دانلود تحقیق مقاله مقایسه تقسیم میتوز و میوز

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

03 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

6 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۶ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله مقایسه تقسیم میتوز و میوز

  • مقدمه
  •  تقسیم‌ میتوز
  • مرحلة‌ پروفاز
  • مرحلة‌ متافاز
  • مرحلة‌ آنافاز
  • مرحلة‌ تلوفاز
  • تقسیم‌ میوز
  • نتیجه گیری
  • منبع

برخی از توضیحات  تحقیق مقاله مقایسه تقسیم میتوز و میوز

تقسیم میتوز و میوز که در کتاب زیست شناسی سوم دبیرستان اهمیت خاصی دارد، دارای شباهت ها و تفاوت های اساسی است. این تفاوت ها و شباهت ها منبعی مناسب برای طراحان سوال نهایی و کنکور بوده و پیچیدگی های خاص خود را نیز دارد. در این مطلب ابتدا نگاهی کلی و جامع به این دو تقسیم و مقایسه آن ها داریم و در انتها یک مقایسه کامل و کنکوری از این دو قسمت را برای شما ارائه می کنیم.

 تقسیم‌ میتوز

در تقسیم‌ میتوز از یک‌ سلول‌ دیپلوئید (سلولی‌ که‌ در هستة‌ خود دارای‌ ۲n کروموزوم‌ باشد.)، دو سلول‌ دیپلوئید کاملاً مشابه‌ یکدیگر و مشابه‌ با سلول‌ اولیه‌ پدید می‌آید. در واقع‌ نقش‌ تقسیم‌ میتوز فقط‌ افزایش‌ تعداد سلولهاست‌. در چرخة‌ زندگی‌ هر سلول‌، دو مرحله‌ وجود دارد: مرحله‌ای‌ که‌ سلول‌ زندگی‌ عادی‌ خود را می‌گذراند و در حال‌ تقسیم‌ شدن‌ نیست‌. به‌ این‌ مرحله‌ اصطلاحاً «مرحلة‌ اینترفاز» گفته‌ می‌شود. مرحله‌ دوم‌ همان‌ مرحله‌ای‌ است‌ که‌ طی‌ آن‌ سلول‌ تقسیم‌ می‌شود و به‌ نام‌ «مرحلة‌ میتوز» شناخته‌ می‌شود. به‌ این‌ ترتیب‌، یک‌ چرخة‌ سلولی‌ از پایان‌ یک‌ میتوز شروع‌ می‌شود و تا پایان‌ میتوز بعدی‌ ادامه‌ دارد. به‌ عبارت‌ دیگر، یک‌ چرخة‌ سلولی‌ شامل‌ اینترفاز و میتوز بعد از آن‌ است‌.از آنجا که‌ طی‌ میتوز، از یک‌ سلول‌ دیپلوئید، دو سلول‌ دیپلوئید پدید می‌آید که‌ هر یک‌ دارای‌ مادة‌ وراثتی‌ مساوی‌ با سلول‌ اولیه‌ هستند، لازم‌ است‌ که‌ پیش‌ از تقسیم‌، سلول‌ دیپلوئید اولیه‌، ماده‌ وراثتی‌ خود را دو برابر نماید.

این‌ عمل‌ یعنی‌ همانندسازی‌ مولکولهای‌ DNA ، پیش‌ از تقسیم‌ در مرحلة‌ اینترفاز انجام‌ می‌شود و هر یک‌ از مولکولهای‌ DNA موجود در هستة‌ سلول‌، به‌ دو مولکول‌ کاملاً یکسان‌ DNA تبدیل‌ می‌شوند. این‌ دو مولکول‌DNA ، اللهای‌ مشابهی‌ از ژنهای‌ مشابه‌ را حمل‌ می‌کنند و اگر مثلاً در جایگاه‌ خاصی‌ از یکی‌ از این‌ مولکولها، الل‌ کنترل‌ کننده‌ رنگ‌ آبی‌ چشم‌ قرار داشته‌ باشد، در جایگاه‌ مشابه‌ مولکول‌ دیگر هم‌ همان‌ الل‌ کنترل‌ کنندة‌ رنگ‌ آبی‌ چشم‌ قرار دارد. مرحله‌ اینترفاز براساس‌ زمان‌ همانندسازی‌ مولکولهای‌ DNA ، خود به‌ مراحلی‌ تقسیم‌ می‌شود. مرحلة‌ همانندسازی‌ مولکولهای‌ DNA ، «مرحلة‌ S » یا «مرحلة‌ سنتز» نامیده‌ می‌شود، مرحلة‌ پیش‌ از این‌ مرحله‌، «مرحلة‌ ۱ G » یا «وقفة‌ اول‌» و مرحلة‌ پس‌ از مرحلة‌ S ، «مرحلة‌ ۲ G » یا «وقفه‌ دوم‌» نامیده‌ می‌شود. در طول‌ وقفة‌ اول‌ سلول‌ رشد می‌کند و آنزیمهای‌ لازم‌ برای‌ همانندسازی‌ DNA در این‌ مرحله‌ فعال‌ می‌شوند. در طول‌ وقفة‌ دوم‌ ساخته‌ شدن‌ پروتئین‌ در سلول‌ افزایش‌ می‌یابد.

گفتیم‌ که‌ همانندسازی‌ DNA در مرحلة‌ سنتز صورت‌ می‌گیرد. پس‌ از مرحلة‌ سنتز، یعنی‌ هنگامی‌ که‌ همانندسازی‌ مولکولهای‌ DNA انجام‌ شده‌است‌، هر رشته‌ کروماتین‌ که‌ قبلاً از یک‌ مولکول‌ DNA تشکیل‌ شده‌ بود، تبدیل‌ به‌ دو رشته‌ و دارای‌ دو مولکول‌ DNA می‌شود. که‌ به‌ هر یک‌ از این‌ رشته‌ها یک‌ «کروماتید» گفته‌ می‌شود. این‌ دو کروماتید نسبت‌ به‌ هم‌ اصطلاحاً «کروماتیدهای‌ خواهری‌» نامیده‌ می‌شوند و از نظر اللهای‌ ژنهای‌ خود کاملاً یکسان‌ هستند. یعنی‌ اگر به‌ عنوان‌ مثال‌، رشته‌ کروماتین‌ اولیه‌ دارای‌ ژن‌ رنگ‌ چشم‌ آبی‌ بوده‌است‌، حال‌ هر دو کروماتید آن‌ هم‌ دارای‌ الل‌ کنترل‌ کنندة‌ رنگ‌ آبی‌ چشم‌ هستند. اصطلاحاً کروموزوم‌ را در این‌ حالت‌ «دو کروماتیدی‌» یا «مضاعف‌» می‌نامند. دو کروماتید هر کروموزوم‌ مضاعف‌ در نقطه‌ای‌ به‌ نام‌ «سانترومر» به‌ یکدیگر متصلند. حال‌ به‌ بررسی‌ مراحل‌ تقسیم‌ میتوز می‌پردازیم‌:

۱) مرحلة‌ پروفاز: 

در این‌ مرحله‌ «سانتریولها» که‌ به‌ صورت‌ یک‌ جفت‌ میلة‌ عمود بر هم‌ نزدیک‌ هستة‌ سلولهای‌ جانوری‌ (و سلولهای‌ آن‌ دسته‌ از گیاهانی‌ که‌ گامت‌ نر متحرک‌ تولید می‌کنند) قرار دارند و در پایان‌ اینترفاز مضاعف‌ شده‌اند، به‌ طرف‌ قطبهای‌ سلول‌ حرکت‌ می‌کنند. در همین‌ مرحله‌، رشته‌های‌ اسکلت‌ سلولی‌ دستخوش‌ تغییراتی‌ می‌شوند و دوک‌ تقسیم‌ را پدید می‌آورند که‌ سانتریولها در دو قطب‌ آن‌ قرار دارند. در مدتی‌ که‌ سانتریولها به‌ طرف‌ قطبین‌ سلول‌ حرکت‌ می‌کنند، هستک‌ و غشاء هسته‌ تحلیل‌ می‌روند و رشته‌های‌ کروماتین‌، کوتاه‌ و قطور شده‌، به‌ کروموزوم‌ تبدیل‌ می‌شوند.

۲) مرحلة‌ متافاز

در این‌ مرحله‌ کروموزومهای‌ مضاعف‌ از ناحیه‌ سانترومر خود به‌ رشته‌های‌ دوک‌ متصل‌ می‌شوند و توسط‌ این‌ رشته‌ها به‌ استوای‌ سلول‌ هدایت‌ می‌شوند. از آنجا که‌ در مرحلة‌ بعدی‌ دو کروماتید هر کروموزوم‌ باید از یکدیگر جدا شوند، لازم‌ است‌ که‌ هر یک‌ دارای‌ سانترومر مستقلی‌ باشند. پس‌ از جدا شدن‌ کروماتیدها از یکدیگر، لفظ‌ «کروماتید» در مورد دو رشتة‌ یک‌ کروموزوم‌ مضاعف‌ که‌ اکنون‌ از هم‌ جدا شده‌ و هر یک‌ دارای‌ سانترومر مستقلی‌ هستند، کاربرد ندارد. به‌ طور کلی‌، هر قطعه‌ای‌ از مادة‌ وراثتی‌ که‌ یک‌ سانترومر داشته‌ باشد، یک‌ «کروموزوم‌» است‌. به‌ همین‌ خاطر، پس‌ از تقسیم‌ سانترومر، هر یک‌ از کروماتیدهای‌ سابقِ یک‌ کروموزوم‌ مضاعف‌، به‌ یک‌ کروموزومِ تک‌رشته‌ای‌ تبدیل‌ می‌شوند

و..

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مقایسه تقسیم میتوز و میوز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا