دانلود تحقیق مقاله نظارت و كنترل

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

04 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

16 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۶ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق نظارت و كنترل

  • مقدمه
  • كنترل چيست؟
  • انواع کنترل
  • کنترل پیش برنده
  • کنترل غربالی یا کنترل«بله‚خیر»
  • کنترل های پس از عمل
  • کنترل گذشته نگر
  • کنترل آینده نگر
  • نتیجه گیری
  • منبع

برخی از توضیحات مقاله نظارت و كنترل

نظارت و كنترل وظايف مديران بوده و اين مهم به عنوان روشي براي حصول اطمينان از تحقيق اهداف سازمان اعمال مي گردد . اين وظيفه به اندازه مهم حائز اهميت است كه بسيار از صاحب نظران علم مديريت متعقداند مديريت خوب به داشتن كنترل موثر بستگي دارد.

كنترل ابراز عمده كار مديران در رده هاي مختلف سازمان از سطوح عالي تارده هاي مياني و عملياتي است و بايد اين را پذیرفت كه برنامه ريزي بدون كنترل هرگز به نتايج مطلوب دست نمي يابد و كنترل نيز بدون وجود برنامه بي معني خواهد بود و اين برنامه است كه مي گويد كه كنترل بايد در سطوح وقسمتهاي مختلفي اجرا شود كه اين ديدنگاه كردن به كنترل باعث ايجاد انواع كنترل شده و به اين مفهوم است كه در يك سازمان بايد انواع كنترل در زمينه هاي مختلف اجرا شود تا مدير سازمان را به اهداف اصلي سازمان نزديك كند و با كنترل عيوب و نواقص كارها توليدات مشخص و رف شود با اين ديد من در اين جزوء نگاهي به كنترل و انواع كنترل در سازمان پرداخته به اميد اينكه مطلوب واقع شود.

نظارت وكنترل از عمده وظايف مديران بوده و اين مهم به عنوان روشي براي حصول اطمينان ار تحقق اهداف سازمان اعمال مي گردد. اين وظيفه به اندازه مهم و حائز اهميت است كه بسيار از صاحبنظران علم مديريت معتقدند مديريت خوب به داشتن كنترل موثر بستگي دارد( Earl p.strong_ Roberd p.smith ) .

كنترل ابزار عمده كار مديران در رده هاي مختلف سازمان از سطوح عالي تا رده هاي مياني و عملياتي است و بايد اين را پذيرفت كه برنامه ريزي بدون کنترل هرگز به نتايج مطلوب دست نمي يابد و كنترل نيز بدون وجود برنامه بي معني خواهد بود.

طبقه بندی یهای مختلفی برای کنترل انجام گرفته است که مدیر به تشخیص خود با توجه به شرایط  و موقعیت های موجود از انواع مختلف کنترل در جهت انجام وظیفه خویش بهره می گیرد. کنترل از ابعاد زمانی ‚ و مقداری ممکن است به ترتیب با اشکال دائم یا متناوب متمرکز یا غیر متمرکز‚ کمی یا کیفی صورت  پذیرد .بعلاوه با توجه به اینکه انحام دهند کنترل چه کسی باشد کنترل شکلهایی را به خود می گیرد.

قبل از اینکه تمام عملیات به طور کلی انجام شود نتایج  پیش بینی گردیده اقدامات اصلاحی انجام می شود به عبارتی دیگر قبل از اجرای طرح یا پیش بینی انحراف از استاندارد‚ دست به اقدامات اصلاحی آماده اجرا شود .کنترل پیش برنده هنگامی موثر است که مدیر قادر به کسب به موقع و دقیق اطلاعات باشد و از تغییرات محیطی و پیشرفت طرح در جهت نیل به اهداف مطلوب آگاهی داشته باشد.

در این روش کار هر مرحله بدون آزمایش انجام نمی گیرد و آزمایش نیز با طرح پرسشهایی است که پاسخ آنها بله یا خیر می تواند باشد‚ بنا براین آزمایش هر مرحله ای ضروری است‚ برای مثال کیفیت بررسی غذا ‚ آزمایش دستگاه پرواز فضا پیما از این مقوله اند.

این نوع کنترل ها معمو لا پس از اتمام عملیات‚ برای بررسی نتایج به کار می رود و انحرافات اجرای طرح را از استاندارد مشخص می کند  به این ترتیب از نتایج به دست آمده می تونا در موارد مشابه برای برنامه ریزیهای  بعدی استفاده کرد .از نکات مثبت دیگر این که کنترل کاربردش در جهت تشویق و تنبیه پرسنل  است .

در نمودار زیر جهت یک عمل مهم در اثر بخشی کنترل است

این نوع کنترل معمولا پس از اتمام عملیات برای بررسی نتایج بدست آمده و انحراف معیار را مشخص می کند .به این ترتیب از نتایج بدست آمده می توان در موارد مشابه برای برنامه ریزی های بعدی استفاده کرد. از نکات مثبت دیگر این کنترل کاربردش در جهت تشویق و تنبیه پرسنل است.

این کنترل با استفاده از داده ها اعمال می شود و قبل از آنکه عملی واقع و نتیجه ای حاصل شود راه اصلاح را ارایه  می دهد . این نوع کنترل موانع و مشکلات را قبل از وقوع پیش بینی و اجرایی اصلاحات را ممکن منی سازد کنترل پیش نگر با تکیه بر اطلاعات موجود در مورد هدفها و پیش بینی عملیات و عوامل موثر بر آنها قبل از مرحله عملیات  کنترل را عملی می سازد.

این نوع کنترل اطلاعات زمان حال را ملاک قرار دهد . در عصر ما رایانه ها امکان دسترسی سریع به اطلاعات را فراهم آورده ند بطوری که می توان اطلاعات مر بوط به عملیات یک پروژه را در  همان لحظاتی که عملیات اجرا می شود دریافت داشت این اطلاعات را اصطلاحا اطلاعات زمان واقعی یا اطلاعات زمان وقوع نامیده اند. به عغنوان نمونه اطلاعات بلیط فروخته می شود بلافاصله اطلاعات در تمام شبکه مرتبط منعکس می شود و آن را تصحیح می نماید.

یکی از بهترین و مناسب ترین شیوه های نظارت کارکنان ((خود کنترلی )) می باشد. تا بحال از خود پرسیده اید که آیا می شود افراد خود ناظر براعمال خویش باشند اگر چنین باشد هم کار مدیران سهل و آسان می گردد و هم کارکنان بدون بیمخ از عواقب کنترل و حضور سرپرستان به وظایف محوله به طرز عالی همت می گمارند. راستی آیا تحقق چنین شیوه ای ممکن است ؟ به تعبیری دیگر آیا می توان از افراد را به کنترل سرخود مجهز نمود به نحوی که با کم ترین انحراف معیار (استاندارد) سریعا نسبت به  اصلاح مسیر (اقدام ) همت گمارند و نیازی به تذکر نداشته باشند.

از آنجایی که تا کنون به این مقوله چندان پرداخته نشده است و مدیرانبیش از آن که خود کنترل اعتقاد و اعتماد داشته باشند به شیوه های مختلف نظارتی و نهایتا به کنترل گذشته نگر (تشویق وتنبیه ) بعنوان اهرامی نیرومند در جهت پیشبرد اهداف سازمان معتقدند. البته نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که انسان موجودی آزاد بوده و تمایل ندارد رفتار او را کسی زیر نظر داشته باشد. ضمنا انجام هر گونه کنترل زمانی موثر است که فرد به مرحله خود کنترلی رسیده باشد در غیر اینصورت هر چه حلقه کنترل فشرده ترو تعداد عوامل ناظر برآن بیشتر گردد روشهای فرار از آن نیز بیشتر و به اصطلاح محیط پیچیده تر می گردد.

لازم به توضیح است که کنترل استراتژیک در ارتباط با حفظ و مهار شرایط محیطی استراتژی های سازمان است. کنترل مدیریت تاکید بیشتری بر متغیرهای  داخلی دارد در حالی که کنترل استراتژیک در ارتباط با مهار و تغییر و تحولات متغییر های محیطی از سوی سازمان است.به علاوه فرایند کنترل استراتژیک اساسا غیر منظم است در حالی که کنترل مدیریت فرایند منظم و مستمر است .همچنین کنترل استراتژیک به اغرزیابی استراتژی های رقابتی با سازمانهای دیگر استفاده از تکنولوژی و انطباق سازمان با شرایط محیطی که در آن به فعالیت می پردازد مربوط می شود . حیطه کنترل استراتژیک سطح مدیران ارشد است در حالی که دیگر مدیران درگیر کنترل مدیریت هستند . در کنترل استراتژیک این انتظار از مدیران ارشد وجود دارد که از نیروهای بیرونی سازمان که فعایتهای آن را تحت تاثیر قرار می دهند آگاهی کامل داشته باشند.

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله نظارت و كنترل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا