دانلود تحقیق مقاله تعريف معماری سازمان و پياده سازی سيستم جامع اطلاعاتي و اتوماسيون

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

16 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

17 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۷ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوبن تحقیق تعريف معماری سازمان و پياده سازی سيستم جامع اطلاعاتي و اتوماسيون

  • مقدمه
  • ساختار مكتوب
  • طرح مسأله
  • اهداف پروژه
  • روش انجام پروژه
  • تحليل لايه اطلاعات
  • لايه تكنولوژي و زيرساخت
  • آموزش
  • نتیجه گیری
  • منبع

برخی از توضیحات مقاله تعريف معماری سازمان و پياده سازی سيستم جامع اطلاعاتي و اتوماسيون

امروزه با پيشرفت تكنولوژي و تغيير ماهيت فعاليتهاي مديريتي، اطلاعات به عنوان اصلي ترين موجوديت در هر فرآيند كاري و مهمترين ابزار مديريت مي تواند نقش حائز اهميتي در افزايش راندمان فرايندها و تضمين اهداف كسب و كار داشته باشد.

رقابت موجود در دنياي تجارت، محدوديت منابع، ازوم توجه به نيازهاي مشتري، الزامات مربوط به تضمين كيفيت، لزون كنترل استثنائات و تغييرپذيري محيط در كسب و كار، همه و همه استفاده از ابزارهاي كارآمد را براي صنايع و سازمانهاي مختلف به يك الزام حياتي مؤثر بدل نموده است.

در سازمانهايي كه به نوعي درگير در لجستيك صنايع بزرگ، مانند خودروسازي مي باشند، حجم زياد اطلاعات و ماهيت به عنوان حلقه و اصل مشتري و تأمين كنندگان خرد، اهميت تعريف معماري دقيق سازماني و تهيه ابزارهاي سيستمي را دوچندان مي نمايد.

طرح حاضر در راستاي طراحي معماري سازماني مناسب و حل مشكلات ناشي از عدم وجود يك سيستم اطلاعاتي كارآمد مطابق نياز مركز محترم تأمين قطعات تراكتورسازي تبريز تدوين گرديده است.

شايان ذكر است رويكرد اصلي ما در انجام اين طرح آناليز دقيق نياز مشتري و نگرش جامع و ساخت يافته به كليه مفاهيم اطلاعاتي مورد نياز در داخل و پيرامون مجموعه و سپس طراحي و پياده سازي سيستم مبتني بر اين نيازمنديها مي باشد.

اين مجموعه با تكيه بر توان و پتانسيلهاي بالاي علمي و تجارب عملي و استفاده از كارشناسان توانا در حوزه هاي مختلف مانند IT، مديريت و كيفيت بر آن است، تا در پيشبرد اين پروژه در كنار مركز تأمين قطعات تراكتورسازي تبريز، همكاري هاي لازم را با آن مجموعه محترم داشته باشد. بر خود فرض مي دانيم كه از جناب آقاي دكتر حكيم زاده كه با رهنمودهايشان ما را در تدوين اين طرح ياري نموده اند كمال تشكر را به عمل آوريم.

در قسمت طرح مسأله، شملي كلي از پروژه قابل مشاهده مي باشد. پس از آن در بخش اهداف با توجه مزايا و معايب بحث شده، فهرستي از اهداف خرد و كلان پروژه ارائه گرديده است. در بخش روش انجام پروژه سعي شده توضيحات كلي از نحوه و انجام كار در حد حوصله اين مكتوب بيان شود. پس از آن توضيحات كلي در مورد خصوصيات فني اجراي پروژه مندولوژيها و ابزارهاي مورد استفاده ارائه شده است. بديهي است تدوين طرح تفصيلي و شرح خدمات دقيق نيازمند شناخت دقيقتر از نيازمنديهاي كارفرماي محترم بوده و در صورت تمايل آن مركز، پس از كسب شناخت اوليه قابل ارائه خواهد بود.

(در تدوبن اين مكتوب سعي شده از اطلاعات اوليه كسب شده از وضع موجود مركز استفاده گردد.)

محملي جهت هزينه كرد برخي سازمانها و كسب درآمد توسط پاره‌اي ديگر – ويتريني از سخت افزارهاي بي استفاده، نرم افزاري بي كاربرد يا با اثربخشي كم، يك مد جديد و شايد هم اگر ملاحظه را كنار بگذاريم استفاده از IT يك امر غيرضروري و دست پاگير كه همه بايد به آن تن دهند، باشد.

كليه كشورهايي كه بدون درنظرگرفتن ظرفيتهاي فرهنگي و صنعتي، خود را غرق در تكنولوژيها و متدهاي وارداتي نموده‌اند وجود داشته باشد. و علت آن هم نحوه عملكرد و سياستهايي بوده است كه در انتقال اين تكنولوژي از جوامع صنعتي و توسعه يافته به جهان سوم و كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه توسط متوليان موضوع اتخاذ گرديده است.

آنچه ما در اين طرح در پي آنيم، تغيير تعاريف فوق و استفاده از فناوري اطلاعات به عنوان يك “فناوري توان توانمندساز” جهت فرايندهاي كاري موجود در چهارچوب پروژه مي‌باشد. جهت تحقق اين ادعا تيم پروژه تمركز خود را بيش از آنچه متمركز بر ابزار نمايد برروي پيشنيازها، الزامات و رويه ها، ساز و كار سازماني مورد نياز، مهندسي مجدد فرايندهاي كاري و طرح ريزي معماري سازمان متمركز خواهد نمود. پس از فراهم شدن مقدمات و طراحي معماري و مدلهاي اطلاعاتي سازمان – تصميم گيري در مورد ابزارهاي تكنوبوژيكي شامل (سخت افزار / نرم افزار / زيرساخت) با تحليل و نيازمنديهاي سازماني انجام خواهد پذيرفت و انتخابها دقيقاً مطابق نيازمنديها خواهد بود.

آنچه كه در يك شعاي كلي دنبال آنيم، مديريت جريان كار و جريان اطلاعات از لحظه دريافت سفارش از مشتري تا تحويل آن به وي و اخذ بازخوردهاي بعدي در مورد سفارش مي باشد. در اين راه رويكرد اصلي ما نگرش يكپارچه به حلقه هاي مختلف درگير در زنجير فعاليتها مي باشد. (كليه فعاليتها در مرحله طراحي و تعيين معماري بر پايه استفاده مناسب از سيستمهاي مكانيزه جهت تسهيل فرايندها به عنوان ايزارهاي كمكي و تكسويه فرآيند مي باشد)؟

پس از پايان طراحي سازمان امكان پياده سازي ابزارها و سيستمهاي پيشنهايد و تعريف شده توسط شركت ….. ميسر مي باشد. در صورت عدم تمايل كارفرماي محترم در اين مورد، اين شركت تعهد مي نمايد كليه مستندات خود را بر پايه متدولوژيهاي معين به گونه تدوين نمايد كه كاملاً قابل استفاده توسط تيمهاي پياده ساز باشد.

خوشبختانه پياده سازي استاندارد ISO 9000:2000 در مجموعه گام موثري در انجام اين پروئژه بوده و مواردي مانند مشتري محوري و تفكر فرآيندگرا در اين استاندارد كمك زيادي به اين پروژه مي نمايد. ذكر اين نكته ضروري است كه پياده سازي استاندارد ISO در مجموعه بستر مناسبي جهت طراحي و پياده سازي ابزارهاي سيستمي در مجموعه فراهم آورد، و نگهداري آنها را ساده تر مي نمايد. ارتباط بين نظام كيفي مجموعه با تيم پروژه در مراحل اوليه طراحي معماري سازماني بيشتر خواهد بود كه سعي شده در بخش روش انجام پروژه در اين باره توضيحات بيشتري ارائه گردد.

طراحي معماري سازمان و توسعه بستر اطلاعاتي مورد نياز مجموعه به منظور تضمين رضايت مشتريان و استفاده بهينه از منابع. اين امر به عنوان هدف اصلي پروژه تعريف مي گردد. در جريان انجام پروژه شاخصها و مكانيزمهاي مورد نياز جهت كنترل محقق شدن اين هدف تعريف خواهد شد.

جهت رسيدن به اين هدف اصلي و دستيابي به موارد زير به عنوان اهداف خرد ضروري است:

طراحي مدل اطلاعاتي معماري سازمان

طراحي و پياده سازي سيستم مديريت اطلاعات مورد نياز مجموعه

طراحي و پياده سازي نكانيزمهاي ارتباطي با اركان خارج سازمان شامل مشتريان و تأمين كنندگان

طراحي و پياده سازي سيستمهاي سطح عمليات مورد نياز مجموعه شامل:

ابزارهاي شناسايي منابع و تأمين كنندگان

ابزار مديريت سفارشات مشتري

ابزار كنترل و برنامه ريزي خريد از تأمين كنندگان

ابزارهاي كنترل قراردادها

ابزارها و مكانيزمهاي بازرسي و كنترل كيفي قطعات

ابزار كنترل اسناد و مدارك

ابزارهاي مديريت پايش و كنترل زيرسيستمهاي اطلاعاتي

سيستمهاي مالي و اداري

ابزار كنترل و برنامه ريزي اقدامات و عملكرد پرسنل

سيستم انبار و كنترل موجودي

سيستم مديريت اقلام نامنطبق با قابليت رديابي قطعات براي نقاط تصميم به كمك ابزارهاي فني يا تحقيق عمليات جهت پيش‌بيني

طراحي و پياده سازي سيستمهاي مبتني بر برنامه ريزي پيشرفته (Addvanced Planning System=ASP)

تقاضا و توليد اتوماتيك درخواستهاي خريد

برنامه ريزي حمل و نقل جهت شبكه توزيع

ذكر اين نكته ضروري است كه اهداف خرد اشاره شده در بالا صرفاً با شناخت اوليه از آن مجموعه تعريف گرديده است و با شناخت دقيق ممكن است پاره اي از موارد فوق تغيير كرده و زيرليستهاي ديگري نيز به عنوان اهداف خرد به شرح كار پروژه اضافه گردد. به عنوان مثال شايد در برخي از موارد مكانيزاسيون راهكار و ابزار فرايندي پيش بيني شده در بخشي از سازمان ضروري نباشد.

تحقق اهداف خرد و كلان فوق مزاياي زيادي را براي سازمان ايجاد خواهد كرد كه در زير به پاره اي از آنها اشاره گرديده:

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله تعريف معماری سازمان و پياده سازی سيستم جامع اطلاعاتي و اتوماسيون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا