دانلود تحقیق مقاله فقر تفكر و متفكران فقير‌

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

25 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

23 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۲۳ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق فقر تفكر و متفكران فقير‌

  • مقدمه
  • تحقيقات‌ علمي‌ نوين‌
  • موضوعات‌ بكر و جديد
  • خلاقيت‌ فكري‌
  • تفكر
  • نوگرا و نوخواه‌
  • نتیجه گیری
  • منبع

برخی از توضیحات مقاله فقر تفكر و متفكران فقير‌

چه‌ نگران‌كننده‌ است‌ هنگامي‌ كه‌ بازار ادعاي انديشيدن‌ و خردورزي‌ پرازدحام‌ باشد اما انبان‌ مدعيان‌ تفكر تهي . چه‌ ناگوار است‌ كه‌ در عرصه‌ تفكر بازرگاناني‌ پيدا شوند كه‌ متاع‌ وارداتي خويش‌ را با برچسب‌هاي‌ توليدي عرضه‌ كنند. چه‌ دردآور است‌ كه‌ مقلدان‌ انديشهِ سنتي‌ و جديد تكرار و تقليد از ميراث‌ فكري‌ خود و ديگران‌ را با سرهم‌بندي‌ جديد به‌ جاي‌ تحقيقات‌ علمي‌ نوين‌ معرفي‌ كنند.
كجا هستند آن‌ انديشمنداني‌ كه‌ تقليد را به‌ جاي‌ تحقيق روانه‌ بازار انديشه‌ نكنند؟ كجا هستند كساني‌ كه‌ دغدغه‌ي‌ توليد فكر و انديشيدن‌ دارند و مدام‌ در پي‌ به‌ چنگ‌آوردن‌ نينديشيده‌ها بي‌قرارند؟

چه‌ بسيار موضوعاتي‌ كه‌ همچنان‌ نينديشيده‌ باقي‌ مانده‌اند و چه‌ بسيار موضوعاتي‌ كه‌ ازشدت‌ دستمالي‌ شدن‌ فكري نخ‌نما شده‌اند. هيچ‌ تناسبي‌ ميان‌ نينديشيده‌ها و انديشيده‌هاي‌ ما برقرار نيست. دائماً به‌ اولي‌ بي‌اعتنايي‌ و بي‌مهري‌ مي‌شود و دومي‌ مورد اقبال‌ واقع‌ مي‌شود. گويي‌ كسي‌ در سرزمين‌ نينديشيده‌ها قدم‌ نمي‌زند و هر سخن‌ و صدايي‌ كه‌ به‌ گوش‌ مي‌رسد فقط‌ از دالان‌ انديشيده‌ها است. آري‌ وادي تفكر چنان‌ پر افت‌ و خيز و چنان‌ پر آفت‌ و خطر است‌ كه‌ البته‌ هر ناتواني‌ توفيق‌ ورود به‌ آن‌ را نمي‌يابد.

حضور در هر وادي‌ و سرزميني‌ از ناشناخته‌ها و نينديشيده‌ها، جسارت‌ و شجاعت‌ خاص‌ خود را مي‌طلبد و ورود به‌ وضعيت‌ تفكر نيز نيازمند متفكران‌ جسوري‌ است‌ كه‌ واهمه‌اي‌ از پرسشگري‌ و جستجو و دل‌ به‌ دريازدن‌ و خطر كردن‌ نداشته‌ باشند خطر كردن‌ در ورود به‌ عرصه‌هايي‌ كه‌ پيش‌ از اين‌ پاي‌ انديشه‌ به‌ آن‌ نرسيده‌ و غواصي‌ كردن‌ در درياهاي‌ متلاطم‌ نينديشيده‌هايي‌ كه‌ قبل‌ از اين‌ كسي‌ توفيق‌ غوص‌ در آن‌ را نيافته‌ است.

البته‌ در برابر چنين‌ متفكران‌ جسوري، مقلدان‌ به‌ اصطلاح‌ متفكري نيز قرار دارند كه‌ عافيت‌طلبانه‌ از خطر، حذر مي‌كنند و بر راهي‌ گام‌ برنمي‌دارند كه‌ قبلاً پاي‌ هيچ‌ انديشه‌اي‌ بر روي‌ آن‌ نلغزيده‌ و هيچ‌ ردي‌ از رونده‌اي‌ در آن‌ باقي‌ نمانده‌ است. با اين‌ بيان‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ گرچه‌ راهيان‌ تفكر فراوان‌ به‌ نظر مي‌رسند اما به‌ واقع، رهروان‌ آن‌ اندك هستند. گذشته‌ از اين‌ كه‌ هنوز شيوه‌هاي ورود به‌ وادي‌ تفكر نيز از عرصه‌هاي‌ مبهم‌ انديشيدن‌ است‌ و اين‌ ابهام‌ به‌ سهم‌ خود – در كنار آن‌ عدم‌ جسارت‌ – از موانع‌ علمي‌ وعملي‌ توليد انديشه و توفيق‌ انديشيدن در ديار ما است. من‌ در اين‌جا مي‌خواهم‌ پيش‌ از آن‌ كه‌ به‌ دو نمونه‌ از توليد انديشه اشاره‌ كنم، ميان‌ توليد و تكميل انديشه‌ تفاوت‌ قايل‌ شوم. توليد فكر و انديشه‌ مربوط‌ به‌ آن‌ موضوعي‌ است‌ كه‌ هيچگاه‌ به‌ طور مشخص‌ و مستقل‌ مورد تفكر واقع‌ نشده‌ است. بنابراين‌ ممكن‌ است‌ براي‌ موضوعي‌ بتوان‌ پيشينه‌اي‌ ذكر كرد ولي‌ اگر آن‌ پيشينه‌ حكايت‌ از آن‌ امر نكند كه‌ چنان‌ موضوعي‌ در گذشته‌ به‌ طور مشخص‌ و مستقل‌ مورد تامل‌ و توجه‌ بوده‌ است‌ آنگاه‌ اين‌ موضوع‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ مصداقي‌ از توليد فكري‌ محسوب‌ شود. اما تكميل‌ فكر به‌ آن‌ موضوعي‌ مربوط‌ است‌ كه‌ قبلاً به‌ طور مشخص‌ و مستقل‌ مورد تفكر واقع‌ شده‌ است‌ ولي‌ هنوز برخي‌ از ابعاد و اضلاع‌ آن‌ مبهم‌ است. از اين‌ جا به‌ بعد هر تفكر وانديشه‌اي‌ كه‌ براي‌ زدودن‌ ابهام‌ از ابعاد آن‌ موضوع‌ مشخص، انجام‌ شود در مسير تكميل‌ و تتميم‌ همان‌ موضوع‌ مشخص‌ و مستقل‌ ابتدايي‌ است. حال‌ با توجه‌ به‌ اين‌ تفكيك‌ ميان‌ توليد و تكميل فكر، قابل‌ ذكر است‌ كه‌ آنچه‌ در اين‌ گفتار بيشتر مورد اعتناء است‌ تامل‌ پيرامون‌ وضعيت‌ توليد فكر است‌ و نه‌ تكميل‌ فكر.
اما دو نمونه‌ از توليد فكري‌ كه‌ اكنون‌ مي‌توان‌ به‌ آن‌ اشاره كرد عبارتند از ۱ – توليد موضوعات‌ بكر و جديد ۲ – توليد راه‌ تفكر موضوعات فراواني‌ وجود دارند كه‌ صياد تفكر تاكنون‌ توفيق‌ صيد آنها را نيافته‌ است، همچنان‌كه‌ راه‌هايي براي‌ تفكر موجود است‌ كه‌ هنوز پيموده‌ نشده‌ است. راه‌ تفكر در عين‌ ارتباط‌ با موضوع‌ تفكر، واقعيتي‌ غير از آن‌ است.

ديرزماني‌ است‌ كه‌ در ديار ما راه‌ تفكر مسدود است‌ و خصوصا در اين‌ سده‌ي‌ اخير راه‌ نويني‌ فراروي‌ تفكر باز نشده‌ است‌ و شايد يكي‌ از علل‌ معرفت‌شناختي‌ كه‌ باعث‌ شده‌ است‌ ما نتوانيم‌ موضوعات نوين‌ تفكر را بشناسيم، همين‌ باشد كه‌ ما راه‌ جديدي‌ براي‌ انديشيدن‌ در برابر خود نگشوده‌ايم. يكي‌ از روش‌هاي‌ كشف‌ و دريافت‌ موضوعات‌ نوين، يافتن‌ راه‌هاي‌ نوين‌ تفكر است. به‌ تناسب‌ راهي‌ كه‌ براي‌ انديشيدن‌ انتخاب‌ مي‌شود متفكر، قابليت‌ آن‌ را مي‌يابد كه‌ موضوعات‌ جديدي‌ را ببيند و نبيند. در پناه‌ راه‌ تازه‌ است‌ كه‌ چشمان‌ تفكر به‌ سوي‌ موضوعات‌ تازه‌ گشوده‌ مي‌شود و در اثر حضور در راه‌هاي‌ تكراري‌ است‌ كه‌ چشمان‌ تفكر از ديدن‌ موضوعات‌ جديد عاجز مي‌شود. البته راه تفكر غير از روش تفكر است چرا كه راه تفكر ساحت نويني در عرصه تفكر است كه در پناه آن روشهاي متعددي براي تفكر شناخته و آزموده ميشوند. رسيدن‌ به‌ راه‌ تفكر نوين‌ چه‌ محصول‌ اختراع‌ آدمي‌ باشد و چه‌ محصول‌ اكتشاف، توان‌ ديدن‌ حقايق‌ بكر و تازه‌ را در آدمي‌ بالا مي‌برد. اما براي‌ رسيدن‌ به‌ راه‌ نوين‌ تفكر مي‌بايد از آغاز شروع‌ كرد يعني‌ از نقطه‌ي‌ صفر، ولي‌ مگر مي‌شود در خلاء انديشه‌ كرد و بدون‌ هيچ‌ پيشينه‌اي، شروع‌ به‌ حركت‌ در مسير تفكر نمود. از هر نقطه‌اي‌ كه‌ بخواهيم‌ حركت‌ كنيم‌ شايد آن‌ نقطه‌ ابتداي‌ حركت‌ ما باشد اما ممكن‌ است‌ انتهاي‌ حركت‌ متفكران‌ پيشين‌ باشد. پس‌ با اين‌ وصف‌ معني‌ حركت‌ از صفر و شروع‌ كردن‌ از آغاز چيست؟ قطعا، حركت‌ از آغاز به‌ معني‌ شروع‌ به‌ انديشيدن، بدون‌ تكيه‌ بر هيچ‌ نقطه‌ي‌ اتكايي‌ نيست؛ چرا كه‌ اين‌ كار ممكن‌ نيست. بنابراين‌ منظور از آغاز آن‌ هنگامي‌ است‌ كه‌ تفكر در عين‌ باخبر بودن‌ از افكار و مرتبط‌ بودن‌ و حتي‌ مبتني‌ بودن‌ بر فكر ديگر رهيده از انديشه‌ و فكر ديگر است. به‌ سخن‌ ديگر در چنگ‌ هيچ‌ فكر ديگري‌ اسير نيست. مثل‌ آدمي‌ كه‌ باانسان‌هاي‌ ديگر در ارتباط‌ است‌ و حتي‌ ادامه‌ حياتش‌ مبتني‌ بر حضور انسان‌هاي‌ ديگر و ارتباط‌ با ايشان‌ است‌ اما در همين‌ حال‌ در تور حضور انسان‌هاي‌ ديگر و شبكه‌ درهم‌ تنيده‌ي‌ روابط‌ با ايشان، اسير و گرفتار نيست.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله فقر تفكر و متفكران فقير‌”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا