دانلود تحقیق مقاله مدیریت زمان ۲

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

30 آگوست 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

17 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و …. می باشد و در ۱۷ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مدیریت زمان

 • چکیده
 • مقدمه
 • مديريت چيست؟
 • هدف داشته باشيد
 • متفاوت باشيد
 • يک تيم داشته باشيد
 • سريع باشيد(مديريت زمان داشته باشيد)
 • تشکر کنيد
 • برآوردهای زمانی
 • برآورد زمانی محتمل (motlikely time) ™
 • براورد زمانی با بدبيني (pessimistic time) (tp)
 • نتايج مديريت صحيح زمان
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله مدیریت زمان

مقدمه

از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد, برای رفع نيازهای خود همواره در کارهای دسته جمعی و گروهی نياز به هماهنگی و رهبری و در بسياری موارد برنامه ريزی و سازماندهی پيدا کرد.

در هر زمينه ای که برای تحقق اهداف دسته جمعی نياز به همکاری پيدا می شد.

ولی واقعيتی که وجود دارد اين است که بدون وجود انديشه مديريتی از بدو زندگی اجتماعی انسانها, يا از بدو تاريخ, عمل مديريت وجود داشته است.

بررسی تاريخ ملل باستانی مانند مصر, چين, ايران و روم نشانگر آنست که بدون وجود سيستمهای منطقی از اعمال سازمان يافته و نظامدار و بدون مديريتی دقيقي امکان اجراي سيستمهای آبياری و کشاورزی منظم  برای آبادانی سرزمينهای آنها, ساختن آثار معماری بسيار عظيم و دقيق و زيبا و بسياری از موارد ديگر   امکان پذير نبود.

مدت زمان لازم برای انجام فعاليت با درنظر گرفتن مشکلات آينده. در صورتی که برآورد زمانی استفاده کنيم بايد برآورد زمانی محتمل(tm) را به کار برد.

برآورد زمانی را مستقيماً روی دياگرام شبکه مي نويسند و اگر از سه نوع برآورد استفاده شده باشد. ترتيب نوشتن آن: اول برآورد زمانی با خوش بيني , دوم برآورد زمانی محتمل و سوم برآورد زمانی با بدبيني      مي باشد. اين عمل موجب تسهيل در فهم مطالب و فعاليتها گرديده احتمال بی توجهی به بعضی از فعاليتها را کاهش می دهد.

مديريت زمان

مديريتزمان امری محال و غيرممکن است. اين نکته نگران کننده ولی در عين حال منطقی است. بنابراين مهم نيست که شما مشغول انجام چه کاری هستيد؛ زمان بدون توجه به شما با سرعت ثابت يک ثانيه در هر ثانيه به حرکت خود ادامه خواهد داد . تا زمانی که نتوانيم ماشين زمان را کنترل کنيم زمان نيز قابل کنترل نيست. سوال اين است؛ شما چگونه قصد داريد چيزهايي را که هم اکنون در حال انجام دادن آن هستيد کنترل کنيد؟

ممکن است بارها شنيده باشيد که تمرکز اصلی مديريت زمان بر مفهوم زمان است. اگرچه بحث زمان در مديريت زمان به دفعات مطرح می شود با اين وجود زمان تنها يک عامل ثتنويه در مديريت زمان به شمار می ايد زيرا که عامل اساسی در مديريت زمان واقعی بايد اولويتهای شخصی شما باشد.

نکته جالب توجه اين است که اکثر مردم مديريت زمان را يک فعاليت بی روح و خسته کننده تلقی می کنند زيرا فکر می کنند مديريت زمان تنها درباره زمان بحث می کند. علی رغم اقبال عمومی کتاب تقويم؛ هنوز تعداد انگشت شماری از ما به بحث زمان علاقه منديم. عامل اصلی شکست و ناکامی ما در مديريت موفق زمان, ناديده گرفتن واژه شخصی است. اغلب اوقات مقاصد و نيات برنامه ريزي شده در آغاز سال به اين علت فراموش می شوند که آنها به اولويت های اشخاص ديگر ارتباط پيدا می کنند. بطور مشابه علت شکست مديريت زمان در کسب و کارهای مختلف فقدان يک زيربنای اساسی برای تشخيص اهميت اشخاص است. پروژه های کاری ممکن است در فهرست اولويتهای شخصی شما جايگاه بالايي داشته باشد اما نکته مهم اين است که شما به عنوان يک فرد آن اولويتها را تنظيم مي کنيد:

حيطه کارهايي که مهم نيست ولی اضطراری است. برای اين کارها نمی توان برنامه ريزي زمانی کزد و به طور ناگهانی برای ما اتفاق می افتند. اينگونه کارهای اتفاقی می تواند تا ۱۵ درصد از زمان ما را به خود اختصاص دهد.

حيطه کارهايي که نه مهم است و نه اضطراری, يکتا ۲ درصد از زمان ما می تواند باری انجام کارها تلف شود.

بنابراين براساس اين جدول بايد برای کارهايمان برنامه زمانی تنظيم کنيم تا از زمان خود استفاده کيفي ببريم و به اصطلاح از “کيفيت زمان” استفاده کنيم.

فهرست اهداف دراز مدت خود را بنويسيد.

درجه اولويت اين اهداف را تعيين کنيد و مقابل هر هدف بنويسيد.

فهرست کارهای لازم برای نيل به اهداف با الويت يک را تهيه کنيد.

درجه اولويت اين کارها را تعيين نموده کارهای با الويت يک را مشخص کنيد.

برنامه زمانبندی انجام کارهای مشخص با اولويت يک را تهيه کنيد.

کارهای با اولويت يک را طبق برنامه انجام دهيد.

کاربرد اصل «پارتو» در مديريت زمان

از هر ده کاری که بايد انجام دهيد, دوتای آن ۸۰درصد از نتيجه مطلوبتان را عايد می کند. آن دوکار را مشخص کنيد, به آنها اولويت يک بدهيد, و با يک برنامه ريزی صحيح فوراً به انجام آنها اهتمام ورزيد. به عبارت ديگر, اصل «پارتو» می گويد:”شما می توانيد کارها را به دو دسته تقسيم کنيد: تعداد کمی کارهای مهم و تعداد زيادی کارهای کم اهميت.” الان شما مشغول انجام کداميک هستيد؟

برنامه ريزي

نکته:برنامه ريزي هزينه کردن وقت نيست, سرمايه گذاری در وقت است, و در آينده باعث صرفه جويي در وقت می شود.

برای اينکه بار کاريتان را کم کنيد:

تفويض اختيار کنيد.

به درخواست های ناروا «نه» بگوييد.

کوله بار وظايف ديگران را به پشت نگيريد.

نکته: بعضی از کسانيکه خيلي سخت کار می کنند بدترين مديران زمان هستند! اين افراد مشغول به کار بودن را با موثر کارکردن اشتباه گرفته اند.

برای اينکه تندتر و بهتر کار کنيد:

جلو راهزنان وقت خود را بگيريد.

کارهايتان را از روی چک ليست انجام دهيد.

درجه اولويت هر کار را تعيين و به ترتيب اولويت کار کنيد.

از آخرين تکنولوژی موجود بهره بگيريد.

به گردش کاغذ در محل کارتان نظام دهيد.

روز به روز سعی کنيد بهتر گوش فرا دهيد.

برای فکرکردن وقت کافی در برنامه تان بگنجتنيد.

نکته: اختيار وقت شما با شماست. به هيچ کس اجازه ندهيد وقت شمار را بدون اجازه و رضايتتان بگيرد.

راهزنان وقت

عدم برنامه ريزي

در نظر نگرفتن اولويت ها

تعهد کار بيش از اندازه

شتابزدگی در کارها

خودداری از تفويض اختيار

شرکت در جلسات غير ضروری

مديريت در بحران

نداشتن قاطعيت در تصميم گيري

انجام کارهای دون پايه

۱۰-سلام و تعارف بيش از اندازه

تلفن های مزاحم و طولانی

مطالعه مطالب غير ضروری

نکته: مهم ترين دليل شکست افراد در کار و زندگی نداشتن استعداد يا پول يا امکانات نيست, بلکه نداشتن پشتکار لازم است.

ديرآمدن و زود رفتن

وقت ناهار طولانی

وقت استراحت/چای طولانی

تمارض(مرخصس استعلاجی)

تلفن های خصوصی زياد

کارها را به اضافه کاری کشاندن

گفتگوهای خصوصی زياد با همکاران

مطالعه روزنامه و کتاب نامرتبط با کار

اهداف خود را بنويسطد و درجه اولويت آنها را تعيين کنيد.

فهرست کارهای روزانه تان را با قيد درجه اولويت آنها تنظيم نمائيد.

هر روز را با کارهای مهم (نه کم اهميت) شروع کنيد.

هميشه از خود بپرسيد:«هم اکنون, بهترين کاربرد وقت من چيست؟»

هر برگ کاغذ را فقط يک بار از زير دستتان بگذرانيد.

کاری را که قرار گذاشته ايد انجام دهيد همين حالا شروع کنيد.

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مدیریت زمان ۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا