دانلود تحقیق مقاله عصر اطلاعات

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

24 آوریل 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

22 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۲۲ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق عصر اطلاعات

  • مقدمه
  • عمليات رواني
  • موضع گيري هاي مخالف مردم به منظور تقلي
  • عصر اطلاعات و توانايي هاي غلبه بر دشمن
  • فرصتهاي عصر اطلاعات
  • ادامه PSYOP عصر اطلاعات
  • نتیجه گیری
  • منبع

برخی از توضیحات مقاله عصر اطلاعات

فرماندهان جنگ به اين نتيجه رسيده اند كه عمليات رواني تاثيرات بسزايي در جنگ دارد بر طبق كتاب جنگ لتركارل ون كلاسوتيز، جنگ عمل خصمانه اي است كه با غلبه بر دشمن به اهداف خود مي رسيم، سان تزرو در ۲۰۰۰ سال پيش فرضيه اي را ارائه كرد كه اساس آن غلبه بر دشمن بدون جنگ و خونريزي مي باشد كه هنوز اين فن ساده و كم هزينه يكي از بنيادهاي جنگ رواني مي باشد و بالاخره پروزي نهايي و شكست دشمن بايد در افكار صورت گيرد.

با قرار دادن ايدئولوژي كلاسوتي و سارتز در كنار هم به يك اصل مهم در عصر اطلاعات عملياتي رواني دست مي يابيم. غلبه بر دشمن براي دستيابي به اهداف بدون جنگ و خونريزي امروه اين اصل رابطه خاصي با افزايش نظريه آمريكايي ها بر عجز آنها از تلفات داروي عصر اطلاعات (Psyop) بيش از ديگر تجهيزات جنگي قابليت ما را در رسيدن به اهداف ملي بدون جنگ و خونريزي افزايش مي دهد.

جنگ آوري مدرن و تكنيكهاي سياسي نمايانگر روشهاي بي شماري در حل اختلالفات براي ملت‌هاست جدول شماره ۱ نمونه از ارتش و سياست و راههاي اقتصادي را نشان مي دهد كه اندازه طيف بحران مي باشد اين طيف به شاخه هاي فرعي صلح و بحران و جنگ تقسيم موقعيتي مابين جنگ و صلح مي باشد.

ابر قدرتهاي جهاني هنوز هم به دنبال راه حل هاي صلح آميز در مناطق بحران زا مي باشند به صلح كامل نه جنگ كامل براي مثال استفاده از حربه هاي اقتصادي نتيجه هاي چند جانبه دارند

بر طبق مطالعات مركز انجمن ملي صنعت گران تحريم هاي اخير قريب به ۷۳ مورد در سالهاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ بوده است كه متاسفانه اكثريت آنها براي تغيير در حكومت مورد نظر به نتيجه نرسيده عمليات صلح طلبانه در كشور بوسني به دليل هزينه بالا و سرباز گيري وسيع موفقيت آميز بود . اطلاعات رزمي جز اينكه پيچيدگي هاي مشكلات رفع مسالمت آميز بحرانها، عمليات ادغام و جابجايي ها را بيشتر مي كند توانايي و كارايي ديگري ندارد.

هنگامي كه تعاريف بسط داده شد و موشكافانه با آنها برخورد شد، اطلاعات رزمي نيز در نشريه اي مشترك، اصول مدييت و كنترل عمليات را تشريح كرد .

اصول مديريت و كنترل عمليات (C2W) به عنوان عمليات دسترسي به اطلاعات برتر تاثير گذار بر اطلاعات دشمن- تجزيه اساسي اطلاعات، سيستم هاي اطلاعاتي شبكه هاي كامپيوتري در طول دفاع از اطلاعات شخصي اصول تجزيه اطلاعات سيستم هاي اطلاعاتي ارتباط با شبكه هاي كامپيوتري ظرفيت اطلاعات رزمي IW در مقابل طيف بحران از صلح تا جنگ سياسي اقتصادي نظامي در نمودار ۲ نمايش داده شده است.

همان گونه كه در نمودار ۳ نشان داده شده است فرماندهي و كنترل جنگ (C2W) هم طيف بحران مي باشد اما عضوي متفاوت و جدا از ساير اعضاء

براي مثال ارتش در زمان جنگ هنگامي برگ برنده خود را رو مي كند كه اوضاع به اوج وخامت خود رسيده باشد و اين موضوع غالباً به يك منبع قابل دسترسي نياز دارد كه اخبار را به صورت نادرست پخش كند . با اين حال باز هم ممكناست مورد سوءظن قرار گيرد.

از طرف ديگر عمليات رواني عاملان امنيتي به طور مداوم به همراه ارتش اطلاعات بحراني دشمنان خود را در مقابل ارتش هاي دوست تكذيب مي كند.

عمليات رواني به عنوان عمليات طراحي شده به منظور انتقال اطلاعات و شاخص هاي انتخاب شده براي كشورهاي ديگر به منظور تحت تاثير قرار دادن آنها در احساسات و انگيزه ها و سرانجام تحت تاثير قرار دادن حكومت هاي خارجي، ارگانها گروهها و يا دسته جات

با رجوع به نمودار ۲ متوجه خواهيم شد عمليات رواني نه تنها تمام طيف بحراني ارتش را در بر گرفته بلكه ممكن است در بيرون از ميدان جنگ هم عملي باشد.

توانائي هاي عمليات رواني با اصل تخصصي كردن اقامت در ارتش به عنوان يك تركيب برنامه ريزي شده به خدمات پشتيباني بسيار وابسته است

اصولاً در سطوح تاكتيكي تجهيزات ارتش شامل ۱۰ الي ۱۵ راديو با موج KW و فرستنده تلويزيوني دستگاه چاپ بلند گو ها و بي سيم هاي سمعي و بصري مي باشد. در نيروي هوايي پنسيلوانيا بيشترين قابليت هاي راديويي و پخش كننده هاي تلويزيوني بيشتر در چهار هواپيماي ۱۳۰- FC قرار گرفته است و هواپيماهاي MC130 براي بمب باران طراحي شده اند.

نيروي دريايي مي تواند تجهيزات سمعي بصري را براساس فرمانهاي پيش فرض توليد كند اما توانايي هاي پراكنده آن تنها به پيش رفت هاي محدودي در زمينه ي راديوهاي فرستند KWAM 1066 منحصر شده است هياتهاي نيروي دريايي وابسته به عمليات رواني از توليد بلند گوها آنتن هاي هوايي و پخش بمب هاي توپخانه اي و تجهيزات سمعي بصري حمايت مي كند از ميان عناصر كنترل و فرماندهي جنگ تنها گروه عمليات رواني دشمن خود پيشنهاد تسليم بدون جنگ را چه به صورت افقي و چه عمودي در عرض طيف بحران را مي دهد.

و يك آرم شكاك عاقل خواهد پرسيد چنين چيزي چطور ممكن است قانون عمليات رواني از زمان سانتزو وجود داشته است و ما هنوز در حال جنگ هستيم كدامين عامل بالقوه بايد تغير كند تا عمليات رواني به صورت موثر عمل كند قبل از پاسخ به اين سوال خوب است كه نگاهي به توانايي هاي كلي عمليات رواني و محدوديتهاي آن در نمودار ۴ بياندازيم در حالي كه بيشترين قابليت هاي ثابت شده مكمل كوششهاي يك فرمانده جنگ جو مي باشد دو نكته در حمايت ما براي تحميل خواسته هايمان به دشمت مورد توجه است.

تثليث Clausewitz. مهماست كه در جنگ روي هدف متمركز بمانيم . Clausewitz هدف را به عنوان مركز ثقل (COG) توصيف كرد، « كانون همه نيرو و حركت، كه دو چيز به آن تكيه دارد… نقطه اي كه همه انرژي هاي ما بايد به آن نقطه هدايت شود.» او شكست خوردن COG دشمن را به عنوان مستقيم ترين راه براي پيروزي مشاهده كرد. در مرحله استراتژيك، COG هاي دشمن حاوي ارتش، دولت و خواسته مردم مي باشد. يك جا به عنوان تثليث Clausewitz نسبت داده اند، كه در شكل ۵ نشان داده شده است. عوامل بسيار زيادي در اين COG وجود دارد كه به آن فرد بايد انرژي خود را هدايت كند” رهبر دولت بايد مستقيماً هدفگيري شده باشد از طرفي ديگر، خواسته جمعي دولت، مثل كنگره در مورد ايالات متحده بايد هدفگيري شده باشد. اگر خواسته مردم فرض شده است كه COG باشد ، PSYOP بايد در مقابل روحيه جمعيت از طريق رسانه ها بالا برده شود.

عوامل مي توانند به طور چشمگيري بين ملل متفاوت باشند. دولتها از حكومت مردم سالاري به حكومت استبدادي رده بندي شده اند. مردمان در فرهنگ، مذهب، اقتصاد و غيره اختلاف نظر دارند. ارتش ها در مقابل يكديگر در روشهايي بيش از ظرفيت صف آرايي مي كنند. درك اين عوامل و تعاملاتشان در اداره PSYOP مهم است.

شبكه بندي. شبكه ها از پيدايش زبان و تعامل مردم بين گروهها وجود داشته اند. با اين وجود، ترويج شبكه به عنوان يك طرح سازماندهي شده فقط جديداً سهولت استفاده را يافته است وقتي فناوري اطلاعات (II) كه مجموعه مهم در تجارت، دولت و اجتماع رسيد. شبكه ها از لحاظ سلسله مراتب و طرح هاي سازماني، بازار در ماهيت تعاملاتي كه درون آنها روي مي دهد متفاوت هستند. سازمانهاي سلسله مراتبي درباره قدرت، كنترل و جوابگويي هستند. سازمانهاي سلسله مراتبي درباره قدرت، كنترل و جوابگويي هستند. سازمانهاي بازار به بالا بردن تبادلات كالا، خدمات و فرآورده هاي اصلي تحول يافتند . شبكه ها، از طرف ديگر، تبادل اطلاعات و دانش را گسترش دادند. به طور قابل توجه. ادغام شبكه ها در بازار و طرح هاي سازماني تاثير تسهيل كننده اولي و از بين برنده آخري داشت.

از ديدگاه Clausewitz ها، تاثير شبكه بندي به طور فوق العاده مهم است. همانطور كه در شكل ۶ نشان داده شده است، شبكه بندي ارتباط در آن سوي سطح سلسله مراتب عوامل در تثليث Clausewitz را مسير مي ساخت، و به طور موثر خطوط محدوديت بين آنان را محو مي كرد. تاثير اين عمل توزيع دوباره قدرت بين جامعه و دولت، قبلاً ايالت اصلي حكومتي است. يك گفته قديمي مي گويد«علم قدرت است» از دو طرف مي برد – داشتن دسترسي بيشتر به اطلاعات و دانش جامعه را در بعضي هزينه ها نسبت به دولت توانمندي كند.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله عصر اطلاعات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا