دانلود تحقیق مقاله شیوه اصفهانی

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

12 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

10 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و .. می باشد و در ۱۰ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله شیوه اصفهانی

  • مقدمه
  • میدان نقش جهان
  • معماری اصفهانی
  • آرایه
  • بناهاي سبک اصفهانی
  • خصوصیات این سبک
  • نتیجه گیری
  • منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله شیوه اصفهانی

به شیوه ي معماري دوره ي صفو یه، سبک اصفهانی اطلاق می شود . چون اولین بنادر شهرها ي اصفهان ساخته شده وبه سبک اصفهانی معروف است. دوره ي حکومت شاه عباس را عصر طلایی سبک اصفهانی می دانند شیوه اصفهانی آخرین شیوه معمار ي ا یرانی است . در بخش گذشته گفته شد معماري بومی آذربایجان پدید آورنده سه شیوه معمار ي ا یران از جمله شیوه اصفهانی بود . پس خاستگاه ا ین شیوه، شهر اصفهان نبوده ولی در آنجا رشد کرده و بهترین ساختمان هاي آن در این شهر ساخته شده اند.

میدان نقش جهان

شیوه اصفهانی در برگیرنده شیوه ها یی است که در نوشته هاي غربی به شیوه صفو ي، افشار ي، قاجار ي و زند ،قاجار نامیده شده اند . این شیوه کمی پیش از رو ي کار آمدن صفو یان از زمان قره قو یونلوها آغاز شده و در پای ان روزگار محمد شاه قاجار دوره نخست آن به پایان می رسد . دوره دوم آن زمان پسرفت و انحطاط این شیوه است که در واقع از زمان افشار یان آغاز شده و در زمان زندیان دنبال شد ولی پسرفت کامل از زمان محمد شاه آغاز شد و دگرگونی ها ي معمار ي تهران و شهرها ي نزد یک به آن آشکار شد البته در گوشه و کنار ا ی ران در شهرها یی که به دور از ا ین روند بودند ساختمان ها ي ارزشمند ي ساخته شده بویژه خانه ها ي ز یبایی که در زمان قاجاری ان ساخته شده است . از آن پس دیگر شیوه اي جانشین شیوه اصفهانی نشد .

با اینکه تلاش شد این رشته پیوسته در معمار ي ایران پاره نشود اما دیگر معماري آن سیر و روند تکاملی پیشین را پی نگرفت . در اواخر دوره تیموري هرج و مرج تمام ا یران را فراگرفته بود و اقوام مختلف در نقاط مختلف ا یران دست به شورش و حملات می زدند . یکی از آنها ترکمنان قراقویونلو در غرب و شمال غرب ایران بودند. آنها در سال ۸۰۹ یکی از نوادگان تیمور به نام میرزا ابوبکر را از تبریز بیرون راندند و خود تا چند ي بر آن شهر فرمانروایی داشتند . درگیرو دار این کشمکش ها فرد ي بنام اسماعیل از خاندان صفوي و از نوادگان شیخ صفی الد ین اردبیلی عارف بزرگ قرن هفتم و هشتم بعد از درگ یري با شروانشاهان و آق قو یونلوها و پیروزي بر آنها در سال۹۰۸هجري در تبریز به تخت نشست . پس از آن بس یاري از شهرها ي عراق ، مشرق ، آسیاي صغیر، لرستان ، خوزستان و خراسان بزرگ را گشود، تا ا ینکه در سال ۹۳۰ هجري درگذشت . بعد از شاه اسماعیل ، بزرگترین فرزند و ي ،طهماسب جا ي او را گرفت و مدت پنجاه و چهار سال تا سال ۹۸۴ حکومت کرد . بعد از او یکی از پسرانش بنام اسماعیل به شاهی برگزیده شد و پایتخت خود را شهر قزوین قرار داد . بعد از شاه اسماعیل دوم ، برادرش محمد خدابنده و بعد از او عباس میرزا در سال ۹۹۵ به تخت نشستند . او که بعد ها به شاه عباس معروف شد در ابتدا و دردوران کودکی خود حاکم هرات بود . او با روش ها ي مختلف توانست دشمنان خود را سرکوب کند . در دوره او روابطی با کشورها ي غربی ا یجاد گردید و حتی در مورد مسائل نظامی با انگلیسی ها روابطی برقرار کرد، و بعد ازسرکوب اغتشاشات داخلی ، با ازبکان جنگید و آنها را نیز شکست داد . از طرف دیگر قوا ي عثمانی را که در شمالغرب ا یران بودند نیز شکست داد و کربلا، نجف و تمام آذربا یجان را بار دیگر فتح کرد . شاه عباس در سال ۱۰۰۶پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد و در این دوره است که شهر اصفهان به نهایت آبادي خود می رسد.

بعد از او شاه صفی، شاه عباس دوم ، شاه سلیمان و شاه حسین به حکومت نشستند . بعد از سلسله صفو یه، نادرشاه افشار پایه گذار سلسله افشار یه شد . نادر نیز در تمام دوره زمامدار ي خود به جنگ مشغول بود. در جنگهایی ، اشراف افغان را شکست داد و در نبرد با عثمانیها نیز به پیروزي رسید. در سال ۱۱۵۱ از آب سند گذشته پیشاور، کشمیر__ولاهور را گرفت و پادشاه هند را تسلیم خود ساخت.

بعد از سلسله افشاریه ، کریم خان زند زمام امور را در جنوب ایران به دست گرفت و شیراز را به پایتختی ایران برگزید. در زمان حکومت یکی از جانشینان او به نام لطفعلی خان، درگیري هایی با آقا محمد خان  از ایل قاجار رخ داد که در نهایت به شکست لطفعلی خان منجر شد و در سال ۱۲۰۹ با مرگ او سلسله زندیه نیز منقرض گردید.

در زمان سلسله قاجار یه حوادث ناگواري در ایران اتفاق افتاد که منجر به ضعف کشور، بر باد رفتن قسمتهاي مختلف آن ، اعمال نفوذ بیگانگان و متزلزل شدن اساس و استقلال ایران گردید. در این دوره پادشاهانی چون آغا محمد خان، فتحعلی خان ، محمد شاه ، ناصرالدین شاه ، مظفرالدین شاه و … حکومت کردند.

معماری اصفهانی

نیارش

تنگی زمان و کم شدن معماران چیره دست در این شیوه کیفیت ساختمان سازي را بسیار پایین آورد و دیگر ساختمانها را همچون گذشته پایدار و ماندگار نمی ساختند.

یکی از ویژگی هاي نیارشی در معماري ایران این بوده که معماران ما همواره به نشست کلی ساختمان در روندساخت و اثر آن بر نما سازي توجه داشته اند . می دانیم ساختمان به مرور زمان نشست می کند . در شیوه رازي زبره و نما یا سفت کاري و نازك کاري با هم انجام می شد، یعنی کار همچنین می شد و براي اینکه نشست یکسان پدید آید، زبره را با نما هشت و گیر( هشت، یعنی برآمده و گیر، یعنی گودو فرورفته) یا با هم چفت وبست می کردند .

اما در شیوه آذري، چون در ساختن شتاب داشتند، زبره و نما جداگانه ساخته می شدند . این روش در شیوه اصفهانی نیز پیگیري شد و شاید از دید فنی روش درست تري بود . همچنین در این شیوه همه گونه هاي تاقها و گنبدها به کار برده شد . گنبدهاي گسسته میان تهی در بیشتر ساختمان هاي این شیوه به زیبایی دید ه می شوند مانند : گنبد مسجد امام اصفهان، گنبد مدرسه چهارباغ، گنبد مدرسه آقا بزرگ کاشان و دیگر جاها.

و……

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله شیوه اصفهانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا