر بیش از ۳۰۰ میلیون تومان اجاره بها در ماه دریافت می شود.این همان نکته ای است که رحیم مطهرنژاد، مدیرعامل میلاد تهران به عنوان علت قیمت های بالای رستوران به آن اشاره می کند و می گوید: این رستوران در مجموع با احتساب هزینه های پرسنل آموزش دیده تشریفات و پیش خدمت ها که برای هر میز ۲ نفر در نظر گرفته شده و هزینه های آب و برق و … حدود ۷۰۰ میلیون تومان هزینه در بردارد.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله به صورت پراکنده و جزئی می باشد ، برای دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( خرید از بالای سمت چپ صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری درصفحات اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا