دانلود تحقیق مقاله تعاریفی از جيگ و فيکسچر

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

03 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

29 صفحه

این تحقیق مقاله دراای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۲۹ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق تعاریفی از جيگ و فيکسچر

 • مقدمه
 • قيد وبستها(جيگ و فيکسچر)
 • قيد وبستها از نظر ميزان خودکار بودن
 • انتظارات ما از جيگ و فيکسچر ها
 • موارد مهم بعد از طراحی جيگ و فيکسچر ها و ثابت کردن آنها
 • انواع جيگ ها
 • انواع فيکسچرها
 • تعريف قيد وبند (جيگ و فيکسچر)
 • ساختمان همه قيدوبندها
 • مشاهدات
 • Shop Demerit
 • تسترهاي گان ها
 • روبات ها (Robot)
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله تعاریفی از جيگ و فيکسچر

وسايل نگهدارنده ای هستند که به کمک آنها می توان قطعات مشابه هم را (سری ) با د قت مورد نياز توليد يا ماشين کاری نمود و بندها از نظر عمل کرد  بسيار به هم شباهت دارد به طوری که اغلب اشتباه  ناميده می شود  تفاوت اين دو در در نحوی هدايت ابزار برشی  به طرف قطعه کار است.
جيگ يک وسيله نگهدارنده مخصوص است که قطعه کار را داخل آن قرار می دهند تا اينکه عمليات ماشين کاری روی آن انجام گيرد جيگ نه تنها قطعه کار را در خود مهار می کند بلکه ابزار را نيز به هنگام عمليات توليدی هدايت می کند.
فيکسچر يک وسيله ای نگهدارنده است که فقط قطعه کار روی آن محکم می شود تا عمليات ماشين کاری روی آن انجام گردد.

تقاضای جهانی برای کالاهای ساخته شده با سرعت مبهوت کننده ای رو به  افزايش است. صنايع توليدی نيز با روشهای جديد و گوناگون به اين تقاضا پاسخ ميدهند.از زمان ظهور تدريجی کنترل عددی و توليد به کمک کامپيوتر تا رسيدن روشهای مدرن توليد نظير سيستمهای توليد قابل  انعطاف (FMS) و روشهای کنترل آماری ( SPC) توليد به هنگام (JIT ) و روشهای توليد که در پاره ای موارد  حقيقتا هنرمندانه هستند تغيرات و پيشرفتهای بسياری کرده اند.
ايجاد اين تحولات نيازمند به کارگيری روشها و تجهيزاتی جهت نگهداشتن و مهار کردن  قطعه کار در ماشين آلات است که صرفه  اقتصادی وعمليات توليدی ساده تر را تاميين کند.
با توجه به اينکه توليد کنندگان امروزی تمايل دارند برای کاهش هزينه ها و افزايش سود سطح موجودی انبارها خود را کاهش دهند  نياز به استفاده از تجهيزات مطمئن و کار برای نگهداشتن قطعه کار برای رسيدن به توليد مداوم و هرچه بيشتر احساس ميشود.

با توجه به اينکه در طی مراحل مختلف توليدی قطعات مختلف بر روی ماشين آلات مختلفی قرار می گيرد استفاده از يک نوع قيد و بند برای نگهداشتن قطعات کافی نخواهد بود. با اين وجود تجهيزات نگهدارنده مختلف شباهت هايی با يکديگر دارند.
جيگ و فيکسچر ها مجموعه از اتصالات و نگهدارنده ها و و … است که باعث تسريع در امر توليد ميشود.
جيگ يک وسيله مخصوص است که قطعه کار داخل آن  قرار داده شده است و يا روی قطعه کار قرار داده می شود تا عمليات ماشين کاری روی آن انجام گيرد جيگ نه تنها قطعه کار را در خود مهار می کند بلکه ابزار را نيز به هنگام عمليات توليدی هدايت می کند معمو لا جيگ ها بو شها ی هدايت کننده از جنس فولاد سخت شده دارند و برا ی عمليات سوراخ کاری و فرايندهای مشابه بکار می روند.
معمولا جيگ های کوچک روی ميز دستگاه درل محکم نمی شوند  ولی چنانچه قرار باشد سوراخ هايی با قطر بيش از ۲۵/۰ اينچ سوراخ کاری شوند لازم است جيگ را روی ميز دستگاه محکم نمود .
فيکسچر يک وسيله نگه دارنده است که فقط قطعه کار روی آن محکم ميشود تا عمليات ماشين کاری روی آن انجام گيرد . فيکسچر را بايد روی ميز دستگاه توليدی کاملا محکم بست . فيکسچر ها معمولا روی ماشين فرز کاری بسته می شوند ولی از آنها در ماشينهای ابزار ديگر نيز استفاده می گردد.
جيگ ها به دو طبقه اصلی تقسيم می شوند : جيگ های سوراخ کاری و جيگ های سوراخ تراشی .
از جيگهای سوراخ تراشی هنگامی استفاده می شود که لازم باشد سوراخهای بزرگ و يا سوراخهايی با قطر غير استاندارد را ماشين کاری نمود ولی جيگ های سوراخ کاری در فرايندهايی  نظير سوراخکاری با مته –  برقوزنی –  قلاويز کاری – پخ زنی خزينه کاری زاويه  دار و راست گوشه و خزينه کاری پشت قطعه کار به کار گرفته می شود.

فیکسچر ها به چندين دسته تقسيم می شوند از جمله :
فيکسچرهای صفحه ای که ساده ترين نوع فيکسچرها هستند . قسمت اصلی اين نوع فيکسچر يک صفحه پايه است که قطعات مختلفی نظير پين های قرار و نگهدارنده ها بر روی آن نصب ميشوند. سادگی اين فيکسچر سبب شده که برای انجام اغلب فرايندهای ماشين کاری از آن استفاده شود همچنين شکل اين فيکسچر برای بسياری از فرايندها تناسب دارد و بنابراين از عمومی ترين انواع فيکسچر ها می باشد .

معمولاابزارها ياگيره هايي كه جهت نگهداري قطعه وهدايت ابزارروي ماشينهاي مته مورداستفاده قرارمي گيردقيدگويند وابزارهايي كه جهت بستن قطعه كار روي ماشينهاي تراش،فرز،صفحه تراش،سنگ و…بكاربرده مي شوندبه عنوان بند ويابست نامگذاري شده اند.
قيدوبند ابزارهايي هستند كه جهت استقرار و نگهداري قطعه كارهنگام توليدياماشين كاري بكاربرده مي شود. روي ميزماشينهاي افزاز مانند ماشينهاي(مته،تراش،فرز،سنگ،صفحه تراش) نصب می شوند وهمچنين جهت اندازه گيري قطعات ونظايرآن مورداستفاده قرارميگيرند.

قيدوبندازنظركاربرد بستگي به نوع فرايند توليد دارد و هزينه و زمان ساخت آن در صنعت مهم است وبايد طوري مكانيزم قيدوبندطراحي شود كه هزينه كمتري براي آن صنعت دربرگيرد.
هزينه ساخت قيدوبند دردرجه اول بستگي به قطعه كاريا فرآيندتوليد ودقت آن وكيفيت آن وابستگي به طراحي وساخت آن دارد.
يكي ازمزاياي مهم ساخت وقيدوبند درتوليد تيرازبالا مي باشد که در حين توليد با بکارگيری آن دقت در كاروسرعت دركاربالا می رود.
در اين پروژ ه كه بيشتر در مورد جيگ و فيكسچرهای پنوماتيكي براي عمليات جوشكاري كه بيشتر در صنايع خودروسازي استفاده مي شود پرداخته  شده است در فصلهاي انتخابي جيگ ها و فيكسچرهاي مختلف چه براي عمليات جوشكاري چه ماشين كاري  تقسيم بندي و در مورد آنها توضيح داده شده است ولي در فصلهاي آتي در مورد اجزا و طريقه ساخت جيگ و فيكسچرهاي پنوماتيكي جوشكاري كه نقش بسزايي در ساخت يك خودرو در توليدات بالادارند پرداخته شده است .
امروزه كاربرد جيگ ها فيكسچرها در صنعت پيش از پيش به چشم مي خورد .مثلا جيگ و فيكسچرهايي كه در عمليات ماشين كاري استفاده مي شود چه  از سه نظامها چه روبندهاي  مختلف چه فيكسچرهاي با شيار T شكل و غيره  تأثير مستقيمي  در دقيق بودن اندازه هاي قطعه ماشين كاري شده دارند .

در cmm  كردن (cordinateMesuring machine ) استفاده از سيستمهاي مدولار لازم است  همچنان كه در اتاق cmm  شركت ايران خودرو كه قطعات اسمبل شده مختلف خودرو توسط فيكچرهاي مدولار اندازه گيري ميشوند و همچنين گيره ها كه در رشته هاي مختلفي چون آهنگري استفاده مي شود و همچنين انبر قفلي كه براي نگهداشتن يك قطعه يا ثابت نگهداشتن دو قطعه نسبت به هم استفاده مي شود كه از موارد استفاده آن در موارد يخچال سازي صنعتي است كه دو ورق را توسط انبر قفلي در حالت خاصي نسبت به هم نكه مي دارند مثالهايي از پراستفاده ترين جيگ و فيكسچرهايي بود كه مااز آنها در صنعت استفاده مي كنيم

با توجه به گستردگي جيگ و فيكسچرها با لحاظ كردن مطالب بالا اولا هر گاه كه ما صحبت از جيگ و فيكسچرهاي خاصي مي كنيم بايد نوع آن را كاملا مشخص كنيم تا تداعي خاصي از آن نوع جيگ يا فيكسچر در ذهن ماايجاد شود .
صحبت كردن در مورد جيگ يا فيكسچر بدون مشخص كردن نوع آن سردرگمي خاصي درذهن ايجاد مي كند ثانيا اين گستردگي لزوم شناخت اين جيگ فيكسچرها را براي ما معلوم مي كند .
اين پروژه دريچه كوچكي به دنياي وسيع جيگ و فيكسچرها باز مي كند.
در خطوط توليد عدم پيشرفت يك قسمت باعث خوابيدن يا عدم پيشرفت كل خطوط مي شود پس هماهنگي در ارائه تغذيه  خطوط بعدي از اهم وظايف توليد خطوطي است  بايد توجه كنيم كه بايد انبارها قطعات مورد استفاده را به طور هماهنگ و حساب شده به كاركنان رساند يعني در هر مرحله ما نياز دارديم  بدانيم در روزها يا هفته هاي آتي يا ماهها يا سال بعد چه مقدار يا چه تعداد از  قطعات مصرفي را نياز داريم و اين نياز به مديريت و برنامه ريزي بخش خريد و ترانزيت كالا و حمل و نقل و همچنين مديريت نيازها دارد .پس بررسي موجودي انبار و بررسي تقاضاي انجا م شده توسط  كاركنان بايد مورد توجه قرا رگيرد در قسمتي كه جوشكاري با برنج يا گاز ( زرد جوش ) انجام مي شود  جوشكار تمام مفتولها را داخل يك قوطي مستطيل شكل مسطح رو باز مي ريزد  كه داخل ان كاملا پودر فلاكس ريخته شده است  كه جوشكار مفتول  را حرارت داده و سبب مي شود كه فلاكسها به مفتول چسبيده و مفتولهايي داشته باشيم كه حاوي پودرفلاكس هستند بدنه خودرو پيكان از صدها قطعه بزرگ و كوچك تشكيل شده كه نهايتا بدنه را تشكيل مي دهند اين قطعات حدودا ۵۰۰ قطعه هستند كه اين قطعات به چند بخش تقسيم مي شوند كه در هر بخش تعدادي از اين قطعه ها  با هم جوش خورده ( عموما جوشكاري نقطه اي پنوماتيكي متحرك كه گان ناميده مي شود ) و تشكيل يك قسمت از اجزاي ماشين را مي دهند .
اين قطعات پيش مونتاژ را ساب sub مي نامند . به عبارت ديگربدنه پيكان ,‌ سمند و غيره از تعداد زيادي قطعه ورق خمكاري شده و برش خورده تشكيل شده كه به توسط جوشكاري نقطه اي جوش مي خورند عمده ترين دستگاهي كه در سا خت بدنه ( بدنه سازي ) مورد استفاده قرار مي گيرند جوشكاري  نقطه اي  پنو ماتيكي متحرك است  كه خط  توليد ازسنگهاي  پنو ماتيكي , بستن پيچهاي پنوماتيكي , و چكشهاي پنوماتيكي استفاده مي شود و همچنين از جيگهاي پنوماتيكي براي ثابت نگه داشتن قالبها استفاده مي شود .در توليد سمند و …. از رباتهاي
مخصوص براي جوشكاري نقطه اي بدنه استفاد ه مي شود
در گان  كه يك نقطه جوش بادي متحرك است  توسط  لوله اي كه درون آن آب است  به نوك دستگاه نقطه جوش  جريان مي يابد  تا با سير كولاسيون ( جريان )آب نوك  قلم نفطه جوش خنك شود . نوك نقطه جوش بعد از مدتي استفاده شدن ممكن است  خراب شود كه بايد تعويض شود تمام دستگاههاي كارخانه توليد اتومبيل اكثرا با باد كار مي كنند و پنو ماتيكي هستند .
بنابراين بايد در تمام قسمت هاي كارخانه هواي فشرده مو جود باشد  از طرفي براي خنك كردن  گان هاكه مثلا در قسمت محيط  بدنه سازي پخش هستند بايد آب رساند و همچنين جوشكاري co2  كه در بعضي از قسمتها استفاده مي شود  بايد لوله هاي رساننده co2 ايجاد كرد با توجه به اين توضيحات در قسمت سقف بخش بدنه سازي كه با خر پاهاي متعدد گنجانده شده است لوله هاي ۱- ورود و خروج آب ۲- ورود و خروج هوا ۳- لوله هاي ورود  co2  به چشم مي خورد و همچنين كايلهاي برق رساندن برق در تمام قسمتهاموجودند محيط  كارخانه به علت انسجام انواع  جوشكاري داراي دود با بوي نا مطبوع مي شود  كه بايد اين هوا توسط  هوا كشها تخليه شود و تهيه هوا در اين محيط
بسيار لازم است در بسياري از جيگها علاوه بر جيگ دستي از جيگ هاي بادي و پنو ماتيكي با قدرت ۱۰ barsاستفاده مي شود. به منظور بالابردن كيفيت جوش لازم است پس از هر مونتاژ هر ۵۰ مجموعه پايه رام گير بكس يكبار سره ها را سو هانكاري نمائيد . در صورت بروز دفرمگي , پليسه و جرقه دستگاه حتماسره ها را سوهانكاري نمائيد .

و…..

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله تعاریفی از جيگ و فيکسچر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا