دانلود تحقیق مقاله رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

16 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحات

141 صفحه

برخی عناوین مقاله رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران

 • مقدمه
 • تحلیل عاملی حکمرانی خوب
 • آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته
 • رگرسیون گام به گام
 •  بررسی وضعیت پاسخ گویی و حکمرانی خوب
 • تحلیل عاملی حکمرانی خوب
 • گردآوري داده‌ها و ساختار پرسشنامه
 • نمونه ای از ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده پاسخگویی
 • شاخص کفایت مدل رابطه نتیجه گرایی با ارتقای پاسخگویی کارکنان
 • معنادار بودن ضرایب رگرسیونی  ظرفیت سازی با ارتقای پاسخگویی
 • نمودار کتل مربوط به ابعاد پاسخگویی

برخی توضیحات پراکنده تحقیق مقاله رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران

 بیان مسئله

جهان امروز با چالشهایی مواجه است که ناشی از دگرگونیهاي حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهاي جدید سازمانی و اجتماعی است. در جهان متحول امروز، دولتها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهاي جدید نخواهند بود. این مهم نیازمند الگوهاي جدیدي است که بتوان از همه ظرفیتهاي جامعه در بخشهاي دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نموده تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت(مسعود صفایی پور و همکاران،۱۳۹۲،۱۱۶). همه دولتها یا به تعبیر درست تر، بسیاري از آنها به دنبال طراحی و اجراي برنامه ها و سیاستهایی هستند که از طریق آنها بتوانند کشور و مردم خود را به پیشرفت و توسعۀ هر چه بیشتر برسانند و سعادت و رفاه را براي آنان به ارمغان آورند. سراسر تاریخ تمدن بشري مملو از کوششهایی است که در این زمینه صورت گرفته والبته بسیاري از آنها نیز در رسیدن به نتیجه ناکام مانده است.

اجرایی بودن

در واقع مجموعه فعالیت هایی که به تحقق یک طـرح یاری می دهد  تا به واقعیت بپیوندد، اجـرا محـسوب مـی شـود. بنیان طرح و برنامه بر اجرا باید استوار گردد. جدا کردن طرح از اجرا گمراه کننده است. گاهی اوقات خط مشی از ایده هـای اجرایی نشأت می گیرد نه بر عکس. دشـواری اساسی فاصله ای است که میان اهداف و آرزوهای طـرح ارایـه شـده بـر روی کاغذ با واقعیت های بیرونی وجود دارد. اجـرای یـک طـرح یـا برنامـه نیـاز بـه ابـزار و ادوات ، امکانـات، اعتبـارات، نیـروی انـسانی، سـازمان دهـی، نظـارت و کنترل، تهیه طرح های تفصیلی و اجرایی، کنترل مـدارک فنـی طرح های تفصیلی، هماهنگی بین سازمان های اجرایی، تقـسیم وظایف، قوانین و مقررات و ضوابط اجرایـی، ضـمانت هـای لازم  برای اجرای طرح های تفصیلی و اجرایی دارد. اهمیت وافر اجــرا در برنامـــه ریـــزی جایگـاه آن را می تواند به حدی ارتقا دهد که برنامه ریزی را به صورت مرحله ای از اجرا در آورد(جمهیری و همکاران،۱۳۸۷،۸۹).

 تاریخچه حکمرانی

واژگان حکمراني و حکومت، دارای مفاهیم محض و تخصصي بوده که بعضاَ فارغ از مفهوم، معمولاً جایگزین یکدیگر به کار مي روند. اما قدمت حکمراني به تاریخ تمدن بشري بر ميگردد. واژه حکمرانی از لغت یوناني اداره کردن یا هدایت کردن و حکمروایی کردن یا راهبری گرفته شده و معني آن هدایت کردن و راهنمایي کردن و یا چیزها را در کنار هم نگهداشتن است. در حالي که مفهوم حکومت دلالت بر واحد سیاسي براي انجام وظیفه سیاست گذاري داشته و برجسته تر از اجراي سیاستها است. پس می توان گفت واژه حکمراني اشاره به پاسخگو بودن هم در حوزه سیاستگذاري و هم در حوزه اجرا دارد(نوبری و رحیمی،۱۳۸۹،۵).

در تاريخ انديشه سياسي غرب، ارسطو نخستين كسي بود كه اصطلاح «حکومت خوب» را در مقابل « حكومت بد » با محوريت معيار فساد ناپذيري و پايبندي حكومت و حكمرانان به مصالح جمعي در مقابل مصالح فردي و گروهي به كار برد .ارسطو هدف راستين حكومت و سياست را در تحقق بخشيدن به زندگي خوب و بهزيستي شهروندان در جامعه مدني و شهري مي دانست(عالم،۱۳۷۳،۲۳۹). اما در دو دهه اخير، استفاده از مفهوم حكمراني خوب در محافل علمي و آكادميك رواج يافت، در اين ارتباط بانك جهاني پيشگام بود.

تعاریف و مفاهیم حکمرانی

حکمروايی در لغت به معناي اداره و تنظيم امور است و به رابطه ميان شهروندان و حکومت کنندگان اطلاق می شود. در واقع اين اصطلاح((رابطه)) و نه ((دستگاه)) را توصیف می کند(سلیمانی،باقر نژاد،۱۳۹۳ ،۲). حکمراني طي دهه ۱۹۹۰ میلادي، به یکی از واژه هاي محوري علوم اجتماعي، به ویژه در حوزه ي نظریه سیاسي، علوم سیاسي و جغرافیاي انساني تبدیل شده است. بنابراین حکمراني را مي توان کنش، شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرزهاي بین سازمانها و بخش عمومي و خصوصي در سایه ي یکدیگر محو می شوند. جوهره حکمراني به وجود روابط متعامل بین و درون حکومت و نیروهاي غیرحکومتي اشاره دارد(برک پور و اسدي، ۱۳۸۸،۱۸۸).

 

 

نتايج فرضيه ها

 • از دید کارکنان پاسخ گویی و حکمرانی خوب مناسب نیست. این نتایچ در تطابق است با نتایج هیکز و ماتیسن (۲۰۱۲) که در آن در یافتند در سازمان های دولتی حکمرانی خوب نیاز به کار و تلاش زیادتری دارد تا بتواند عملی شود. همچنین مکیان(۱۳۹۴) نیز نتایج این فرضیه را تقویت می کند که در آن نیاز به توسعه عمومی دانش و افزایش بهره وری برای دستیابی به  حکمرانی خوب الزامی است.علت آنکه در این پژوهش وضعیت حکمرانی خوب مطلوب نیست به ویژگی های عمومی سازمان های دولتی ایران بر می گردد. سازمان های دولتی فاقد ساختار سازمانی مناسب هستند. بدین معنی که ساختار سازمانی این سازمان ها به گونه ای است که تمرگز مدیریت متمرکز است و همینطور شفافیت اداری و مشارکت مدیریتی به هیچ گونه ای وجود ندارد. بدین ترتیب حکمرانی خوب مفهوم ندارد.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا