دانلود تحقیق مقاله شركت هما تئوري های مديريت

دسته بندی : / / / / / /


تاریخ انتشار

24 آوریل 2022

فرمت فایل

ورد ـ WORD ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

90 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۹۰ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد WORD قابل ویرایش است

برخی ازعناوین تحقیق شركت هما تئوري های مديريت

 • فصل اول: كليات
 • مقدمه
 • تاريخچه شركت هما
 • فصل دوم: مروري بر سيستم مديريت مشاركتي
 • مقدمه
 •  استفاده از سيستم پيشنهادات
 • طريقه ارائه پيشنهادها و رسيدگي به آنها …
 • ترقي و تعالي كارگران …
 • مهم ترين خصوصيات روش مديريت مشاركتي …
 • گروههاي كنترل كيفيت
 • فصل سوم: تجزيه و تحليل سيستم مديريت مشاركتي، اصول و مراحل آن
 • مقدمه
 • فلسفه اجراي سيستم
 • هدف اجراي سيستم
 •  شرايط لازم براي اجراي سيستم
 •  زمينه هاي عملي سيستم
 • چگونگي اجراي سيستم
 • مراحل ارائه پيشنهادات
 • فصل چهارم: وضعيت سيستم مديريت مشاركتي در شركت هما
 • دستورالعمل هاي اجرايي مديريت مشاركتي در شركت هما
 • اهداف مديريت مشاركتي در هما
 •  محدوده اعتبار
 • ارزيابي پيشنهاد
 • كميتة اجرايي
 • بررسي كارشناسي پيشنهاد

برخی از توضیحات مقاله شركت هما تئوري های مديريت

آنچه تاكنون دربارة تئوري هاي مديريت خوانده ايم و روش هاي گوناگون آن را كه تاكنون مطالعه نموده ايم، نشان مي دهد كه بر سر اين مقوله دانشمندان و نظريه پردازان گوناگوني با نظرات بعضاً مخالف يكديگر تحقيق نموده اند و نظر داده اند كه البته در اينجا قصد نداريم توضيحي مفصل در رابطه با مكاتب مديريت بدهيم اما اين را بايد گفت كه ۳ مكتب عمده تا به امروز مطرح شده كه مكاتب ديگري هم بين اينها و هر كدام نزديكتر به يكي از اينها تا به حال به دست ما رسيده. سه مكتب مزبور عبارتند از كلاسيك كه تئوريسين آن تيلور بود و تكيه مكتب او بر روابط و معادلات علمي است كه عبارت است از نگرشي كه در آن كارگر را به صورت ابزار تلقي مي كند كه معايب و محاسني دارد كه جاي بحث آن نيست.

ديگري مكتب روابط انساني است كه تئوريسين آن التون ماير بود كه عمدة تكية اين مكتب بر بهبود روابط انساني حاكم بر محيط كار در جهت بهتر و بهره ورتر شدن توليد است و سوي مكتب تئوري سيستم هاست كه تفكر سيستمي و نگرش سيستمي را به مشكلات و مسايل سازمان دارد.

اما آنچه تاكنون از ماحصل تمام اين مطالعات و مطالعات ديگر دستگير محققين شده اين است كه انسان موجودي است داراي خلاقيت هايي بي نظير و بسيار وسيع و توانايي عظيم او را هيچكس نمي تواند انكار كند. پس بهتر است كه در جايي كه ما قرار است از آن موجود يعني انسان استفاده كنيم،‌ براي رسيدن به اهدافمان با روش هايي دقيق و برنامه ريزي هاي صحيح بتوانيم از تمام خلاقيت هاي او استفاده كنيم. اين هرگز به معني كشيدن كار بيشتر از انسان و نگريستن به انسان به صورت ابزاري كه توانائي هاي زيادي دارد نيست، بلكه ما در اينجا بايد به دنبال آن باشيم كه اين باور را در افراد و زيردستان خود به وجود آوريم كه اگر آنها بخواهند از خلاقيت هاي ذهني خود استفاده كنند قادرند تغييرات شگرفي در محيط كاري خود ايجاد كنند و اين قبل از هر چيز به نفع خود آنها است و به نفع جامعه اي است كه در آن زندگي مي كنند و نسل هاي آنها كه از ثمرة‌ اين فعاليت ها بهره مند مي شوند. روي همين اصل اگر بتوانيم چنين روحيه اي را در كاركنان ايجاد كنيم، بدون صرف هزينة زيادي، از مقادير بسيار زيادي پيشنهادات و راهنمايي هاي ارزنده برخوردار خواهيم بود كه مي تواند تغيير بنيادي در صنعت ايجاد كند. چنين كاري جزو وظايف سيستم مديريت مشاركتي است و اين همان بحثي است كه قصد داريم در اين مجموعه به آن بپردازيم. در واقع سيستم مديريت مشاركتي پلي است بين مغزهاي تصميم گيرندگان و كاركنان كه از طريق اين پل اطلاعات با ارزشي براي تصميم گيرندگان حاصل مي شود كه خود آنها حتي با صرف هزينه هاي زياد تحقيقاتي قادر به كشف آن در بعضي موارد نبوده اند و در واقع اين همان مسئله تئوري و مشورت كردن است كه در سيستم مديريت مشاركتي در برگيرندة دو روش سيستم پيشنهادات و گروه هاي كنترل كيفيت است و در حال حاضر كاملاً در كشور ژاپن كه آغازگر اين نهضت هم بوده عملي شده و به حق مي توان گفت اين پيشرفت عجيب و حيرت انگيز كه در ژاپن مي بينيم مديون همين سيستم است و ما به تفصيل اين سيستم و دو روش انجام آن را توضيح خواهيم داد.

به اميد روزي كه دست اندركاران صنايع ما نيز در اين زمينه قدمي جدي و مؤثر بردارند.

«هما» با نام فعلي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و با حدود نيم قرن تجربه، به عنوان شركت هواپيمايي مادر، در خدمت مردم بوده و كوشيده است مطابق با استانداردهاي جهاني با جابجايي مسافر، كالا و پست در مسيرهاي داخلي و بين المللي به نحو مطلوب انجام وظيفه نمايد.

پس از جنگ جهاني دوم، در سال ۱۳۵۲ صنعت هواپيمايي بازرگاني در ايران، تحت عنوان شركت هواپيمايي Iranian Airways (ايرانين ايرويز) كه در مجامع بين المللي (ايران اير) خوانده مي شد با هدف برقراري خدمات منظم هوايي آغاز به كار كرد. اين شركت در همان سال، بيش از ۱۱ هزار مسافر را جابجا كرد كه در آن زمان دستاورد چشم گيري بود. در سال ۱۳۳۳ شركت هواپيمايي (پارس) توسط بخش خصوصي تأسيس شد. هدف اصلي اين شركت نقل و انتقال حجاج ايراني و حمل محموله هاي هوايي بود. شركت هواپيمايي ايران اير در ۵ اسفند ماه سال ۱۳۴۰ به دليل عدم توانايي مالي و عملياتي، به شركت ملي تبديل و امكانات هواپيمايي پارس نيز به آن افزوده شد. به اين ترتيب هواپيمايي ملي ايران «هما» در ۵ اسفند ماه سال ۱۳۴۰ با ۱۷۰ ميليون ريال سرمايه، فعاليت رسمي خود را آغاز كرد. در آن زمان ناوگان هما از ۱۲ فروند هواپيما تشكيل مي شد كه با همكاري ۶۷۹ نيروي انساني، خدمات محدودي ارايه مي كرد.

در سال هاي بعد بتدريج تقاضا براي سفرهاي هوايي رو به فزوني نهاد، بگونه اي كه دفتر فروش پيشين شركت هواپيمايي ايران اير جوابگوي متقاضيان پرواز نبود. هما با اجاره مكاني در خيابان استاد نجات الهي (ويلاي سابق) بعنوان دفتر فروش، تلاش خود را در عرصه بازاريابي و حمل و نقل هواي گسترده تر كرد و اين دفتر امروز نيز در خدمت مسافران هما مي باشد. نقل و انتقال زائران خانه خدا، اولين گام عملياتي هما بود. در ۵ ارديبهشت ماه ۱۳۴۱، براي نخستين بار تجربه شد. در همين سال ها با تنظيم برنامه پروازهاي تابستاني، هما دامنه شبكه پروازي خود را به نقاط دورتري گسترش داد. هما در سال ۱۳۴۳ با اجاره يك فروند هواپيمايي جت از شركت هواپيمايي «سويس اير» دانشجويان ايراني مقيم امريكا را به وطن منتقل كرد و در همان سال نيز به عضويت انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي «ياتا» درآمد.

با عضويت در «ياتا» هما توانست پروازهاي منظم خود را به خارج از كشور برقرار كند. نخستين پرواز بين المللي هما در تير ماه ۱۳۴۴ از تهران به بيروت – رم – ژنو – فرانكفورت انجام شد.

گسترش شبكه پروازهاي داخلي و بين المللي هما با استفاده از ۲۳ فروند هواپيمايي جت،‌ همراه با دو فروند جت اجاره اي تا سال ۱۳۵۵ ادامه داشت و در اين سال ها، علاوه بر پروازهاي اروپايي، مناطقي در خاور دور، آمريكاي شمالي و شمال آفريقا نيز به اين شبكه افزوده شد.

در پايان سال ۱۳۵۶ ، ناوگان هما به ۲۵ فروند از انواع هواپيماها توسعه يافت و تعداد كاركنان آن به ۸۷۴۲ نفر رسيد كه ۱۲۸۲ نفر آنها خارجي بودند. در سال ۱۳۸۲ ، كاركنان هما ۸۸۸۷ نفر بوده اند كه از اين تعداد، ۱۱۹۸ نفر خدمه پرواز، ۱۷۳۲ نفر گروه مهندسين و متخصصين تعميرات و نگهداري هواپيما، ۸۸۵ نفر كاركنان بخش بازرگاني و مابقي كه شامل ۱۹۰۰ پرسنل مي گردند در بخش فرودگاه و خدمات سفر فعاليت مي نمايند.

در حال حاضر ناوگان عملياتي شركت هما در مجموع از ۳۳ فروند هواپيمايي ملكي و شركت اقماري هواپيمايي «ايران ايرتور» از ۹ فروند هواپيماي استيجاري در پروازهاي داخلي و خارجي استفاده مي كند. در سال ۱۳۸۲،‌ هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در ۶۰ مسير بين المللي و ۲۱ مسير داخلي به پرواز درآمده است. در همين سال، هما تعداد ۶ ميليون و ۴۸۰ هزار مسافر را در مسيرهاي داخلي جابجا كرده است. اين در حالي است كه رقم جابجايي مسافر در پروازهاي بين المللي تعداد ۵/۱ ميليون نفر بوده است.

سيستم مديريت مشاركتي بار اول در كشور ژاپن پايه ريزي شد و ثمربخشي قابل توجهي به وجود آورد. چنانچه حقيقتاً پيشرفت چشم گير اين كشور و صنايع آن مديون اين سيستم است.

از آنجا كه اين سيستم به بهترين نحو ممكن در كشور ژاپن پياده شده است، ما طي بحث كلي پيرامون آن عمده مثالهايمان را از نحوة اجراي آن در كشور ژاپن مي آوريم.

اين سيستم به طريقة ارائه پيشنهادات و گروه هاي كنترل كيفيت مطرح شده است. در حال حاضر مديريت مشاركتي به طور جدي و گسترده در ژاپن مرسوم است و كارگران و كاركنان از اين طريق سهم به سزايي را در ازدياد بهره وري مؤسسات اين كشور داشته اند. در ميان دو طبقة سيستم مشاركت، درصد بيشتر مشاركت مربوط به سيستم پيشنهادات است. من باب مثال اگر كارخانه اي تصميم به توليد اتومبيلي با مدل جديد بگيرد، پس از طرح اين مسأله در سطح كارخانه در عرض يكي دو ماه هزاران پيشنهاد از كارگران و كاركنان رده ها و قسمت هاي مختلف براي بهسازي آن اتومبيل جمع آوري مي شود.

با اينكه احتمال دارد تعداد زيادي از اين پيشنهادها قابل استفاده نباشد يا به هر دليلي به كار نرود، اما قطعاً دهها پيشنهاد قابل استفاده و در ميان آنها تعدادي بسيار عالي يافت مي شود كه قادر است كيفيت اتومبيل جديد را در حد غير قابل تصور بالا ببرد، چيزي كه شايد متخصصان و طراحان قسمت هاي مهندسي، هرگز در آزمايشگاههاي خود به آن دست نيابند و اين موارد ريز و اين جزئيات را حتي مشابهش را هم متوجه نشوند و در حقيقت همين تجربيات عملي و پيشنهادات متكي به مهارت هاي فني و تفكر آزادانه در جهت نوآوري و بهبود بهره وري، كمك هاي شاياني را به مؤسسات ژاپني نموده است.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله شركت هما تئوري های مديريت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا