دانلود تحقیق مقاله عوامل بزهکاری جوانان

دسته بندی : / / / / /

تحقیق مقاله عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان و شامل انواع مقاله انحراف از دیدگاه جامعه شناسی و انواع انحرافات و… می باشد که در 54 صفحه به صورت کامل تنظیم و نوشته شده است.


تاریخ انتشار

21 ژوئن 2020

تعداد صفحات

54 صفحه

فرمت فایل

ورد – word قابل ویرایش

برخی ازعناوین تحقیق مقاله عوامل بزهکاری جوانان

 • فصل اول : طرح تحقیق
 • مقدمه
 • موضوع كلي
 • تعريف انحراف از ديدگاه روانشناسان
 • تعريف انحراف از ديدگاه جامعه شناسان
 • معيارهايي براي انحراف
 • انواع ملاک های انحراف
 • تنوع ديدها
 • صورتهاي انحراف
 • وجود انحراف نشانة چيست؟
 • انواع منحرفان
 • ويژگي رفتاري منحرفان
 • نوع جرائم و انحرافات
 • تعريف موضوع ويژه
 • فصل دوم : سابقه تحقیق
 • فصل سوم : روش تحقیق
 • فصل چهارم : خلاصه تحقیق

این تحقیق مقاله برای دانشجویان و محققان رشته علوم تربیتی ،‌  رشته علوم اجتماعی ، رشته علوم ارتباطات ، رشته حقوق ، رشته جامعه شناسی ، رشته مشاوره ، رشته روانشناسی ،  … بسیار مناسب است که در ۵۴ صفحه تنظیم شده است

برخی ازتوضیحات تحقیق مقاله عوامل بزهکاری جوانان

پیشگفتار

ويكتور هوگو

«افتتاح يك مدرسه معادل بستن يك زندان مي‌باشد»

مسئله بررسي علمي بزهكاري سالهاست مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان رشته‌هاي مختلف خاصه روانشناسان، جامعه شناسان، پزشكان، حقوقدانان و مربيان هر يك از دريچه‌اي به بررسي اين مسئله همت گمارده‌اند

 

مقدمه

انسان از لحظه تولد تا دم مرگ به ديگران وابسته و نيازمند است و براي زنده ماندن از لحاظ جسمي، اقتصادی به مراقبت ديگران نياز دارد و به تنهايي مي‌تواند بار مشكلات خود را به دوش كشد همچنين انسان به تنهايي قادر به برآوردن نيزاهاي معنوي خود نيست، روابط اجتماعي او نتيجه بازتاب و كنشهاي متقابل اجتماعي افرادي است كه در كنارش زندگي مي‌كنند

 

موضوع كلي 

تعريف موضوع كلي

مسائل انحرافات اجتماعي يعني رفتار فردي يا گروهي كه با الگوها و هنجارهاي اجتماعي انطباق ندارد، از قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفت. براي انحراف يا جرم از ديدگاههاي مختلفي تعاريفي شده كه به ذكر بعضي از اين موارد مي‌پردازيم

تعريف انحراف از ديدگاه روانشناسان

تعاريف زيادي در اين زمينه ارائه شده است از جمله كجروي که عبارت است از خروج از حالت تعادل رواني و رفتاري.

تعريف انحراف از ديدگاه جامعه شناسان

تعاريف زياي در اين زمينه ارائه شده است از جمله انحراف رفتاري است: تبهكارانه، خلاف موازين اجتماعي مورد قبول، كه وجودش براي دوام نظام و عدالت زيانبخش است

 

از زمان دوركيم تاكنون بررسيهاي انحرافات از ديدگاه جامعه شناسی يا رواني جامعه شناسی از حالت كليت و نظريه سازي در آمده بيشتر صورت تحقيقات كلينيكي و باليني يافته و درباره مسائل زير توافق حاصل شده است :
 1. در تمام اجتماعات صرف‌نظر از رژيم ، سيستم، ضوابط نهادي، افراد يا گروههايي هستند كه كاملاً با ارزشهاي موجود جامعه‌اي كه بدان بستگي دارند منطبق نيستند
 2. انحراف هميشه بمعني واقعي خطا و اشتباه نيست
 3. همراه انحرافات فردي انحرافاتي وجود دارد كه ناشي از محيط به معني كلي آن است
 4. اثر شخصيت‌هاي تاريخي را نبايد در تغييرات و تحولات اجتماعي ناديده گرفت
 5. با تمام نظريه‌هاي موجود درباره انحرافات شناسايي قدرت مهاركننده جامعه و نيروهاي دگرگون‌كننده ارزشها ايجاب مي‌كند

 

معيارهايي براي انحراف

آيا معيار و ملاكي براي انحراف وجود دارد؟ قانون است؟ كدام قانون؟ در كجاي اين جهان؟ و در چه عصر و زماني؟ از نظر كلي چه رفتاري عادي و كدام رفتار منحرفانه است؟ اصولاً براي شناخت سلامت يا بيماري اجتماعي چه معيارها و ملاكي در دست است؟ و …

 

جامعه شناسان، حقوقدانان ، روانشناسان، پيروان مذاهب و اخلاق به ان پاسخهاي مختلفي داده‌اند كه ما عمده نظارت آنها را ذكر مي‌كنيم

۱٫ ملاك اكثريت

ملاك اكثريت  را ملاك آماري نيز مي‌گويند. اين طرز فكر اين است رفتارهايي كه در جهت اكثريت بوده و يا با آن مغايرت داشته باشد كجروي يا انحراف است …

۲٫ ملاك قانون يا دولت

مي‌گويند ملاك سلامت يا انحراف افراد تبعيت و يا گريز از قانون است …

۳٫ ملاك بيماري

نارسايان جامعه را با ديدي منفي نگريسته و آنها را منحرف به حساب می آورند …

۴٫ ملاك تعديل

 

۵٫ ملاك اخلاق اجتماعي

 

۶٫ ملاك مذهب

 

تنوع ديدها

بر مبناي آنچه ذكر شد درمي‌يابيم كه به كجروي وانحراف در وضع موجود نمي‌توان جنبه بين‌المللي داد. از آن بابت كه اختلافات ديد در جوامع متفاوت موجود و پردامنه است

دامنه و نوع آن

دامنه ونوع آن در جوامع مختلف فرق دارد آنچنانكه در برخي از كشورها حتي خيالبافي را هم نوعي كجروي يا انحراف مي‌دانند و در برخي جوامع صرفاً كجروي در چند مسئله خلاصه مي‌شود و در برخي ديگر نوع آنرا بسي وسيعتر و پردامنه‌تر مي دانند

وسعت انحراف

انحراف در همه جوامع وجود دارد و رقم آماري آن بسي بالاتر از آن حدي است كه پليس اعلام مي‌ دارند

شدت و ضعف آن

 

صورتهاي انحراف

 1. انحراف خانوادگي
 2. انحراف اقتصادی
 3. انحراف سياسي
 4. انحراف اجتماعي
 5. انحرافات مذهبی و اخلاقي
 6. انحراف و نوآوري

 

وجود انحراف نشانة چيست؟

 1. نقصان كنترل
 2. عدم اعتقاد افراد به قواعد و مقررات جامعه
 3. عدم نفوذ و قدرت قانون در اجتماع
 4. گسترش اختلالات شخصيت در بين افراد
 5. و …

 

انواع منحرفان

 1. منحرفان عادي
 2. منحرفان غير عادي

 

ويژگي رفتاري منحرفان

رفتار فرد منحرف همه‌گاه توأم با اضطراب و وحشت است، مگر آنگاه كه جرم براي انان امري عادي به حساب آيد كه آنهم در سايه تكرار انحراف است.منحرفان افرادي هستند صحنه‌ساز …

 

نوع جرائم و انحرافات

 1. رنج‌آورند
 2. به ظاهر لذت‌آور است ولي با عوارضي دردناك در جامعه

 

عوامل انحراف

 

خطرات انحراف

 1. تأثير فردي
 2. تأثير اجتماعي
 3. تأثير در اقتصادی
 4. تأثير در فرهنگ
 5. اثرات سياسي

 

تعريف موضوع ويژه

عوامل خانوادگي موثر بر بزهكاري بسيارند؛ ولي انچه ما در اين تحقيق بررسي كرده‌ايم : فقط سه عامل خانوادگي: يعني وضعيت اقتصادی خانواده ، اختلافات و روابط بين اعضاي خانواده ، نوع رابطه والدين با فرزندان در خانواده مي‌باشد بي‌ترديد خانواده از مهمترين عواملي است كه بر بزهكاري موثر است لذا در ادامه به توضيح هر يك از عوامل فوق خواهیم پرداخت …

 

فصل دوم : سابقه تحقیق

اين حكم مسلم تاريخ است كه بشر از مرحله درك فلسفه هراكليت و زنون و ذيمقراطيس وديگر بزرگان علم و عالم تفكر گذشته، سپس دوران انجماد فكري قرون وسطي را سپري كند و به رهبري مقتضيات تاريخي و فكري عصر رنسانس و دگرگونهاي شگرف قرون هفدهم و هيجدهم ديدگاه علم را وسعت بخشيد و رشته‌هاي نويني پايه‌گذاري كند و مقتضيات مساعدي را براي ارائه نظريات و مطالعات كساني چون لومبروزو و فري و گار وفالو فراهم آورد

 

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق در اين پژوهش استفاده از روش نيمه تجربي مي باشد ، زيرا موضوع مورد مطالعه ما انسان است و در بسياري از موقعيتهاي طبيعي ، اجتماعي نمي توان متغيرهاي موجود در حوزه تحقیق را كاملاً كنترل نمود از اين رو از روشي كه به روش تحقیق تجربي حقيقي شبيه است استفاده مي شود

 

فصل چهارم : خلاصه تحقیق

اين تحقیق عوامل خانوادكي موثر بر بزهكاري جوانان را بررسي مي كند كه در يك نمونه ۲۰۰ نفري شامل ۱۰۰ نفر دانشجو و ۱۰۰ نفر بزهكار است و به مقايسه اين دو گروه در مورد وضعيت اقتصادی خانواده ، اختلافات و روابط بين اعضاي خانواده و نوع رابطه والدين با فرزندان مي پردازد

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله عوامل بزهکاری جوانان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا