دانلود تحقیق مقاله قصص القران

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

21 ژانویه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

39 صفحه

این مقاله دارای موضوعاتی مثل مقدمه چکیده تلیل نتیجه وحضرت ادریس علیه السلام اخنوخ پسر یــرد و… می باشد.ودر۳۹صفحه تنظیم شده است ودارای پسوندword ورد قابل ویرایش است

برخی عناوین دانلود تحقیق مقاله قصص القران

 • سخنی از مترجم
 • علت تعلیف قصص القرآن
 • مقدمه
 • زمان های بین انبیاء علیهم السلام
 • رخ داد های روی زمین قبل از آفرینش آدم علیه السلام
 • دوران جن و فرشتگان بر روی زمین
 • حـضرت آدم علیه السلام
 • آفرینش حضرت آدم علیه السلام
 • تعداد فرزندان آدم علیه السلام و مدت حیاط او
 • امتحان فرشتگان و سجده شان به حضرت آدم علیه السلام
 • انکار ابلیس از سجده کردنسرگذشت ابلیس
 • سکونت حضرت آدم علیه السلام در جنت
 • آمدن ابلیس به دروازه ی جنت
 • اجتهاد حضرت آدم علیه السلام
 • فرود آمدن حضرت آدم علیه السلام و هسرش بی بی حوا
 • ملاقات آدم علیه السلام و بی بی حوا رضی الله عنها در عرفات
 • نزول ۴۶صحیفه و ۴۳حرف هجاء به حضرت آدم علیه السلام
 • سرگذشت هابیل و قابیل
 • حضرت شیث علیه السلام
 • وفات بی بی حوا رضی الله عنها
 • فرود آمدن پنجاه صحیفه به حضرت شیث علیه السلام
 • انوش پسر شیث علیه السلام

برخی از توضیحات دانلود تحقیق مقاله قصص القران

حضرت ادریس علیه السلام
اخنوخ پسر یــرد

عمر یرد به سر رسیده بود و بعد از وفات یرد، اخنوخ پسرش خلیفه و جانشین ایشان شداخنوخ نام اصلی او بود و نام وصفی اش ادریس علیه السلام می باشد. وهب ابن منبه رحمت الله علیه می گوید که چون ایشان صحیفه ها را بسیار درس می دادند از آن رو او را ادریس خطاب یا لقب دادند.
بدائع الزهور از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایتی آورده است که خداوند متعال برای هدایت نسل قابیل حضرت ادریس را فرستاد که ایشان به عبادت بت ها اشتغال داشتند. ایشان پنج بت را تراشیده بودند و معبود ایشان گفته می شدند که نام ها ایشان
عبارتنداز: وَد، سواع، یغوث، یعوق و نسر؛ که این نام ها در قرآن پاک ذکر شده اند. حضرت ادریس علیه السلام در قبیله ایشان سه روز به وعظ و تبلیغ پرداخت چنانچه در امر و نهی خویش بسیار محکم بود.در تفسیر صاوی آمده است که ادریس لقب او و اسمش اخنوخ ابن شیث ابن آدم علیه السلام می باشد و بدان سبب به ادریس ملقب شد که او نخستین کسی بود که درس میگفت زیرا که خداوند متعال برایش سی ( )۹۲صحیفه نازل کرده بود. بعضی گفته اند که صحیفه ی متذکره برای پدر او نازل شده است و بعضی گفته اند به ایشان نازل شده است.

قصص القرآن (برگرفته از آیات و تفاسیر قرآن کریم)

اما او اولین کسی است که هم به قلم نوشته و خیاطی کرده و هم سلاح برداشته و به جنگ با کفار پرداخته است. قابل ذکر است که ایشان به علم نجوم و حساب هم پرداخته
اند.حضرت ادریس علیه السلام در وقت دوختن لباس در هر سوزن زدن تسبیح میگفت وخداوند متعال را یاد آور میشد. در هر سوزن زدن که تسبیح نمی گفت جایی پاره می گشت. ایشان به مقابل پاداشی که از خیاطی به دست می آورد، با آن نفقه خود را تهیه می کرد. اما پیش از او مردم چادرهایی بدون دوخت را دور خویش می پیچاندند. خداوند برای ادریس علیه السلام سی ( )۹۲صحیفه نازل ساخته است که او صحایف مذکور را در شب و روز قرائت می کرد. او در آن فرصت آن قدر عبادت خداوند را انجام می داد که هیچ کس مثل او نمی توانست، حتی فرشتگان به عبادت او تعجب کرده بودندو شیطان لعنت الله علیه نهایت بغض و حسد به او را داشت اما برای فریب و لغزاندن ادریس هیچ قدرتی نداشت.

فصل دوم /حضرت ادریس (ع)
مقام عالی حضرت ادریس علیه السلام

(مریم-)۵۱در این کتاب ادریس را یاد کن که پیغمبری راستی پیشه بود. (مریم-)۵۱و ما او را به مقامی بلند بالا بردیم. در تفسیر صاوی و تفسیر نسفی که هر دو تفسیر مذکور بین علماء معتمد هستند، در شان ادریس علیه السلام این چنین آمده است که او شرف نبوت و نزدیکی به خداوند است. و بعضی گفته اند که فرشتگان او را تا آسمان چهارم بالا بردند و به وضوح رسول اکرم صلى الله عليه وسلم او را در شب معراج دیدند. و در روایتی از حسن نقل شده است که این چنین می گوید: بلند کردند فرشتگان او را به سوی جنت که نیست چیزی بلند تر از جنت. و این مقام بدان جهت بود که ملائکه او را از جهت بسیار عبادت کردنش دوست داشتند. پس ایشان به ملک الموت گفتند که مرا طعم مرگ بچشان اما به صورت آسانتر، پس ملک الموت به امر الهی چنان کرد که ادریس علیه السلام خواسته بود. پس باز دوباره زنده شدند و برای فرشته موظف گفته شد که چون هیبت خداوند زیاد شده است مرا به دوزخ داخل کن و فرشته موظف چنین کرد که ادریس علیه السلام خواسته بود. و باز ادریس علیه السلام گفت: که چون رغبت من زیاد شده است مرا به جنت داخل ساز! و فرشته هم چنان کرد که ادریس علیه السلام خواسته بود. سپس برای ادریس علیه السلام گفته شد که از جنت بیرون شو! در پاسخ گفت: که من مرگ را دیدم و به دوزخ داخل

قصص القرآن (برگرفته از آیات و تفاسیر قرآن کریم)

شدم اکنون که به جنت آمده ام هرگز بیرون نمی شوم. پس خداوند به او چنین گفت: چون به اذن من مرگ را چشیده ای و باز زنده شده ای به جنت داخل شده او را بگذار. در تفسیر جلالین آمده است که ادریس علیه السلام پدر حضرت نوح علیه السلام است. و در تفسیر صاوی هم آمده است که نوح علیه السلام پسر لمک بن متوشلخ بن ادریس علیه السلام است. در تفسیر صاوی در جلد سوم این چنین آمده است: یعنی گاهی ادریس علیه السلام به جنت میرفت و گاهی هم در آسمان چهارم همراه فرشتگان به عبادت مشغول بود. علماء گفته اند که چهار نفر از پیامبران علیهم السلام زنده اند که دو نفرشان در زمین بوده و عبارتند از خضر و الیاس علیه السلام و دو نفر دیگر که در آسمان می باشند عی یس ٰ و ادریس علیه السلام می باشند.
فصل دوم /حضرت ادریس (ع)

فصل سوم

حضرت نوح علیه السلام
قصص القرآن (برگرفته از آیات و تفاسیر قرآن کریم)
حضرت نوح علیه السلام
در سوره اعراف درباره حضرت نوح علیه السلام این چنین آمده است: (اعراف-)۵۳به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم ، وی گفت : ای قوم ! خدای یگانه را که جز او خدایی برای شما نیست بپرستید که من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم. (اعراف-)۱۲بزرگان قوم او گفتند : ما تو را در ضلالتی آشکار میبینیم. (اعراف-)۱۶گفت : ای قوم ! در من ضلالت نیست بلکه پیغمبری از جانب پروردگار جهانیانم. (اعراف-)۱۲که پیغامهای پروردگار خویش را به شما میرسانم ، شما را نصیحت میکنم و از خدا چیزها میدانم که شما نمیدانید. (اعراف-)۱۹مگر در شگفتید از اینکه

فصل سوم /حضرت نوح (ع)

مردی از خودتان را از ناحیه پروردگارتان تذکری آمده باشد تا شما را بیم دهد؟ و در نتیجه مردمی پرهیزکار شده ، شاید بدین وسیله رحمت ببینید. (اعراف-)۱۱قوم نوح او را تکذیب کرده و او را با کسانی که همراهش بودند که در کشتی نشانده نجاتش دادیم ، و کسانی که آیات ما را تکذیب کرده بودند غرق کردیم ، چه آنان گروهی کوردل بودند.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله قصص القران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا