دانلود تحقیق مقاله مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

13 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحات

142 صفحه

برخی از عناوین مقاله مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی (مطالعه موردی: وزارت صنعت و معدن و تجارت)

 •  سابقه موضوع.
 •  ضرورت تحقیق..
 •  هدفهای تحقیق..
 • – فرضیهها یا سوالهای تحقیق..
 • – روش تحقیق..
 •  روش و ابزار جمع آوری اطلاعات..
 •  عوامل عمومی ایجاد کننده  سایبرلوفینگ (وب‌گردی)
 • – علل گرایش کارکنان به سایبرلوفینگ…
 •  وب‌گردی و عملکرد سازمانی..
 •  سایت‌هایی که پرسه‌زنان اینترنتی را جذب می‌کند.
 •   خسارت‌های پرسه‌زنی اینترنتی به سازمان‌ها
 •  خسارت پرسه‌زنی اینترنتی به بهره‌وری..
 •  علل  شخصی گرایش کارکنان به پرسه‌زنی اینترنتی..
 •  راه‌های جلوگیری از بروز پدیده پرسه‌زنی اینترنتی..
 • – اینترنت…
 •  استفاده از اینترنت در محل کار
 •   اعتیاد به اینترنت…
 •  چرا سوء استفاده از اینترنت رخ می‌دهد؟
 •  فعالیت‌های سایبرلوفینگ…
 •   نگرش های منفی نسبت به سایبرلوفینگ…
 • – تاثیرات سایبرلوفینگ بر احساسات کارکنان..
 •  نگرش مثبت به سایبرلوفینگ…
 • – تأثیر سایبرلوفینگ بر خلاقیت و دانش کارمندان سازمان..
 •  تأثیر مثبت سایبرلوفینگ بر استرس در محیط کار
 •  روش های مقابله با استرس…
 •   ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و عدالت در سازمان..
 •  ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و وظایف سازمانی..
 •  راهکارهای کاهش سایبرلوفینگ…
 • قوانین قابل قبول استفاده از اینترنت (AUP)
 •  برنامه و سیاست‌های مربوط به کاهش اثرات منفی سایبرلوفینگ…
 •   مراحل تعریف شده برای کاهش سایبرلوفینگ در سازمان..
 •   مقدمه.
 •  روش پژوهش….
 • – متغيرهاي پژوهش….
 •  گردآوري داده‌ها و ساختار پرسشنامه.
 •  روایی (اعتبار)
 • – پایایی تحقیق..
 •  روش تجزیه و تحلیل دادهها
 •  مدل‌ معادلات ساختاري..
 •  ویژگیهاي لازم ماتریس همبستگی براي تحلیل عاملی..
 •  تفسیر تحلیل عاملی..
 •   استخراج عامل ها
 •  جامعه و نمونه آماري: برآورد حجم نمونه.
 • روش نمونهگیری..
 •   معرفی سازمان مورد مطالعه.
 • – تحلیل های آماری توصیفی..
 •  وضعیت تاهل..
 •  میزان سابقه کار
 •  نوع استخدام.
 •  تحصیلات..
 • آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته.
 •  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق..
 • آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی..
 •   بررسی نرمال بودن دادها
 •   بررسی وضعیت پرسه زنی اینترنتی..
 •  تحليل عاملي اكتشافي (مرتبه اول و مرتبه دوم ) گرایشات رفتاری..
 • تحليل عاملي اكتشافي (مرتبه اول و مرتبه دوم) پرسه زنی اینترنتی..
 •  تحليل عاملي تاييدي مدل هاي اندازه گيري..
 •  تحليل عاملي تاييدي مد ل هاي اندازه گيري پرسه زنی اینترنتی..
 • – آزمون فرضيات تحقيق در یک مدل..
 • فرضیه های تحقیق..
 • -محدودیت ها و پیشنهادات..

 

برخی از توضیحات تحقیق مقاله مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی (مطالعه موردی: وزارت صنعت و معدن و تجارت)

امروزه در اکثر سازمان‌ها خصوصا سازمان‌هایی که مشتری محور نیستند و علی‌الخصوص ارگانهای دولتی که کارکنان اوقات بیکاری بیشتری در اختیار دارند پدیده‌ای به نام سایبرلوفیگ موج می‌زند.کارکنانی که به ظاهر پشت میز کار خود نشسته‌اند و مشغول کار با رایانه‌ها هستند در واقع در دنیای اینترنت مشغول گشت و گذار بوده و گاه حتی خرید می‌کنند، بصورت آنلاین بازیمی‌کنند، فیلم، عکس و یا  موسیقی دانلود می‌کنند و یا ممکن است در حال گفتگو از طریق ایمیل با دوستان خود باشند.عده‌ای با این پدیده برخورد می‌کنند و سعی در حذف کامل آن دارند در حالی که عده ای نیز به فوایدی چند از این پدیده معتقدند و اعتقاد دارند که به جای حذف کامل سایبرلوفینگ از ادارت می‌توان آن را در جهت صحیح هدایت کرد بنحوی که حتی باعث بروز پیامد‌های مثبتی نیز شود.

در راستای وجود عوامل منفی در پدیده سایبرلوفینگ در این تحقیق تلاش شد تا چندی از پیامد‌های این پدیده در وزارت صنعت و معدن و تجارت شناسایی و ارائه گردد. در این پژوهش کارکنان وزارت صنعت و معدن و تجارت بعنوان نمونه انتخاب شده و بوسیله پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز تحقیق که توسط مدیران و کارشناسان تکمیل شد، بدست آمد.به منظور بررسی روابط میان متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون معادلات ساختاری برای میزان همبستگی بین متغییر های مدل استفاده شده است.از نرم افزار  Lisrel برای محاسبات مربوط به متغیر ها و برازندگی مدل استفاده شده استت جزیه و تحلیل داده‌های آماری وجود رابطه مثبت میان عوامل پرسه زنی اینترنتی را با گرایشات رفتاری نشان داد.

امروزه با توجه به ورود و گسترش فناوری در ادارت و سازمان‌ها، روش های قدیمی که در سازمان‌ها جریان داشته جای خود را به روش های نوینی می‌دهند که از هر سو برای پیشبرد کارایی و بهره‌وری سازمان مفید بوده و با سرعت بخشیدن به روند های روزمره و تکراری سازمان از هر نظر به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای سازمان‌ها خودنمایی می‌کنند. دفاتر حسابداری قدیمی امروزه جای خود را به بانک های اطلاعاتی داده اند، ایمیل جایگزین مناسب و سریعتری نسبت به مکاتبات اداری در گذشته شده است، حضور در وب برای افزایش اطلاعات عمومی و تخصصی برای همه به خوبی مشخص است، اما به رغم همه فواید ذکر شده برای این ابزار بسیاری از شرکت‌ها برای استفاده از این فناوری و آزاد گذاشتن کارمندان خود در رابطه با فعالیت‌های تحت وب، با دیده تردید می نگرند.

با این حال عمده مدیران به استفاده از فناوری‌های نوین روی می‌آورند و کامپیوترهای اداری خود و کارمندانشان را به این شبکه متصل می‌کنند. چرا که مطمئنا عدم استفاده از این فناوری  تنها به دلیل ترس از سوءاستفاده کارکنان از آن می‌تواند عواقب منفی زیادی برای سازمان داشته باشد و اجتناب ناپذیری استفاده از اینترنت در شرایط حاضر برای سازمان‌ها را به خوبی مشخص می‌کند، زیرا دور ماندن از شبکه اینترنت که به مثابه پیشرفته‌ترین تکنولوژی عصر جدید مورد تمجید همگان قرار گرفته است می‌تواند در عرصه رقابتی سازمان را از رقبا عقب بیاندازد و از فواید مثبت زیادی که استفاده صحیح از آن می‌تواند به همراه داشته باشد، محروم کند.

از دیگر پیامدهای اینترنت برای سازمان می‌تواند تاثیر بالقوه و مثبت آن برای کسب و کار را در نظر گرفت، که می‌تواند کسب و کار را از فضای سنتی آن خارج کرده و به بهبود سود‌آوری و بهره‌وری، از طریق ابزارهای موجود و بازاریابی های نوینی که از طریق فضای مجازی و تبادل اطلاعات در مورد کسب و کار صورت خواهد گرفت، منجر شود.

بدین ترتیب رابطه مثبت و معنی دار میان همه فرضیه های تحقیق تائید می گردد. از جدول بالا می توان فهمید:

 • همبستگی میان بین هنجارهای سازمانی و گرایشات رفتاری ۴۱ درصد است که بر طبق تعریف همبستگی میزان متوسطی می باشد
 • همبستگی میان نگرش به پرسه زنی اینترنتی و گرایشات رفتاری کارکنان ۲۱ درصد است که که بر طبق تعریف همبستگی میزان کمی  می باشد
 • همبستگی میان توانایی مخفی سازی و گرایشات رفتاری کارکنان ۲۱ درصد است که که بر طبق تعریف همبستگی میزان کمی  می باشد
 • همبستگی میان گرایشات رفتاری کارکنان و پرسه زنی اینترنتی ۷۰ درصد است که که بر طبق تعریف همبستگی میزان کمی  می باشد
 • امروزه اکثر سازمان‌ها به نوعی درگیر پدیده سایبرلوفینگ می باشند در هر سازمانی جدا از ماهیت کاری آن سازمان، اغلب کارمندان از اینترنت در محل کار خود استفاده می‌کنند.به جرات می‌توان گفت که سازمانی وجود ندارد که این پدیده را در دل خود نداشته باشد، مگر اینکه از قوانین امنیتی سخت و قفل های اینترنتی برای کارمندان خود استفاده کند.با توجه به اینکه گریز از پدیده سایبرلوفینگ عملا غیر ممکن می‌باشد و همچنین در تحقیقات گذشته نشان داده شده است که این پدیده می‌تواند اثرات مطلوبی نیز بر جای بگذارد، در تحقیق پیش روی سعی شده است با ارائه مدل کوچکی، چند فعالیت و رفتار سایبرلوفینگ با عوامل احتمالی مثبت سنجیده شود.که نتایج بدست آمده از این تحقیق در  قالب تحليل داده‌هاي كمي بدست آمده از طريق پرسشنامه و در چارچوب اهداف و فرضيه­هاي تحقيق ارائه شده است.هدف از انجام این پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر  پرسه زنی اینترنتی  (مطالعه موردی:  وزارت صنعت و معدن و تجارت) بوده و جهت بررسی این هدف مدیران و کارشناسان  دانشگاههای شهرستان بابل و حومه حدود ۸۰  نفر به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند و پرسشنامه ها میان این افراد که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند توزیع شد. داده‌های استخراج شده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها، جداول و نمودار های مربوط به هر کدام از ویژگی ها و متغیرها ترسیم شدند.در بخش آمار استباطی نیز سوال های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری مناسب تجزیه و تحلیل شده است.در این بخش نیز به نتیجه گیری از پژوهش و ارائه پیشنهاداتی با توجه به نتایج تحقیق پرداخته شده است.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا