دانلود تحقیق مقاله سازماندهی كمی

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

18 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

73 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۷۳ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق سازماندهی كمی

 • مقدمه
 • سازمان و مديريت (آقاي دكتر علي محمد اقتداري)
 • مديريت روابط انساني و روابط كار (آقاي دكتر ناصر ميرسپاسي)
 • اصول و مباني مديريت (دكتر عبدا…جاسبي)
 • تئوريها و اصول مديريت (دكتر عليرضا امير كبيري)
 • سازماندهي پنج الگوي سازگار (هنري مينتربرگ، ترجمه آقايان وزيري سابقي و فقيهي)
 • اصول مديريت (دكتر علي رضائيان)
 • مديريت رفتاري سازماني (پاول هرسي و كنت ايلچ بلانچارد، ترجمه دكتر قاسم كبيري)
 • مديريت اسلامي (محمد حسن نبوي)
 • اصول مديريت (لئونارد كازماير، ترجمه دكتر اصغر زمرديان و آرمن مهروژان)
 • مديريت مالي (ريمودندپي نوو، ترجمه و اقتباس دكتر جهانخاني و دكتر پارسائيان)
 • مديريت توليد (دكتر مهدي الواني و مهندس نصرا… مير رفيعي)
 • مديريت فرهنگ سازمان (دكتر ناصر ميرسپاسي و پريچهر معتمد گرجي)
 •  رفتار سازماني (فردلوتانز، ترجمه غلامعلي سرمدي)
 • ۱۴) مديريت عمومي (سيد مهدي الواني)
 • شبكه مديريت (رابرت بليك، ترجمه محمود توتونچيان)
 • روان شناسي مديريت (ادگاردشاين،‌ ترجمه ابوالفضل صادقپور و حبيب بهزادي)
 • سير انديشه اداري و مباني علوم اداري (علي رضا بشارت)
 • مديريت بر مبناي هدف و نتيجه در بخش دولتي (جرج موريسي، ترجمه سيد مهدي الواني و فريده معتمدي)
 • دورة‌عمر سازمان (ايساك اديزس، ترجمه كاوه محمد سيروس)
 • مديريت امور كاركنان و منابع انساني (شيمون ال دولان و شولد راندال اس، ترجمه محمد علي طوسي و محمد صائبي)
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله سازماندهی كمی

بعد از گذشت مدت زمان كوتاه، و حضور تازه در دانشگاه درخواستي از سوي اساتيد محترم مبني بر ارائه تحقيق مطرح گرديد. و با توجه به تازه كار بودن اين گروه نحوة گردآوري تحقيق مشكل بود. اما راهنمايي‌ها ی استاد محترم جناب آقاي دكتر سنايي كه بخش عمدة اين فعاليت گروهي را مرهون زحمات ايشان مي‌دانيم،‌ باعث شد كه مراحل تحقيق آسان‌تر جلوه كند.

اما در مرحله بعدي كه همان جمع‌آوري منابع بود با مشكلات متعددي روبه‌رو شديم كه باز از سوي جناب آقاي دكتر سنائي مرفع گرديد. اما از آنجا كه جمع‌آوري منابع در فرصت كوتاه توسط يك فرد سخت بوده و كاملاً ممكن نبود، اين تحقيق را گروهي به مرحلة اجرا رسانديم. در راه جمع‌آوري منابع گروه كوتاهي نكرده و در اين زمان از اساتيد، مديران و افراد داراي تجربه در راه مديريت نيز بهره جسته و از نظرات آنان در امر سازمان و سازماندهي استفاده برده‌ايم.

مجدداً از استاد گرامي، آقاي دكتر سنائي كمال تشكر را داريم كه گردآوري اين تحقيق را محقق ساختن در آخر نيز از آقاي مهندس ابوالفضل نوفلاح كه در جمع‌آوري منابع و نحوة تهيه و تنظيم اين تحقيق گروه را ياري كردند كمال قدرداني را داريم.

با تشكر

حميد نوفلاح

مونا عسكرزاده

مهديه زمانيها

عليرضا نانكلي

مقدمه:

قبل از شروع بحث مورد نظر يعني سازماندهي كمي در مورد نظريه‌هاي مديريت صحبت خواهيم كرد تا با مقدمات مكاتب مديريت آشنا شده و در مورد سازمان و سازماندهي بيشتر صحبت كنيم.

 

مكتب‌ها و تئوريهاي مديريت:

گرچه مديريت به مفهوم كلي آن سابقه‌اي به قدمت زندگي اجتماعي انسان و حتي بيشتر از آن را دارد، اما آنچه كه به نام دانش مديريت براي مديريت سازمانها و مؤسسات، بخصوص مؤسسات انتفاعي تكامل پيدا كرده است، مربوط به اواخر قرن نوزدهم و عمدتاُ قرن بيستم است. تا قبل از قرن بيستم سازمان‌ها در مقياس كوچك و با استفاده از روش‌هاي ساده اداره مي‌شدند و هنوز پيچيدگي امروز را به خود پيدا نكرده بودند؛ در حالي كه امروز مديريت‌ها با مسائل گوناگوني همچون جمعيت فزاينده، ركورد، آگاهي اجتماعي، كمبود منابع بخصوص منابع انرژي، تورم، تأمين رفاه، رقابت و نظاير آن روبرو هستند.

رعايت همة اين مسائل،‌ همراه با بزرگ شدن نسبي سازمان‌ها و پيشرفت تكنولوژي و استفاده از علوم رياضيات، اقتصاد و كامپيوتر پيچيدگي مديريت را بيشتر كرده است.

پيشرفت مديريت تا انقلاب صنعتي، هماهنگ و محسوس نبود. در سال ۱۷۷۶، آدام اسميت (A.Smith) با اطلاعاتي كه از كارخانه سنجاق سازي بدست آورده بود محسنات تقسيم كار را اعلام كرد كه خود گامي در جهت سازمان و سازماندهي و مديريت بود. البته قبل از آدام اسميت نيز در زمينه مديريت، در برخي كشورها روش‌هايي آزمايش شده بود. مثل روشي كه در «كارخانه كشتي سازي ونيز» در ايتاليا در قرن پانزدهم به كار گرفته شد يعني روش «خط زنجير» (Assembly line) كه در آن قطعات براي ساختن كشتي، با نظم پشت سر يكديگر قرار مي‌گرفتند.

در سال ۱۸۳۲ چارلرز بابيچ (Ch.Babich) رياضي‌دان انگليسي و سازندة ماشين حساب مقاله‌اي به نام «دربارة اقتصاد ماشين‌ها و كارخانه» در زمينة توليد نوشت. بابيچ در اين مقاله براي اولين بار موضوع اختلاف در مهارت و نقش آن در تعيين دستمزد و نيز مفاهيمي از مهندسي صنعتي را به بحث گذاشت. به اعتقاد چارلز بيرد (Ch.Bird) نوشته‌هاي بابيچ مبناي كارها و مطالعات تيلور براي تدوين مديريت علمي قرار گرفت.

مطالب و مقالات در مورد مديريت آنقدر زياد بوده است كه هارولدكونت (.H.Koontz) در سال ۱۹۶۱ مقاله‌اي به نام «جنگل تئوري مديريت» نوشت و اظهار داشت كه در اين جنگل اگر نخواهيم گم شويم به راهنما نياز داريم.

آيا هميشه اين درهم ريختگي خواهد بود؟ يا اينكه تكوين و تكامل آنها به پيدايش يك تئوري مديريت واحد منجر خواهد شد؟ آنچه مي‌توان اظهار داشت اين است كه مي‌توان در ميان انبوه كتب و مقالاتي كه در زمينه مديريت و تحقيق عمليات نوشته شده است؛ خطوط، مفاهيم و گرايشات كلي را كه معمولاً به شكل يك مكتب فكري در دانش مديريت عرض اندام كرده‌اند،‌ استخراج و تدوين كرد.

اين گرايشات، در كتب مربوط به مديريت در چند مكتب فكري خلاصه شده است كه تعداد آن مختلف و گاهي تا پنج مكتب را در بر مي‌گيرد. ولي در يك تقسيم بندي روشن و مشخص،‌سه مكتب اساسي را مي‌توان نام برد و تمامي روش‌ها،‌ اصول و گرايشات را در آن‌ها جاي داد كه عبارتند از: مكتب كلاسيك يا سنتي، مكتب نئوكلاسيك يا روابط انساني، مكتب نوين مديريت يا مكتب مبتني بر تئوريهاي سيستمها.

مكتب كلاسيك:

در اوايل قرن بيستم، نتايج انقلاب صنعتي كه در حدود سال ۱۷۹۰ آغاز گرديده بود بتدريج بثمر رسيد. يكي از مشخصات بارز انقلاب صنعتي ماشيني كردن توليد بود كه زندگي اجتماعي،‌ سياسي و اقتصادي جوامع صنفي اروپا و آمريكا را دگرگون ساخت. برخي از آثار و عواقب انقلاب مزبور را مي‌توان بشرح زير خلاصه نمود:

۱) رشد صنايع و توسعه بازرگاني؛

۲) گسترش شهرنشيني و ازدياد جمعيت شهرها؛

۳) توليد انبوهي و توسعه بازار فروش در نتيجه ازدياد مصرف؛

۴) پيشرفت تكنولوژي و استفاده از نتايج تحقيقات علمي در صنايع؛

هر يك از دانشمندان وابسته به اين مكتب، فردگرايي يا رفتار عقلائي سازمان را از زاويه و ديدگاه خاصي تجزيه و تحليل مي‌كنند. معذلک  در مكتب كلاسيك يا سنتي توجه دانشمندان صرفا به كالبد (Anatomy) يا ساخت و تركيب سازمان رسمي (Structure) معطوف گرديده و به رفتار فردي يا گروهي سيستم اجتماعي سازمان عنايتي مبذول نگرديده است.

به علت طولاني شدن سخن و مقدمه مي‌توان فقط به دو نظريه و ديدگاه آن هم فقط در حد معرفي اشاره كرد و مطالعه آن را به عهده علاقه مندان مي‌سپاريم و آن هم بروكراسي وبر و تخصص گرايي فايول اشاره مي‌كنيم. (كتاب سازمان و مديريت / صفحه ۶ تا ۹).

نئوكلاسيك و نوعدوستي صنعتي:

تا ربع دوم قرن بيستم، نظريه‌هاي كلاسيك و بويژه اصول عقايد تيلور در مديريت سازمانهاي دولتي و خصوصي اروپا و آمريكا نقشي قاطع داشت. اما طولي نكشيد كه نهضت رفتارگرايي (Behavioral Approach) يا اصول روابط انساني در آمريكا تحت رهبري التون مايو (Elton Mayo) شروع شد. با توجه به كثرت مطالعات و بررسي‌هاي مختلفي در اين زمينه بعمل آمده است،‌ خلاصه كردن نظريه‌هاي مكتب رفتارگرايي كار دشواري است. در نوشته‌هاي جديد، نظريه‌هاي مزبور تحت عنوان «نظريه‌هاي نئوكلاسيك» مورد بحث واقع شده است.

بنظر پيروان مكتب رفتارگرايي، مفروضات كلاسيكها دربارة چگونگي رفتار كاركنان در سازمان رسمي بسيار ساده و خارج از واقعيات عيني است، و بهمين دليل كاربرد نظريه‌هاي كلاسيك در سازمان‌هاي وسيع امروزي محدود است. بعبارت ديگر، كلاسيكها فرد را «انسان اقتصادي» فرض مي‌كردند كه صرفاً تحت تأثير انگيزه‌هاي مادي قرار مي‌گيرد، و بدين ترتيب بنظر آنان فرضيات منطق اقتصادي در مورد انگيزش و توجيه رفتار فرد در سازمان‌ها كافي است،‌ در حالي كه پيروان مكتب رفتارگرايي با استفاده از علوم رفتاري (مانند روانشناسي، جامعه شناسي، مردم شناسي و ساير رشته‌هاي علوم اجتماعي) در مقياس وسيع نشان دادند كه موضوع انگيزش افراد بشر امر پيچيده‌اي است كه تنها با تحقيق از ديدگاه علوم رفتاري قابل درك است، و از اينرو بررسي عوامل مختلفي كه در چگونگي رفتار سازماني افراد مؤثر است براي پي بردن به علل قلت بازدهي كار آنان بسيار مهم است و تنها بدينوسيله است كه مي‌توان در كشف علل قلت بازدهي و برطرف كردن آنها از طريق انگيزش، كارآئي سازماني را بالا برد. بدين ترتيب،‌ بررسي سازمان در چهارچوب علوم رفتاري، موجب شد كه ابعاد تازه‌اي به تئوري، مفاهيم و متودولوژي تحقيق در بررسي‌هاي سازماني افزوده شود.

اين رويداد مهم، بنام نتايج تحقيقات هاثورن (Hawthorne) در بررسي سازمان‌ها راهگشاي شروع يك جريان فكري كاملاً نوين گشت. اين مسير در ابتدا بصورت روي‌آوري مناسبات بشري (Human Relations Apporach) سپس بصورت مديريت منابع انساني (Human Resorce Management) و امروزه بصورت رفتار در سازمان‌ها و يا رفتار سازماني (Organizational Behavior) ادامه يافته و بنا به اعتبار اساسي جريان فكري است كه انسان رفتار و شاغلين سازماني را مبني قرار داده است.

مكتب نوين مديريت يا مكتب مبني بر تئوريهاي سيستمها:

از سال‌هاي جنگ جهاني دوم در زمينه‌هاي بررسي و مديريتي نظريه نويني گسترش و حاكميت خود را آ‎غاز نمود. اين انديشه نوين به نام «نگرش سيستمي» (System Apporach) از «تئوري عمومي سيستم» كه زيست شناسي بنام «ون برتالنفي» (Von Bertalanffy) آغازگر آن در سالهاي ۱۹۲۰ ميلادي مي‌باشد ناشي مي‌گردد. نظريه سيستم (تئوري سيستم) بيش از يك اصل علمي، يك طرز فكر، يك روش، يك روي‌آوري است كه در بررسي و تحليل رويدادها،‌ وضعيتها و توسعه و پيشرفتهاي مشخص بكار برده شود. هدف يك چنين روي‌آوري، تجزيه و تحليل واحدها بعنوان سيستمي كه در آنها رويدادهاي مديريتي در جريان است، بررسي روابط مابين واحدها رويدادهاي مديريتي و ماهيت اين روابط، تحقيق دربارة اثرات پيشرفت در يك واحد خاص بر روي واحدهاي ديگر، و بطور خلاصه تحقيق و بررسي رويدادهاي مديريتي در رابطه با وقايع ديگر و شرايط محيط خارجي مي‌باشد. در اين مكتب سيستم را اينگونه تعريف مي‌كنند:

۱) فرهنگ و بستر، سيستم را چنين تعريف مي‌كند: سيستم مجموعه‌اي است كه از چندين جزء وابسته به يكديگر تشكيل يافته است.

۲) برتالنفي: سيستم را مجموعه‌اي از واحدهاي مرتبط به يكديگر تعريف مي‌كند.

۳) جانسون، كست و رازنزويگ «Rosenzweig» مي‌گويند: سيستم عبارت است از آرايش منظم اجزا و عناصر كه به منظور تأمين يك هدف به برنامه، طراحي شده است.

۴) رابرت جي ماكلر «Robert.J.Makler» سيستم را به عنوان يك گروه‌بندی منظم عناصر مجزا و در عين حال مرتبط به يكديگر به منظور تأمين هدف‌هاي از پيش تعيين شده تعريف مي‌كند.

بحث مكاتب مديريت طولاني بوده و منابع بسياري در اين مورد موجود خواهد بود و از آنجا كه بحث ما در مورد سازماندهی و سازمان مي‌باشد، به ارائه بيشتر آن نمي‌پردازيم.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله سازماندهی كمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا