دانلود تحقیق مقاله رفتار مصرف کننده

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

17 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

26 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۲۶ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق رفتار مصرف کننده

 • مقدمه
 • تئوری مطلوبیت نهائی
 • مطلوبیت
 • مطلوبیت کل[۱] و بیشینه کردن مطلوبیت
 • بیشینه سازی مطلوبیت محدود
 • مطلوبیت نهایی
 • قانون نزولی بودن بودن مطلوبیت نهایی
 • تعادل مصرف کننده
 • مطلوبیت و قانون تقاضا
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله رفتار مصرف کننده

در این بخش با استفاده از مفهوم مطلوبیت نحوه تصمیم گیری یک مصرف کننده برای خرید یک کالا بررسی می شود.

یک مصرف کننده، شخص با خانواری است که کالاها و خدمات را به منظور ارضای خواسته ها و نیازهایش خریداری می کند و در بیشتر حالات مصرف کنندگان افرادی هستند که کالاها و خدمات را برای ارضای شخصی خود می خرند، مثل خرید یک بستنی یا یک اتومبیل. هم چنین وقتی یک فرد یک کالا را برای شخص دیگری می خرد مثل خرید بلیط سینما برای دوست خود یا خرید یک هدیه برای والدین خود، در این هنگام نیز او یک مصرف کننده می باشد. در تعریف تقاضا، عبارت خانوار نیز معادل مصرف کننده است. آنچه که یک مصرف کننده را از یک واحد تجاری یا دولت متمایز می سازد، این است که افراد و خانوارها کالاها و خدمات را مستقیما برای ارضای خواسته ها و نیازهای خریداری می کنند، در حالی که واحدهای تجاری کالاها و خدمات را برای تولید کالاها و خدمات دیگر نیز به کار می گیرند. مشابه این امر در مورد دولت ها نیز صدق می کند با این تفاوت که نوع کالاها و خدمات ارائه شده اندکی متفاوت است و در بازار فروخته نمی شوند.

مصرف کنندگان در طول زندگی روزمره کالاها و خدمات متفاوتی را می خرند و نوع این کالاها و خدمات خریداری شده در طول زمان تغییر می کند. در اینجا این سوال مطرح می شود که با وجود تنوع کالاها و خدمات ارائه شده در اقتصاد، مصرف کنندگان چگونه تصمیم می گیرند که کدام کالا را خریداری کنند؟ به این سوال باید به مفهوم مطلوبیت که مبنای انتخاب مصرف کننده است توجه نمود.

مطلوبیت، ارضای خواسته ها و نیازهاست که از طریق مصرف کالاها و خدمات حاصل می شود. مصرف کنندگان، کالاها و خدمات را برای برآوردن نیازها و خواسته هایشان می خرند. برای مثال غذا برای برطرف کردن گرسنگی و مسکن برای حمایت در برابر محیط خریداری می شود. مطلوبیت در علم اقتصاد برای نشان دادن رضایتی که افراد از طریق مصرف کالاها بدست می آورند، استفاده می شود. بنابراین، لغات آسایش[۱]، رفاه[۲] و خرسندی[۳] معانی مشابهی را شامل می شوند.

به یاد داشته باشید که مطلوبیت از ارضای خواسته ها و نیازها حاصل می شود و از طرفی ممکن است که شما یک بستنی را بیشتر از واکسن فلج اطفال بخواهید، ولی نیاز شما به واکسن بیش از خواستن بستنی است. در این حالت مطلوبیت بدست آمده از واکسن بیشتر از مطلوبیت بدست آمده از بستنی است. از طرف دیگر مطلوبیت یک کالا فقط بر مبنای مفید بودن آن نیست. برای مثال یک چکش ممکن است بسیار مفید باشد، اما در یک روز گرم تابستانی شما مطلوبیت بیشتری از یک بستنی کسب می کنید. به طور خلاصه هم ارضای خواسته ها و هم ارضای نیازها برای کسب مطلوبیت مهم می باشند.

از آنجا که مطلوبیت از مصرف کالاها و خدمات حاصل می شود، بنابراین هر چه کالای بیشتری مصرف شود، مطلوبیت کل مصرف کننده بیشتر خواهد شد لذا مطلوبیت کل عبارتست از سط کل ارضای نیازها و خواسته ها از طریق مصرف کالاها و خدمات.

از نظر رفتار مصرف کننده، هدف به دست آوردن بالاترین سطح مطلوبیت کل ممکن است و در علم اقتصاد با این فرض مواجه هستیم که مصرف کنندگان طوری انتخاب می کنند که بیشترین مطلوبیت را بدست آورند. بیشینه کردن مطلوبیت، فرآیند کسب بیشترین سطح مطلوبیت از مصرف کالاها و خدمات است.

لذا هنگام یک انتخاب، بیشتر افراد مایلند که سطح مطلوبیت را افزایش دهند و هنگامی که مصرف کننده باید از بین دو کالا انتخاب کند، تا جایی که ممکن است، کالایی که مطلوبیت بیشتری ایجاد می نماید را انتخاب می کند.

جدول شماره ۱ بیانگر سطوح مطلوبیت کل یک فرد است که ممکن است در ازای گذراندن یک روز در پارک بدست آورد. اگر هیچ ساعتی در پارک نماند مطلوبیت او صفر می باشد. اگر ۱ ساعت در ساحل پارک بماند، مطلوبیت کل او ۱۰ واحد می باشد و اگر ۲ ساعت در پارک بماند مطلوبیت کل او ۱۸ واحد می باشد. تا زمانیکه ۵ ساعت در پارک بماند مطلوبیت کل او افزایش می یابد و اگر ۶ ساعت یا بیشتر در پارک بماند سطح مطلوبیت کل او کاهش می یابد.

بنابراین اگر ۵ ساعت در پارک بماند بالاترین سطح مطلوبیت برابر با ۳۰ واحد را بدست می آورد. اگر ساعات کمتر یا بیشتری در پارک بماند سطح مطلوبیت کل او کاهش می یابد.

مصرف کننده ممکن است برای بیشینه سازی مطلوبیت با محدودیت هائی مواجه باشد و نتواند حداکثر سطح مطلوبیت را بدست آورد.

فرض کنید این فرد در مثال فوق نتواند به میزان تعداد ساعاتی که بیشترین مطلوبیت را به او می دهد در پارک بماند. برای مثال ممکن است پارک بعد از ۴ ساعت تعطیل شود و این مانع از دستیابی او برای رسیدن به ماکزیمم مطلوبیت می باشد یا ممکن است دوست او بخواهد فقط ۲ ساعت در پارک بماند و آن فرد هم و این خود یک مانع دیگر برای او می باشد که نتواند به ماکزیمم مطلوبیت دست یابد. اما علت مهمتری که می توان ذکر نمود این است که اگر آن فرد مجبور باشد به ازای هر ساعت برای ماندن در پارک هزینه ای بپردازد ممکن است به  علت محدودیت درآمد، نتواند ۵ ساعت در ساحل بماند. برای مثال اگر هزینه برابر با ۲ واحد پول برای هر ساعت باشد و او فقط ۶ واحد پول داشته باشد این مانع می شود که او  نتواند بیشتر از ۳ ساعت در ساحل بماند. در واقع ترکیبی از درآمد و قیمت یک معیار برای مطالعه رفتار مصرف کننده و میزان تقاضا می باشد.

همانطور که اشاره شد اگر آن فرد بوسیله قیمت، درآمد یا عمل دوستان، محدود شود هنوز برای ماکزیمم کردن مطلوبیت خود کوشش می کند.

اگر نمی تواند ۵ ساعت در پارک بماند اما برای بدست آوردن بیشترین مطلوبیت تحت این شرایط تلاش می کند. اگر پارک بعد از ۴ ساعت تعطیل شود، او همه ۴ ساعت را در پارک خواهد ماند. یا اگر درآمد و قیمت مانع از این شود که ۵ ساعت در پارک باشد او به جای ۱ یا ۲ ساعت ۳ ساعت در پارک می ماند.

اغلب مواقع، مشتریان با محدودیت قیمت و درآمد مواجه می شوند و به ندرت می توانند در حدی که می خواهند، مصرف نمایند. اگر مردم نتوانند همه چیزهایی که می خواهند بدست آورند در اینصورت مجبور به انتخاب خواهند بود که این همان علت و چرایی مطالعه مطلوبیت است که بسیار مهم می باشد.

اگرچه مطلوبیت کل حاوی اطلاعات مهمی است اما مطلوبیت نهایی مفهومی بسیار مفید و کاربردی را در بردارد. مطلوبیت نهایی برای یک کالا مقدار مطلوبیت بدست آمده به ازای مصرف یک واحد اضافی از آن کالا است و یا به عبارت دیگر مطلوبیتی است که از مصرف آخرین واحد کالا حاصل می شود بصورت زیر تعریف می شود.

با توجه به جدول شماره ۲ می بینیم که اولین ساعت در پارک مطلوبیتی به اندازه ۱۰ واحد دارد. اگر  زمانی نگذشته باشد (زمان صفر) مطلوبیت صفر است و میزان مطلوبیت طی یک ساعت از صفر به ۱۰ واحد افزایش می یابد و این بدین معنی است که مطلوبیت نهایی برای ساعت اول برابر ۱۰ واحد است و با گذراندن ساعت دوم در پارک مطلوبیت کل به ۱۸ واحد می رسد اما مطلوبیت نهایی برابر ۸ واحد است. مطلوبیت نسبت داده شده به هر ساعت اضافی که در پارک صرف می شود در ستون سوم جدول درج شده است.

جدول ۲- مطلوبیت نهایی فرضی برای تعداد ساعات ماندن در کنار پارک

مطلوبیت نهایی اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار ما قرار می دهد، زیرا نشان می دهد که هر یک از واحدهای اضافه شده دارای چه ارزشی هستند. اگر ساعت سوم برای آن فرد ۶ واحد مطلوبیت دارد پس این ارزشی است که این سات برای او دارد و اگر بخواهد انتخابی بین ساعت صرف شده در پارک یا مصرف سایر کالاها داشته باشد، او تا وقتی در پارک می ماند که مطلوبیت نهایی سایر کالاها برابر و یا بیشتر از ۶ واحد نباشد. (با فرض اینکه قیمت ها یکسان باشد)

در این حالت مطلوبیت بر اساس انتخاب مصرف کننده شکل می گیرد و مصرف کننده مطلوبیت بدست آمده برای یک کالا را با مطلوبیت بدست آمده برای کالای دیگر می سنجد. توجه به این نکته ضروری است که مصرف کننده قیمت یک کالا را بعنوان  تنها دلیل خود برای خرید مقداری از آن کالا در نظر نمی گیرد بلکه به میزان رضایت خود از خرید نیز توجه دارد.

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله رفتار مصرف کننده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا