دانلود تحقیق مقاله سیستم های کنترل موجودی ERP

دسته بندی : / / / /

کلمه ERP در اصل مخفف واژگان Enterprise Resource Planning یا سامانه تخصیص منابع سازمان است که طیف وسیعی از فعالیت های مختلفی که به بهبود عملکرد سازمان منتهی می شود را در بر دارد. ERP توسط برنامه های کاربردی با چندین زیربرنامه کاربردی پشتیبانی می شود که فعالیتها را در گستره واحدهای عملیاتی سازمان یکپارچه می سازد. این فعالیتها می تواند بازه وسیعی از مدیریت تولید، خربد قطعات، کنترل موجودی انبار، ارسال مواد به واحدهای تولیدی تا ردگیری سفارشات را شامل شود. ERP همچنین می تواند زیر برنامه های کاربردی در زمینه مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی سازمان را هم در بر داشته باشد.


تاریخ انتشار

24 اکتبر 2018

تعداد صفحات

11 صفحه

فرمت

word ورد – قابل ویرایش

دانلود مقاله سیستم های کنترل موجودی ERP جز بهترین پروژه حسابداری می باشد که مزایای سیستم های ERP برای تحقیق سیستم های کنترل موجودی مدیریت مالی

برخی فهرست تحقیق مقاله سیستم های کنترل موجودی ERP

 • ERP چیست؟
 • اجزای یک سیستم ERP
 • فرایندهای کسب و کار کارآمد
 • کاربران
 • محدوده سیستم ERP –
 • تاریخچه ERP
 • زیر برنامه کاربردی سیستمهای ERP
 • زیربرنامه برنامه ریزی تولید ERP
 • زیر برنامه خرید ERP
 • زیر برنامه موجودی انبار ERP
 • زیرسیستم فروش ERP
 • زیرسیستم مدیریت مالی ERP
 • زیرسیستم منابع انسانی ERP
 • فرآیندهایی که ERP از آن پشتيبانی می کند
 • کمک به کاهش هزینه های عملیاتی
 • و…

مختصر توضیحات دانلود پروژه حسابداری سیستم های کنترل موجودی ERP

برنامه ريزي منابع مواد (MRP I)

سيستم برنامه ريزي منابع مواد نرم افزاري است که براي مديريت يک فرآيند توليد بکار گرفته مي شود. هدف اين سيستم کاهش نقدينگي مورد نياز براي يک سازمان توليدکننده مي باشد. بدين ترتيب سود حاصل از سرمايه گذاري افزايش مي يابد. در سازمان هاي توليد کننده مبالغ هنگفتي از نقدينگي در انبارسازي قطعات در حين ساخت و در انتظار براي اسمبل شدن درگير مي شوند. برنامه ريزي منابع مواد سعي در به حداقل رساندن اين نقدينگي دارد.

ايده اصلي در برنامه ريزي منابع مواد به اين ترتيب است. گروه فروش و بازاريابي تعداد محصولاتي که در آينده به فروش خواهد رساند را پيشبيني مي کند. نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان بر مبناي زمان پيشبيني شده براي ساخت محصولات زمان آغاز توليد را تعيين مي نمايد. آنگاه سيستم هر يک از محصولات را بر مبناي درخت محصول ارايه شده توسط کارشناسان توليد به قطعات آن تجزيه مي کند. زمان سفارش قطعات بر مبناي زمان مورد نياز براي دريافت آنها تعيين مي شود. در نهايت جريان نقدينگي مورد نياز بر مبناي زمان هاي تعيين شده براي سفارش، اسمبل کردن و تحويل تعيين مي گردد. سيستم برنامه ريزي منابع سازمان مي تواند قطعات مورد نياز براي تحويل يک سفارش را به توليد کننده اعلام کند. بدين ترتيب اگر سفارش پر سودي تنها منتظر دريافت چند قطعه کم ارزش باشد مي توان براي تهيه هر چه سريعتر قطعات مورد نياز اقدام کرد.

زیرسیستم فروش ERP

درآمد حاصل از فروش محصول برای سازمانهای تجاری به مثابه خون برای اندامهای زنده اهمیت دارد. زیرسیستم فروش فعالیتهایی نظیر دریافت سفارش، زمانبندی سفارشها، حمل و نقل و صدور صورتحساب را در بر دارد. زیرسیستم فروش می تواند با سایت تجاری شرکت یکپارچه عمل کند. بسیاری از زیرسیستمهای فروش ارائه شده از سوی تأمین کنندگان ERP خدمتی به نام پیشخوان الکترونیکی را به عنوان جزئی از یک سیستم ERP ارائه می دهند.

زیرسیستم مدیریت مالی ERP

هم سازمانهای انتفاعی و هم سازمانهای غیر انتفاعی از پیاده سازی زیرسیستم مدیریت مالی ERP بهره مند می شوند. این زیر سیستم در برخی از ERP ها به عنوان بخش اصلی سیستم مطرح است. زیر سیستم راهبری فعالیتهای مالی، جمع آوری داده های مالی از تمام بخشهای سازمان و تولید تمام گزارشهای مالی مورد نیاز یک سازمان مانند ترازنامه، دفتر کل و گزارشهای مالی فصلی و یا ماهانه را بر عهده دارد.

اجزای یک سیستم ERP

نرم افزار ERP – هسته اصلی هر سیستم ERP بخش نرم افزار آن است. نرم افزار ERP در عمل بر مبنای زیر برنامه های کاربردی قرار دارد. هر یک از زیر برنامه های کاربردی فعالیتهای عملیاتی بخشی از سازمان را به شکل مکانیزه شبیه سازی می کند. زیر برنامه های معمول نرم افزارهای ERP مدیریت تولید، خرید مواد اولیه، کنترل موجودی انبار،، ارسال مواد به واحدهای تولیدی و ردگیری سفارشات را پوشش می دهد.

فرایندهای کسب و کار کارآمد

فرایندهای کسب و کار سازمان به سه سطح کلی تقسیم بندی می شوند – فرایندهای استراتژیک، کنترلهای مدیریتی و کنترلهای عملیاتی. ERP ها به تدریج به راه حلهای جامعی برای کارآمد کردن فرایندهای سازمان در هر سه سطح مذکور ارتقا یافته اند. بخش عمده ای از موفقیت سیستمهای ERP به یکپارچه کردن فعالیتها در کل سازمان باز می گردد.

کاربران

کاربران سیستمهای ERP می توانند کلیه کاربران سازمان در هر سطحی از هرم سازمانی را شامل شوند.

معمولترین سیستم عامل برای کاربری نرم افزارهای ERP سیستم عامل UNIX می باشد. علاوه بر این Windows NT و Linux دیگر سیستمهای عامل مورد استفاده برای نرم افزارهای ERP اند اما اکثر سیستمهای ERP بزرگ بر مبنای سیستم عامل UNIX قرار دارند. UNIX سیستم عاملی است که در اصل برای استفاده همزمان جندین کاربر طراحی شده و پروتکل ارتباطی TCP/IP را در خود دارد. از دید فنی دلایل زیادی برای توجیه قرارگیری ERP بر روی سیستم عامل UNIX وجود دارد.

مزایای ERP

مزایای سیستمهای برنامه ریزی تخصیص منابع سازمان (ERP) را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:

 • کاهش هزینه های انبار (نگهداری، حمل و نقل . ..)
 • کاهش هزینه سفارشها
 • کاهش هزینه تولید
 • کاهش هزینه عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی
 • کاهش هزینه حمل و نقل
 • کاهش حجم مورد نیاز سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات
 • کاهش حجم مورد نیاز سرمایه گذاری در کارخانه
 • کاهش حجم مورد نیاز سرمایه گذاری برای خرید زمین
 • کاهش هزینه ناشی از توقف خط تولید
 • فرایند تولید منعطف و قابل تغییر
 • کاهش هزینه خطاهای ناشی از هماهنگی ضعیف بین واحدها مختلف سازمان
 • کاهش هزینه ها نهایتاً به افزایش فروش و سهم بازار بیشتر متهی می گردد
 • کاهش زمان تکمیل و نهایی کردن محصول
 • افزایش شفافیت و ردگیری فرایند تولید برای مشتری
 • افزایش قابلیت متناسب سازی برای مشتری و نهایتاً تطبیق بیشتر با نیازهای وی
 • افزایش رضایتمندی مشتری در تمام فرایندهایی که وی با آنها درگیر است، از لحظه سفارش تا دریافت و حمل ونقل محصول

نرم افزار تولید ERP طیف وسیعی از فعالیتهایی است که برای بهبود عملکرد فرایندهای داخلی سازمان به کار می رود. ERP از طرف نرم افزارهای با چند زیرسیستم که فعالیتها را در تمام بخشهای سازمان یکپارچه می کنند، پشتیبانی می شود. این زیرسیستمها شامل برنامه ریزی تولید، خرید قطعات، کنترل موجودی انبار، توزیع قطعات و مواد اولیه و یا ردگیری سفارشها می گردد.

ویژگیهای نرم افزارهای تولید ERP

سیستمهای ERP در اصل تحول یافته سیستمهای برنامه ریزی نیازمندی تولید یا (MRP) II هستند. در حال حاضر طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تولید ERP در مرحله جلوتری نسبت به سایر نرم افزارهای ERP قرار دارد. نرم افزارهای تولید ERP داری فرایندهای کاری داخلی هستند که به شکل خاص برای بنگاههاب تولیدی و به منظور مدیریت کل چرخه از سفارش تا محصول نهایی هستند. این چرخه شامل مراحل مختلفی از جمله تأمین مواد اولیه، برنامه ریزی تولید، تولید، بازاریابی، فروش و ثشخیص و ثبت نهایی عملیات فروش. برخی از تأمین کنندگان ERP فرایندهای تولید را به شکل الکترونیکی و real-time به مشتری ارائه می دهند. سازمان می تواند با کارآمد کردن فرایندها و بهینه سازی چرخه سفاش محصول و فرایندهای تولید، استفاده از منابع را به حداکثر رسانده و هزینه را کمینه کند

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله سیستم های کنترل موجودی ERP”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا