دانلود تحقیق مقاله طراحی رساله مجموعه فرهنگی

دسته بندی : / / / / / /


تاریخ انتشار

05 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

269 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و… می باشد و در ۲۶۹ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله طراحی رساله مجموعه فرهنگی

 • عنوان
 • چکيده
 • مقدمه
 • روند انجام پروژه
 • طرح مساله
 • فصل ۱ –  مطالعات پايه  و شناخت موضوع
 • تمدن و فرهنگ
 • معاني “فرهنگي “و “ دائره المعارفي “ فرهنگ
 • تعريف فرهنگ نزدايرانيان
 • تعريف مقوله هنر
 • تعريف هنر
 • مهد کودک فرهنگسراي سرو
 • خانه فرهنگ دردار
 • بررسي سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فيزيکي
 •  ايده هاي اوليه و خطوط اصلي طرح
 • نتیجه گیری
 • …..

برخی از توضیحات تحقیق مقاله طراحی رساله مجموعه فرهنگی

چکيده

زندگي مردمان هر جا با فرهنگشان پيوندي ناگسستني دارد و در بستر آن معنا پيدا مي کند، لذا براي ترقّي و تعالي فرهنگ، پرداختن به زير ساخت هاي فرهنگي ضروري است. تحقيق حاضر به دنبال اين است تا به مقولاتي که پيش از طراحي يک بناي فرهنگي شايان توجّه اند بپردازد.در شهر تهران به دليل تراکم جمعيتي بسيار زياد مقوله فرهنگ هر چه بيشتر مي بايست مطرح باشد چه بسا که آرد بزرگ مي گويد:

افزايش ناگهاني مردم در يک محدوده سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهيختگي مي گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پيش از آن نمي تواند بايستگيها و وظايف خويش را همچون آموزگار به درستي انجام دهد

يکي از اين مقولات ويژگيهاي ابنيه فرهنگي است. ابنيه و خانه هاي فرهنگي بايد انعطاف پذير و قابل گفتار باشند، و مقوله ديگر توجّه به فرهنگ مردم سرزميني است که بناي فرهنگي در آن احداث مي شود. احترام به باورها، تلاش در جهت ارتقاي فرهنگ عامه و ايجاد فضايي در جهت ارتباط با فرهنگ­هاي مختلف از ملزومات چنين بنايي است. در ضمن چنين بنايی خود بايد نمايي از فرهنگ و مذهب مردمي باشد که در آن شکل گرفته است.

سوّمين مقوله توجّه به وضعّيت اقليمي منطقه و هماهنگ سازي ساختمان در جهت حداکثر استفاده از طبيعت منطقه است.

جنبه هاي نو آوري پروژه:

موضوع اين پايان­نامه طراحي مجموعه فرهنگی هنری مي باشد.

در اين تحقيق سعي در معرفي مجموعه فرهنگی هنریي مینمايم که در آن جوان از يک سو به بيان و مطرح کردن خويش و احساسات و انديشه­هايش مي پردازد و از سوي ديگر بر ذخيره فرهنگ ملّي و مذهبی خود مي افزايد.

بنابراين اين مرکز به گونه اي طراحي شده است که بطور همه جانبه در برانگيختن روحيه کشف و ابداع خلّاقّيت در جوانان موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.

با توجّه به اينکه پروژه يک مجموعه فرهنگی هنری است و بطور مستقيم با امور فرهنگي و اجتماعي سرو کار دارد و با توجّه به موقعّيت سايت که در بلوار کشاورز و نبش خيابان حجاب  قرار دارد و از آنجائيکه تهران خود يکي از قطب­هاي فرهنگي کشور است، از اين­رو در اين پايان­نامه سعي شده که که تهران ، فرهنگ حاکم بر آن و نيز مسائلي از اين دست مورد توجّه قرار گيرد، ز اين جهت بخشي از پايان نامه بر شناخت عناوین مورد اشاره اختصاص داده شده است.

همچنين مفهوم فراغت  ،امري است که در۱۰۰ سال اخير به ويژه پس از تحوّلات فکري و صنعتي روي داده در اروپا و آمريکا و سایر ممالک پیشرفته ایجاد فرصت بيشتري پس از کار براي افراد به دست آمده است و در واقع در ارتباط مستقيم با موضوع شهرنشيني و کارکردها و ويژگي­هاي حاکم بر شهر و شهرنشيني شکل گرفته است و البته مسئله فراغت و پر شدن اوغات فراغت با برنامه­هاي ويژه فرهنگي و هنري مورد علاقه جوانان و مردم يکي از علل به وجود آمدن مراکز فرهنگي و هنري در دوره معاصر بوده­اند. از اين­رو در مطالعات به اين مباحث نيز پرداخته شده است.

در بخشي از اين رساله به مباني نظري پروژه­ها پرداخته شده است زیرا هدف ايجاد يک مجموعه فرهنگی هنری مي باشد، بنابراين در مباحث اين بخش عوامل گوناگوني نظير جوانان و ويژگي­هاي آنها و نيا­زها و ارتباطات جوانان و غيره مورد بررسي قرار گرفته اند و همچنين فرهنگ که در ارتباط مستقيمي با پروژه قرار دارد و خود مقوله اي گسترده را دربر مي گيرد که داراي مولّفه­ها و زير مجموعه­هاي بسياري است .

امّا پيش از آنکه بتوانيم طراحي کنيم و طرح مقبول و مناسبي را ارائه دهیم بايد اطلاعات کافي و علمي مناسب در ارتباط با موضوعات و عملکردهاي گوناگون پروژه داشته باشيم. بنابراين به برخي از قوانين و استانداردهاي مورد نياز براي طراحي فضاهاي گوناگون اشاره شده است.

در بخش آخر اين پايان نامه نيز به پروژه مورد نظر پرداخته شده است و در قسمت آناليزسايت، علت انتخاب سايت، ويژگي­ها و پتانسيل­هاي موجود در سايت و جمعّيت افرادي که با اين پروژه سروکار خواهند داشت و نيز ساختارهاي موجود در اطراف سايت مطرح شده  است. و در قسمت توضيح طرح نيز نحوه سازماندهي فضاهاي پروژه و ترکيب و کانسپت کلي حاکم بر پروژه توضيح داده شده است. در اين بخش همچنين برنامه ريزي فضايي و عملکردي و مساحت­ها و زيربناهاي فضاهاي مختلف آمده است و همچنين در مورد معماري و علل قرارگيري فضاهاي گوناگون توضيح داده شده است.

 

 

مقدمه:

در جهت شناخت نظام موجود فرهنگي و اجتماعي ارائه تعريفي از فرهنگ ضروري است. فرهنگ به معناي کلّ آن، هر آنچه را که دست ساخت و يا تفکّر ساخت انسان است شامل مي شود؛ هر ملتي فرهنگ خاصّ خود را دارد که جوهره آن­را تشکيل مي دهد. جوهره­اي که در حدّي گسترده از طبقات اجتماعي و سطوح مختلف زندگي تبعّيت نمي کند که زمان طولاني از ريشه­هاي خود جدا بماند. فرهنگ ,ميراثي در هم آميخته از زبان،  مذهب، ادبيات، تاريخ ميراث معماري، شيوه تزئينات، سنّت­ها و عادات است.

فرهنگ همچنين بصورت­هاي مختلف در سيماي شهرها متجلّي مي شود:

با سبک­ هاي معماري، شيوه تزئينات، نوع مصالح ساختماني، شکل­ها، پل­ها، رنگ­ها، بوها، چهره­ها، صداها، نوشته­ها، و خلاصه از طريق فضايي که شهرها را از يکديگر متفاوت مي سازد.

روند انجام پروژه

طرح مساله

با رشد روز افزون جمعّيت و به تبع آن رشد و توسعه سريع شهرنشيني شرايط جديدي در زندگي مردم ايجاد مي شود اين شرايط خود نيازهاي جديدي را نيزبه دنبال خواهد داشت. وضعيت ايجاد شده موجب بروز تغييرات نسبتاً زيادي در زندگي مردم و فعّاليتهاي آنان مي گردد. در روند اين تغيير و تحوّلات، رشد فرهنگ و در کنار آن رشد خلاقيت­ها و نيز پر نمودن اوغات فراغت جوانان از جنبه­هاي مهم زندگي محسوب مي گردد.

نقش اساسي فرهنگ و هنر در ساختار جوامع امروز بر کسي پوشيده نيست. انسان امروزي مي کوشد تا به هر وسيله سطح دانش و فرهنگ خود را ارتقا دهد. در عصر کنوني با وجود وسايل جمعي و اطلاع رساني سريع، تبادل فرهنگي به مراتب بيشتر از قبل صورت مي گيرد. امروزه فرهنگ و هنر به عنوان مقوله اي مهم و جدايي ناپذير از زندگي بشر مطرح هستند، در چنين شرايطي وجود مراکزي براي ارائه فرهنگ و هنر در شهر و اجتماعات بشري امري ضروري و اجتناب پذير مي باشد.

خانه هاي فرهنگ و هنر مکانهايي هستند که در آنها امکان ارتباط برقرار کردن با فرهنگ و تمدن و هنر قديم و جديد ميسر مي گردد ضرورت پروژه هدف از طراحي «فرهنگسرا» در شهر تهران، فقط انجام يک پروژه معماري نيست بلکه آنچه در ابتدا مد نظر قرار گرفته اهميت وجود مکاني فرهنگي براي ارائه و شناساندن فرهنگ و ارتقاء سطح فرهنگي جامعه مي باشد.

روند تحقيق

بطور کلي اين پروژه در سه مرحله صورت گرفت. اين مراحل در جهت شناخت کامل مساله، مطالعه و تحقيق و تحليل موضوعات مربوط پيرامون موضوع پروژه سوق داده شد و پس از بررسي کلي، به ايده و تفکر اصلي پروژه منتهي گرديد.

اين مراحل عبارتند از:

۱- مطالعات مربوط به شناخت موضوع:در اين مرحله مواردي مورد مطالعه قرار گرفت که نقش بسزايي در تفکر پروژه داشت. از جمله: مباني نظري موضوع پروژه، آگاهي و شناخت از کليات فرهنگسرا شامل تعاريف فرهنگسرا تاريخچه پيدايش فرهنگسرا، عملکرد انواع خانه هاي فرهنگ و هنر و جزئيات آنها، توضيح فضاها و بخشهاي مختلف و استانداردهاي مربوطه.

۲- مطالعات محيط پروژه: بررسي مسائل اقليمي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و اقتصادي محيط طراحي.

۳- طراحي پروژه: نتايج مطالعات قبلي به همراه مباني نظري در طرح فرهنگسرا و ساختار پروژه، مکان يابي پروژه در سايت و برنامه فيزيکي به تکميل طرح و ارائه پلان نهايي منجر گرديد.

پيش فرض پژوهش

نخست بايد خاطر نشان كرد كه كلمه فرهنگ خود نامي است براي يك خلق و ايجاد عملكرد يا يك فضا . در حقيقت يك ساختاركه زير مجموعه هاي متعددي را مي تواند زير نام خود بپذيرد ، و مفهوم وسيعي را شامل شود . اين كاركرد اصلي مي تواند بسته به جايگاه و عملكردش كاركردهاي خردتري را نيز در بر بگيرد ، مانند عملكردهاي انتفاعي، خدماتي ، فرهنگي ، هنري، اجتمايي و ……. و در نهايت اين عناصر جانبي حمايت كننده و يا معرفي كننده اهداف كلان ساختار اصلي مجموعه آفرينشهاي هنري خواهند بود .

در راستاي ايده اوليه اين پروژه و در سلسله مراتب كالبدي كردن يك مفهوم مجرد، سراي فرهنگي محله ، ساختار وجودي اين مفهوم شد. در حقيقت اين نام تبديل به كالبد مفهومي و پيش فرض اين موضوع گرديد . از سويي ديگر واژه مرکز -هنري ، اشاره به يك نهاد يا مؤسسه دارد، به يك ساختار با جايگاه حقوقي معلوم كه نمونه هاي آن را در همه تخصصها مي توان رديابي كرد. بنابراين در اين پروژه به مقدار زيادي به بحث آفريدن فضاهاي هنري و خلاقيت در آنها پرداخته شده است .

روش پژوهش

براي گردآوري، تدوين، تحليل يافته ها و در نهايت، طراحي يک پروژه ي کارشناسي– آن هم در رشته ي معماري- بايد مسيرهاي گوناگوني را آزمود. راه هاي متفاوتي را طي کرد و از جهات مختلفي به مرزهاي گسترده ي موضوع نزديک شد. در اين پايان نامه نيز، با توجه به مضمون موضوع انتخابي، منابع پژوهشي بسيار محدود و ناقص بودند. که به شرح برخي از آنها پرداخته ام.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله طراحی رساله مجموعه فرهنگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا