دانلود تحقیق مقاله نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

30 دسامبر 2020

تعداد صفحات

78 صفحه

فرمت فایل

Word ورد – قابل ویرایش

مقاله بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری

این مقاله یک تحقیق کامل  شامل  مقدمه و نتیجه گیری و ۵  فصل است که هر فصل خود نیز دارای موضوعات مختلفی بوده  و به جنبه های مختلف موضوع مقاله پرداخته است و به طور دقیق هر بحث را بررسی کرده است . تحقیق بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری  در ۷۸ صفحه تنظیم شده است . مقاله ی بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری برای رشته های علوم تربیتی ، آموزش ابتدایی مناسب  می باشد .

برخی عناوین تحقیق بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری

 • طرح تحقيق
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • اهداف تحقيق
 • اهميت موضوع تحقيق
 • فرضيه هاي تحقيق
 • تعريف واژه ها واصطلاحات
 • موانع ومحدوديت هاي تحقيق
 • ادبيات تحقيق
 • پيشينه تحقيق
 • نقد وبررسي تحقيقات انجام شده
 • روش تحقيق
 • جامعه آماري
 • نمونه و روش نمونه گيري
 • وسايل جمع آوري اطلاعات
 • روش جمع آوري اطلاعات
 • بررسي سؤال اول تحقيق
 • بررسي سؤال دوم تحقيق
 • بررسي سؤال سوم تحقيق
 • بررسي سؤال چهارم تحقيق
 • بررسي سؤال پنجم تحقيق
 • خلاصه ونتيجه گيري
 • پيشنهادات
 • منابع و مأخذ

برخی توضیحات پراکنده تحقیق بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری

مقدمه :

شايد براي عده اي تصور اينكه بتوان در مدرسه اي از تشويق استفاده كرد كمي دشواراست اما واقعيت اين است كه مي توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شكوه معلمان وشاگرداني بود كه با سرمايه از محبت وچهره هاي متبسم ومصصم در تلاش هستند كه در كارهاي خود موفق بوده اند. پس بايد رنگ مدرسه اي يادآور زيبائيها ونيكوئيها باشد. چرا كه هم انسانها بالاخص نوجوانان محبت پذير مي باشند. ولذا نياز به محبت از اساسي ترين نيازهاي هر انسان مي باشد. تشويق نيروها واستعدادهاي دانش آموزان را به كار مي اندازد واستقامت آنها را در كارها زياد مي كند وموجبات سرعت در كارهاي بدني را فراهم مي كند ودر كارهاي فكري موجب سعي وكوشش بيشتري  مي گردد. تشويق وتقويت رفتار مثبت كودكان سبب شكل گيري عادات مطلوب در آنان مي شود. به عبارت ديگر از آنجا كه از طريق رفتارهاي تشويق آميز كلامي وغير كلامي مادي وعنوي فردي وگروهي مستقيم وغير مستقيم مربي بيش از هر چيز به يك نياز هم نوجوانان يعني نياز به محبت متعلق وتوجه پاسخ داده مي شود.

ما شاهد بيشترين مؤثرترين وپايدارترين اثر در رفتار آنان هستيم در حالي كه وقتي دانش آموزي را تنبيه مي كنيمن نه تنها به هيچ يك از نيازهاي خطري واساسي او پاسخ نمي دهيم بلكه تعادل حياتي اش را برهم زده او را با تجربه ناخوش آيندي كه همواره ازآن گريز دارد مواجه مي كنيم ولو اينكه بطور موقت رفتار مطلوب آن را كنترل كرده باشيم.

رسول خدا پايه رفتار با كودكان و نوجوانان را بر محبت استوار كرده وسفارش مي كند كه آنان را گرامي بداريم وبا جايزه اي كه امكان وفايش هست انان را تشويق نمائيم.

استفاده ازروش تشويق ومحبت يكي از روشهاي تربيتي بسيار مؤثر ونشانه صدر ونقش مطمئنه داشتن فرد است. خداي تعالي رمز پيروزي پيامبر اكرم (ص) رادر همين شرح صدور محبت ورزي پيامبر به امت خود مي داند : به موجب لطف ورحمت الهي برايشان اموزشي نجواه وبا انان مشورت كن ( وبه آنان شخصيت بده ) .

كودك اگر از لحاظ درسي واخلاقي در سطح غير قابل قبولي باشد بايد نقطه مثبتي در وضع رفتار وظاهر او يافت وازآن بعنوان جاي پاي براي تشويق وي استفاده كرده مثلا ممكن است دستهايش لطيف واز آن بعنوان جاي پاي براي تشويق وي استفاده كرده مثلا ممكن است دستهايش لطيف ويا موي سرش اصلاح شده ومرتب باشد همچنين ممكن است به تميزي كفشهايش اهميت بده ويا دفتر وكتاب خودرا خوب نگه داري كند. به هر حال بايد از همان نقطه مثبت و روزنه كوچك نوري به زندگي تحصيلي كودك تابيده شخصيت قابل قبولي از او ساخت وزندگي جديدي را برايش پي ريزي كرد. سرگرميها وعلائق كودك نيز نبايد از نظر معلم دور نمايد.

مقداري توجه وتحسين براي هر كسي مفيد است چون انسان نياز به تاييد واحترام ديگران دارد ومي خواهد در هر كاري كه فعاليت مي كند ديگران كوشش او را قدر بدانند و برايش ارزش قائل شوند. منتها براي سرآمد شدن يا برجسته شدن ودريافت تحسين بايد كوشش بيش از حد متعارف داشته والبته به موازات كوشش آمادگي واستعداد آن فعاليت ويژه هم بايد در انسان باشد.

كودك بايد عمل خوب را بر پايه عمل به وظيفه شخصي واجتماعي وبدون توقع داشتن پاداش انجام دهد ولي والدين به اين عنوان كه او فردي وظيفه شناس است او را تشويق كنند. تشويق بهتر است صورت مالي پيدا نكند بلكه اولا كودك بايد خواندن نماز را مانند ديگران وظيفه خود بداند و ثانيا تشويق ما از او بهعنوان ابزار رضايت از انجام وظيفه اش باشد. يعني نشان دهيم كه از عملش خشنوديم وبعد در بستن بالاتر به او بفهمانيم كه خدا هم ازاين عمل او راضي است.

تشويق بايد واحد ضوابط وحدود باشد يعني اينكه نبايد فرد براي عمل تشويق شود.

ضرورت تحقيق ( اهميت موضوع تحقيق )

از آنجائيكه خانواده ها ومدارس ابتدايي ترين ومهمترين كانون پرورش وتربيت كودكان ونوجوانان هستند وگردانندگان آنها والدين و آموزگاران هستند واصلي ترين نقش را دراين زمينه به عهده دارند بايد با اصول وقوانين تربيت آشنايي كامل داشته باشند وآن را به عنوان احسن بكار گيرند.

تشويق غير مادي :

تاييد دانش آموزان در قبال انجام مورد قبول كه با دادن چيزي كه ارزش پولي نداشته باشد اين نوع تشويق به دو صورت كلامي وغيركلامي انجام مي پذيرد تشويق غير مادي كلامي اغلب رفتارها حركات واعمالي كه بدون استفاده زبان وصرفا با ايما واشاره وحالات ظاهري بدن صورت مي گيرد. مانند لبخند زدن، تكان دادن سر به منظور تاييد دست زدن روي شانه دانش آموزان ودادن نمره واما تشويق به تشويقي گوئيم كه در قبال انجام كار مورد قبول از طرف دانش آموزان توسط معلم با گفتن كلامي مانند : بله خوب است . آفرين ، بارك اله خوشم آمد …. صورت مي گيرد.

جامعه آماري :

جامعه مورد مطالعه دبيران ومربيان تربيتي مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان نمونه مي باشد كه از كليه دبيران دررشته هاي مختلف مدارس راهنمايي ومربيان پرورشي اين شهرستان جهت پركردن مقياس درجه بندي به تصادفات انتخاب شده اند.

ايجاد شوق ودلبستگي به علم دانش شاگردان :

معلم بايد شاگردان خود را به علم ودانش تشويق نمايد وفضائل ومزاياي علم وعلما را به آنان تذكر دهد ويادآور گردد كه علما ودانشمندان وارثان انبياء وپيمبران ودر پايگاههائي بلند وفرازنده ودرخشان جاي دارند پايگاههاي كه مورد شك انبياء وشهدا وجانبازان راه خدا مي باشد. بايد معلم اينگونه سخنان شوق آفرين را كه در ملي آيات واخبار و آثار اشعار وامثال بچشم مي خورد وبازگو كننده فضائل ومنازل ومقامات والاي علم است بگوش آنها برسانند معلم بايد از عواملي كه او را در تشويق شاگردان به علم و دانش  مدد مي كند استفاده نمايد و به آنها گوشزد كند بايد نسبت به مسائل دنيوي به امكانات وبا اندازه كفايت قناعت وسنبده كنند تا ازاين طريق بتواند آنها را از انگيزه دنيا ثراني كه موجب دل مشغولي و پريشاني خاطر آنها مي گردد … مدارد.

عامل لطف ومحبت ، موثرترين عوامل تعليم وتربيت است :

بر معلم لازم وضروري است ( اهتمام خويش را در جهت اخلاقي شاگردان بكار گيرد، وآن را از اخلاق زشت وخوبيهايي ناستوده وارتكاب مي سازد ويا موجب ترك اشتغالات علمي ويا اهانه ادب به ديگران مي گردد جلوگيري كند. معلم بايد مراقب باشد كه سخنان بيهوده از شاگردان او سرنزند واز معاشرت آنان با اشخاص نا مناسب وامثال اينگونه اعمال ناروا جلوگيري و ممانعت نمايد.

رعايت مساوات در توجه ومحبت به شاگردان :

معلم نبايد در اظهار محبت وتوجه والتفات به شاگردان – در صورتي كه از لحاظ سن و فظيلت و دينداري با هم برابر باشند تبعيض وتفاوتي را معمول دارد. زيرا تبعيض وعدم رعايت مساوات در محبت وتوجه به آنها با وجود … آنها در شرايط مذكور موجب ناراحتيهاي رواني و….. وبيگانگي آنها از يكديگر مي گردند.

لكن اگر بعضي از لحاظ طرز تحصيل وسعي وكوشش وادب ونزاكت بر ديگران مزيت داشته باشد چنانچه معلم ازآنها احترام خاصي بعمل آورد وآن را از لحاظ محبت وتفقد به ديگران ترجيح دهد وضمنا يادآور گردد كه علت احترام وتقدير ويژه او بخاطر همين مزاي وموجبات است. در اين صورت تبعيض وتفاوت ميان شاگردان مانعي ندارد زيرا تقدير واحترام به شاگردان كوشا و با نزاكت عامل موثري درايجاد تحرك وشادابي وانگيزه مفيدي است كه آنان ونيز ساير شاگردان را وادار مي سازد تا در انصاف به چنين صفات مطلوب وامتياز آفرين سعي وكوشش نمايد.

تشويق دانش آموزان بي علاقه وسهل انگار :

عده زيادي از معلمان و والدين ازاينكه بخي از دانش آموزان تكاليف خود را در كلاس درس انجام نمي دهند گله مند بوده ازاين رو دچار تشويق ونگراني هستند اين نگراني بجاست زيرا اگر دانش اموزي تكاليف خويش را انجام ندهد نمي تواند مطالب درسي

را بخوبي فرا بگيرد ودر نتيجه از همكلاسيهاي خود عقب مي افتد.

تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه يكي از علل مردودي دانش اموزان منحل نبودن آنها در كلاس درس ويا انجام ندادن تكاليف مورد نظر است. موارد زير رهنمودهايي هستند كه با به كار بستن آنها مي توان دانش آموزان سهل انگار وبي علاقه را براي انجام تكاليف درسي برانگيخت . اين قبيل دانش اموزان را با دقت زير نظر داشته باشيد و آنان را به خاطر كمترين كوشش و فعاليت در جهت شروع كار نوشتن تكاليف اشتغال به انجام آن ويا تكميل تكاليف داده شده ترغيب وتشويق كنيد.

اين روش را شكل دهي رفتار نيز مي گويند كه در آن هر پاسخي كه نزديك به پاسخ نهايي انجام تكاليف باشد مورد تقويت ….. مي گيرد مثلا رفتن كودك به متابخانه نشستن پشت ميز مطالعه برداشتن مداد وكاغذ و … همه جزو پاسخها ويارفتارهايي هستند كه در جهت انجام تكاليف صورت مي گيرند ومي بايست مورد تشويق وتقويت قرار گيرند شما مي‌توانيد اين كار را با دادن مدا رنگي ، اسباب بازي ، خودنويس و ….. به عنوان جايزه به دانش اموز و يا انجام تشويقهاي اجتماعي از قبيل تحسين دانش آموز لبخند زدن به او پرس وجو كردن از وضعيت درسي وي ويا حتي با توجه مهر اميزبه دانش اموز زماني كه وي مشغول انجام تكاليف عملي سازيد.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا