دانلود تحقیق مقاله حسابداری و موجودی کالا شرکت ملی گاز استان خراسان

دسته بندی : / / / /

اهمیت کالا در ساز مانها ، کشورها واصولا”در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی تراز نامه ها هرسازمان ویا هرشرکتی متوجه میشویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد .


تاریخ انتشار

21 اکتبر 2018

تعداد صفحات

144 صفحه

فرمت

word ورد – قابل ویرایش

دانلود مقاله موجودی کالا شرکت ملی گاز استان خراسان یکی از جامع ترین پروژه حسابداری موجودی کالا می باشد.حسابداری شرکت ملی گاز استان خراسا.

برخی عناوین مقاله حسابداری و موجودی کالا شرکت ملی گاز استان خراسان

فصل اول:

 • استاندارد نمودن کالا
 • اهمیت ونقش کالا

تعاریف

 • کالاهای عمومی ( استاندارد
 • ضرورت شناخت تنوع کالاها
 • فهرست گروهای اصلی طبقه بندی کالا
 • حفاری وتولید
 • تأسیسات وماشین آلات
 • حمل ونقل
 • متعلقات ماشین آلات
 • وسائل الکتریکی
 • طراحی فهرست جامع طبقه بندی کالا

فصل دوم:

 • طبقه بندی کالا
 • طبقه بندی کالا در صنعت
 • اهداف طبقه بندی واستاندارد کالا در صنعت نفت
 • شماره ده رقمی
 • نمودار کالا
 • واحد شمارش کالا
 • مشخصات کالا
 • کد سفارش مجد د کالا
 • کد اطلاعات متفرقه
 • مراجع راهنمای طبقه بندی کالا
 • راهنمای طبقه بندی کالا
 • فهرست عمومی کالاها
 • فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا
 • سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا
 • گردش کار
 • کمیته های کارشناسی استاندارد
 • کیفیت عالی استاندارد
 • فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا
 • شرایط خاص اقلام عمومی
 • فرم SPIR یا لیست قطعات ید کی مشابه
 • کارت مشخصات دستگاههاوماشین آلات
 • لیست لوازم یدکی دو سال اولیه
 • روش طبقه بندی وکد گذاری کالاها
 • لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاهاواصلاح وبروز نگه داری آنها

فصل سوم:

 • سیستم حسابداری شرکت ملی گاز
 • سطوح حسابها
 • نرم افزارها
 • طبقه بندی کالا در شرکت گاز
 • مراحل خرید کالا
 • مراحل خرید مستقیم کالا
 • حسابداری کالا
 • حسابهای مرتبط
 • مراحل انجام هزینه
 • ثبتهای حسابداری خرید داخلی
 • خرید های خارجی
 • مراحل خرید خارجی
 • ثبتهای خرید خارجی
 • روش نگهداری کالا در انبار
 • کنترلهای داخلی حسابداری کالا

 

مختصر توضیحات تحقیق حسابداری و موجودی کالا شرکت ملی گاز استان خراسان

 

کالاهای موجودی انبار

 درمقابل کالاهای غیر موجودی انبار کالاهایی هستند که نیاز شرکت به آن مستمر و مداوم بوده وعمدتاَ درنگهداری تاُسیسات وعملیات جاری پالایش وانتقال گاز مورد مصرف مستمر می باشند.این نوع کالاها بلحاظ نیاز مستمروضرورت ذخیره درانبارها بایستی کد گذاری وطبقه بندی شوند ومطابق برنامه منظمی ومتناسب با نیاز و روند مصرف سفارش کد گذاری ودر انبار جایگزین شوند تا عملیات جاری شرکت هیچگاه بد لیل کمبود و یا تاَخیر در تهیه کالا دچار اختلال نگردد.
قطعات یدکی وکالاهای مصرفی از قبیل لوله، اتصالات، شیرآلات، ابزار ومواد شیمیائی واز قبیل کالاها جزو کالاهای موجودی انبار می باشند .

کالا های موجود در انبار خود به سه دسته تقسیم می شوند :

ا لف) کالاهای عمومی(استاندارد)(GENRAL ITEMS)

اصطلا حاَ به کالاهائی گفته میشود که قابل تاُمین از منابع عمومی بوده وتولید وفروش آنها منحصر به سازنده ومنبع خاصی نمی باشد وبرای خرید وتهیه آن می توان از منابع عمومی
تولید کننده آن کالا استعلام بها وبر اساس بهترین پیشنهاد اقدام بخرید نمود .

شرح ومشخصات این نوع کالاهامعمولاَباتوجه به استانداردهای معتبراعم ازداخلی ((ISIRT یا خارجی تنظیم میگردد ونباید در تنظیم شرح آنها به نام سازنده یا فروشنده خاصی اشاره
کرد یاازشماره های فنی اختصاصی سازند گان و فروشند گان (PART NO ) در تنظیم شرح ومشخصات آنها استفاده نمود. مانند انواع لوله، اتصالات، کابل برق وازاین قبیل. نکته قابل
ذکر اینکه متاُسفانه بعضی از سازند گان ئفروشند گان علاوه برمعرفی کالاها وقطعات خاص خود کالاهای عمومی رانیزلابلای لیست قطعات یدکی اختصاصی خودبعنوان قطعات اختصاص
وبا شماره پارت نامبرهای اختصاصی خود معرفی می نمایند لیکن باید توجه داشت که این گونه اقلام بدلیل اینکه قابلیت شناسایی عمومی دارند ومشخصات آنها از لحاظ ابعاد واندازه،
نوع جنس بکار برده شده وروشهای ساخت وکنترل کیفیت بااستفاده ازکتب استاندارد معتبر جهانی قابل شناسایی ومشخص می باشند، نباید بهیچوجه آنها راکالای اختصاصی تلقی کرد
وبصورت کالای اختصاصی از آنها خریداری نمود.

بنابراین آنالیست یاتحلیل گرطبقه بندی کالا باید دقت کافی نماید که مبادا کالاهای عمومی را بعنوان کالاهای اختصاصی سازند گان/ فروشند گان خاص طبقه بندی وکد گذاری نمایند.

ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS ….

کمک به حسابداری کالا

 ثبت سریع ودقیق اطلاعات حسابداری وکنترل حسابهای مالی بدون داشتن سیستم طبقه بندی بسیار مشکل ودراکثر موارد تقریباَ غیر ممکن است. این امرخصوصاَ درعملیات هزینه یابی
وقیمت گذاری محسوس است .

 • کمک به مکانیزه کردن( کامپیوتری) سیستم ها

بدون استفاده ازسیستم طبقه بندی کالا،استقرارسیستم مکانیزه انبارهاوکنترل موجودی کالای انبار امکان پذ یر نخواهد بود. طبقه بندی واستاندارد نمودن کالا در شرکتهای تولیدی به کار
طراحی کمک فراوانی می نماید. ممکن است تصورشود که استاندارد کردن کالا آزادی عمل طراحان را محد ود کرده واز قد رت خلا قیت آنها می کاهد این تصورات ناصحیح است زیرا استاندارد کردن کالاهاطراح راازدرگیری درجزئیات اختصاصی رهانیده وبرعکس آزادی عمل بیشتری به او می دهد . بار ها مشاهده شده که کالاهای پیش بینی شده در طرح با  کالاهای موجود استاندارد شده مشابه وقابل تعویض اند تعداد  قطعات عمومی نه تنها وقت  طراح را تلف می کند بلکه در مراحل مختلف تولید مشکلا تی رابوجود می آورد.

برای مثال مهندسی که درپی طراحی یک دستگاه تولیدی جدید است هیچ به طراحی تازه ای در مورد پیچ ومهره ومفتول وورق آهن بکار برده شده درطرح نمی پردازد درمورد این قبیل اقلام همه می پذیرند که باید ازاستاندارد های فراگیر موجود استفاده شود چرا که استاندارد کردن این اقلام کاربرد آنها رامحدود نمی کند وتعداد بی شماری کالاهای مختلف ازترکیب آنها ساخته می شود بدون شک دراین موارد طبقه بندی واستاندارد کالا ازتعداد قطعات کاسته وبه اقلام مشابه نظام داده ودر تمام مراحل طرح وتولید اثرات مثبتی خواهد داشت .

طبقه بندی کالا در صنعت نفت

در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که اصطلا حاَ به آن صنعت نفت می گویند صدها هزار قلم کالا با مشخصات فنی/ تدارکاتی مختلف وجود دارد وکمتر کالایی را می توان یافت که در این صنعت عظیم مصرف نداشته باشد.ازپیچ ومهره ساده گرفته تاوسائل ابزارد قیق والکترونیک از پوشاک گرفته تاوسائل آتش نشانی واز مته حفاری گرفته تا مواد خوراکی و دارویی این گستره وسیع کالا، سیستم طبقه بندی کالا مُوثری را طلب می کند.

سیستمی که انواع  مختلف کالا را به نوعی منطقی در خود جای داده وقابلیت انعطاف فراوانی برای پذیرش اقلا م جدید، جابجایی آنهاوحذ ف اقلام قدیم داشته باشد وبا توجه به ماهیت فعالیت صنایع نفتی دائماَ اقلام جدیدی به این صنعت اضافه شده واقلا م فراوانی از رده خارج می شوند.

فرم پیشنهاد طبقه بندی

واحد های عملیاتی مصرف کننده کالاها اقلام مورد نیاز آنها با تعریف کالاهای موجودی انبار مطابقت می نماید ومایلند نیازهای خود را ازطریق کد گذاری وذخیره کالا درانبارها بصورت مستمر تاُمین نمایند مشخصات کالای مورد نظر خودرا طی فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا (MAPF) تکمیل وجهت اقدام به اداره طبقه بندی واستاندارد کالا ارسال میدارند. نمونه فرم MAPF  جهت مشاهده ضمیمه گردیده است.

متقاضیان در تنظیم وارسال این فرم به واحد طبقه بندی واستاندارد کالاباید به نکات زیرتوجه  نموده ودرصورتی که کالای مورد نظرشان با شرایط اعلام شده تطبیق داشت اقدام به تکمیل وارسال فرم نمایند.

۱- کالا نباید در بازار محلی منطقه به سهولت دردسترس وقابل تهیه باشد. در این صورت مقرون به صرفه نخواهد بود که کالا برای ذخیره درانبارکد کذاری گرد زیرا هنگام نیاز کالا به راحتی خریداری شده ودر دسترس قرار خواهد گرفت

۲- ساخت کالای وربوطه نباید درکارگاه واحد متقاضی ویاتاُسیسات پالایشگاه منطقه مربوطه امکان پذیر ویا مقرون به صرفه اقتصادی باشد.

۳- کالا نباید محدودیت زمانی،نگهداری در انبار (SHELF TIME) داشته باشد .

۴- کالا نباید جزء ماشین آلات ودستگاهها (EQUAPMENT) محسوب شود

شرایط خاص اقلام عمومی

( درمورد کالاهای عمومی) کالای مورد درخواست کد گذاری باید علاوه بر شرایط چهارگانه فوق دارای شرایط زیر نیز باشد .

 • مصرف مستمر در سطح واحد های مختلف شرکت داشته باشد .

–   مشخصات کالا به تاُیید وتصویب کمیته کارشناسی مربوطه وکمیته عالی استاندارد برسد.

شرایط خاص قطعات یدکی

(در موردقطعات یدکی ) قطعات مورد درخواست کد گذاری باید علاوه برشرایط چهارگانه فوق …

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله حسابداری و موجودی کالا شرکت ملی گاز استان خراسان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا