دانلود تحقیق مقاله مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

22 جولای 2022

تعداد صفحات

16 صفحه

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

مقاله مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی یک مقاله کامل تنظیم شده در ۱۶ صفحه است که دارای عناوین مختلفی می باشد .

برخی عناوین مقاله مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی

 • چکیده
 • مقدمه
 • تاخیرات در پروژه های پتروشیمی ایران
 • جدول ۱:  بررسي علل تاخير در قالب محدوده هاي اصلي دانش مديريت پروژه
 • مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه با هدف کاهش تاخیرات آن
 • راهکارهایی برای مهندسی مجدد پروژه ها با هدف کاهش تاخیرات
 • جدول ۳: راهکارهای مربوط به کارفرما در کاهش رادیکال تاخیرات پروژه ها
 • جدول ۴: راهکارهای مربوط به EP در کاهش رادیکال تاخیرات پروژه ها
 • جدول ۵: راهکارهای مربوط سازنده در کاهش رادیکال تاخیرات پروژه ها
 • جدول ۶: راهکارهای عام در کاهش رادیکال تاخیرات پروژه ها
 • نتیجه گیری

برخی توضیحات تحقیق مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی

چکیده

مدیریت پروژه از جمله مباحثی است که فشارهای محیطی و تغییرات رخ داده در دنیای کسب کار امروزی لزوم توجه و اهمیت دادن به آن را موجب گردیده است. از این رو پیوسته تلاش می شود که بهبودهایی در ابعاد مختلف آن حاصل گردد که البته یکی از مهمترین آنها، مدیریت زمان پروژه است. مسلما عدم توجه به این عامل موجب بروز تاخیر در اجرای پروژه ها به ویژه در پروژه های بزرگی مانند پروژه های پتروشیمی شده و هزینه های سنگینی را تحمیل خواهد نمود. از طرف دیگر، تغییرات سریع محیطی و لزوم تطابق سریع با آن مانع این می شود که بهبودهای تدریجی جوابگوی نیازمندیهای دنیای کسب و کار امروزی باشند. در این مقاله مروری بر عوامل تاخیر پروژه های پتروشیمی در ایران شده و راهکارهایی مبتنی بر مهندسی مجدد ارائه گردیده است، که با اعمال آنها می توان به بهبودهای رادیکال در جهت کاهش تاخیرات دست یافت. برای این منظور سه پروژه پتروشیمی، EP ها و سازندگان آنها مورد بررسی قرارگرفته است.

واژه های کلیدی: مدیریت پروژه، پروژه های پتروشیمی، مهندسی مجدد فرآیندها

مقدمه

محیط کسب و کار امروزی و تغییرات مداوم در آن باعث افزایش تاکید بر مدیریت پروژه گردیده است، تا آنجا که گاهی مدیریت پروژه را هم معنی مدیریت تغییر دانسته اند. از این رو شرکتها برای دستیابی به اهدافشان پیوسته از پروژه ها استفاده نموده، تا به آنجا که حتی فعالیتهای اصلی خود را در قالب پروژه به انجام رسانده اند ][. این امر باعث افزایش نیاز به مدیریت پروژه در سازمانها شده و باعث شده که در سالهای اخیر محققین به دنبال روشهایی باشند که بر مدیریت موثر پروژه ها تاثیر گذار باشد ][.

 

یک پروژه می تواند به عنوان مجموعه ای از وظایف یا فعالیتهای تعریف شده که باید برای رسیدن به اهداف پروژه به طور کامل انجام شوند، نگریسته شود. این وظایف یا فعالیتها ممکن است به طور مستقل شروع و خاتمه یابند. همچنین آنها باید در یک توالی تکنولوژیک به انجام رسند ][. در شکل ۱ نمونه ای از توالی فعالیتهایی که در طی چرخه عمر یک پروژه که با پیمانکاران منعقد می شود، نشان داده شده است.

نظارت و هماهنگی کار توسط مالک
اجرای پروژه توسط پیمانکار ومدیریت

و هماهنگی آن توسط مالک

بررسی طرح های پیشنهادی و جزئیات آنها

شکل ۱: یک نمونه از توالی فعالیتهای پروژه

فرآیند فوق ساده شده بسیاری از فرآیندهای ریزتری است که برای انجام یک پروژه بایستی به انجام برسد. هماهنگی میان این فرآیندها در پروژه های بزرگ به اندازه ای جدی است که کنترل آن نیازمند روشهای جدید مدیریت فرآیندها می باشد. برای نمونه در چنین پروژه هایی زیر پروژه های مختلفی تعریف می گردد، جلسات رسمی بیشتری برای هماهنگ کردن محدوده هر پروژه و بررسی اثر تغییرات هر پروژه در سایر پروژه ها مورد نیاز می باشد و تلاشهای بیشتری برای یکپارچه سازی نتایج کار زیر پروژه ها صورت می گیرد.

در شرایطی که رقابت جهانی، تغییرات سریع تکنولوژیکی، از رواج افتادن سریع محصولات،      کوچک سازی سازمانها، افزایش قدرت کارکنان، تاکید بر کیفیت و بهبود مستمر و سیستم های بین سازمانی بعنوان روندهای مهم در سازمانهای امروزی شناخته شده اند، ضروری است که پروژه ها منعطف تر بوده و سریعتر به نتایج مورد انتظار دست یابند . این در حالی است که بهبودهای تدریجی در کاهش تاخیرات پروژه ها نمی تواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد و نیاز است که به دنبال روشها و ابزارهایی بود که انجام رادیکال این بهبودها را میسر سازند . مهندسی مجدد روشی است موثر که سازمانها را قادر می سازد به شکلی رادیکال تاخیرات پروژه ها را کاهش دهند.

مایکل همر مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه کسب و کار را به عنوان یک روش جدید برای بهبود کیفیت فرآیندهای کسب و کار و کاهش زمان آن معرفی نمود. به طور کلی مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه کسب و کار روشی است که با کمک حمایت های تکنولوژیکی به تعریف مجدد مهارتهای افراد درگیر و طراحی مجدد ساختارهای سازمانی می پردازد ][. همر و چمپی در سال ۱۹۹۳، با ارائه این روش آن را تفکر بنیادین و طراحی رادیکال فرآیندهای کسب و کار جهت دستیابی به بهبودهای قابل توجه در معیارهای حیاتی و نوین عملکرد، مانند هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت، تعریف نمودند .

تاکنون مهندسی مجدد در هر سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز تاکنون تحقیقاتی با هدف مهندسی مجدد پروژه ها صورت گرفته است. سیلور در اواسط ۱۹۸۰، تحقیقی را در زمینه مسایل لجستیک پروژه های بزرگ در شرکتهای نفت و گاز انجام داد. تحقیق وی بر روی دوازده شرکت در منطقه آلبرتا در کانادا صورت گرفت. هنگامی که با توجه به تاثیر کار وی در تسریع پروژه ها از مدیران شرکتها سوال شد، همه آنها بیان داشتند که نقش مهمی را در تسریع پروژه ها و عملکرد آنها داشته است .

در سال ۱۹۹۸، پراتانسا دی روشی را برای دستیابی به موفقیت در اجرای پروژه ها با بکارگیری چارچوب مهندسی مجدد ارائه نمود. به عقیده وی، مهندسی مجدد بحث مهمی است که باید توجه خاصی به آن داشت و مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه با حذف فعالیتهای غیر ارزش افزا و انجام فعالیتها با استفاده از سیستم های اطلاعاتی و بکارگیری تکنیکهای مدیریت ریسک در چرخه عمر پروژه به انجام می رسد .

در سال ۲۰۰۳، کیت ویلوبای بر اساس مصاحبه هایی که با چندین متخصص در صنعت نفت وگاز انجام داد، جهت تسریع پروژه ها و کاهش تاخیرات، پیشنهادات متعددی را برای برقراری روابطی مبتنی بر همکاری بین شرکتهای مالک و تامین کنندگان ارائه نمود.

ویلوبای معتقد بود که تکنیکهایی که برای بهبود این فرآیندها پیشنهاد شده فراتر از عملیاتی است که برای تسریع پروژه ها صورت گرفته است. به عقیده وی عدم مدیریت صحیح انتظارات و همچنین ارتباطات ضعیف دو دلیل عمده مشکلاتی است که بر سر راه تسریع پروژه ها رخ می دهد. وی به لزوم تغییر فرآیندهای درونی پروژه های نفت و گاز معتقد نیست، بلکه بر بهبود فرآیندهای بین سازمانی شرکتهای کارفرما، فروشندگان و پیمانکاران تاکید دارد ][.

تحقیقات مذکور نمونه ای از تلاشهایی هستند که در راستای بهبود فرآیندهای پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با هدف کاهش زمان اجرا به انجام رسیده است. تاخیرات پروژه های پتروشیمی در ایران نیز هزینه های زیادی را بر این صنعت تحمیل نموده و بایستی به دنبال راهکارهایی برای بهبود فرآیندها و کاهش زمان اجرای آنها بود. در ادامه مقاله با نگاه مختصری به پروژه های پتروشیمی ایران، به مرور دلایل تاخیرات آنها پرداخته و در انتها راهکارهای بهبود فرآیندهای آنها ارائه می گردد.

 1. تاخیرات در پروژه های پتروشیمی ایران

كشور ايران با برخورداري از افزون بر ۱۳ درصد ذخاير نفت خام و ميعانات گازي و بيش از ۱۸ درصد ذخاير گاز طبيعي جهان در رتبه دوم جهانی از نظر اين ذخاير قرار دارد. از این رو ایران يكي از بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان نفت و گاز جهان به شمار مي آيد. در حال حاضر صنعت پتروشيمي كشور از ۹۰ درصد ظرفيت اسمي خود بهره برداري مي كند و سالانه در حدود ۷ ميليون تن انواع  فرآورده هاي پتروشيمي را به ارزش تقريبي ۲ ميليارد دلار توليد مي نمايد و طبق برنامه اين توليدات از نظر كمي بايد به ۳۵ ميليون تن افزايش يابد.

اما در عین حال سهم ایران در توليد محصولات پتروشيمي در جهان كمتر از ۵/۰ درصد و در خاورميانه در حدود ۱۰ درصد است. از اينرو توسعه اين صنعت يكي از عوامل كليدي موفقيت كشور در عرصه اقتصادي و سياسي، چه در بعد داخلي و چه در بعد بين المللي است و شايد مهمترين و بحراني ترين عامل اين توسعه زمان باشد، چرا كه وجود مواد اوليه، نيروي انساني ماهر و ارزان قيمت و دانش كسب شده موجود فرصتهاي مغتنمي است كه بدرستي درك شده و از آن بهره برداري مي شود. به دنبال توسعه چشمگير حجم پروژه ها در صنعت پتروشيمي، مشکلات زيرساختي و مديريتي پيکره درگير در اين پروژه ها ابعاد تازه اي پيدا نموده است. تأخيرات چشمگير و عملکردهاي ضعيف نهاده هاي مختلف درگير در اين پروژه ها، اعم از کارفرما، مشاور، پيمانکار و سازنده سبب گرديده که لطمات اساسي به اقتصاد كشور كه بيشتر بر مبناي نفت استوار است، وارد گردد. اهميت موضوع تاخيرات پروژه هاي پتروشيمي نیز بروشني قابل درك است.

جلوگيري از تاخيرات و بهينه سازي روند اجراي پروژه هاي صنعت پتروشيمي از اهم مواردي است كه مي تواند پيامدهاي مطلوبي را در تمامي ابعاد اقتصادي و صنعتي كشور به همراه داشته باشد. در تحقیقی که به شناسایی عوامل اصلي تاخیرات و وزن آنها درسه پروژه پتروشیمی و شركتهاي مهندسي و تداركات (EP) و سازندگان آنها پرداخته است، تقريباً تمام علل تاخير (غير از ۷٫۱۴ درصد علل غير قابل كنترل)  در قالب ۹ محدوده اصلي دانش مديريت پروژه تقسیم بندی شده است ][. عوامل تاخیرات به ترتیب اهمیت (به همراه درصد فراوانی آنها) در جدول ۱ نشان داده شده است. به نظر مي رسد ایجاد تحول در سازندگان تجهيزات داخلي،EP و كارفرما به ميزان قابل توجهي از تاخيرات پروژه هاي پتروشيمي خواهد كاست.

پس از شناخت عوامل تاخیرات باید به دنبال راهکاری بود که بتوان بوسیله آن تغییرات رادیکال را در جهت کاهش تاخیرات پروژه ها عملی نمود. در ادامه ابتدا به توضیح متدولوژی مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه های پتروشیمی پرداخته و سپس راهکارهای بهبود آنها مختصرا تشریح می گردد.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا